1284ถึง

ตู้เอกสาร

SKU: 121833
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชัก LUCKY WORLD CDX-15-TG ส...
8,775 4,890 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1188062
ตู้เหล็กเก็บเอกสารพร้อมเบาะแดง DESKSPACE สีขาว
7,800 3,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 250235
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-120K-RG ...
17,690 7,190 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1024034
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก KIOSK SGD-18 สีฟ้า
7,870 6,300 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 121820
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-150-TG สีเท...
11,350 5,575 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 286856
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-150-TG สีเทาท...
10,640 5,175 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 250241
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-120K-GG สี...
17,690 7,190 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 250234
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-120K-TG ...
17,690 7,190 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 239856
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-914 สีเทาท...
13,360 6,080 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 121821
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-120-TG สีเท...
9,360 4,445 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 213890
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-120-GG สีเขีย...
9,000 4,265 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1041391
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 6 ลิ้นชัก CDX-6-EG สีน้ำตาล
7,130 3,770 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1087192
ตู้สูง BURO EVOLUTION HC 75 DO สีโซลิดโอ๊ค
8,290 5,590 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 121924
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-90-RG สีน้ำเง...
7,950 3,655 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1074588
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-90-OR สีส้ม
7,950 3,655 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 263845
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-90-GG สีเขียว
7,950 3,655 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1087122
ตู้บานเปิด BURO EVOLUTION LC80 DO สีโซลิดโอ๊ค/สีดำ
4,290 2,890 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1087142
ตู้สูง BURO EVOLUTION HC 75 DW สีโซลิดโอ๊ค/สีดำ
6,890 4,690 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1187930
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร DESKSPACE สีขาว
6,400 3,200 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1093275
ตู้สูง BURO EVOLUTION HC75 DO สีโซลิดโอ๊ค/กระจกใส
8,290 5,590 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1048950
ตู้เหล็กบานเปิดทึบ KIOSK UNI-1 สีขาว/ดำ
1,760 1,590 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087126
ตู้ลิ้นชัก BURO EVOLUTION LC80 DW สีโซลิดโอ๊ค/สีดำ
5,990 4,190 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1024035
ตู้เหล็กสูงบานเปิดกระจก KIOSK MAX-052 DG/BO สีฟ้า
7,610 6,090 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181131
ตู้ลิ้นชัก ERGOTREND MSL สี GRANITE
4,000 3,600 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1056641
ตู้เหล็กสูงบานเปิดกระจก KIOSK MAX-052 สีขาว/เขียว
7,610 6,090 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 121832
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 10 ลิ้นชัก LUCKY WORLD CDX-10-RG ส...
6,670 3,690 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 121818
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-120-RG สีน้...
9,360 4,445 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1187956
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร DESKSPACE สีดำ
6,400 3,200 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 121834
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 10 ลิ้นชัก LUCKY WORLD CDX-10-TG ส...
6,670 3,690 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1187987
ตู้เหล็กเก็บเอกสารพร้อมเบาะแดง DESKSPACE สีดำ
7,800 3,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1074752
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก ลัคกี้ เวิลด์ KSG-120K L...
17,690 7,190 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 250238
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-120K-TG สี...
17,690 7,190 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 239855
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-914-EG สีน...
13,360 6,080 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1024028
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ KIOSK SOD-3 DG/BO สีฟ้า
4,540 4,090 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 121847
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-2-TG สี...
8,775 3,590 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1180968
ตู้ลิ้นชัก ERGOTREND MSL สี COMBI GREY
4,000 3,600 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1074733
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-3-OR สี...
9,120 4,550 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1074761
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-150 OR สีส้...
11,350 5,575 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1024027
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ KIOSK SOD-3 DG/GR สีเขียว
4,540 4,090 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 121843
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-3-RG สี...
9,120 4,550 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 121845
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-4-TG สี...
10,530 5,850 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 238843
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-914-EG ส...
13,360 6,080 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1074599
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-90 OR สีส้ม
8,300 4,015 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 121816
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-90-EG สีน้ำ...
8,300 4,015 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 213888
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-4-GG สี...
10,530 5,850 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 121804
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-120-RG สีน้ำเ...
9,000 4,265 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1074647
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-4-OR สี...
10,530 5,850 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1074525
ตู้เหล็กสูงบานเปิดกระจก ลัคกี้ เวิลด์ KWG-183 สีส้...
13,900 6,190 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 242214
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-914-TG ส...
13,360 6,080 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1041200
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 6 ลิ้นชัก LUCKY WORLD CDX-6-RG สีน...
7,130 3,770 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1074543
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-914-OR ส...
13,360 6,080 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1074636
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-150 OR สีส้ม
10,640 5,175 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 238389
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-914-GG สีเ...
13,360 6,080 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1074582
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชัก LUCKY WORLD CDX-15 OR ส...
8,775 4,890 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1074648
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนทึบ ลัคกี้ เวิลด์ KSS-120K สีส...
17,690 7,190 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 234909
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-914-RG ส...
13,360 6,080 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 267614
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 10 ลิ้นชัก LUCKY WORLD CDX-10-GG ส...
6,670 3,690 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 121844
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-2-RG สี...
8,775 3,590 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1041226
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 6 ลิ้นชัก LUCKY WORLD CDX-6-TG สีเ...
7,130 3,770 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1017230
ตู้เหล็กสูงบานเปิดทึบ LUCKY WORLD KWS-183-EG สีน้ำ...
10,179 5,690 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1187965
ตู้เหล็กเก็บเอกสารพร้อมเบาะฟ้า DESKSPACE สีดำ
7,800 3,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1020617
ตู้เหล็กสูงบานเปิดกระจก LUCKY WORLD KWG-183-GG สีเ...
13,900 6,190 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1024033
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก KIOSK SGD-18 สีเขียว
7,870 6,300 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1041260
ตู้ลิ้นชักเหล็ก KIOSK KN-103 สีดำ/สีขาว
3,350 3,020 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135649
ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก BURO CONTI LC-40 สีอโรม่าโอ๊ค
2,590 1,890 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 121846
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-3-TG สี...
9,120 4,550 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1188000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารพร้อมเบาะฟ้า DESKSPACE สีขาว
7,800 3,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 213891
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-120-GG สีเข...
9,360 4,445 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1074450
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 10 ลิ้นชัก LUCKY WORLD CDX-10-OR ส...
6,670 3,690 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1074499
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-120-OR สีส้...
9,360 4,445 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1020616
ตู้เหล็กสูงบานเปิดกระจก LUCKY WORLD KWG-183-EG สีน...
13,900 6,190 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 121830
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 10 ลิ้นชัก LUCKY WORLD CDX-10-EG ส...
6,670 3,690 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 121839
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-4-EG สี...
10,530 5,850 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 121801
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-120-EG สีน้ำต...
9,000 4,265 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 121800
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-150-EG สีน้ำต...
10,640 5,175 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1074903
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนทึบ KSS-914 LUCKY WORLD สีส้ม
13,360 6,080 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1167174
ตู้โชว์ KONCEPT RALPHS 60 ซม. สีออทัมน์บราวน์
13,200 9,240 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 250237
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-120K-GG ...
17,690 7,190 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1040811
ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก FURDINI S-09A สีโอ๊ค
2,590 1,990 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1199344
ตู้เตี้ย 2 บานเปิด KONCEPT ABLE สีเทาดำ/เมเปิ้ล
5,500 3,800 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1167104
ตู้สูง KONCEPT RALPHS 60 ซม. สีออทัมน์บราวน์
11,100 7,770 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 245680
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-914 สีน้ำเ...
13,360 6,080 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1020619
ตู้เหล็กสูงบานเปิดกระจก LUCKY WORLD KWG-183-TG สีเ...
13,900 6,190 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1017242
ตู้เหล็กสูงบานเปิดทึบ LUCKY WORLD KWS-183-RG สีน้ำ...
10,179 5,690 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1017236
ตู้เหล็กสูงบานเปิดทึบ LUCKY WORLD KWS-183-GG สีเขี...
10,179 5,690 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1049056
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก KIOSK BS-503 สีขาว/เขียว
4,530 4,080 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 121841
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-2-EG สี...
8,775 3,590 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1048987
ตู้เหล็กบานเปิดทึบ KIOSK UDB-1 สีขาว/เขียว
2,740 2,190 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 257491
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-3-GG สี...
9,120 4,550 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1074587
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-2-OR สี...
8,775 3,590 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 121842
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-4-RG สี...
10,530 5,850 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1056518
ตู้เหล็กบานเปิดทึบ KIOSK UDB-1 BO สีขาว/ฟ้า
2,740 2,190 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 121817
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-150-RG สีน้...
11,350 5,575 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1017267
ตู้เหล็กสูงบานเปิดทึบ LUCKY WORLD KWS-183-TG สีเทา...
10,179 5,690 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1074526
ตู้เหล็กสูง LUCKY WORLD KWS-183 สีส้ม
10,179 5,690 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 121829
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชัก LUCKY WORLD CDX-15-EG ส...
8,775 4,890 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 121819
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก LUCKY WORLD KSG-90-RG สีน้ำ...
8,300 4,015 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 121840
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก LUCKY WORLD KCDX-3-EG สี...
9,120 4,550 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 121802
ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-90-EG สีน้ำต...
7,950 3,655 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 250239
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนทึบ LUCKY WORLD KSS-120K-RG สี...
17,690 7,190 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ

ตู้เก็บเอกสาร (Filing Cabinets)

ตู้เก็บเอกสาร เป็นเฟอร์นิเจอร์อีกประเภทที่สำนักงานออฟฟิศทั่วไปจำเป็นต้องมีไว้ใช้งาน เพื่อการจัดระเบียบเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถหยิบนำออกมาใช้งานได้อย่างสะดวก โดยตู้เก็บเอกสารจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน สามารถรักษาเอกสารสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกตู้เก็บเอกสารมาใช้งาน จะต้องเลือกพิจารณาจากประเภทของตู้เก็บเอกสาร ซึ่งมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ตู้เก็บเอกสารพลาสติก และ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร มีทั้งแบบลิ้นชัก แบบบานเปิดปิด หรือแบบบานเลื่อน และราคาตู้เก็บเอกสารก็ขึ้นอยู่กับวัสดุและขนาดของตู้เก็บเอกสารแต่ละรุ่น

การเลือกตู้เอกสาร

การเลือกตู้ใส่เอกสาร จะต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับจำนวนเอกสารที่เรามี โดยเอกการจัดเก็บเอกสารก็ต้องดูอีกว่า ต้องการจัดเก็บนรูปแบบใดหรือเป็นเอกสารประเภทใด เช่น ถ้าหากเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ ก็ควรมองหาตู้เก็บเอกสารที่สามารถล็อคเก็บด้วยกุญแจเพื่อป้องกันความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งการพิจารณาเลือกตู้เก็บเอกสารยังมีอีกหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คุณภาพของตู้เอกสาร ความแข็งแรงทนทาน ความต้านทานต่อไฟ ขนาดตู้เอกสาร หรือราคาตู้เอกสาร ...
 • คุณภาพตู้เอกสาร

  ก่อนตัดสินใจเลือกตู้เก็บเอกสาร จะต้องดูก่อนว่าจำนวนเอกสารที่เราต้องการจัดเก็บนั้นมีเยอะแค่ไหน น้ำหนักมากหรือน้อย เพื่อเลือกตู้เก็บเอกสารที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม สามารถเปิดปิดตู้ในการใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด ซึ่งหากคุณต้องการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก แนะนำให้เลือกเป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารมาใช้งาน เนื่องจากเหล็กมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน มีความหนา และสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีมากกว่าตู้พลาสติก
  สามารถแบ่งตู้เอกสารออกเป็น 2 ชนิดคือ ตู้เอกสารแบบแนวตั้ง และ ตู้เอกสารแบบแนวนอน โดยตู้แนวตั้งมีให้เลือกทั้งแบบมีลิ้นชักและไม่มีลิ้นชัก เหมาะสำหรับสำนักงานที่มีกำแพงน้อย จัดเก็บเอกสารทั่วไปจำนวนไม่มาก ส่วนตู้เอกสารแบบแนวนอนจะมีความกว้างมากกว่า แต่ความลึกน้อยกว่า เหมาะกับการจัดเก็บแฟ้มงานทั่วไป ในบางสำนักงานก็ใช้ตู้เอกสารแบบแนวนอนเป็นเหมือนกับฉากกั้นระหว่างโต๊ะอีกด้วย
 • ความต้านทานต่อไฟและแรงกระแทก

  นอกจากเรื่องของคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณากันถึงเรื่องของความต้านทานต่อไฟและแรงกระแทก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เอกสารสำคัญต่างๆของบริษัท ในกรณีที่เกิดเหตุการไม่คาดฝัน โดยตู้เอกสารตามมาตราฐานทั่วไปจะมีคุณสมบัติทนไฟที่ประมาณ 1700 ดีกรี และทนความร้อนได้ในอุณภูมิต่ำกว่า 350 F ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ดังนั้นหากคุณต้องการเรื่องของความปลอดภัย ก็ควรเลือกตู้เอกสารที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาใช้งานจึงจะเหมาะสม
 • คำนวณขนาดและพื้นที่

  การเลือกตู้เก็บเอกสารที่เหมาะสม จะต้องพิจารณาจากเรื่องขนาด จำนวนเอกสาร และพื้นที่ในการจัดวาง หากมีพื้นที่เหลือเฟือในการจัดวางตู้เก็บเอกสารก็ไม่จำเป็นต้องกังวลใดๆ เลือกตู้เก็บเอกสารที่มีคุณสมบัติและรูปแบบตามความต้องการมาใช้งานได้เลย แต่หากพื้นที่สำนักงานค่อนข้างแคบ อีกทั้งยังมีจำนวนเอกสารมากมายจำเป็นต้องจัดเก็บ อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องการหาอุปกรณ์จัดเก็บอื่นๆเข้ามาช่วยให้การจัดเก็บแฟ้มเอกสารประหยัดพื้นที่มากขึ้น เช่น ตู้ติดผนัง ชั้นวางติดผนัง เป็นต้น
 • ราคาตู้เก็บเอกสาร

  ตู้เก็บเอกสารตามท้องตลาดทั่วไปมีให้เลือกใช้งานจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ราคาของตู้เก็บเอกสารก็มีตั้งแต่ 1,500 บาท ไปจนถึงมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป ซึ่งราคาตู้เก็บเอกสารก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุ ขนาดของตู้ จำนวนลิ้นชัก รูปทรงและระบบล็อค รวมถึงเรื่องของความทนไฟและแรงกระแทก ซึ่งหากตู้เก็บเอกสารมีคุณสมบัติครบทุกอย่างที่กล่าวมาราคาก็จะค่อนข้างสูงสักหน่อย แต่หากเทียบกับความคุ้มค่าในการรักษาความปลอดภัยให้กับเอกสารสำคัญต่างๆ ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยทีเดียว

ตู้เก็บเอกสาร Homepro

หากคุณกำลังมองหาตู้เก็บเอกสารราคาถูกและคุณภาพดี สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ Homepro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านเว็บไซด์ที่ www.homepro.co.th ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน พร้อมของตกแต่งสำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อดังแบบครบวงจร จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสุดคุ้มสำรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น! พร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งฟรีจากช่างผู้เชี่ยวชาญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1284