1284
ถึง

ตู้กันน้ำ

SKU: 1179194
ตู้กันน้ำฝาใส ELECKTA 6x8 นิ้ว สีขาว
160 139 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
SKU: 1115057
ตู้กันน้ำมีหลังคา ฝาทึบ RACER EER01 8x13 นิ้ว สีเท...
230 209 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
SKU: 1179212
ตู้กันน้ำฝาทึบ ELECKTA 6x8 นิ้ว สีเทา
130 109 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1023280
ตู้กันน้ำ ฝาใส LEETECH CT712 7x12 นิ้ว สีเทา
579 520 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1115104
ตู้กันน้ำมีหลังคา ฝาทึบ RACER EER02 12x13 นิ้ว สีเ...
440 409 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1115074
ตู้กันน้ำฝาทึบ RACER EE02 11x12 นิ้ว สีเทา
380 359 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 225851
ตู้กันน้ำ ฝาใส LEETECH CT608 6x8 นิ้ว
369 330 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1128618
ตู้กันน้ำฝาทึบ ID 8.5x9.5 นิ้ว สีเทา
150 135 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 225845
ตู้กันน้ำ ฝาใส LEETECH L-CT406 4x6 นิ้ว
259 235 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 225854
ตู้กันน้ำ ฝาทึบ LEETECH CA608 6x8 นิ้ว
259 235 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1179068
ตู้กันน้ำฝาใส ELECKTA 4x6 นิ้ว สีขาว
133 115 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179184
ตู้กันน้ำฝาใส ELECKTA 6x8 นิ้ว สีเทา
160 139 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1179221
ตู้กันน้ำฝาทึบ ELECKTA 4x6 นิ้ว สีเทา
100 89 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1179174
ตู้กันน้ำฝาใส ELECKTA 4x6 นิ้ว สีเทา
133 115 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1128515
ตู้กันน้ำฝาใสแบบมีหลังคา RACER EER03-TC 13X17 นิ้ว...
680 615 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1128599
ตู้กันน้ำฝาใส RACER EPE03-TC 12x16 นิ้ว สีเทา
590 555 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1128429
ตู้กันน้ำฝาใส ID 8.5x9.5 สีเทา
190 169 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1128155
ตู้กันน้ำฝาทึบ ID 4.5x6.5 นิ้ว สีเทา
90 82 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1115113
ตู้กันน้ำมีหลังคา ฝาใส RACER EER01TC 8x13 สีเทา
290 275 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1115090
ตู้กันน้ำฝาใส RACER EPE02-TC 11x12 นิ้ว สีเทา
480 449 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1115020
ตู้กันน้ำมีหลังคา ฝาใส RACER EER02TC 12x13 นิ้ว สี...
550 519 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1023122
ตู้กันน้ำ ฝาทึบ LEETECH CA712 7x12 นิ้ว สีเทา
369 335 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1179073
ตู้กันน้ำฝาทึบ ELECKTA 4x6 นิ้ว สีขาว
100 89 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179075
ตู้กันน้ำฝาทึบ ELECKTA 6x8 นิ้ว สีขาว
130 99 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114960
ตู้กันน้ำมีหลังคา ฝาทึบ RACER EER03 13x17 นิ้ว สีเ...
680 639 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1128449
ตู้กันน้ำฝาใส ID 4.5x6.5 นิ้ว สีเทา
120 108 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1128430
ตู้กันน้ำฝาทึบ RACER EE03 12x16 นิ้ว สีเทา
540 509 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1128165
ตู้กันน้ำฝาใส ID 8.5x9.5 นิ้ว สีขาว
190 169 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1128174
ตู้กันน้ำฝาทึบ ID 4.5 x6.5 นิ้ว สีขาว
90 82 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1128184
ตู้กันน้ำฝาทึบ ID 8.5x9.5 สีขาว
150 135 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1128128
ตู้กันน้ำ ฝาใส 4.5x6.5 นิ้ว สีขาว
120 108 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1115105
ตู้กันน้ำฝาใส RACER EE01-TC 7x 12 นิ้ว สีเทา
270 255 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1115132
ตู้กันน้ำ ฝาทึบ RACER EE01W 7x12 นิ้ว สีขาว
200 185 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1115058
ตู้กันน้ำฝาทึบ RACER EE01 7x12 นิ้ว สีเทา
200 185 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 225848
ตู้กันน้ำ ฝาทึบ LEETECH CA406 4x6 นิ้ว
169 149 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 225863
ตู้กันน้ำ ฝาทึบ LEETECH CA1012 10x12 นิ้ว
579 520 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1168148
ตู้กันน้ำฝาใส RACER EE000-BK-TC 4x6 นิ้ว สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1115125
ตู้กันน้ำ ฝาทึบ RACER RCN000 4X6 นิ้ว สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1115151
ตู้กันน้ำฝาใส RACER RCR000-TC 4x6 นิ้ว สีเทา
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1115141
ตู้กันน้ำ ฝาทึบ RACER EE001-W 6x8 นิ้ว สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1115142
ตู้กันน้ำฝาใส RACER EE001-G-TC 6x8 นิ้ว สีเทา
สินค้าหมด
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1168149
ตู้กันน้ำฝาทึบ RACER EE001-BK 6x8 นิ้ว สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1168262
ตู้กันน้ำฝาทึบ RACER EE000-BK 4x6 นิ้ว สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1168243
ตู้กันน้ำฝาใส RACER EE001-BK-TC 6x8 นิ้ว สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 225879
ตู้กันน้ำ ฝาใส LEETECH L-CT1012 10x12 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ

ตู้กันน้ำ ตู้พักสายไฟ ตู้พักสายโทรศัพท์

ตู้พักสาย (Electrical Enclosure) เป็นตู้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ใช้สำหรับงานระบบไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เช่น MCB, Delay หรือเต้ารับไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงเป็นอุปกรณ์ที่เป็นจุดพักวงจรไฟฟ้า เพื่อใช้แยกวงจรไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้ระเบียบเรียบร้อย สามารถติดตั้งเพื่อใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถติดตั้งได้ทั้งบนกำแพง หรือติดกับเครื่องจักรก็ได้ เป็นอุปกรณ์ที่พบได้ทั่วไปทั้งการติดตั้งในอาคารบ้านเรือน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม ถือได้ว่าตู้พักสายเป็นจุดเปลี่ยนของสายไฟต่างๆ จากทิศทางหนึ่งไปยังอีกทิศทางหนึ่ง เป็นจุดเปิดเพื่อตรวจสอบระบบ ทำให้การแก้ไข ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้าต่างๆ ในภายหลังทำได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยตู้พักสายหรือตู้กันน้ำที่ดี ควรมีคุณสมบัติในการกันน้ำ กันฝุ่นละออง และแมลงเข้าสู่ภายในอุปกรณ์ มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ยากต่อการผุกร่อน คงทนต่อทุกสภาพอากาศ และต้องเป็นวัสดุที่ไม่เป็นฉนวนไฟฟ้า ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

ประเภทของตู้พักสายหรือตู้กันน้ำ

โดยส่วนใหญ่แล้วตู้พักสายที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มักจะผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง เป็นพลาสติกเนื้อเหนียว ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ลามไฟ และสามารถกันน้ำ กันฝุ่นละออง ทนแดด ทนฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งตู้พักสายหรือตู้กันน้ำในปัจจุบันก็มีขายอยู่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ เช่น ตู้กันน้ำฝาใส เพื่อให้มองเห็นการทำงานของอุปกรณ์ภายในได้สะดวก ตู้กันน้ำฝาทึบ และตู้กันน้ำมีหลังคา เป็นต้น และยังมีในเรื่องของฟังก์ชั่นเสริมอื่นๆ อย่างเช่น ตู้พักสายที่มาพร้อมกับที่ล็อกกุญแจเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ หรือมีซีลป้องกันน้ำเข้า เพื่อเพิ่มปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ภายใน อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องของความสามารถในการเจาะเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจำเป็นจะต้องศึกษาคุณสมบัติเฉพาะ วิธีใช้งาน และข้อแนะนำในการใช้งานของตู้พักสายหรือตู้กันน้ำแต่ละประเภทอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ และที่สำคัญต้องติดตั้งให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ตู้พักสาย หรือ ตู้กันน้ำ HomePro

หากคุณกำลังมองหาตู้พักสายหรือตู้กันน้ำ สำหรับนำมาใช้งานในติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า หรือทำเป็นจุดพักวงจรไฟฟ้า เพื่อที่จะใช้แยกวงจรไฟฟ้าให้ระเบียบ รวมไปถึงท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น รางเก็บสายไฟ ตัวยึดท่อ และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284