1284

ถึง

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์

SKU: 1114621
ท่อตรง PVC ELEKTRA 20 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
56 35 บาท
ขายแล้ว 3,219 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067060
คลิปก้ามปู PVC SCG 16 มม. มาตรฐาน BS สีขาว
9 6 บาท
ขายแล้ว 4,831 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067124
คลิปก้ามปู PVC SCG 20 มม. มาตรฐาน BS สีขาว
10 6 บาท
ขายแล้ว 8,775 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114557
ท่อตรง PVC ELEKTRA 16 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
40 29 บาท
ขายแล้ว 1,907 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067066
ท่อตรง PVC SCG 16 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
44 39 บาท
ขายแล้ว 904 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067057
ท่อตรง PVC SCG 20 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
62 60 บาท
ขายแล้ว 2,101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 101285
กล่องลอย T-PLUS HBW 1 G 2x4 นิ้ว สีขาว
15 14 บาท
ขายแล้ว 898 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114577
ท่อตรง PVC ELEKTRA 3/8 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
65 43 บาท
ขายแล้ว 1,260 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108793
กล่องพักสายเหลี่ยม PVC SCG 2X4 นิ้ว สีขาว
29 26 บาท
ขายแล้ว 148 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067024
ท่อตรง PVC SCG 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
79 60 บาท
ขายแล้ว 2,024 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108812
กล่องพักสายเหลี่ยม PVC SCG 4X4 สีขาว
39 30 บาท
ขายแล้ว 351 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1137997
กล่องพลาสติกกันน้ำ ELEKTRA 4x4 นิ้ว สีขาว
69 บาท
ขายแล้ว 586 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115058
ตู้กันน้ำฝาทึบ RACER EE01 7x12 นิ้ว สีเทา
189 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
SKU: 1067044
ท่อตรง PVC SCG 3/8 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
65 55 บาท
ขายแล้ว 981 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114528
ท่อตรง PVC ELEKTRA 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
75 49 บาท
ขายแล้ว 1,629 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141151
น็อตยึดแร็ค 5/8x10 นิ้ว BT พร้อมแหวนรอง
97 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1156465
ท่ออ่อน ELECKTA 3/8 นิ้ว 5 ม. สีเหลือง
120 75 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 111007
ท่ออ่อนเหล็ก JSN 3/4 นิ้ว x 50 ม.
870 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 44452
พรีฟอร์มเดดเอ็น BT PFD025 25 ตร.มม.
112 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 225851
ตู้กันน้ำ ฝาใส LEETECH CT608 6x8 นิ้ว
369 350 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1115040
ท่ออ่อนลายลูกฟูก ELEKTRA 16 มม. 50 ม. สีขาว
350 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115432
ท่ออ่อนลายลูกฟูก ELEKTRA 20 มม. 5 ม. สีขาว
70 บาท
ขายแล้ว 143 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096587
ข้อโค้ง 90 PVC SCG 16 มม. BS สีขาว
8 บาท
ขายแล้ว 2,319 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115113
ตู้กันน้ำมีหลังคา ฝาใส RACER EER01TC 8x13 สีเทา
275 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1024383
แร็คร้อยสาย BT 3 ช่อง
120 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225845
ตู้กันน้ำ ฝาใส LEETECH L-CT406 4x6 นิ้ว
259 245 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1067133
คลิปก้ามปู PVC SCG 3/8 นิ้ว สีเหลือง
10 6 บาท
ขายแล้ว 1,742 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067000
คลิปก้ามปู PVC SCG 1/2 นิ้ว สีเหลือง
12 6 บาท
ขายแล้ว 4,603 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067076
ข้อต่อตรง PVC SCG 3/8 นิ้ว สีเหลือง
10 6 บาท
ขายแล้ว 858 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1056306
แฮนดี้บ๊อกซ์ตื้น ELEKTRA 2x4 นิ้ว
15 12 บาท
ขายแล้ว 841 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113733
ข้อโค้ง 90 PVC SCG 20 มม. BS สีขาว
11 7 บาท
ขายแล้ว 2,973 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156512
ท่ออ่อน ELECKTA 1/2 นิ้ว 5 ม. สีเหลือง
145 115 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 16344
เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ BT 2x4 นิ้ว ใช้กับท่อ 1/2 นิ้ว
100 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115057
ตู้กันน้ำมีหลังคา ฝาทึบ RACER EER01 8x13 นิ้ว สีเท...
189 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
SKU: 1113657
ข้อต่อสามทาง PVC SCG 20 มม. BS สีขาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 1,705 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 16377
กราวด์หรอด BT GR01 3/8 นิ้ว x 6 ฟุต (180 ซม.)
149 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067113
ข้อต่อเข้ากล่อง PVC SCG BS 16 มม.3/8 นิ้ว สีขาว
8 บาท
ขายแล้ว 1,515 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195300
รางสายไฟโค้ง ELEKTRA 4 ซม. x 2 เมตร. สีเทา
195 139 บาท
ขายแล้ว 102 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067112
ข้อต่อตรง PVC SCG 1/2 นิ้ว สีเหลือง
12 6 บาท
ขายแล้ว 1,700 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169014
คลิปก้ามปู ELECKTA 1/2 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 10 ชิ้น
50 19 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067107
ข้อโค้ง 90 ช่วงสั้น PVC SCG 3/8 นิ้ว สีเหลือง
13 7 บาท
ขายแล้ว 525 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195301
รางสายไฟโค้ง ELEKTRA 5 ซม. x 2 เมตร. สีเทา
256 199 บาท
ขายแล้ว 183 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 44450
ลูกถ้วยลูกแร็ค JSN
15 บาท
ขายแล้ว 157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115383
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 18 มม. 2 เมตร สีเทา
55 45 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1146573
กล่องพักสาย ELITE 2x4 นิ้ว สีขาว
24 บาท
ขายแล้ว 338 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146388
กล่องพักสาย ELEKTRA 2x4 นิ้ว สีขาว
24 บาท
ขายแล้ว 701 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195297
รางไฟสี่เหลี่ยม ELEKTRA 1 นิ้ว x 2 ม. สีขาว
69 59 บาท
ขายแล้ว 481 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114329
รางเก็บสายไฟ SCG 1.6x3.2 ซม. 2 เมตร สีขาว
122 บาท
ขายแล้ว 281 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146358
กล่องพักสาย ELEKTRA 4x4 นิ้ว สีขาว
35 บาท
ขายแล้ว 423 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195308
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 25x10 มม. x 1 เมตร สีเทา
65 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169124
คลิปก้ามปู ELECKTA 20 มม. สีขาว แพ็ก 10 ชิ้น
40 บาท
ขายแล้ว 309 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115451
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 18 มม. 2 เมตร สีขาว
55 45 บาท
ขายแล้ว 325 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067171
ข้อต่อตรง PVC SCG 20 มม. มาตรฐาน BS สีขาว
11 8 บาท
ขายแล้ว 3,584 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114365
รางเก็บสายไฟไวร์ดัก SCG 4x3 ซม 2 เมตร สีเทา
230 บาท
ขายแล้ว 104 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195306
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 15 มม. x 1 เมตร สีขาว
58 บาท
ขายแล้ว 180 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169127
ข้อต่อเข้ากล่อง ELECKTA 20 มม. สีขาว แพ็ก 4 ชิ้น
25 10 บาท
ขายแล้ว 204 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168958
คลิปก้ามปู ELECKTA 16 มม. สีขาว แพ็ก 10 ชิ้น
30 บาท
ขายแล้ว 159 รายการ
SKU: 1155611
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1x2 ซม. 1 เมตร สีขาว แพ็ค 2 ชิ...
50 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155143
ข้อต่อท่ออ่อน ELECKTA 20 มม. สีขาว แพ็ค 4 ชิ้น
17 12 บาท
ขายแล้ว 117 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155572
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1.2x2.5 ซม.2 เมตร สีขาว
50 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195310
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 25x15 มม. x 1 เมตร สีขาว
73 บาท
ขายแล้ว 140 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166907
ท่อหด TAKAMURA ขนาด 2.5 มม.2 เมตร สีแดง
15 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1166770
ท่อหด TAKAMURA ขนาด 2.5 มม. 2 เมตร สีดำ
15 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1115433
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 25x15 มม. 2 เมตร สีขาว
75 69 บาท
ขายแล้ว 99 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 179520
กล่องลอย SCHNEIDER B3000F 2x4 นิ้ว สีขาว
30 25 บาท
ขายแล้ว 147 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195296
รางไฟสี่เหลี่ยม ELEKTRA 1 นิ้ว x 2 ม. สีเทา
65 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067142
ข้อต่อเข้ากล่อง PVC SCG 20 มม. มาตรฐาน BS สีขาว
9 บาท
ขายแล้ว 2,966 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1078676
กล่องลอย HACO AP-B003 2x4 นิ้ว สีขาว
16 13 บาท
ขายแล้ว 319 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075846
กล่องลอย HACO W111A 2x4 นิ้ว สีขาว
16 13 บาท
ขายแล้ว 237 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 27701
ข้อต่อ จับท่อบาง BT EN11 1/2 นิ้ว
165 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1138218
ข้อต่อคอนเน็กเตอร์ จับท่อบาง ET BT 1/2 นิ้ว แพ็ค 1...
37 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156402
กล่องพลาสติกกันน้ำ ฝาใส ELEKTRA 6x6 นิ้ว สีเทา
160 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1114395
รางเก็บสายไฟ SCG 2x4 ซม. 2 เมตร สีขาว
142 บาท
ขายแล้ว 247 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1126265
เคเบิ้ลแกลนด์เกลียวล็อค HACO HM-20G สีเทา
23 บาท
ขายแล้ว 153 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 272049
ลวดอะลูมิเนียม JSN J.1.5-5 150 มม. 5 ม.
115 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1115124
กล่องกันน้ำ SOKAWA 2x4 นิ้ว สีเหลือง
22 20 บาท
ขายแล้ว 106 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023122
ตู้กันน้ำ ฝาทึบ LEETECH CA712 7x12 นิ้ว สีเทา
369 350 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1115039
ท่ออ่อนลายลูกฟูก ELEKTRA 16 มม. 5 ม. สีขาว
50 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076571
กล่องพักสายเหลี่ยม SCG 4x4 นิ้ว สีเหลือง
49 29 บาท
ขายแล้ว 690 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155582
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1x2 ซม. 2 เมตร สีขาว
45 บาท
ขายแล้ว 247 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1066948
ข้อต่อโค้ง 45 H PVC SCG 1 นิ้ว สีเหลือง
25 19 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1107955
ท่ออ่อนลายลูกฟูก SCG 3/4 นิ้ว 5 เมตร สีเหลือง
198 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067109
ข้องอ 90 ฝาเปิด PVC SCG 20 มม. มาตรฐาน BS สีขาว
27 15 บาท
ขายแล้ว 471 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096530
ข้อต่อตรง PVC SCG 32 มม. มาตรฐาน BS สีขาว
15 12 บาท
ขายแล้ว 119 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115434
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 15 มม. 2 เมตร สีเทา
52 45 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1169039
คลิปก้ามปู ELECKTA 25 มม. สีขาว แพ็ก 5 ชิ้น
30 12 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1000996
ลวดอะลูมิเนียม JSN 3 มม. 5 ม.
60 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194185
ท่ออ่อนเหล็ก ELECKTA 1/2 นิ้ว 30 ม.
250 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 16350
คอนแนคเตอร์ท่อบาง BT EN11 1/2 นิ้ว
10 บาท
ขายแล้ว 163 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 16342
ฝาปิดสแควร์บ็อกซ์มิด BT 4x4 นิ้ว
22 18 บาท
ขายแล้ว 131 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 225863
ตู้กันน้ำ ฝาทึบ LEETECH CA1012 10x12 นิ้ว
579 550 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096554
ข้อต่อสามทาง PVC SCG 1 นิ้ว สีเหลือง
33 19 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1096519
ข้อต่อสามทาง PVC 3/8 นิ้ว SCG BS สีขาว
11 8 บาท
ขายแล้ว 1,060 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169059
คลิปก้ามปู ELECKTA 1 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 4 ชิ้น
25 11 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067090
ข้อต่อสามทาง ฝาเปิด PVC SCG 20 มม. มาตรฐาน BS สีขา...
40 27 บาท
ขายแล้ว 325 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168969
คลิปก้ามปู ELECKTA 3/4 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 4 ชิ้น
20 10 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1067110
ข้อต่อโค้ง 45 H PVC SCG 1/2 นิ้ว สีเหลือง
18 12 บาท
ขายแล้ว 351 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179073
ตู้กันน้ำฝาทึบ ELECKTA 4x6 นิ้ว สีขาว
100 85 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117559
พรีฟอร์ม BT 35 ตร.มม.
60 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 195295
รางไฟสี่เหลี่ยม ELEKTRA 3/4 นิ้ว x 2 ม. สีเทา
60 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้


อุปกรณ์เดินสายไฟ เครื่องมือช่างความปลอดภัย เดินสายไฟได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง

อุปกรณ์เดินสายไฟ ใครว่าไม่สำคัญ? ซึ่งอะไรที่เกี่ยวงานระบบไฟฟ้านั้นนับว่ามีความสำคัญมากทั้งสิ้น เพราะเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตของทุกคนในบ้าน และการเดินสายไฟภายในบ้านและอาคารนั้น วัสดุอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าต้องได้มาตรฐาน ถูกระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้า แข็งแรงทนทาน เพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน สำหรับการเดินสายไฟภายในบ้านนั้น คุณก็สามารถติดตั้งได้เองในเบื้องต้น โดยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เดินสายไฟที่ถูกต้องและยังช่วยให้สายไฟภายในบ้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยได้อีกด้วย

เครื่องมือและอุปกรณ์เดินสายไฟ มีอะไรบ้าง?

ในที่นี้เป็นอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ด้วยเข็มขัดรัดสาย (กี๊ปรัดสายไฟ) ซึ่งเป็นวิธีเบื้องต้นและนิยมทำได้เองสำหรับการเดินสายไฟภายในบ้านของคุณ
 • สายไฟ : ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • กี๊ปรัดสายไฟ (เข็มขัดรัดสายไฟ) : สำหรับยึดเกาะเดินสายไฟให้แน่น มีหลายแบบ เช่น กิ๊บตะปูพลาสติก กิ๊บอลูมิเนียม และกิ๊บรัดสายโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ไส้ไก่พันสายไฟ : ใช้เป็นที่เก็บสายไฟให้เป็นระเบียบสวยงาม นิยมใช้ไส้ไก่สีขาวสำหรับพันสายไฟ และไส้ไก่สีดำสำหรับพันสายอิเล็กโทรนิกส์
 • ตัวต่อสายไฟ-ตัวต่อสายโทรศัพท์ : อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ-สายโทรศัพท์ มีทั้งแบบแผงต่อสายไฟได้หลายจุด แบบขั้วต่อสายไฟ และหางปลาต่อสายไฟ
 • เคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie) : สายรัดสายไฟหรือสายรัดสายสัญญาณ เคเบิ้ลไทร์ใช้มัดรวมสายเข้าด้วยกันเพื่อความเป็นระเบียบ และยังถูกนำไปใช้ในงานอื่นๆสำหรับมัดแน่นสิ่งของได้อีกด้วย
 • เทปพันสายไฟ : ใช้หุ้มฉนวนสายไฟและพันสายไฟบริเวณจุดต่อของสาย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เทปพันสายไฟที่เกรดดีมีคุณภาพจะทนทานความร้อนสูงได้ดี
 • มิเตอร์วัดไฟ : มิเตอร์วัดไฟอุปกรณ์ความปลอดภัยใช้ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าตรวจสอบวงจรและตรวจสภาพของอุปกรณ์ไฟและสายไฟฟ้า
 • ไขควง : ควรซื้อไขควงวัดไฟในตัว เพื่อใช้ตรวจสอบความปลอดภัย โดยการใช้ไขควงวัดไฟ ห้ามใช้กับแรงดันที่สูงกว่าค่าที่ระบุบนด้ามไขควง
 • คีมตัดหรือคีมผสม : ใช้ปอก-ตัดสายไฟ ตัดลวดเหล็ก ตัดปลายตะปู และยังช่วยจับวัสุดชิ้นงานต่างๆ
 • ตลับเมตร : ใช้วัดระยะในการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ค้อนเดินสายไฟ : ใช้สำหรับตอกกี๊ปรัดสายไฟหรือเข็มขัดรัดสายไฟ

ทำไมต้องซื้อสายไฟที่ Homepro?

หากคุณต้องการเลือกซื้อชุดอุปกรณ์เดินสายไฟ อาทิเช่น กี๊ปรัดสายไฟ, เข็มขัดรัดสายไฟ, ไส้ไก่พันสายไฟ, ตัวต่อสายไฟ, เคเบิ้ลไทร์, สายรัดสายไฟ, เทปพันสายไฟ, มิเตอร์วัดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ช้อปปิ้งได้ที่ โฮมโปรทุกสาขาใกล้บ้านคุณ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์งานประปา วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้คุณได้ช้อปอีกมากมายที่ Homepro Online