1284

เบรกเกอร์และตู้ไฟ

SKU: 1037763
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ พร้อมกันไฟดูด/กันไฟร...
3,875 3,180 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097817
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง SCHNEIDER S9HCL110
2,830 2,349 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100927
ฟิวส์ก้ามปู JSN CF100A
20 16 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 8994
ฟิวส์กระเบื้อง JSN 10 แอมป์
12 9 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 8998
ฟิวส์กระเบื้อง JSN 50 แอมป์
18 14 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 8995
ฟิวส์กระเบื้อง JSN 16 แอมป์
12 9 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 18741
ฟิวส์หลอดแก้ว PGE 15 แอมป์ 5ชิ้น
18 16 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 8996
ฟิวส์กระเบื้อง JSN 20 แอมป์
12 9 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 19481
ฟิวส์กระบอก EAGLE 250 โวลต์ 30 แอมแปร์
98 79 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
SKU: 8997
ฟิวส์กระเบื้อง JSN 35 แอมป์
18 14 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1100966
ฟิวส์ก้ามปู JSN CF30A
14 11 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 8985
ฟิวส์หลอดแก้ว PGE 1 แอมป์ 5 ชิ้น
17 15 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1101091
ฟิวส์ก้ามปู JSN CF60A
18 14 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1128235
มิเตอร์ไฟ 15/45A DD28 1 เฟส 2 สาย NATIONINE
399 บาท - 415 บาท
ขายแล้ว 141 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128562
มิเตอร์ไฟ 15/45A MF-33E 1 เฟส 2 สาย MITSUBISHI
1,370 บาท - 1,390 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128293
มิเตอร์ไฟ 5/15A DD28 1 เฟส 2 สาย NATIONINE
350 บาท - 360 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128517
มิเตอร์ไฟ 5/15A MF-33E 1 เฟส 2 สาย MITSUBISHI
1,235 บาท - 1,250 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128489
มิเตอร์ไฟ 10/30A DD28 1 เฟส 2 สาย NATIONINE
360 บาท - 370 บาท
ขายแล้ว 120 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128179
มิเตอร์ไฟ 15 แอมป์ (15/45) 3 เฟส MITSUBISHI
5,729 บาท - 5,759 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200803
มิเตอร์ไฟ 5/15A EM3-86 1 เฟส 2 สาย CT ELECTRIC
660 559 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200796
มิเตอร์ไฟ 15/45A EM3-86 1 เฟส 2 สาย CT ELECTRIC
690 589 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128030
แผ่นรองมิเตอร์ไฟฟ้า ZEBERG 20x60 ซม. สีดำ
190 169 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1128467
แผ่นรองมิเตอร์ไฟฟ้า ZEBERG 20x30 ซม.
110 99 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
SKU: 1128201
แผ่นรองมิเตอร์ไฟฟ้า ZEBERG 20x20 ซม. สีดำ
100 89 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1115103
แผงพลาสติก SOKAWA 8x10 นิ้ว สีขาว
50 39 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115073
แผงพลาสติก SOKAWA 6x8 นิ้ว สีขาว
30 24 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115123
แผงพลาสติก SOKAWA 4x6 นิ้ว สีขาว
20 16 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115030
แผงพลาสติก SOKAWA 10x12 นิ้ว สีขาว
60 49 บาท
ขายแล้ว 239 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152601
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
3,800 2,280 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 176392
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส SCHNEIDER ร...
2,760 2,319 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1200989
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง 63 แอมป์ พร้อมกันไฟ...
5,800 5,049 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1165715
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14 ช่อง 63 แอมป์ พร้อมกันไฟ...
4,480 3,890 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1121669
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส SCHNEIDER ร...
2,270 1,899 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1079886
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด 16 แอมป์ HACO SB-E16L
515 408 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139168
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 32 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
155 93 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023274
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/ไฟรั่ว 16 แอมป์ 1โพล 1 เ...
2,050 1,669 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023275
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/ไฟรั่ว 20 แอมป์ 1โพล 1 เ...
2,050 1,669 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266078
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1โพล 1 เฟส BTICINO รุ่น...
160 139 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146029
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง เมน 50 แอมป์ SCHNEID...
4,820 3,920 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 176387
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 1 เฟส SCHNEIDER รุ่น...
1,330 1,119 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266079
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1โพล 1 เฟส BTICINO รุ่น...
165 139 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139207
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 20 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
155 93 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205030
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันดูด...
1,837 998 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 1098797
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
96 บาท - 98 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 252886
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 18 ช่อง SCHNEIDER QO3-100EZ18G/SN
9,410 7,569 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1018621
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง SCHNEIDER SDEL16
2,630 2,199 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1146115
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14ช่อง เมน 50 แอมป์ SCHNEID...
6,930 5,640 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1023276
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/ไฟรั่ว 32 แอมป์ 1โพล 1 เ...
2,050 1,669 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200811
เครื่องตัดไฟ CT ELECTRIC V-SAFE 50 แอมป์
1,770 1,599 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1201014
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟ...
5,800 5,049 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1079864
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด 32 แอมป์ HACO SB-E32L
515 408 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1138716
ตู้เหล็กกันน้ำแบบกระจก SIM 45x35x20 ซม.
2,790 2,439 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1200847
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง เมน 50 แอมป์ SIEMEN...
4,280 3,779 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1141261
ตู้เหล็กใส่มิเตอร์ 4ช่อง มีกุญแจล็อค SIM
4,160 3,639 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1224829
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
1,990 1,790 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1079609
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 30 แอมป์ PANASON...
515 490 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146174
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 32 แอมป์ 4ช่อง รุ่น HYBRID ...
860 768 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 215052
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 20 แอมป์ 1 เฟส BTICINO B...
185 159 บาท
ขายแล้ว 137 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098923
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
96 บาท - 98 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098922
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
96 บาท - 98 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075748
กล่องเซฟตี้เบรกเกอร์ สีขาว HACO SB-B11
24 19 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075761
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 16 ช่อง HACO HD-S116
1,300 1,149 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200979
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 4 ช่อง เมน 50 แอมป์ พ...
1,130 1,099 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1079730
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด 25 แอมป์ HACO SB-E25L
515 408 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075742
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง HACO HD-S106
750 535 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075715
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
125 99 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1116198
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 1 ธรรมดา ฝาจม SUPER
545 525 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 20733
เซฟตี้เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
130 123 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
SKU: 1204198
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 2 ช่อง เมน 63 แอมป์ พ...
895 869 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1146203
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 4ช่อง รุ่น HYBRID ...
860 768 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 1200991
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 4 ช่อง เมน 50 แอมป์ C...
825 699 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098896
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
96 บาท - 98 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1122435
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 1 ธรรมดา ฝาจม RACER
670 620 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1042027
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบลอย 10 แอมป์ 2 โพล 1 เฟส BTICI...
160 139 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 215071
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 30 แอมป์ 1 เฟส BTICINO B...
180 159 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146202
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 2ช่อง รุ่น HYBRID ...
630 598 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1201079
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SIEMENS
149 135 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 20732
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
130 123 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 8935
กล่องเซฟตี้เบรกเกอร์ สีขาว STEEL CITY
18 15 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153160
เซฟตี้เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 122 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215049
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 15 แอมป์ 1 เฟส BTICINO B...
185 159 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194181
โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ CT ELECTRIC CTNF-63C 2P 50...
575 520 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1194081
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส CT ELECT...
738 669 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 20734
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
130 123 บาท
ขายแล้ว 98 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043333
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 16 แอมป์ 1 โพล...
1,695 1,470 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1043249
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 32 แอมป์ 1 โพล...
1,695 1,470 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201058
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 20 แอมป์ 1 โพล...
1,650 1,429 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1181928
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 18 ช่อง HACO HLC-100
4,900 4,290 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 248683
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง BTICINO BTCN8
1,830 1,589 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 248682
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง BTICINO BTCN6
1,595 1,385 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1075510
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 12 ช่อง HACO HD-S112
1,120 990 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1075736
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง HACO E4C44
280 239 บาท
ขายแล้ว 251 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1233925
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง PHILIPS LEAFSTYLE
1,700 1,275 บาท
SKU: 1233918
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง PHILIPS LEAFSTYLE
1,260 945 บาท
SKU: 1018587
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง SCHNEIDER SDEL14
2,400 2,029 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1123236
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 24 ช่อง HACO HD-S224
1,980 1,769 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1097730
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง SCHNEIDER S9HCL16
2,490 2,059 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097826
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง SCHNEIDER S9HCL14
2,260 1,859 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1097847
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14 ช่อง SCHNEIDER S9HCL114
3,220 2,659 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173795
เครื่องตัดไฟ STC NANO S เมน 63A + RCBO 63A
5,630 5,309 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ

 

เบรกเกอร์และตู้ไฟ (Breaker Consumer Unit)

เบรกเกอร์ ตู้ไฟฟ้า หรือ ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (ตู้ เซอร์วิสไฟ) เป็นอุปกรณ์สำหรับการป้องกันระบบไฟฟ้าภายในบ้านและตัวอาคาร ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกอาคารบ้านเรือนจะต้องมีการติดตั้งเบรกเกอร์และตู้ไฟไว้ใช้งานอย่างแน่นอน โดยหน้าที่ของเบรกเกอร์นั้นจะเป็นตัวเปิดปิดกระแสไฟฟ้าในกรณีที่มีการใช้งานกระแสไฟฟ้าสูงเกินไป หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร สามารถป้องกันปัญหาไฟรั่วและป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าได้อย่างเยี่ยมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเลือกเบรกเกอร์และตู้ไฟฟ้า สำหรับใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้านให้ได้มากที่สุด
สำหรับตู้ไฟและเบรกเกอร์ที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปในประเทศก็มีให้เลือกหลากหลายแบบและยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำอย่าง เซฟทีคัท (SAFE-T-CUT), HACO, SCHNEIDER, B-TICINO หรือ PANASONIC ซึ่งแต่ละแบรนด์สินค้าก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ที่สำคัญคือเรื่องของราคาตู้ไฟและเบรกเกอร์ที่มีให้เลือกหลากหลายราคา ซึ่งคุณสามารถเข้ามาเลือกช้อปปิ้งสินค้าตู้ไฟและเบรกเกอร์ผ่านเว็บไซด์ Homepro

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต หรือตู้ไฟ เป็นชุดกล่องเหล็กหรือกล่องพลาสติกสำหรับใส่ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเรียงกันเป็นแถวเดียว นิยมใช้เป็นแผงไฟฟ้าสำเร็จรูปตามบ้านเรือนหรือสำนักงานทั่วไป ตู้ไฟโดยทั่วไปที่มีให้เลือกใช้งานในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ แบบปลั๊กอิน (Plug-In Type) และ แบบเดินราง (Din-Rail Type) โดยทั้ง 2 ชนิดก็จะประกอบไปด้วย เมนเบรกเกอร์ (Main Circuit Breaker) และ เบรกเกอร์ย่อย (Branch Circuit Breaker) เป็นตัวที่เสียบต่ออยู่กับบัสบาร์ (Bus Bar) มีขั้วต่อสายนิวทรัล (Neutral) และขั้วต่อสายกราวด์หรือสายดิน ขนาดที่นิยมใช้ทั่วไปจะมีจำนวนเบรกเกอร์ย่อยหรือวงจรย่อยตั้งแต่ 4-18 วงจร
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต การเลือกตู้ไฟฟ้ามาใช้งานนั้นให้พิจารณาจากวงจรหน่วยย่อยที่ต้องการใช้งาน และควรเลือกเผื่อเอาไว้สัก 1-2 วงจรสำหรับโหลดในอนาคต โดยปกติแล้วการเลือกซื้อตู้คอนซูเมอร์หรือตู้ไฟ จะได้รับเพียงตัวกล่องเท่านั้น จะต้องทำการซื้อเมนเบรกเกอร์และวงจรย่อยต่างหาก เนื่องจากความต้องการในการใช้งานเมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อยของแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกันไป แต่สำหรับบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปตามมาตรฐานแล้วได้กำหนดค่า IC ของเมนเบรกเกอร์ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 10 kA ซึ่งค่าดังกล่าว คือ ค่าพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดของตัวเบรกเกอร์ โดยค่าพิกัดที่คุณควรรู้เบื้องต้นมีดังนี้ ...
  • Interrupting Capacitive (IC): พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดโดยปลอดภัยของเบรกเกอร์นั้นๆ
  • Amp Trip (AT): ขนาดกระแสที่ใช้งาน เป็นตัวบอกให้รู้ว่าเบรกเกอร์ตัวนั้นสามารถทนต่อกระแสในภาวะปกติได้สูงสุดเท่าใด
  • Amp Frame (AF): พิกัดกระแสโครง หมายถึงขนาดการทนกระแสของเปลือกหุ้มเป็นพิกัดการทนกระแสสูงสุดของเบรกเกอร์นั้นๆ

เบรกเกอร์และตู้ไฟต้องเบรกเกอร์และตู้ไฟต้อง Homepro เท่านั้น

หากคุณกำลังมองหาเบรกเกอร์และตู้ไฟคุณภาพในราคาพิเศษ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร สามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284