1284ถึง

เบรกเกอร์ลอย

SKU: 1139168
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 32 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
99 บาท - 109 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 20733
เซฟตี้เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
130 123 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139207
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 20 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
99 บาท - 109 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194181
โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ CT ELECTRIC CTNF-63C 2P 50...
575 520 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1153331
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 122 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
SKU: 215052
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 20 แอมป์ 1 เฟส BTICINO B...
185 159 บาท
ขายแล้ว 137 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075687
เซฟตี้เบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1 เฟส HACO WS
199 บาท - 209 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075715
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
125 99 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 215071
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 30 แอมป์ 1 เฟส BTICINO B...
180 159 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153247
เซฟตี้เบรกเกอร์ 40 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 20732
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
130 123 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 134857
เซฟตี้เบรกเกอร์ PANASONIC 40 แอมป์ 1 เฟส BS1114YT ...
140 130 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194166
โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ CT ELECTRIC CTNF-63C 3P 20...
738 669 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1153323
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 122 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1075690
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
125 99 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1075588
เซฟตี้เบรกเกอร์ 25 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
125 99 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1194081
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส CT ELECT...
738 669 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1139157
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 25 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
99 บาท - 109 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075589
เซฟตี้เบรกเกอร์ 40 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
160 135 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1128292
เซฟตี้เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส S-171 SOKAWA
62 60 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1196480
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 60 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส CT ELECT...
748 669 บาท
SKU: 1075716
เซฟตี้เบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
125 99 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075723
เซฟตี้เบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1 เฟส HACO WS
199 บาท - 209 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1075752
เซฟตี้เบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
125 99 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1153332
เซฟตี้เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 122 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128683
เซฟตี้เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส S-169 SOKAWA
62 60 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1128244
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 15 แอมป์ 1 เฟส HI-TEK HC...
93 88 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1153160
เซฟตี้เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 122 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215049
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 15 แอมป์ 1 เฟส BTICINO B...
185 159 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128254
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส S-170 SOKAWA
62 60 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1128253
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส S-168 SOKAWA
62 60 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 215047
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 10 แอมป์ 1 เฟส BTICINO B...
185 159 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 20735
เซฟตี้เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
135 130 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 20734
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
130 123 บาท
ขายแล้ว 98 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075689
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส HACO WS
199 บาท - 209 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

 

เบรกเกอร์ลอย

เบรกเกอร์ คือ สวิตซ์ไฟฟ้าอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งปัญหาที่เกี่ยวกับไฟฟ้ามักจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดจากไฟฟ้าโหลดเกินกำหนด ดังนั้นการที่ติดตั้งเบรกเกอร์ไว้ใช้งานจะเป็นตัวช่วยป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับที่อยู่อาศัยและอาคารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานของเบรกเกอร์นั้นจะทำการตัดกระแสไฟฟ้าทันทีหลังตรวจสอบพบความผิดปกติในแผงวงจร ซึ่งหน้าที่การทำงานค่อนข้างที่จะเหมือนกับฟิวส์ แต่ต่างกันตรงที่เบรกเกอร์สามารถเปิดปิดแผงวงจรได้ทันทีหลังจากทำการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยตามท้องตลาดทั่วไปมีเบรกเกอร์ให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ การเลือกนำมาใช้งานก็จะต้องพิจารณาถึงกระแสไฟที่ใช้งาน หากนำมาใช้งานภายในบ้านก็อาจจะเลือกเป็นเบรกเกอร์ขนาดเล็กหรือขนาดกลางมาใช้งาน แต่หากนำไปใช้ตามอาคารหรือสถานที่ที่มีการใช้งานกำลังไฟสูง ก็ควรเลือกเบรกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่และสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยประเภทของเบรกเกอร์ที่มีให้เลือกใช้งานปัจจุบัน มีให้เลือกอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ Low Voltage เบรกเกอร์, Medium Voltage เบรกเกอร์ และ High Voltage เบรกเกอร์ Low Voltage เบรกเกอร์ (น้อยกว่า 1,000 VAC) เป็นเบรกเกอร์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือน อาคารเชิงพาณิช์ทั่วไป เบรกเกอร์ประเภทนี้มักจะติดตั้งไว้ภายในตู้คอนซูมเมอร์ ตู้ DB หรือ ตู้โหลดเซนเตอร์

เบรกเกอร์กันไฟรั่ว ไฟดูด

เบรกเกอร์กันไฟรั่ว ไฟดูด (Residual Current Protective Devices) หรือที่กันสั้นๆว่า เบรกเกอร์กันดูด มีหน้าที่ป้องกันไฟรั่วไฟดูด โดยจะตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อมีค่ากระแสไฟรั่วตามค่าที่กำหนด อาทิ เครื่องซักผ้าชำรุด ทำให้มีกระแสไฟรั่วออกมาที่ตัวเครื่อง เมื่อเราไปจับหรือสัมผัสเบรกเกอร์ก็จะตัดวงจรเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย(ไฟดูด)กับผู้ใช้งานนั่นเองทำหน้าที่เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าและตัดวงจรแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร โดยทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 63 แอมป์ อีกทั้งสินค้าผ่านการทดสอบมาตราฐาน จึงเหมาะสำหรับใช้ติดตั้งร่วมกับตู้คอนซูเมอร์ยูนิตและติดตั้งแบบลูกย่อยภายในบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรือในจุดที่เสี่ยงต่ออันตราย เพื่อควบคุมทั้งวงจรไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เบรกเกอร์ลอยแบบต่างๆ

เบรกเกอร์ลอย HomePro

สามารถเลือกซื้อ เบรกเกอร์ลอย ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284