ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
Tue

ถึง

สายไฟ

SKU: 1018368
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
1,320 995 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077599
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
1,320 995 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018364
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
900 680 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020091
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
1,350 1,090 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077600
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีเขียวคาดเ...
1,320 995 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077568
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
900 680 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077520
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีเทา
1,320 995 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018373
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x10 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
4,800 4,100 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170598
สายไฟ THW-A RANZZ 1x25 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,310 999 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018353
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
900 680 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018068
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
2,040 1,580 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018365
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,320 995 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170626
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 3x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
925 839 บาท
SKU: 1020112
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x16 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
8,535 6,890 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018358
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,320 995 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077590
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
2,040 1,580 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018354
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
900 680 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018357
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
900 680 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018349
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
900 680 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 232004
สายไฟ THW-A BCC 1x25 ตร.มม 100 ม. สีดำ
1,700 1,440 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018366
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม 100 ม. สีเขียว
1,320 995 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020081
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
915 740 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152551
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาดเ...
395 309 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 228937
สายไฟ VAF BCC 2x2.5 ตร.มม. 30 เมตร
910 725 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170370
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
215 199 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018374
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x25 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
13,000 10,190 บาท
SKU: 1152454
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
395 309 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170414
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
650 575 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170434
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 4x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
1,035 919 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170682
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
405 360 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018348
สายไฟ VCT IEC53 BCC 3x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
7,750 6,620 บาท
SKU: 1077569
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4ตร.มม. 100 ม. สีเขียวคาดเหล...
2,030 1,580 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018367
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
1,320 995 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018070
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x16 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
7,470 6,470 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 2442
สายไฟ VAF YAZAKI 2x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,590 1,485 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018346
สายไฟ VCT IEC53 BCC 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
6,000 4,770 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019704
สายไฟ VAF-G YAZAKI 2x2.5/2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
4,860 4,530 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020115
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x10ตร.มม. 100 ม. สีดำ
5,500 4,370 บาท
SKU: 1018355
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเหลือง
900 680 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020114
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
2,085 1,675 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152438
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
269 209 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020106
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
2,085 1,675 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 272729
สายไฟ VAF BCC 2x1 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,300 995 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170498
สายไฟ VAF RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
835 729 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152532
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
395 309 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152480
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
395 309 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113483
สายไฟ VAF UNITED 2x2.5ตร.มม. 100ม. สีขาว
2,080 1,515 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077470
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียวคาด...
900 680 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170563
สายไฟ VAF RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
500 425 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 2444
สายไฟ VAF YAZAKI 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
2,560 2,430 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018352
สายไฟ VCT IEC53 BCC 2x1 ตร.มม 100 ม. สีดำ
2,850 2,250 บาท
SKU: 1152350
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
269 209 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034715
สายไฟ VAF RACER 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
630 509 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170440
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคา...
140 129 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020089
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,350 1,090 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020090
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีแดง
1,350 1,090 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170405
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,160 1,919 บาท
SKU: 228936
สายไฟ VAF BCC 2x1.5 ตร.มม. 30 เมตร
565 455 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170478
สายไฟ VAF RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
520 449 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077609
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4ตร.มม. 100 ม. สีเทา
2,030 1,580 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018369
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,040 1,580 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077479
สายไฟ VKF IEC53 BCC 2x0.75ตร.มม 100 ม. สีดำ
1,739 1,480 บาท
SKU: 1020079
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
915 740 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152479
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
395 309 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034713
สายไฟ VAF RACER 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
390 315 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170438
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
215 199 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077527
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเทา
900 680 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034665
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
315 249 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097803
สายไฟ THW IEC01 RACER 1X2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคา...
315 249 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170387
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 3x1ตร.มม. 30 ม. สีดำ
415 369 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020093
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
1,350 1,090 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152453
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาด...
269 209 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170534
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว
140 129 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019929
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
915 740 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170545
สายไฟ VAF RANZZ 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
225 189 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113481
สายไฟ THW IEC01 UNITED 1x2.5ตร.มม. 100ม. สีดำ
1,040 725 บาท
SKU: 1113433
สายไฟ THW IEC01 UNITED 1x2.5ตร.มม. 100ม. สีฟ้า
1,040 725 บาท
SKU: 1152561
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
610 470 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152533
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
610 470 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170655
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 3x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
515 459 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152804
สายไฟ VKF IEC53 CENTURY 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
430 319 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152541
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเทา
395 309 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170673
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
305 275 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170477
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
140 129 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034716
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
315 249 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152477
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
269 209 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170552
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
215 199 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170468
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว
215 199 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152485
สายไฟ VKF IEC52 CENTURY 2x0.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
240 175 บาท
SKU: 1123042
สายไฟ VKF IEC52 CENTURY 2x0.5 ตร.มม 30 ม. สีเทา
240 164 บาท
SKU: 1170495
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
140 129 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170573
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
140 129 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034684
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
490 389 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020077
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 3x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
9,860 7,395 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097804
สายไฟ THW IEC01 RACER 1X2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเทา
315 249 บาท
SKU: 1020063
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 2x1ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,240 2,430 บาท
SKU: 1020094
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
2,085 1,675 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152619
สายไฟ VKF IEC52 CENTURY 2x0.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
755 555 บาท
SKU: 1034712
สายไฟ VAF RACER 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
280 225 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018377
สายไฟ VAF-G BCC 2x2.5/2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
4,900 3,780 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้


เลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งาน เลือกง่ายๆที่โฮมโปร

หากคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องของการใช้งานสายไฟฟ้า ทางเรามีเกร็ดความรู้เล็กน้อยให้คุณได้รู้ก่อนใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานภายในบ้านคุณ สายไฟนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สายไฟแรงดันสูง และ สายไฟแรงดันต่ำ สำหรับสายไฟแรงดันต่ำ นั้นจะมีหลายขนาดมากตั้งแต่เล็กๆ ไปจนถึงใหญ่ สามารถทนแรงไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 750 โวลต์ และต่ำสุด 300 โวลต์ สายไฟประเภทนี้มีลักษณะเป็นสายหุ้มฉนวน สายข้างในทำด้วยทองแดง หรือบางสายอาจจะมีอลูมีเนียม โดยทั่วไปส่วนมากแล้วจะเป็นสายทองแดงขนาดเล็กตัวนำตัวเดียว
แต่หากเป็นสายไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว วัสดุฉนวนที่ใช้กับสายแรงดันต่ำ คือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross –Linked Polyethylene (XLPE) อย่างสายประเภท THW,VAF, VAF-GRD,NYY,NYY-GRD,0.6/1KV-CV,VCT,VCT-GRD,VSF,AV,VFF,VKF

ประเภทของสายไฟฟ้าในบ้านแบบไหนบ้างที่ควรรู้จัก?

 • สายไฟฟ้าแบบไอวี IV

 • เป็นสายไฟฟ้าแบบแกนเดี่ยวทนไฟได้ 300 โวลต์ โดยส่วนมากใช้เป็นสายสำหรับเดินเข้าที่พักอาศัยที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และไม่ควรหรือห้ามนำไปใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือสถานที่แห้ง และห้ามต่อท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • สายไฟฟ้าแบบวีเอเอฟ VAF

 • เป็นสายไฟฟ้าที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 300 โวลต์ มีให้เลือกทั้งสายไฟเดี่ยวและสายไฟแบบคู่ ที่ใช้กับระบบ 1 เฟส และไม่ควรหรือห้ามนำไปใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือสถานที่แห้ง และห้ามต่อท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • สายทีเอสดับเบิลยู THW

 • เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟได้ถึง 750 โวลต์ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุสาหกรรมเนื่องจากวงการนี้มีการติดตั้งไฟฟ้าแบบ 3 เฟส เป็นปกติ แกนของสายประเภทนี้จะทำมาจากทองแดงที่ทำมารวมกันหลายๆ สาย ทำให้เส้นของสายไฟดูมีขนาดหนาและใหญ่ การใช้งานควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือฝั่งในท่อดิน ที่มีการป้องกันน้ำรั่วซึมเอาไว้ แต่ห้ามฝังดินโดยตรง เนื่องจากจะเกิดอันตรายได้
 • สายไฟฟ้าเอ็มวายวาย NYY

 • เป็นสายไฟฟ้าชนิดกลม ที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 750 โวลต์ นิยมใช้กันเป็นวงกว้างเนื่องจากมีความทนต่อสภาพแวดล้อมบางคนเรียกว่าสายฉนวนสามชั้น

  หาซื้อสายไฟฟ้าได้ที่ HomePro

  หากคุณกำลังหา สายไฟฟ้า ไว้ใชสำหรับต่อเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของคุณ ทางโฮมโปรพร้อมให้คุณได้เลือกสรรมากมายหลายแบบและโฮมโปรพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยใจ และสามารถเช็ค โปรโมชั่นต่างๆได้ที่ Homepro Online เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญของเรา หากสนใจเพียงแค่แวะมาที่ โฮมโปร ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ คลิกชมสินค้าได้ทางโฮมโปรออนไลน์ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง Call Center 1284