ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
free ship

ถึง

สายไฟ

SKU: 1018368
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
1,090 865 บาท
SKU: 1018365
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,090 865 บาท
SKU: 1018367
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
1,090 865 บาท
SKU: 228937
สายไฟ VAF BCC 2x2.5 ตร.มม. 30 เมตร
750 599 บาท
SKU: 1077599
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
1,090 865 บาท
SKU: 1077600
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีเขียวคาดเ...
1,090 865 บาท
SKU: 1018357
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
740 589 บาท
SKU: 1018354
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
740 589 บาท
SKU: 1018377
สายไฟ VAF-G BCC 2x2.5/2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
4,045 3,210 บาท
SKU: 228938
สายไฟ VAF BCC 2x4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
1,165 935 บาท
SKU: 1018068
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
1,680 1,339 บาท
SKU: 147183
สายไฟ VAF BCC 2x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,555 1,239 บาท
SKU: 1018364
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
740 589 บาท
SKU: 1077590
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
1,680 1,339 บาท
SKU: 1077568
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
740 589 บาท
SKU: 1170534
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว
140 129 บาท
SKU: 1020089
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,350 1,090 บาท
SKU: 1077470
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียวคาด...
740 589 บาท
SKU: 1020081
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
915 740 บาท
SKU: 1018358
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,090 865 บาท
SKU: 1170682
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
405 360 บาท
SKU: 1170518
สายไฟ VAF RANZZ 2x4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
780 679 บาท
SKU: 1020063
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 2x1ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,610 2,220 บาท
SKU: 1018360
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x6 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,695 2,149 บาท
SKU: 1018353
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
740 589 บาท
SKU: 1077520
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีเทา
1,090 865 บาท
SKU: 1077527
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเทา
740 589 บาท
SKU: 1020091
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
1,350 1,090 บาท
SKU: 1020088
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,350 1,090 บาท
SKU: 1112677
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตา...
915 740 บาท
SKU: 1152503
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาดเหล...
505 389 บาท
SKU: 2440
สายไฟ VAF YAZAKI 2x1 ตร.มม 100 ม. สีขาว
1,100 998 บาท
SKU: 1152389
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
325 250 บาท
SKU: 1020075
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
5,560 4,630 บาท
SKU: 1018366
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม 100 ม. สีเขียว
1,090 865 บาท
SKU: 272729
สายไฟ VAF BCC 2x1 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,075 859 บาท
SKU: 1018346
สายไฟ VCT IEC53 BCC 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
5,000 4,330 บาท
SKU: 1152532
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
325 250 บาท
SKU: 1152480
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
325 250 บาท
SKU: 1152551
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาดเ...
325 250 บาท
SKU: 1018347
สายไฟ VCT IEC53 BCC 3x1.5ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,945 3,390 บาท
SKU: 1170655
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 3x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
515 459 บาท
SKU: 1152732
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
2,085 1,675 บาท
SKU: 1170440
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคา...
140 129 บาท
SKU: 1020113
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x6ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,345 2,670 บาท
SKU: 1018345
สายไฟ VCT IEC53 BCC 2 x1.5ตร.มม. 100 ม.สีดำ
3,110 2,629 บาท
SKU: 1152561
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
505 389 บาท
SKU: 1034660
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
215 175 บาท
SKU: 147181
สายไฟ VAF BCC 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
2,510 1,999 บาท
SKU: 1170405
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,160 1,919 บาท
SKU: 1152478
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว
220 170 บาท
SKU: 1018369
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,680 1,339 บาท
SKU: 1018371
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
1,680 1,339 บาท
SKU: 1152454
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
325 250 บาท
SKU: 1152479
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
325 250 บาท
SKU: 1152390
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว
325 250 บาท
SKU: 1020090
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีแดง
1,350 1,090 บาท
SKU: 1170637
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,010 899 บาท
SKU: 266272
สายไฟ THW-A BCC 1x16 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,035 858 บาท
SKU: 1113362
สายไฟ VAF NNN 2x2.5 ตร.มม 50 ม. สีขาว
1,105 819 บาท
SKU: 1152513
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีเทา
505 389 บาท
SKU: 228936
สายไฟ VAF BCC 2x1.5 ตร.มม. 30 เมตร
465 370 บาท
SKU: 1152469
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
220 170 บาท
SKU: 1152477
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
220 170 บาท
SKU: 1152453
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาด...
220 170 บาท
SKU: 1170498
สายไฟ VAF RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
835 729 บาท
SKU: 1170691
สายไฟ THW-A RANZZ 1x16 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
890 699 บาท
SKU: 1020079
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
915 740 บาท
SKU: 1112715
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว...
915 740 บาท
SKU: 1018349
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
740 589 บาท
SKU: 1018355
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเหลือง
740 589 บาท
SKU: 1034715
สายไฟ VAF RACER 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
630 519 บาท
SKU: 1113213
สายไฟ VAF NNN 2x1.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
685 505 บาท
SKU: 1170563
สายไฟ VAF RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
500 425 บาท
SKU: 1097819
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาดเ...
490 399 บาท
SKU: 1097805
สายไฟ THW IEC01 RACER 1X4 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
490 399 บาท
SKU: 1034685
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
490 399 บาท
SKU: 1152533
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
505 389 บาท
SKU: 1152439
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม.สีน้ำตาล
505 389 บาท
SKU: 1170387
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 3x1ตร.มม. 30 ม. สีดำ
415 369 บาท
SKU: 1152804
สายไฟ VKF IEC53 CENTURY 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
430 319 บาท
SKU: 1170673
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
305 275 บาท
SKU: 1113301
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 50ม. สีเขียวคาดเหลือง
380 270 บาท
SKU: 1170439
สายไฟ VAF RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
315 265 บาท
SKU: 1122799
สายไฟ VAF BCC 2x1 ตร.มม 30 ม. สีขาว
325 259 บาท
SKU: 1034665
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
315 259 บาท
SKU: 1034719
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
315 259 บาท
SKU: 1152541
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเทา
325 250 บาท
SKU: 1113542
สายไฟ VAF UNITED 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
220 บาท
SKU: 1170467
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคา...
215 199 บาท
SKU: 1034687
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
215 175 บาท
SKU: 1097775
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
215 175 บาท
SKU: 1034714
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
215 175 บาท
SKU: 1152388
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
220 170 บาท
SKU: 1170573
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
140 129 บาท
SKU: 1170495
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
140 129 บาท
SKU: 1020112
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x16 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
8,535 6,890 บาท
SKU: 1170477
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
140 129 บาท
SKU: 1113303
สายไฟ THW NNN 1x2.5ตร.มม. 50ม. สีเขียวคาดเหลือง
560 389 บาท
SKU: 1029421
สายไฟ THW 60227IEC01 NATION 1x4 ตร.มม. 50 ม. สีแดง
695 475 บาท


เลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งาน เลือกง่ายๆที่โฮมโปร

หากคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องของการใช้งานสายไฟฟ้า ทางเรามีเกร็ดความรู้เล็กน้อยให้คุณได้รู้ก่อนใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานภายในบ้านคุณ สายไฟนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สายไฟแรงดันสูง และ สายไฟแรงดันต่ำ สำหรับสายไฟแรงดันต่ำ นั้นจะมีหลายขนาดมากตั้งแต่เล็กๆ ไปจนถึงใหญ่ สามารถทนแรงไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 750 โวลต์ และต่ำสุด 300 โวลต์ สายไฟประเภทนี้มีลักษณะเป็นสายหุ้มฉนวน สายข้างในทำด้วยทองแดง หรือบางสายอาจจะมีอลูมีเนียม โดยทั่วไปส่วนมากแล้วจะเป็นสายทองแดงขนาดเล็กตัวนำตัวเดียว
แต่หากเป็นสายไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว วัสดุฉนวนที่ใช้กับสายแรงดันต่ำ คือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross –Linked Polyethylene (XLPE) อย่างสายประเภท THW,VAF, VAF-GRD,NYY,NYY-GRD,0.6/1KV-CV,VCT,VCT-GRD,VSF,AV,VFF,VKF

ประเภทของสายไฟฟ้าในบ้านแบบไหนบ้างที่ควรรู้จัก?

 • สายไฟฟ้าแบบไอวี IV

 • เป็นสายไฟฟ้าแบบแกนเดี่ยวทนไฟได้ 300 โวลต์ โดยส่วนมากใช้เป็นสายสำหรับเดินเข้าที่พักอาศัยที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และไม่ควรหรือห้ามนำไปใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือสถานที่แห้ง และห้ามต่อท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • สายไฟฟ้าแบบวีเอเอฟ VAF

 • เป็นสายไฟฟ้าที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 300 โวลต์ มีให้เลือกทั้งสายไฟเดี่ยวและสายไฟแบบคู่ ที่ใช้กับระบบ 1 เฟส และไม่ควรหรือห้ามนำไปใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือสถานที่แห้ง และห้ามต่อท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • สายทีเอสดับเบิลยู THW

 • เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟได้ถึง 750 โวลต์ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุสาหกรรมเนื่องจากวงการนี้มีการติดตั้งไฟฟ้าแบบ 3 เฟส เป็นปกติ แกนของสายประเภทนี้จะทำมาจากทองแดงที่ทำมารวมกันหลายๆ สาย ทำให้เส้นของสายไฟดูมีขนาดหนาและใหญ่ การใช้งานควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือฝั่งในท่อดิน ที่มีการป้องกันน้ำรั่วซึมเอาไว้ แต่ห้ามฝังดินโดยตรง เนื่องจากจะเกิดอันตรายได้
 • สายไฟฟ้าเอ็มวายวาย NYY

 • เป็นสายไฟฟ้าชนิดกลม ที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 750 โวลต์ นิยมใช้กันเป็นวงกว้างเนื่องจากมีความทนต่อสภาพแวดล้อมบางคนเรียกว่าสายฉนวนสามชั้น

  หาซื้อสายไฟฟ้าได้ที่ HomePro

  หากคุณกำลังหา สายไฟฟ้า ไว้ใชสำหรับต่อเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของคุณ ทางโฮมโปรพร้อมให้คุณได้เลือกสรรมากมายหลายแบบและโฮมโปรพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยใจ และสามารถเช็ค โปรโมชั่นต่างๆได้ที่ Homepro Online เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญของเรา หากสนใจเพียงแค่แวะมาที่ โฮมโปร ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ คลิกชมสินค้าได้ทางโฮมโปรออนไลน์ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง Call Center 1284