1284

ถึง

สายไฟ

SKU: 1170563
สายไฟ VAF RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
690 520 บาท
ขายแล้ว 622 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170673
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
490 390 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170439
สายไฟ VAF RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
420 320 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170682
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
650 490 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170478
สายไฟ VAF RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
690 550 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 2444
สายไฟ VAF YAZAKI 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
2,990 2,749 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 2442
สายไฟ VAF YAZAKI 2x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,850 1,729 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170498
สายไฟ VAF RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
1,100 850 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020090
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีแดง
1,380 1,200 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020093
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
1,380 1,200 บาท
ขายแล้ว 141 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077599
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
1,430 950 บาท
ขายแล้ว 823 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018374
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x25 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
14,140 9,190 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1018364
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
980 625 บาท
ขายแล้ว 624 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018368
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
1,430 950 บาท
ขายแล้ว 1,106 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077470
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียวคาด...
980 625 บาท
ขายแล้ว 245 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020111
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x25ตร.มม. 100 ม. สีดำ
13,500 12,490 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1018377
สายไฟ VAF-G BCC 2x2.5/2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
5,330 3,600 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020104
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,150 1,890 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018371
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
2,220 1,520 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018365
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,430 950 บาท
ขายแล้ว 355 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123007
สายไฟ VCT IEC53 CENTURY 2x1 ตร.มม 50 ม. สีดำ
850 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1170414
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
990 790 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018354
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
980 625 บาท
ขายแล้ว 353 รายการ
SKU: 1018357
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
980 625 บาท
ขายแล้ว 189 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018353
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
980 625 บาท
ขายแล้ว 109 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152479
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
430 309 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034715
สายไฟ VAF RACER 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
630 519 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034716
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
315 259 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152561
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
660 459 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152534
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
660 459 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152513
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีเทา
660 459 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152454
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
430 309 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152532
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
430 309 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097803
สายไฟ THW IEC01 RACER 1X2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคา...
315 259 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077590
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
2,220 1,520 บาท
ขายแล้ว 194 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152487
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
660 459 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1106463
สายไฟ CV 0.6/1 kV BCC 2x4 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
8,260 6,700 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1122799
สายไฟ VAF BCC 2x1 ตร.มม 30 ม. สีขาว
430 290 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1020075
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
7,990 5,450 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1020105
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
2,150 1,850 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020466
สายไฟ IV IEC05 BCC 1x1ตร.มม. 100 ม. สีขาว
690 519 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1152380
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว
660 459 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1152478
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว
290 209 บาท
ขายแล้ว 349 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152533
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
660 459 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178472
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
950 850 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1123029
สายไฟ VCT IEC53 CENTURY 2x2.5 ตร.มม 50 ม. สีดำ
1,825 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1018348
สายไฟ VCT IEC53 BCC 3x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
8,430 6,449 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1077479
สายไฟ VKF IEC53 BCC 2x0.75ตร.มม 100 ม. สีดำ
1,739 1,290 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1178548
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
590 540 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152439
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม.สีน้ำตาล
660 459 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266272
สายไฟ THW-A BCC 1x16 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,350 949 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
SKU: 1152477
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
290 209 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018346
สายไฟ VCT IEC53 BCC 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
6,530 4,699 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1152453
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาด...
290 209 บาท
ขายแล้ว 238 รายการ
SKU: 1020080
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเหลือ...
930 850 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018345
สายไฟ VCT IEC53 BCC 2 x1.5ตร.มม. 100 ม.สีดำ
4,000 2,779 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1152350
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
290 209 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097819
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาดเ...
490 399 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097836
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคา...
215 175 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019706
สายไฟ VAF-G YAZAKI 2x4/4 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
11,040 7,400 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1077520
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีเทา
1,430 950 บาท
ขายแล้ว 216 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077527
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเทา
980 625 บาท
ขายแล้ว 107 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020094
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
2,150 1,850 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077641
สายไฟ VKF IEC53 BCC 2x1 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,310 1,690 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170495
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
220 170 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152480
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
430 309 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 272730
สายไฟ VAF BCC 2x4 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
5,100 3,420 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097795
สายไฟ THW IEC01 RACER 1X2.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำเงิน
315 259 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1152531
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเทา
290 209 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
SKU: 228936
สายไฟ VAF BCC 2x1.5 ตร.มม. 30 เมตร
610 399 บาท
ขายแล้ว 157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034619
สายไฟ THW IEC01 RACER 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
490 399 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1077609
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4ตร.มม. 100 ม. สีเทา
2,200 1,520 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170517
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
350 260 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018366
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม 100 ม. สีเขียว
1,430 950 บาท
ขายแล้ว 186 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178536
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
590 540 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123040
สายไฟ VKF IEC53 CENTURY 2x1 ตร.มม 100 ม. สีเทา
1,430 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1123018
สายไฟ VCT IEC53 CENTURY 3x1.5 ตร.มม 50 ม. สีดำ
1,615 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178369
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
950 850 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1020109
สายไฟ IV IEC05 YAZAKI 1x1ตร.มม. 100 ม. สีดำ
650 580 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1170434
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 4x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
1,590 1,290 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178546
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
590 540 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178366
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
950 850 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1178399
สายTHW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว/สีเ...
950 850 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077568
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
980 625 บาท
ขายแล้ว 567 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020077
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 3x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
10,100 7,990 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020091
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
1,380 1,200 บาท
ขายแล้ว 103 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034713
สายไฟ VAF RACER 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
390 320 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020063
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 2x1ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,320 2,640 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152551
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาดเ...
430 309 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019930
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
930 850 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019704
สายไฟ VAF-G YAZAKI 2x2.5/2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
4,860 4,700 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178547
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
950 850 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018394
สายไฟ VAF-G BCC 2x4/4 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
8,380 6,320 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 147181
สายไฟ VAF BCC 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
3,250 2,350 บาท
ขายแล้ว 243 รายการ
SKU: 1077569
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4ตร.มม. 100 ม. สีเขียวคาดเหล...
2,200 1,520 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178453
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. น้ำตาล
950 850 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020115
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x10ตร.มม. 100 ม. สีดำ
5,550 4,990 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152503
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาดเหล...
660 459 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020110
สายไฟ IV IEC05 YAZAKI 1x1ตร.มม. 100 ม. สีขาว
645 565 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1018360
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x6 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,550 2,450 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้


เลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งาน เลือกง่ายๆที่โฮมโปร

หากคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องของการใช้งานสายไฟฟ้า ทางเรามีเกร็ดความรู้เล็กน้อยให้คุณได้รู้ก่อนใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานภายในบ้านคุณ สายไฟนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สายไฟแรงดันสูง และ สายไฟแรงดันต่ำ สำหรับสายไฟแรงดันต่ำ นั้นจะมีหลายขนาดมากตั้งแต่เล็กๆ ไปจนถึงใหญ่ สามารถทนแรงไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 750 โวลต์ และต่ำสุด 300 โวลต์ สายไฟประเภทนี้มีลักษณะเป็นสายหุ้มฉนวน สายข้างในทำด้วยทองแดง หรือบางสายอาจจะมีอลูมีเนียม โดยทั่วไปส่วนมากแล้วจะเป็นสายทองแดงขนาดเล็กตัวนำตัวเดียว
แต่หากเป็นสายไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว วัสดุฉนวนที่ใช้กับสายแรงดันต่ำ คือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross –Linked Polyethylene (XLPE) อย่างสายประเภท THW,VAF, VAF-GRD,NYY,NYY-GRD,0.6/1KV-CV,VCT,VCT-GRD,VSF,AV,VFF,VKF

ประเภทของสายไฟฟ้าในบ้านแบบไหนบ้างที่ควรรู้จัก?

 • สายไฟฟ้าแบบไอวี IV

 • เป็นสายไฟฟ้าแบบแกนเดี่ยวทนไฟได้ 300 โวลต์ โดยส่วนมากใช้เป็นสายสำหรับเดินเข้าที่พักอาศัยที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และไม่ควรหรือห้ามนำไปใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือสถานที่แห้ง และห้ามต่อท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • สายไฟฟ้าแบบวีเอเอฟ VAF

 • เป็นสายไฟฟ้าที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 300 โวลต์ มีให้เลือกทั้งสายไฟเดี่ยวและสายไฟแบบคู่ ที่ใช้กับระบบ 1 เฟส และไม่ควรหรือห้ามนำไปใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือสถานที่แห้ง และห้ามต่อท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • สายทีเอสดับเบิลยู THW

 • เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟได้ถึง 750 โวลต์ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุสาหกรรมเนื่องจากวงการนี้มีการติดตั้งไฟฟ้าแบบ 3 เฟส เป็นปกติ แกนของสายประเภทนี้จะทำมาจากทองแดงที่ทำมารวมกันหลายๆ สาย ทำให้เส้นของสายไฟดูมีขนาดหนาและใหญ่ การใช้งานควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือฝั่งในท่อดิน ที่มีการป้องกันน้ำรั่วซึมเอาไว้ แต่ห้ามฝังดินโดยตรง เนื่องจากจะเกิดอันตรายได้
 • สายไฟฟ้าเอ็มวายวาย NYY

 • เป็นสายไฟฟ้าชนิดกลม ที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 750 โวลต์ นิยมใช้กันเป็นวงกว้างเนื่องจากมีความทนต่อสภาพแวดล้อมบางคนเรียกว่าสายฉนวนสามชั้น

  หาซื้อสายไฟฟ้าได้ที่ HomePro

  หากคุณกำลังหา สายไฟฟ้า ไว้ใชสำหรับต่อเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของคุณ ทางโฮมโปรพร้อมให้คุณได้เลือกสรรมากมายหลายแบบและโฮมโปรพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยใจ และสามารถเช็ค โปรโมชั่นต่างๆได้ที่ Homepro Online เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญของเรา หากสนใจเพียงแค่แวะมาที่ โฮมโปร ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ คลิกชมสินค้าได้ทางโฮมโปรออนไลน์ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง Call Center 1284