1284

สายไฟ

SKU: 1020093
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
1,490 1,139 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170498
สายไฟ VAF RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
1,100 809 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170682
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
650 466 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 2442
สายไฟ VAF YAZAKI 2x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,990 1,819 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 147183
สายไฟ VAF BCC 2x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
2,050 1,325 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170478
สายไฟ VAF RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
690 529 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170563
สายไฟ VAF RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
690 499 บาท
ขายแล้ว 137 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077599
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
1,430 929 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020081
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
990 789 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018368
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
1,430 929 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020090
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีแดง
1,490 1,139 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170673
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
490 379 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170439
สายไฟ VAF RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
420 309 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 2444
สายไฟ VAF YAZAKI 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
3,190 2,949 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019704
สายไฟ VAF-G YAZAKI 2x2.5/2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
4,860 4,490 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1077600
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีเขียวคาดเ...
1,430 929 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170405
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,290 2,490 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1020113
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x6ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,590 2,969 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1112694
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1X2.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตา...
1,490 1,189 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1122779
สายไฟ VCT S SUPER 3X4 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
2,890 2,190 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 147181
สายไฟ VAF BCC 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
3,250 2,149 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018364
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
980 629 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077520
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีเทา
1,430 929 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123013
สายไฟ VCT IEC53 CENTURY 2x1.5 ตร.มม 50 ม. สีดำ
1,170 849 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1112715
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1X1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว...
990 829 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1077568
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตาล
980 629 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 272731
สายไฟ VAF BCC 2x6 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
8,140 5,250 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1112677
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1X1.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตา...
990 829 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1152480
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
430 319 บาท
ขายแล้ว 97 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077470
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียวคาด...
980 629 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152533
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
660 475 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1230265
สายไฟ THW-A CENTURY 1X25 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,680 1,190 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1152454
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
430 319 บาท
ขายแล้ว 98 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170414
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
990 759 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018377
สายไฟ VAF-G BCC 2x2.5/2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
5,330 3,679 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152438
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
290 209 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1122801
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x6 ตร.มม 100 ม. สีฟ้า
3,550 2,560 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 228936
สายไฟ VAF BCC 2x1.5 ตร.มม. 30 เมตร
610 409 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018376
สายไฟ VAF-G BCC 2x1.5/1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
3,800 2,490 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113347
สายไฟ VAF-G NNN 2x4/4ตร.มม. 50ม.
3,650 2,780 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1178490
สายไฟ VAF RAN 2x1SQ.MM 50 ม. สีขาว
450 369 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1152350
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
290 209 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152390
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว
430 319 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1112666
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว...
1,490 1,139 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152561
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
660 475 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1122710
สายไฟ THW IEC01 S SUPER 1x10 ตร.มม. 50 ม. สีดำ
2,350 2,050 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1113368
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 100ม. สีเทา
755 595 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1113229
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 100ม. สีดำ
755 595 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1113258
สายไฟ THW NNN 1x10ตร.มม. 50ม. สีดำ
2,270 1,780 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1020104
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,290 1,759 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152718
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1X4 ตร.มม. 100 ม. สีเขียวคา...
2,290 1,849 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1020078
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
990 789 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113346
สายไฟ VAF-GRD NNN 2x2.5/2.5ตร.มม. 50ม.
2,320 1,770 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1018355
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเหลือง
980 629 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152532
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
430 319 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152389
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
430 319 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1123029
สายไฟ VCT IEC53 CENTURY 2x2.5 ตร.มม 50 ม. สีดำ
1,880 1,369 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 228938
สายไฟ VAF BCC 2x4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
1,520 1,140 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1020089
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,490 1,139 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113403
สายไฟ THW NNN 1x6ตร.มม. 50ม. สีดำ
1,380 1,140 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1123037
สายไฟ VKF IEC52 CENTURY 2x0.5 ตร.มม 100 ม. สีดำ
750 549 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1018365
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,430 929 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018366
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม 100 ม. สีเขียว
1,430 929 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152469
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
290 209 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1113406
สายไฟ THW NNN NNN 1x2.5 ตร.มม 100 ม. สีเขียวคาดเหล...
1,285 930 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1122689
สายไฟ VAF S SUPER 2x1.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
920 850 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1019929
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
990 789 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020079
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
990 789 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 228937
สายไฟ VAF BCC 2x2.5 ตร.มม. 30 เมตร
980 649 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1170655
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 3x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
790 619 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1020107
สายไฟ IV IEC05 YAZAKI 1x1ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
690 554 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1113361
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 100ม. สีเขียว
755 595 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1113210
สายไฟ VCT NNN 2X1.5 ตร.มม 30 ม. สีดำ
685 560 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178537
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
529 บาท - 539 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 20 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1210587
สายไฟ THW IEC01 UNITED 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
620 529 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152503
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาดเหล...
660 479 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152487
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
660 479 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1152439
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม.สีน้ำตาล
660 479 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152534
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
660 475 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152478
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว
290 209 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1223876
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 50 ม. สีฟ้า
490 409 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1223880
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 50 ม. สีน้ำตาล
490 409 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1170495
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
220 161 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1170573
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
220 161 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1152551
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคาดเ...
430 319 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1122855
สายไฟ THW NNN 1x1 ตร.มม. 50 ม. สีฟ้า
285 229 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1170440
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียวคา...
220 161 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077641
สายไฟ VKF IEC53 BCC 2x1 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,390 2,790 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1123034
สายไฟ VKF IEC52 CENTURY 2x0.5 ตร.มม 100 ม. สีเทา
750 549 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1123042
สายไฟ VKF IEC52 CENTURY 2x0.5 ตร.มม 30 ม. สีเทา
240 169 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1210586
สายไฟ VAF UNITED 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
270 219 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1122697
สายไฟ VAF S SUPER 2x4 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
2,350 2,100 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1122696
สายไฟ VAF S SUPER 2x2.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
1,490 1,320 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1138273
สายไฟ VSF S SUPER 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,350 1,250 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1138119
สายไฟ VSF S SUPER 1x0.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
470 420 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1112684
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1X1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเทา
990 829 บาท
SKU: 1170370
สายไฟ THW IEC01 RANZZ 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
350 249 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 232004
สายไฟ THW-A BCC 1x25 ตร.มม 100 ม. สีดำ
1,800 1,460 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 2440
สายไฟ VAF YAZAKI 2x1 ตร.มม 100 ม. สีขาว
1,490 1,259 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 2446
สายไฟ VAF YAZAKI 2x4 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
5,590 4,559 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ


เลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งาน เลือกง่ายๆที่โฮมโปร

หากคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องของการใช้งานสายไฟฟ้า ทางเรามีเกร็ดความรู้เล็กน้อยให้คุณได้รู้ก่อนใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานภายในบ้านคุณ สายไฟนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สายไฟแรงดันสูง และ สายไฟแรงดันต่ำ สำหรับสายไฟแรงดันต่ำ นั้นจะมีหลายขนาดมากตั้งแต่เล็กๆ ไปจนถึงใหญ่ สามารถทนแรงไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 750 โวลต์ และต่ำสุด 300 โวลต์ สายไฟประเภทนี้มีลักษณะเป็นสายหุ้มฉนวน สายข้างในทำด้วยทองแดง หรือบางสายอาจจะมีอลูมีเนียม โดยทั่วไปส่วนมากแล้วจะเป็นสายทองแดงขนาดเล็กตัวนำตัวเดียว
แต่หากเป็นสายไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว วัสดุฉนวนที่ใช้กับสายแรงดันต่ำ คือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross –Linked Polyethylene (XLPE) อย่างสายประเภท THW,VAF, VAF-GRD,NYY,NYY-GRD,0.6/1KV-CV,VCT,VCT-GRD,VSF,AV,VFF,VKF

ประเภทของสายไฟฟ้าในบ้านแบบไหนบ้างที่ควรรู้จัก?

 • สายไฟฟ้าแบบไอวี IV

 • เป็นสายไฟฟ้าแบบแกนเดี่ยวทนไฟได้ 300 โวลต์ โดยส่วนมากใช้เป็นสายสำหรับเดินเข้าที่พักอาศัยที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และไม่ควรหรือห้ามนำไปใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือสถานที่แห้ง และห้ามต่อท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • สายไฟฟ้าแบบวีเอเอฟ VAF

 • เป็นสายไฟฟ้าที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 300 โวลต์ มีให้เลือกทั้งสายไฟเดี่ยวและสายไฟแบบคู่ ที่ใช้กับระบบ 1 เฟส และไม่ควรหรือห้ามนำไปใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือสถานที่แห้ง และห้ามต่อท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • สายทีเอสดับเบิลยู THW

 • เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟได้ถึง 750 โวลต์ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุสาหกรรมเนื่องจากวงการนี้มีการติดตั้งไฟฟ้าแบบ 3 เฟส เป็นปกติ แกนของสายประเภทนี้จะทำมาจากทองแดงที่ทำมารวมกันหลายๆ สาย ทำให้เส้นของสายไฟดูมีขนาดหนาและใหญ่ การใช้งานควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือฝั่งในท่อดิน ที่มีการป้องกันน้ำรั่วซึมเอาไว้ แต่ห้ามฝังดินโดยตรง เนื่องจากจะเกิดอันตรายได้
 • สายไฟฟ้าเอ็มวายวาย NYY

 • เป็นสายไฟฟ้าชนิดกลม ที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 750 โวลต์ นิยมใช้กันเป็นวงกว้างเนื่องจากมีความทนต่อสภาพแวดล้อมบางคนเรียกว่าสายฉนวนสามชั้น

  หาซื้อสายไฟฟ้าได้ที่ HomePro

  หากคุณกำลังหา สายไฟฟ้า ไว้ใชสำหรับต่อเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของคุณ ทางโฮมโปรพร้อมให้คุณได้เลือกสรรมากมายหลายแบบและโฮมโปรพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยใจ และสามารถเช็ค โปรโมชั่นต่างๆได้ที่ Homepro Online เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญของเรา หากสนใจเพียงแค่แวะมาที่ โฮมโปร ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ คลิกชมสินค้าได้ทางโฮมโปรออนไลน์ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง Call Center 1284