1284

ถึง

รางปลั๊กและอแดปเตอร์

SKU: 1025910
รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง PANASONIC WCHG 28352 3 ม.
1,035 990 บาท
ขายแล้ว 1,714 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118954
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ ELECKTA ET443M-SCL 3 ม.
499 478 บาท
ขายแล้ว 258 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104545
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ TOSHINO ET-914 3 ม.
650 499 บาท
ขายแล้ว 198 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104554
รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตซ์ TOSHINO ET-915 3 ม.
690 549 บาท
ขายแล้ว 261 รายการ
SKU: 1104526
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ TOSHINO ET-913 3 ม.
550 439 บาท
ขายแล้ว 173 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025840
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ PANASONIC WCHG 28334 3 ...
1,450 1,390 บาท
ขายแล้ว 721 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105308
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ 2 USB TOSHINO ET-914 US...
790 649 บาท
ขายแล้ว 331 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103430
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24232B 2 ...
525 499 บาท
ขายแล้ว 163 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118905
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ ELECKTA ET443M-SBK 3 ม.
499 478 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100707
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24132W 1 ...
469 445 บาท
ขายแล้ว 247 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107496
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ TOSHINO TIS315 3 ม.
990 889 บาท
ขายแล้ว 113 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104539
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ TOSHINO ET-914 5 ม.
750 599 บาท
ขายแล้ว 525 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160242
รางปลั๊กไฟทาวเวอร์ 11 ช่อง 2 สวิตช์ 2 USB VOX 3 ม.
990 839 บาท
ขายแล้ว 115 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100714
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24332B 3 ...
585 555 บาท
ขายแล้ว 210 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113680
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB ELECKTA 665UELEK ...
559 519 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163924
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET3146-2GY 2 เม...
249 239 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105137
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 2ช่อง ELECTON ERB-P...
560 519 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147382
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง 1สวิตซ์ 2USB PANASONIC 2 ม. สีดำ
935 879 บาท
ขายแล้ว 103 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163926
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET3146-3GY 3 เม...
299 279 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163925
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET3146-2BL 2 เม...
249 239 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025943
รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง PANASONIC WCHG 2836 3 ม.
899 859 บาท
ขายแล้ว 387 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159956
รางปลั๊กไฟทาวเวอร์ 7 ช่อง 2 สวิตช์ 2 USB VOX 3 เมต...
890 739 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 101259
ปลั๊กแปลง 2 ขาแบน TOSHINO CO-6S ขาว
75 67 บาท
ขายแล้ว 322 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118800
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2 USB ELECKTA ET332U1M-...
529 499 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102897
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT 3x1.5 2 ช่อง UNIC B2-2 5...
535 465 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165983
รางปลั๊กไฟ 2ช่อง 3สวิตช์ 2USB DATA HMDU 16 แอมป์ 3...
519 459 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 101262
ปลั๊กแปลง 2 ขาแบน TOSHINO TW-2 ขาว
90 80 บาท
ขายแล้ว 113 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1119001
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2 USB ELECKTA ET332U3M-...
569 519 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118950
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2 USB ELECKTA 3M ET332U...
569 519 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107757
ปลั๊กแปลง 2ขาแบน TOSHINO EA 3500 วัตต์ ขาว
130 117 บาท
ขายแล้ว 192 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111632
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ DATA AP3159 5 ม. สีเทา
339 319 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167863
ล้อเก็บสายไฟ 4 ช่อง ELECKTA ET-SA1520 3600 วัตต์ 2...
2,050 1,890 บาท
ขายแล้ว 152 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159672
รางปลั๊กไฟ 2 ช่อง 1 สวิตช์ 2USB ELECKTA ET-222GY 2...
339 319 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107640
รางปลั๊กไฟ 2 ช่อง 1 สวิตซ์ 2 USB ANITECH H622 2 ม.
520 499 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113941
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 2ช่อง SOKAWA 5 เมตร...
475 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103552
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24232W 2 ...
525 499 บาท
ขายแล้ว 213 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105307
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ 2 USB TOSHINO ET-913 3 ...
750 619 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103861
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 2ช่อง UNIC E2-3 10...
760 699 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143950
บล็อคยาง 4x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 4ช่อง 1สวิตช์ ELECK...
1,130 1,090 บาท
ขายแล้ว 157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 288266
ปลั๊กแปลง 2ขาแบน TOSHINO FS-18E ขาว
98 88 บาท
ขายแล้ว 299 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113866
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT 3x1.5 2ช่อง SOKAWA 20 เม...
850 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113683
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 5 สวิตช์ 2 USB ELECKTA 815UELEK ...
659 599 บาท
ขายแล้ว 157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152134
บล็อคยาง 2x4 พร้อมปลั๊กกราวด์คู่ 2ช่อง ELECKTA V-0...
139 129 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163809
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET3146-2PK 2 เม...
249 239 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113698
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ 2USB ELECKTA 664UELEK 3...
459 419 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139961
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ DATA HM3359 3 ม.
329 309 บาท
ขายแล้ว 222 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102968
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ TOSHINO TIS315USB 5 ม.
1,290 1,159 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139953
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ DATA HM4496 5 ม.
399 359 บาท
ขายแล้ว 424 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104546
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ TOSHINO ET-913 5 ม.
650 549 บาท
ขายแล้ว 75 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167727
ล้อเก็บสายไฟ 4 ช่อง ELECKTA ET-BD1530 3600 วัตต์ 3...
2,590 2,390 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1119011
รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET515M 5 ม.
529 499 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159593
รางปลั๊กไฟ 2 ช่อง 1 สวิตช์ 2USB ELECKTA ET-222WH 2...
339 319 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144123
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 2ช่อง ELECKTA 5 เมต...
540 520 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144134
บล็อคยาง 4x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 4ช่อง 1สวิตช์ ELECK...
830 799 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113607
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 4 สวิตช์ 2 USB ELECKTA 814UELEK ...
539 499 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118963
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2 USB ELECKTA ET332U1M-...
529 499 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163837
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET3146-3BL 3 เม...
299 279 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100742
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24332N 3 ...
585 555 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105106
บล็อคยาง 4x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 4ช่อง 1สวิตช์ ELECT...
990 939 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107793
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตซ์ 2 USB ANITECH H624 3 ม.
710 650 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167670
ล้อเก็บสายไฟ 4 ช่อง ELECKTA ET-MB1510 3600 วัตต์ 1...
1,490 1,290 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194956
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ HACO EJ-4S4EB/3-CC 3 เม...
650 585 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1194450
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ VOX 5 ม.+ 2 ม. สีขาว ( ...
499 399 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1103862
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 2 ช่อง 1 สวิตช์ TOS...
990 889 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103440
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24232N 2 ...
525 499 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141582
รางปลั๊กไฟ 6ช่อง 1สวิตซ์ POWERCONNEX PHTTS-TS06 3ม...
1,750 1,575 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 1141565
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง POWERCONNEX PXC5PHTTO-TS03 2 ม.
1,090 980 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
SKU: 1111498
รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 1 สวิตซ์ ELECTON EP9-6103 3 ม.
620 589 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116655
รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง HACO EPN-6EB/5 5 ม.
870 779 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100708
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24332D 3 ...
585 555 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111518
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตซ์ DATA AP4195 3 ม. สีเทา
329 279 บาท
ขายแล้ว 118 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103062
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ TOSHINO BVC315T 3 ม.
790 709 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149381
รางปลั๊กไฟ 4ช่อง 4สวิตซ์ 4USB VOX CT-444 3 ม. สีทอ...
1,190 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1149954
บล็อคยาง 4x4 พร้อมสาย VCT3x1 4ช่อง 2สวิตซ์ ELECTON...
1,099 1,049 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147431
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง 1สวิตซ์ 2USB PANASONIC 3 ม. สีขาว
985 939 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147364
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง 1สวิตซ์ 2USB PANASONIC 2 ม. สีขาว
935 879 บาท
ขายแล้ว 113 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165246
รางปลั๊กไฟม้วนเก็บสายได้ 4 ช่อง VOX 10 ม.
1,490 1,489 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149351
รางปลั๊กไฟ 2ช่อง 1สวิตซ์ 3 USB VOX T-213 2 ม. สีทอ...
750 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1140014
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ TOSHINO P4375 WG 5 ม. ส...
750 675 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169800
รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตช์ VOX NO01-5501 3 ม. สีดำ
729 629 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103611
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24232D 2 ...
525 499 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 217047
ปลั๊กแปลงขา TOSHINO DE-204 ขาว
309 278 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166665
ปลั๊กแปลง 2ขาแบน 1 ช่อง 2 USB TOSHINO PU-10A ขาว
199 179 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133350
ปลั๊กแปลง 2ขาแบน 2 ช่อง TOSHINO TW-2USB 2.1A ขาว
279 249 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168314
ปลั๊กแปลง 2ขาแบน 1 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB DATA AL39 1...
159 129 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097113
ปลั๊กแปลง 2 ขา แบน TOSHINO 2 USB 2.1A ขาว
199 179 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077633
ปลั๊กแปลง 2 ขากลม USB HACO HRU-2USB ขาว
395 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 288268
ปลั๊กแปลง 3 ขาแบน (1 ขาเป็นขากราวด์ ) TOSHINO FS-1...
112 100 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165867
รางปลั๊กไฟ 4ช่อง 1สวิตช์ DATA APDW424 16 แอมป์ 3 ม...
429 399 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165991
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง 3สวิตช์ DATA HMDW3656 16 แอมป์ 3 ...
459 399 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191683
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ DATA WL361 3 ม. สีขาว
478 398 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
SKU: 1081250
ปลั๊กแปลง 3 ขา กลมแบน TOSHINO TW2-B ขาว
100 90 บาท
ขายแล้ว 145 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141468
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1สวิตซ์ ANITECH H1133-WH 3 ม.
409 389 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 40895
ปลั๊กแปลง 2 ขาแบน JSN สีขาว
52 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139830
รางปลั๊กไฟ 2 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB DATA WL124-B 2 ม.
399 359 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1140162
รางปลั๊กไฟ 2 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB DATA WL124 16 แอม...
399 359 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113886
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT 3x1.5 2ช่อง SOKAWA 3 เมต...
350 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091574
รางปลั๊ก DATA 5USB CHARGER 3A 1.2ม. สีขาว
399 349 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168210
ปลั๊กแปลง 2ขาแบน 1 ช่อง 2 USB DATA AL36 16 แอมป์ ข...
129 99 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176875
ล้อเก็บสายไฟ 4 ช่อง พร้อมเบรคเกอร์กันไฟดูด ELECKTA...
2,490 1,990 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

 

รางปลั๊กไฟ อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อที่ทุกบ้านขาดไม่ได้

หากพูดถึงเรื่องของการใช้งานระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์ที่เรานึกถึงในการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นก็คือ ปลั๊กไฟพ่วง รางปลั๊กไฟ นั้นเอง เพราะสามารถทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยให้มีเต้ารับในการใช้งานมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้รางปล้๊กที่ดียังต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานที่สูงผลิตที่ได้มาตรฐาน วัสดุที่นำมาใช้นั้นไม่ลามไฟ และควรจะมีระบบป้องกันไฟเกินในตัว แน่นอนว่าางปลั๊กไฟที่ราคาถูกนั้นจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลง และความปลอดภัยที่ค่อนข้างต่ำ การให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นเราควรเลือกซื้อรางปลั๊กไฟจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่อยที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทางโฮมโปรออนไลน์ก็รวมรางปลั๊กไฟจากผู้ผลิตคุณภาพมาให้คุณได้เลือกซื้อกัน

การเลือกรางปลั๊กไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ

เลือกจากจำนวนเต้ารับ เลือกจากจำนวนเต้ารับ แน่นอนว่าก่อนเราจะเลือกซื้อปลั๊กพ่วงมาใช้งานสักตัวนั้น จุดที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทราบก่อนว่าจะใช้งานกับอุปกรณ์อะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น หากเราต้องการใช้ กับ เตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ เพียง 2 อุปกรณ์ และเลือกซื้อปลั๊กพ่วงแบบ 6 - 8 ช่องมา ก็อาจจะทำให้กินพื้นที่ภายในบ้านโดยไม่จำเป็น เป็นต้น

เลือกจากกำลังไฟที่เราใช้งานอยู่   เลือกจากกำลังไฟที่เราใช้งานอยู่ หาเราใช้งานกับ สมาร์ททีวี และ กล่องรับสัญญาณ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไฟไม่เกิน 1000W ให้เราเลือกปลั๊กไฟขนาด 10A ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว แต่หากเรานำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการไฟสูง อย่างตู้เย็น หรือ เครื่องซักผ้า เราควรจะเลือก ปลั๊กไฟขนาด 16A ขึ้นไปจึงจะเหมาะสมกว่า เนื่องจากการใช้ไฟขนาดไม่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะทำให้สายไฟของปลั๊กพ่วงร้อนเกินและละลายได้

เลือกจากความยาวสายไฟ   เลือกจากความยาวสายไฟ ถือว่าเป็นอีกสิ่งสำคัญมากๆ ในการเลือกปลั๊กพ่วง ควรเลือกซื้อ ปลั๊กพ่วง หรือ รางปลั๊กพ่วง ที่มีขนาดสายไฟไม่ยาวจนเกินไป เพราะหากสายไฟยาวจนเกินไปอาจจะทำให้สายไฟไปกองกันไม่สวยงาม จนกลายเป็นที่หมักหมมของสิ่งสปกรกอย่างฝุ่นละอองเล็กๆ เป็นต้น อีกทั้งราคาก็อาจจะแพงกว่าสายขนาดสั้นกว่า

เลือกจากฟังก์ชันเสริม  เลือกจากฟังก์ชันเสริม ในปัจจุบันปลั๊กพ่วงหรือรางปลั๊กพ่วงจะมีการพัฒนาให้เราสามารถใช้งานร่วมกับสาย USB หรือสวิทซ์แยกในแต่ละเต้ารับ ทำให้เราสะดวกกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

รางปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง HomePro

หากคุณกำลังมองหา รางปลั๊กไฟ รวมถึง อุปกรณ์จัดการระบบไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับนำมาใช้งานทั้งภายในและภายนอกที่พักอาศัยของคุณ สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284