1284

รางปลั๊กและอแดปเตอร์

SKU: 1025910
รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง PANASONIC WCHG 28352 3 ม.
1,035 บาท
ขายแล้ว 1,488 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025840
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ PANASONIC WCHG 28334 3 ...
1,450 บาท
ขายแล้ว 351 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025943
รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง PANASONIC WCHG 2836 3 ม.
899 บาท
ขายแล้ว 446 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104539
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ TOSHINO ET-914 5 ม.
750 650 บาท
ขายแล้ว 693 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104554
รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิตซ์ TOSHINO ET-915 3 ม.
690 590 บาท
ขายแล้ว 291 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139953
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ DATA HM4496 5 ม.
399 359 บาท
ขายแล้ว 369 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143950
บล็อคยาง 4x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 4ช่อง 1สวิตช์ ELECK...
1,130 1,090 บาท
ขายแล้ว 75 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104545
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ TOSHINO ET-914 3 ม.
650 535 บาท
ขายแล้ว 216 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160242
รางปลั๊กไฟทาวเวอร์ 11 ช่อง 2 สวิตช์ 2 USB VOX 3 ม.
990 บาท
ขายแล้ว 140 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113866
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT 3x1.5 2ช่อง SOKAWA 20 เม...
850 820 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100714
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24332B 3 ...
585 555 บาท
ขายแล้ว 183 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118954
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ ELECKTA ET443M-SCL 3 ม.
599 579 บาท
ขายแล้ว 339 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105307
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ 2 USB TOSHINO ET-913 3 ...
750 670 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1119011
รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET515M 5 ม.
600 499 บาท
ขายแล้ว 104 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113683
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 5 สวิตช์ 2 USB ELECKTA 815UELEK ...
750 559 บาท
ขายแล้ว 102 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105308
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ 2 USB TOSHINO ET-914 US...
790 695 บาท
ขายแล้ว 131 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139961
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ DATA HM3359 3 ม.
329 309 บาท
ขายแล้ว 148 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103552
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24232W 2 ...
525 499 บาท
ขายแล้ว 103 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152134
บล็อคยาง 2x4 พร้อมปลั๊กกราวด์คู่ 2ช่อง ELECKTA V-0...
90 บาท - 95 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113607
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 4 สวิตช์ 2 USB ELECKTA 814UELEK ...
615 499 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144123
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 2ช่อง ELECKTA 5 เมต...
540 520 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100707
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24132W 1 ...
469 445 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163926
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET3146-3GY 3 เม...
340 279 บาท
ขายแล้ว 175 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118905
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตช์ ELECKTA ET443M-SBK 3 ม.
599 579 บาท
ขายแล้ว 276 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103861
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 2 ช่อง UNIC E2-3 10...
760 699 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102897
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT 3x1.5 2 ช่อง UNIC B2-2 5...
535 465 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103430
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24232B 2 ...
525 499 บาท
ขายแล้ว 118 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105137
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 2ช่อง ELECTON ERB-P...
640 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113680
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB ELECKTA 665UELEK ...
640 529 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102968
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ TOSHINO TIS315USB 5 ม.
1,290 1,159 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113941
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 2ช่อง SOKAWA 5 เมตร...
475 449 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107496
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ TOSHINO TIS315 3 ม.
990 889 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163924
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET3146-2GY 2 เม...
285 239 บาท
ขายแล้ว 265 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104546
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ TOSHINO ET-913 5 ม.
650 590 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1246095
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ ANITECH H433-PRO 2200 ว...
399 299 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1113618
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 5 สวิตช์ 2 USB ELECKTA 815UELEK ...
795 529 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165991
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง 3สวิตช์ DATA HMDW3656 16 แอมป์ 3 ...
459 389 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100742
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24332N 3 ...
585 555 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 101259
ปลั๊กแปลง 2 ขาแบน TOSHINO CO-6S ขาว
75 69 บาท
ขายแล้ว 271 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140004
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ TOSHINO P4375 3 ม. สีขา...
650 649 บาท
ขายแล้ว 172 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118963
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2 USB ELECKTA ET332U1M-...
600 499 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107757
ปลั๊กแปลง 2ขาแบน TOSHINO EA 3500 วัตต์ ขาว
130 122 บาท
ขายแล้ว 163 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206153
รางปลั๊กไฟทาวเวอร์ 6 ช่อง 2 สวิตช์ 4 USB ELECKTA 3...
1,290 999 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165983
รางปลั๊กไฟ 2ช่อง 3สวิตช์ 2USB DATA HMDU 16 แอมป์ 3...
519 489 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 101262
ปลั๊กแปลง 2 ขาแบน TOSHINO TW-2 ขาว
90 80 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1104526
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ TOSHINO ET-913 3 ม.
550 475 บาท
ขายแล้ว 107 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1238232
รางปลั๊กไฟทรงเหลี่ยม 4 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET441...
499 299 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
SKU: 1167863
ล้อเก็บสายไฟ 4 ช่อง ELECKTA ET-SA1520 3600 วัตต์ 2...
2,330 1,490 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091574
รางปลั๊ก DATA 5 USB CHARGER 3A 1.2 ม. สีขาว
399 199 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
SKU: 1194450
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ VOX 5 ม.+ 2 ม. สีขาว ( ...
499 379 บาท
ขายแล้ว 112 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167670
ล้อเก็บสายไฟ 4 ช่อง ELECKTA ET-MB1510 3600 วัตต์ 1...
1,690 1,290 บาท
ขายแล้ว 108 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111632
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ DATA AP3159 5 ม. สีเทา
339 319 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163925
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET3146-2BL 2 เม...
285 239 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167727
ล้อเก็บสายไฟ 4 ช่อง ELECKTA ET-BD1530 3600 วัตต์ 3...
2,950 1,990 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147382
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง 1สวิตซ์ 2USB PANASONIC 2 ม. สีดำ
935 879 บาท
ขายแล้ว 93 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159956
รางปลั๊กไฟทาวเวอร์ 7 ช่อง 2 สวิตช์ 2 USB VOX 3 เมต...
890 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107793
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตซ์ 2 USB ANITECH H624 3 ม.
710 599 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163809
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET3146-2PK 2 เม...
285 179 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118950
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2 USB ELECKTA 3M ET332U...
650 529 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118800
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2 USB ELECKTA ET332U1M-...
600 499 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 288266
ปลั๊กแปลง 2ขาแบน TOSHINO FS-18E ขาว
98 92 บาท
ขายแล้ว 183 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113698
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ 2USB ELECKTA 664UELEK 3...
520 299 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107640
รางปลั๊กไฟ 2 ช่อง 2 USB ANITECH H622 2 ม. สีเทา
520 439 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1119001
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 2 USB ELECKTA ET332U3M-...
650 529 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163837
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตช์ ELECKTA ET3146-3BL 3 เม...
340 279 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105106
บล็อคยาง 4x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 4ช่อง 1สวิตช์ ELECT...
1,120 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144134
บล็อคยาง 4x4 พร้อมสาย VCT3x1.5 4ช่อง 1สวิตช์ ELECK...
830 799 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214351
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 3 USB ANITECH 3 เมตร สี...
835 599 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107794
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 2 สวิตซ์ ANITECH H654 5 ม.
719 589 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149809
รางปลั๊กไฟ 4ช่อง 5สวิตซ์ 16A ELECTON EP-GS4553DC 3...
790 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150111
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง 3สวิตซ์ HACO EPN-3S3EB/3 16 แอมป์...
880 789 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232608
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตซ์ VOX P-140 3 เมตร สีขาว
499 399 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147364
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง 1สวิตซ์ 2USB PANASONIC 2 ม. สีขาว
935 879 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1228989
รางปลั๊กไฟ 7 ช่อง PANASONIC WCHG28372 3 ม.
1,285 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116646
รางปลั๊กไฟ 2 ช่อง 2 สวิตซ์ HACO EPN-2S2EB/2 2 ม.
695 629 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214728
รางปลั๊กไฟ 2 ช่อง 1 สวิตช์ 2 USB 2 TYPE-C VOX TRAV...
819 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147270
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง 1สวิตซ์ 2USB PANASONIC 3 ม. สีดำ
985 939 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206137
รางปลั๊กไฟทาวเวอร์ 6 ช่อง 2 สวิตช์ 4 USB ELECKTA 3...
1,290 999 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1239010
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตซ์ 2 USB 3.4A 1 TYPE C TOS...
890 849 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1100715
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ PANASONIC WCHG24332W 3 ...
585 555 บาท
ขายแล้ว 112 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113886
บล็อคยาง 2x4 พร้อมสาย VCT 3x1.5 2ช่อง SOKAWA 3 เมต...
350 320 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152127
บล็อคยาง 4x4 พร้อมปลั๊กกราวด์คู่ 4ช่อง ELECKTA V-0...
175 บาท - 188 บาท
ขายแล้ว 110 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234599
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 4 สวิตซ์ ANITECH H7054 5 ม. สีขา...
715 579 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116654
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ HACO EPN-S3EB 16A 2 ม.
595 539 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189660
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง POWERCONNEX PXC5PHTTO-TS03-B 2ม.
1,150 1,050 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1239107
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตซ์ 3 USB 3.1A TOSHINO 10 แ...
550 519 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1157921
บล็อคยาง 2x4 พร้อมปลั๊กกราวด์คู่ 2ช่อง ELECKTA V-0...
90 บาท - 95 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1241704
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ DATA PP316 3 เมตร สีขาว
199 179 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1120192
รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 2 สวิตช์ ANITECH H604-GY 3 เมตร ...
600 490 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165246
รางปลั๊กไฟม้วนเก็บสายได้ 4 ช่อง VOX 10 ม.
1,490 1,489 บาท
ขายแล้ว 135 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113628
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ 2 USB ELECKTA 664U 5 ม.
600 349 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165982
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง 3สวิตช์ DATA HMDW3656 16 แอมป์ 3 ...
459 389 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169770
รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 1 สวิตช์ VOX NO01-6101 3 ม. สีดำ
689 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133996
บล็อคยาง 4x4 พร้อมสาย VCT3x1 4ช่อง 1สวิตช์ SOKAWA ...
1,090 1,059 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1150103
รางปลั๊กไฟ 3ช่อง 3สวิตซ์ HACO EPN-3S3EB/5 16 แอมป์...
1,075 969 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232044
บล็อครางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตซ์ พร้อมสายไฟ 3 เมตร ...
650 479 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1111633
รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ DATA AP3159 2 ม. สีเทา
279 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115263
บล็อคยาง 4x4 พร้อมสาย VCT3x1 2 ช่อง 3 USB ELECTON ...
1,050 899 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165954
รางปลั๊กไฟ 4ช่อง 1สวิตช์ DATA APDW424 16 แอมป์ 5 ม...
469 439 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150102
รางปลั๊กไฟ 5ช่อง 1สวิตซ์ HACO EPN-S5EB/5 16 แอมป์ ...
925 829 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

 

รางปลั๊กไฟ อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อที่ทุกบ้านขาดไม่ได้

หากพูดถึงเรื่องของการใช้งานระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์ที่เรานึกถึงในการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นก็คือ ปลั๊กไฟพ่วง รางปลั๊กไฟ นั้นเอง เพราะสามารถทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยให้มีเต้ารับในการใช้งานมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้รางปล้๊กที่ดียังต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานที่สูงผลิตที่ได้มาตรฐาน วัสดุที่นำมาใช้นั้นไม่ลามไฟ และควรจะมีระบบป้องกันไฟเกินในตัว แน่นอนว่าางปลั๊กไฟที่ราคาถูกนั้นจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลง และความปลอดภัยที่ค่อนข้างต่ำ การให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นเราควรเลือกซื้อรางปลั๊กไฟจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่อยที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทางโฮมโปรออนไลน์ก็รวมรางปลั๊กไฟจากผู้ผลิตคุณภาพมาให้คุณได้เลือกซื้อกัน

การเลือกรางปลั๊กไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ

เลือกจากจำนวนเต้ารับ เลือกจากจำนวนเต้ารับ แน่นอนว่าก่อนเราจะเลือกซื้อปลั๊กพ่วงมาใช้งานสักตัวนั้น จุดที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทราบก่อนว่าจะใช้งานกับอุปกรณ์อะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น หากเราต้องการใช้ กับ เตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ เพียง 2 อุปกรณ์ และเลือกซื้อปลั๊กพ่วงแบบ 6 - 8 ช่องมา ก็อาจจะทำให้กินพื้นที่ภายในบ้านโดยไม่จำเป็น เป็นต้น

เลือกจากกำลังไฟที่เราใช้งานอยู่   เลือกจากกำลังไฟที่เราใช้งานอยู่ หาเราใช้งานกับ สมาร์ททีวี และ กล่องรับสัญญาณ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไฟไม่เกิน 1000W ให้เราเลือกปลั๊กไฟขนาด 10A ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว แต่หากเรานำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการไฟสูง อย่างตู้เย็น หรือ เครื่องซักผ้า เราควรจะเลือก ปลั๊กไฟขนาด 16A ขึ้นไปจึงจะเหมาะสมกว่า เนื่องจากการใช้ไฟขนาดไม่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะทำให้สายไฟของปลั๊กพ่วงร้อนเกินและละลายได้

เลือกจากความยาวสายไฟ   เลือกจากความยาวสายไฟ ถือว่าเป็นอีกสิ่งสำคัญมากๆ ในการเลือกปลั๊กพ่วง ควรเลือกซื้อ ปลั๊กพ่วง หรือ รางปลั๊กพ่วง ที่มีขนาดสายไฟไม่ยาวจนเกินไป เพราะหากสายไฟยาวจนเกินไปอาจจะทำให้สายไฟไปกองกันไม่สวยงาม จนกลายเป็นที่หมักหมมของสิ่งสปกรกอย่างฝุ่นละอองเล็กๆ เป็นต้น อีกทั้งราคาก็อาจจะแพงกว่าสายขนาดสั้นกว่า

เลือกจากฟังก์ชันเสริม  เลือกจากฟังก์ชันเสริม ในปัจจุบันปลั๊กพ่วงหรือรางปลั๊กพ่วงจะมีการพัฒนาให้เราสามารถใช้งานร่วมกับสาย USB หรือสวิทซ์แยกในแต่ละเต้ารับ ทำให้เราสะดวกกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

รางปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง HomePro

หากคุณกำลังมองหา รางปลั๊กไฟ รวมถึง อุปกรณ์จัดการระบบไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับนำมาใช้งานทั้งภายในและภายนอกที่พักอาศัยของคุณ สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284