1284


ถึง

รางเก็บสายไฟ

SKU: 195311
รางสายไฟโค้ง ELEKTRA 6 ซม. x 2 เมตร. สีเทา
269 บาท - 279 บาท
ขายแล้ว 357 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195300
รางสายไฟโค้ง ELEKTRA 4 ซม. x 2 เมตร. สีเทา
160 บาท - 169 บาท
ขายแล้ว 123 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114395
รางเก็บสายไฟ SCG 2x4 ซม. 2 เมตร สีขาว
105 บาท - 109 บาท
ขายแล้ว 202 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195297
รางไฟสี่เหลี่ยม ELEKTRA 1 นิ้ว x 2 ม. สีขาว
55 บาท - 59 บาท
ขายแล้ว 327 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114382
รางเก็บสายไฟไวร์ดัก 3x3 ซม. 2 เมตร SCG สีเทา
145 บาท - 149 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114329
รางเก็บสายไฟ SCG 1.6x3.2 ซม. 2 เมตร สีขาว
85 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195304
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 18 มม. x 1 เมตร สีขาว
69 55 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195314
รางสายไฟโค้ง ELEKTRA 3 ซม. x 2 เมตร สีเทา
120 บาท - 129 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114423
รางเก็บสายไฟแบบทึบ SCG 3x3 ซม. 2 เมตร สีขาว
145 บาท - 149 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
SKU: 195302
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 14 มม. x 1 เมตร สีขาว
59 49 บาท
ขายแล้ว 126 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114394
รางเก็บสายไฟไวร์เวย์ PVC SCG 6x4 ซม. 2 เมตร สีขาว
225 บาท - 229 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195310
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 25x15 มม. x 1 เมตร สีขาว
79 65 บาท
ขายแล้ว 108 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155572
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1.2x2.5 ซม.2 เมตร สีขาว
35 บาท - 39 บาท
ขายแล้ว 398 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195293
รางไฟสี่เหลี่ยม ELEKTRA 1/2 นิ้ว x 2 ม. สีขาว
40 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 110 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195298
รางไฟสี่เหลี่ยม ELEKTRA 1 1/4 นิ้ว x 2 ม. สีขาว
59 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155549
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1.6x3.2 ซม. 2 เมตร สีขาว
52 บาท - 59 บาท
ขายแล้ว 168 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115451
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 18 มม. 2 เมตร สีขาว
45 บาท - 49 บาท
ขายแล้ว 96 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195313
รางสายไฟโค้ง ELEKTRA 2 ซม. X 2 เมตร สีเทา
100 บาท - 109 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155621
รางทรังกิ้ง ELECKTA 2x4 ซม. 2 เมตร สีขาว
67 บาท - 72 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1121630
รางสายไฟโค้ง ELECKTA 7.8 ซม. X 2 เมตร สีเทา
190 บาท - 199 บาท
ขายแล้ว 186 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155641
รางไวร์เวย์ PVC ELECKTA 4080x2 ม. สีขาว
190 บาท - 198 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 1114412
รางเก็บสายไฟแบบทึบ SCG 4x4 ซม. 2 เมตร สีขาว
185 บาท - 189 บาท
ขายแล้ว 111 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195296
รางไฟสี่เหลี่ยม ELEKTRA 1 นิ้ว x 2 ม. สีเทา
52 บาท - 58 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195303
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 14 มม. x 1 เมตร. สีเทา
59 49 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1121633
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1.6X3.2 ซม. 1 เมตร สีขาว
25 บาท - 29 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 195294
รางไฟสี่เหลี่ยม ELEKTRA 1/2 นิ้ว x 2 ม. สีเทา
38 บาท - 42 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 61661
รางไวย์เวย์ BANDEX WD-4x8 ซม. 2 ซม. 2 เมตร
375 329 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1132144
รางเก็บสายไฟแบบทึบ PVC SCG 8 x 10 ซม. 2 เมตร สีขาว
645 บาท - 669 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1132292
รางเก็บสายไฟแบบทึบ PVC SCG 6 x 8 ซม. 2 เมตร สีขาว
289 บาท - 299 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
SKU: 1114365
รางเก็บสายไฟไวร์ดัก SCG 4x3 ซม 2 เมตร สีเทา
175 บาท - 179 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195295
รางไฟสี่เหลี่ยม ELEKTRA 3/4 นิ้ว x 2 ม. สีเทา
49 บาท - 55 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1121629
รางทรังกิ้ง ELECKTA 2.5X5 ซม. 2 เมตร สีเทา
110 บาท - 119 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
SKU: 1121635
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1X2 ซม. 2 เมตร สีเทา
35 บาท - 39 บาท
SKU: 1121552
รางไวร์เวย์เหล็ก WIN 5x10 ซม. 2.4 เมตร สีเทา
560 519 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 86011
รางไวร์ดัก BANDEX WD-4x4 ซม. 2 เมตร. สีเทา
294 259 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1155611
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1x2 ซม. 1 เมตร สีขาว แพ็ค 2 ชิ...
50 39 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155612
รางทรังกิ้ง ELECKTA 2.5x5 ซม. 2 เมตร สีขาว
119 บาท - 125 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155602
รางทรังกิ้ง ELECKTA 2x4 ซม. 1 เมตร สีขาว
35 บาท - 39 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1155566
รางทรังกิ้ง ELECKTA 2.5x5 ซม. 2 เมตร สีเทา
109 บาท - 119 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1155510
รางทรังกิ้ง ELECKTA 2x4 ซม. 1 เมตร สีขาว แพ็ค 2 ชิ...
90 69 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1155582
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1x2 ซม. 2 เมตร สีขาว
35 บาท - 39 บาท
ขายแล้ว 305 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155573
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1.6x3.2 ซม. 1 เมตร สีขาว
25 บาท - 30 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1155430
รางทรังกิ้ง ELECKTA 2x5x5 ซม. 1 เมตร สีขาว
47 บาท - 55 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1155496
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1.2x2.5 ซม. 1 เมตร สีขาว
19 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155489
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1.2x2.5 ซม. 2 เมตร สีเทา
39 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114309
รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง 2 เมตร SCG สีเทา
185 บาท - 189 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195312
รางไฟสี่เหลี่ยม ELEKTRA 1 1/2 นิ้ว x 2 เมตร. สีเทา
69 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195299
รางไฟสี่เหลี่ยม ELEKTRA 1 1/2 นิ้ว x 2 ม. สีขาว
69 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1121621
รางไวร์เวย์ PVC ELECKTA 4X6 ซม. 2 เมตร สีเทา
150 บาท - 159 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1121627
รางทรังกิ้ง ELECKTA 2X4 ซม. 2 เมตร สีเทา
69 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
SKU: 1121631
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1X2 ซม. 1 เมตร สีขาว
15 บาท - 19 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1121555
รางไวร์เวย์เหล็ก WIN 10x10 ซม. 2.4 เมตร สีเทา
700 629 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1121554
รางไวร์เวย์เหล็ก WIN 7.5x10 ซม. 2.4 เมตร สีเทา
630 610 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1121550
รางไวร์เวย์เหล็ก WIN 5x7.5 ซม. 2.4 เมตร สีเทา
530 499 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1155565
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1.6x3.2 ซม. 2 เมตร สีเทา
52 บาท - 59 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
SKU: 1155550
รางไวร์เวย์ PVC ELECKTA 4x6 ซม. 2 เมตร สีเทา
143 บาท - 149 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1155583
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1.6x3.2 ซม. 1 เมตร สีขาว แพ็ค ...
80 59 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1155584
รางไวร์เวย์ PVC ELECKTA 4x8 ซม. 2 เมตร สีเทา
190 บาท - 198 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155593
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1x2 ซม. 2 เมตร สีเทา
35 บาท - 39 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1155495
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1.2x2.5 ซม.1 เมตร สีขาว แพ็ค 2...
60 49 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1155490
รางทรังกิ้ง ELECKTA 2x4 ซม. 2 เมตร สีเทา
59 บาท - 69 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1155475
รางทรังกิ้ง ELECKTA 1x2 ซม. 1 เมตร สีขาว
15 บาท - 19 บาท
ขายแล้ว 141 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195301
รางสายไฟโค้ง ELEKTRA 5 ซม. x 2 เมตร. สีเทา
219 บาท - 229 บาท
ขายแล้ว 126 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155631
รางไวร์เวย์ PVC ELECKTA 4060x2 ม. สีขาว
145 บาท - 149 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139016
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 18 มม. 1 เมตร สีขาว
29 25 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195305
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 18 มม. x 1 เมตร สีเทา
69 55 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 195307
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 15 มม. x 1 เมตร สีเทา
59 55 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 195309
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 25x10 มม. x 1 เมตร สีขาว
69 59 บาท
ขายแล้ว 85 รายการ
SKU: 1115249
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 25x10 มม. 2 เมตร สีขาว
57 บาท - 62 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115434
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 15 มม. 2 เมตร สีเทา
39 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1122607
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 14 มม. 2 เมตร สีเทา
49 39 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1122602
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 14 มม.1 เมตร สีเทา
29 25 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1122581
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 25x15 มม.1 เมตร สีเทา
39 29 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1122596
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 15 มม.1 เมตร สีเทา
27 25 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1123601
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 25x10 มม. 1 เมตร สีเทา
39 29 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1123693
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 15 มม. 1 เมตร สีขาว
27 25 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123695
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 14 มม. 2 เมตร สีขาว
49 39 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195306
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 15 มม. x 1 เมตร สีขาว
59 55 บาท
ขายแล้ว 111 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 195308
รางสายไฟคางหมู ELEKTRA 25x10 มม. x 1 เมตร สีเทา
69 59 บาท
ขายแล้ว 75 รายการ
SKU: 1115433
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 25x15 มม. 2 เมตร สีขาว
59 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 147 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115431
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 15 มม. 2 เมตร สีขาว
39 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115477
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 25x15 มม. 2 เมตร สีเทา
59 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115347
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 25x10 มม. 2 เมตร. สีเทา
57 บาท - 62 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
SKU: 1115383
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 18 มม. 2 เมตร สีเทา
45 บาท - 49 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1122589
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 25x10 มม.1 เมตร สีขาว
39 29 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123603
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 18 มม. 1 เมตร สีเทา
29 25 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1123599
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 25x15 มม.1 เมตร สีขาว
39 29 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
SKU: 1128648
แผ่นปิดหัว-ท้ายรางไวร์เวย์ WIN 4x4 นิ้ว
95 80 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1128203
โค้งฉากไวร์เวย์ WIN 2x4 นิ้ว สีเทา
270 259 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1128156
โค้งขึ้นไวร์เวย์ WIN 2x3 นิ้ว สีเทา
270 269 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1123608
รางโทรศัพท์ ELEKTRA 14 มม. 1 เมตร สีขาว
29 25 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163542
รางไฟเส้นอะลูมิเนียมเหลี่ยมใหญ่ L&E ALS1612 1 เมตร...
344 284.05 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1163522
รางไฟเส้นอะลูมิเนียมเหลี่ยมเล็ก L&E ALS1707 1 เมตร...
314 265.05 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1163572
รางไฟเส้นอะลูมิเนียมเข้ามุม L&E ALC1616 1 เมตร สีเ...
374 322.05 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1128596
แผ่นปิดหัว-ท้ายรางไวร์เวย์ WIN 2x3 นิ้ว
75 65 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128204
โค้งลงไวร์เวย์ WIN 4x6 นิ้ว สีเทา
440 419 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1128188
ข้อรับรางไวร์เวย์ WIN 2x4 นิ้ว
119 115 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1128508
ข้อต่อสี่ทางไวร์เวย์ WIN 3x4 นิ้ว สีเทา
620 599 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1128516
ข้อต่อสี่ทางไวร์เวย์ WIN 2x4 นิ้ว สีเทา
600 589 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1128541
โค้งฉาก WIN 2x3 นิ้ว สีเทา
270 269 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ

 

เก็บสายไฟให้เรียบร้อยและปลอดภัยกว่าเดิมด้วยรางเก็บสายไฟ

ในการเดินระบบไฟฟ้านั้น คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆ หากมีสายไฟ สายสัญญาณ หรือ สายอื่นๆ ออกมาม้วนวนอยู่ภายในห้องต่าง ๆ ของบ้านนอกจากจะดูไม่สวยงามและเรียบร้อยแล้ว ยังอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุภายในบ้านของเราได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองการเลือกใช้รางสายไฟในการจัดเก็บสายไฟก็จะช่วยให้เราสามารถเก็บสายไฟได้อย่างเป็นระเบียบสวยงามมากยิ่งขึ้น กว่าการเดินสายไฟแบบปกติ และ การเดินสายไฟแบบเปลือยๆ เพราะในบางครั้งการที่เราเดินสายไฟแบบเปลือยๆ นั้นก็จะมีอันตรายจากสัตว์ต่างๆ อย่างแมลง หรือ หนู ที่อาจจจะเข้ามากัดสายไฟและทำให้สายไฟเสียหายได้ หรือบางทีอาจจะเป็นของเหลวอย่างน้ำก็มีสิทธิ์จะหกใส่สายไฟได้ ซึ่งค่อนข้างจะอันตรายอย่างมากหากเกิดไฟรั่วขึ้นมา เรียกได้ว่าการเลือกใช้รางเก็บสายไฟนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดจริงๆ

นอกจากรางเก็บสายไฟเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถใช้ได้ทั้งใน บ้าน อาคารสำนักงาน สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบสำหรับงานเดินสายไฟภายในอาคาร เหมาะสำหรับใช้งานกับสายทุกประเภท สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่ มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง

ประเภทของรางสายไฟตามลักษณะการใช้งาน

รางสายไฟติดตั้งบนพื้น  รางสายไฟแบบนี้ จะนิยมนำมาใช้กับพื้นทางเดินและพื้นทางราบ เหมาะสำหรับเก็บสายไฟที่มีความจำเป็นต้องลากผ่านทางเดิน ที่มีการติดตั้งบนพื้นโดยเฉพาะ มีลักษณะที่ออกแบบเป็นโค้งหลังมน เป็นเนินขนาดเล็ก เช่น ทางผ่านประตู หรือ ช่องทางเดิน ทำให้เราสามารถเดินข้ามหรือใช้รถเข็นขนาดเล็กลากผ่านไปได้ สินค้าบางรุ่นมีส่วนที่แยกสายภายใน และติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

รางสายไฟติดตั้งบนผนัง  เป็นรางเก็บสายไฟตามพื้นและเพดาน ซึ่งจะมีคลิปยึดสายไฟเพื่อความเป็นระเบียบในการเก็บสายไฟ และยังสามารถเปิดฝาตรวจสอบในกรณีที่ต้องการซ่อมบำรุงสายไฟได้ง่าย เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องนั่งเล่น ง่ายต่อการติดตั้งและดัดแปลง

รางสายไฟสำหรับงานระบบ  เป็นรางเก็บสายไฟที่มีลักษณะโปร่ง จะมีช่องว่างด้านข้างเพื่อการแยกสายไฟ เพื่อความสะดวกในการแยกสายเข้าตามจุดต่างๆ ในการใช้งานหลายจุด ทำให้เราไม่ต้องตัดแบ่งรางหลายส่วน ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลหรือแผงควบคุม มักจะนิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณสายไฟที่ใช้งานจำนวนมาก เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์เสริมเพื่ออำนวยความสะดวก และมีความยืดหยุ่นในตัวเองสูงไม่แตกหักง่าย

ข้อต่อสำหรับรางเก็บสายไฟ  ข้อต่อสำหรับรางเก็บสายไฟ เป็นข้อต่อที่ทำหน้าที่เพื่อการแยกหรือการเข้ามุมต่างๆ ของหน้างาน ง่ายต่อการเชื่อมต่อระหว่างรางเก็บสายไฟ

ที่เก็บสายไฟ รางเก็บสายไฟ รางสายไฟ HomePro

หากคุณกำลังมองหา รางสายไฟ รวมถึง อุปกรณ์จัดการระบบไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับนำมาใช้งานทั้งภายในและภายนอกที่พักอาศัยของคุณ สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284