1284ถึง

สายไฟ VCT

SKU: 1170682
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
650 489 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170405
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,290 2,590 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1170673
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
490 389 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123013
สายไฟ VCT IEC53 CENTURY 2x1.5 ตร.มม 50 ม. สีดำ
1,170 849 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1020077
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 3x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
10,900 8,199 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170414
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
990 789 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123016
สายไฟ VCT IEC53 CENTURY 3x2.5 ตร.มม 50 ม. สีดำ
2,670 1,949 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123029
สายไฟ VCT IEC53 CENTURY 2x2.5 ตร.มม 50 ม. สีดำ
1,880 1,369 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1170626
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 3x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
1,390 1,149 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170655
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 3x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
790 649 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113210
สายไฟ VCT NNN 2X1.5 ตร.มม 30 ม. สีดำ
685 560 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1113381
สายไฟ VCT NNN 2X1 ตร.มม 30 ม. สีดำ
515 419 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1113219
สายไฟ VCT NNN 2X2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,680 2,950 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1122776
สายไฟ VCT S SUPER 3X1S ตร.มม. 30 ม. สีดำ
860 720 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1122777
สายไฟ VCT S SUPER 3X2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
1,950 1,590 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1170434
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 4x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
1,590 1,290 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1170637
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,590 1,190 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170603
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,150 1,559 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1020064
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 2X1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
4,690 3,449 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1122774
สายไฟ VCT S SUPER 3X1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
1,100 890 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1122771
สายไฟ VCT IEC53 S SUPER 2x1 ตร.มม 30 ม. สีดำ
650 529 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1122784
สายไฟ VCT S SUPER 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
4,550 3,790 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1122983
สายไฟ VCT NNN 4x1 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,920 2,340 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1122964
สายไฟ VCT NNN 2x4 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
5,255 4,220 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1122969
สายไฟ VCT NNN 4x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,750 3,010 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1122975
สายไฟ VCT NNN 4x4 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
8,430 6,760 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1122977
สายไฟ VCT NNN 3x1 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,335 1,870 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1018352
สายไฟ VCT IEC53 BCC 2x1 ตร.มม 100 ม. สีดำ
3,100 2,390 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1018348
สายไฟ VCT IEC53 BCC 3x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
8,430 7,290 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1123018
สายไฟ VCT IEC53 CENTURY 3x1.5 ตร.มม 50 ม. สีดำ
1,660 1,219 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1113313
สายไฟ VCT NNN 3X2.5 ตร.มม 100 ม. สีดำ
5,245 4,210 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1113268
สายไฟ VCT NNN 3X1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,900 2,330 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1113275
สายไฟ VCT NNN 2X2.5 ตร.มม 30 ม. สีดำ
1,100 895 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1020075
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
8,290 5,449 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1020076
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 3x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
5,890 4,349 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1121412
สายไฟ VCT CENTURY IEC53 3x1 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,380 1,749 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1121129
สายไฟ VCT S SUPER 4x6 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
16,990 14,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1122773
สายไฟ VCT S SUPER 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
1,390 1,190 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1122770
สายไฟ VCT S SUPER 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
850 690 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1122779
สายไฟ VCT S SUPER 3X4 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
2,890 2,290 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1122786
สายไฟ VCT S SUPER 2x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,850 2,390 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1122782
สายไฟ VCT S SUPER 4x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
7,250 5,790 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1122980
สายไฟ VCT NNN 3x4 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
6,630 5,320 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1122967
สายไฟ VCT NNN 2x1 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,720 1,380 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1122972
สายไฟ VCT NNN 4x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
5,860 4,700 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1122829
สายไฟ VCT BCC 2x4 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
8,450 7,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1122830
สายไฟ VCT IEC53 BCC 3x1 ตร.มม. 100 ม.สีดำ
3,750 3,190 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1122833
สายไฟ VCT BCC 3x6 ตร.มม 100 ม. สีดำ
15,600 13,099 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1018345
สายไฟ VCT IEC53 BCC 2 x1.5ตร.มม. 100 ม.สีดำ
4,000 3,290 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018346
สายไฟ VCT IEC53 BCC 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
6,530 4,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018347
สายไฟ VCT IEC53 BCC 3x1.5ตร.มม. 100 ม. สีดำ
4,670 3,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1123007
สายไฟ VCT IEC53 CENTURY 2x1 ตร.มม 50 ม. สีดำ
880 639 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1020063
สายไฟ VCT IEC53 YAZAKI 2x1ตร.มม. 100 ม. สีดำ
3,490 2,689 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1170427
สายไฟ VCT RANZZ 4x4 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
2,490 1,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1170387
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 3x1ตร.มม. 30 ม. สีดำ
650 499 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1170250
สายไฟ VCT IEC53 RANZZ 4x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
990 789 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1113372
สายไฟ VCT NNN 2X1.5 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,280 1,830 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1122835
สายไฟ VCT BCC 4x6 ตร.มม 100 ม. สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ

 

สายไฟ VCT

สายไฟ VCT หากคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องของการใช้งานสายไฟฟ้า ทางเรามีเกร็ดความรู้เล็กน้อยให้คุณได้รู้ก่อนใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานภายในบ้านคุณ สายไฟนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สายไฟแรงดันสูง และ สายไฟแรงดันต่ำ สำหรับสายไฟแรงดันต่ำ นั้นจะมีหลายขนาดมากตั้งแต่เล็กๆ ไปจนถึงใหญ่ สามารถทนแรงไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 750 โวลต์ และต่ำสุด 300 โวลต์ สายไฟประเภทนี้มีลักษณะเป็นสายหุ้มฉนวน สายข้างในทำด้วยทองแดง หรือบางสายอาจจะมีอลูมีเนียม โดยทั่วไปส่วนมากแล้วจะเป็นสายทองแดงขนาดเล็กตัวนำตัวเดียวVCT คือ สายไฟฟ้าประเภทนึงที่ช่างไฟฟ้านิยมเลือกใช้ติดตามอาคาร (สายมอก. : Building Wire) ฉนวนและเปลือกมีส่วนประกอบจากพีวีซี มีตัวนำไฟฟ้ามาจากแกนทองแดง มีทั้งแบบ 1 แกน 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน สามารถทนต่อรับแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750V ทนอุณหภูมิได้ประมาณ 70 องศา โครงสร้างของสายไฟ VCT สายไฟ VCT จะมีตัวนำที่มีหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้ามีขนาดตั้งแต่ 4-35 sq.mm) เป็นทองแดงสายฝอย ส่วนฉนวนจะมีหน้าที่คือ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งตัวสาย VCT จะอ้างอิงมตราฐาน มอก. 17-2553 เล่ม 101 สามารถใช้งานได้นาน มีความอ่อนตัว ทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี แต่สายไฟ VCT ธรรมดาไม่ควรนำไปฝังดินเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากต้องการนำไปฝังดิน ควรใช้สายไฟ VCT-G ซึ่งเป็นสายไฟ VCT สายไฟ VCT มีความแข้งแรงทนทนสูง เพราะฉนวนเปลือกชั้นนอกที่ใช้หุ้มสายไฟฟ้ามีส่วนประกอบของพีวีซีซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงทนทาน เนื้อเหนียว ทนต่อสภาพอากาศได้ดีมากๆ ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนาน ไม่น้อยกว่า 15-20 ปี ยิ่งหากเป็นสายไฟแบบร้อยท่อด้วยแล้วอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 30 ปีเลยทีเดียว

สายไฟ VCTแต่ละประเภท

สายไฟ VCT Homepro

สามารถเลือกซื้อ สายไฟ VCT ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284