ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN

ถึง

สายไฟ THW

SKU: 1113178
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 50ม. สีขาว
267 199 บาท
SKU: 1121247
สายไฟฟ้า 60227IEC01 (THW) 1x16 ตร.มม 100 ม. สีแดง
สินค้าหมด
SKU: 1152390
สายไฟ IEC01 (THW) BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว
260 209 บาท
SKU: 1152551
สายไฟ IEC01 (THW) BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว/เ...
260 209 บาท
SKU: 1020078
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5ตร.มม. 100 ม. สีขาว
660 549 บาท
SKU: 1113322
สายไฟ THW NNN 1x2.5ตร.มม. 50ม. สีขาว
394 279 บาท
SKU: 1020094
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,480 1,219 บาท
SKU: 1020081
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
660 549 บาท
SKU: 1097827
สายไฟ THW RACER 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเทา
สินค้าหมด
SKU: 1113230
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 100ม. สีเขียว/เหลือง
534 395 บาท
SKU: 1122801
สายไฟ 60227IEC01 (THW) 1x6 ตร.มม 100 ม. สีฟ้า
สินค้าหมด
SKU: 1020089
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีดำ
980 789 บาท
SKU: 1113190
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 50ม. สีแดง
267 199 บาท
SKU: 1152534
สายไฟ IEC01(THW) BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
400 325 บาท
SKU: 1112715
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว...
660 549 บาท
SKU: 1152478
สายไฟ IEC01 (THW) BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว
175 144 บาท
SKU: 1113304
สายไฟ THW NNN 1x2.5ตร.มม. 50ม. สีเขียว
394 279 บาท
SKU: 1029421
สายไฟ THW 60227IEC01 NATION 1x4 ตร.มม. 50 ม. สีแดง
695 475 บาท
SKU: 1152718
สายไฟ THW YAZAKI 1x4 ตร.มม 100 ม. สีเขียว/เหลือง
สินค้าหมด
SKU: 1112677
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีน้ำตา...
660 549 บาท
SKU: 1020111
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x25ตร.มม. 100 ม. สีดำ
9,580 7,630 บาท
SKU: 1113348
สายไฟ THW NNN 1x4ตร.มม. 100ม. สีน้ำตาล
1,218 885 บาท
SKU: 1113256
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 100ม. สีแดง
534 395 บาท
SKU: 1029376
สายไฟ THW 60227IEC01 NATION 1x2.5 ตร.มม. 50 ม. สีข...
450 324 บาท
SKU: 1152438
สายไฟ IEC01(THW) BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีฟ้า
175 144 บาท
SKU: 1121241
สายไฟ 60227IEC01 (THW) BCC 1x10 ตร.มม 100 ม. สีน้ำ...
สินค้าหมด
SKU: 1020104
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
1,480 1,219 บาท
SKU: 1020088
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีขาว
980 789 บาท
SKU: 1020113
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x6ตร.มม. 100 ม. สีดำ
2,380 1,930 บาท
SKU: 1097872
สายไฟ THW RACER 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
สินค้าหมด
SKU: 1122811
สายไฟ 60227IEC01 (THW) BCC 1x50 ตร.มม 100 ม. สีดำ
สินค้าหมด
SKU: 1018374
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x25 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
9,150 6,789 บาท
SKU: 1018371
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
1,350 1,070 บาท
SKU: 1034714
สายไฟ THW RACER 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
165 130 บาท
SKU: 1020105
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
1,480 1,219 บาท
SKU: 1077590
สายไฟ THW 60227IEC01 BCC 1x4SQ.MM 100 ม. สีน้ำตาล
1,350 1,070 บาท
SKU: 1020080
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5ตร.มม. 100 ม. สีเหลือง
660 549 บาท
SKU: 1077470
สายไฟ THW 60227IEC01 BCC 1x1.5SQ.MM 100 ม. สีเขียว...
590 469 บาท
SKU: 1020465
สายไฟ IV 60227IEC05 BCC 1x1SQ.MM 100 ม. สีดำ
420 335 บาท
SKU: 1152532
สายไฟ IEC01 (THW) BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
260 209 บาท
SKU: 1020106
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
1,480 1,219 บาท
SKU: 1122803
สายไฟ 60227IEC01 (THW) 1x6 ตร.มม 100 ม. สีแดง
สินค้าหมด
SKU: 1113265
สายไฟ THW NNN 1x4ตร.มม. 50ม. สีขาว
609 449 บาท
SKU: 1122805
สายไฟ 60227IEC01 (THW) BCC 1x6 ตร.มม 100 ม. สีเหลื...
สินค้าหมด
SKU: 1113311
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 50ม. สีน้ำตาล
267 199 บาท
SKU: 1018364
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
590 469 บาท
SKU: 1113367
สายไฟ THW NNN 1x4ตร.มม. 100ม. สีฟ้า
1,218 885 บาท
SKU: 1113371
สายไฟ THW NNN 1x2.5ตร.มม. 100ม. สีดำ
788 539 บาท
SKU: 1113329
สายไฟ THW NNN 1x6ตร.มม. 100ม. สีดำ
1,954 1,450 บาท
SKU: 1121244
สายไฟ 60227IEC01 (THW) 1x10 ตร.มม 100 ม. สีเหลือง
สินค้าหมด
SKU: 1020467
สายไฟ IV 60227IEC05 BCC 1x1SQ.MM 100 ม. สีเขียว
420 335 บาท
SKU: 1097775
สายไฟ THW RACER 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
165 130 บาท
SKU: 1113170
สายไฟ THW NNN 1x2.5 ตร.มม 50 ม. สีดำ
394 279 บาท
SKU: 1113373
สายไฟ THW NNN 1x4ตร.มม. 100ม. สีดำ
1,218 885 บาท
SKU: 1113323
สายไฟ THW NNN 1x4ตร.มม. 50ม. สีดำ
609 449 บาท
SKU: 1112694
สายไฟ THW 60227IEC01 YAZAKI 1x2.5SQ.100M สีน้ำตาล
980 789 บาท
SKU: 1020109
สายไฟ IV 60227IEC05 YAZAKI 1x1SQ.MM 100 ม. สีดำ
460 379 บาท
SKU: 1112666
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว...
สินค้าหมด
SKU: 1152479
สายไฟ IEC01 (THW) BCC 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
260 209 บาท
SKU: 1152531
สายไฟ IEC01 (THW) BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเทา
175 144 บาท
SKU: 1113179
สายไฟ THW NNN 1x2.5 ตร.มม 100 ม. สีแดง
788 539 บาท
SKU: 1152477
สายไฟ IEC01 (THW) BCC1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
175 144 บาท
SKU: 1152487
สายไฟ IEC01(THW) BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
400 325 บาท
SKU: 1034684
สายไฟ THW RACER 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
380 288 บาท
SKU: 1029413
สายไฟ THW 60227IEC01 NATION 1x4 ตร.มม. 50 ม. สีเขี...
695 475 บาท
SKU: 1018370
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x4 ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
1,350 1,070 บาท
SKU: 1113291
สายไฟ THW NNN 1x2.5ตร.มม. 50ม. สีฟ้า
394 279 บาท
SKU: 1018367
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
890 699 บาท
SKU: 1018366
สายไฟ BCC IEC01(THW) 1x2.5 ตร.มม 100 ม. สีเขียว
890 699 บาท
SKU: 1113312
สายไฟ THW NNN 1x4ตร.มม. 50ม. สีเขียว/เหลือง
609 449 บาท
SKU: 1029402
สายไฟ THW 60227IEC01 NATION 1x4 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
695 475 บาท
SKU: 1113229
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 100ม. สีดำ
534 395 บาท
SKU: 1113270
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 100ม. สีฟ้า
534 395 บาท
SKU: 1020093
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีฟ้า
980 789 บาท
SKU: 1034665
สายไฟ THW RACER 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีดำ
245 195 บาท
SKU: 1034719
สายไฟ THW RACER 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
245 195 บาท
SKU: 1018353
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
590 469 บาท
SKU: 1152453
สายไฟ IEC01 (THW) BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว/เ...
175 144 บาท
SKU: 1020091
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x2.5ตร.มม. 100 ม. สีเขียว
980 789 บาท
SKU: 1113257
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 100ม. สีน้ำตาล
534 395 บาท
SKU: 1020112
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x16ตร.มม. 100 ม. สีดำ
6,180 4,880 บาท
SKU: 1152503
สายไฟIEC01(THW) BCC 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว/เหลือ...
400 325 บาท
SKU: 1113227
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 50ม. สีฟ้า
267 199 บาท
SKU: 1152388
สายไฟ IEC01 (THW) BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
175 144 บาท
SKU: 1152732
สายไฟ THW YAZAKI 1x4 ตร.มม 100 ม. สีน้ำตาล
1,480 บาท
SKU: 1020466
สายไฟ IV 60227IEC05 BCC 1x1SQ.MM 100 ม. สีขาว
420 335 บาท
SKU: 1018357
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีแดง
590 469 บาท
SKU: 1097828
สายไฟ THW RACER 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำเงิน
สินค้าหมด
SKU: 1113220
สายไฟ THW NNN 1x1.5ตร.มม. 100ม. สีขาว
534 395 บาท
SKU: 1152350
สายไฟ IEC01 (THW) BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีน้ำตาล
175 144 บาท
SKU: 1029284
สายไฟ THW 60227IEC01 NATION 1x6 ตร.มม. 50 ม. สีดำ
สินค้าหมด
SKU: 1097819
สายไฟ THW RACER 1x4 ตร.มม. 30 ม. สีเขียว/เหลือง
380 288 บาท
SKU: 1020108
สายไฟ IV 60227IEC05 YAZAKI 1x1SQ.MM 100 ม. สีแดง
460 379 บาท
SKU: 1018358
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
890 699 บาท
SKU: 1077599
สายไฟ THW 60227IEC01 BCC 1x2.5SQ.MM 100 ม. สีน้ำตา...
890 699 บาท
SKU: 1019929
สายไฟ THW IEC01 YAZAKI 1x1.5ตร.มม. 100 ม. สีแดง
660 549 บาท
SKU: 1018355
สายไฟ THW 60227IEC01 BCC 1x1.5SQ.MM 100 ม. สีเหลือ...
590 469 บาท
SKU: 1152469
สายไฟ IEC01(THW) BCC 1x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
175 144 บาท
SKU: 1034716
สายไฟ THW RACER 1x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีแดง
245 195 บาท
SKU: 1018070
สายไฟ THW IEC01 BCC 1x16 ตร.มม. 100 ม. สีดำ
5,800 4,309 บาท


เลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งาน เลือกง่ายๆที่โฮมโปร

หากคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องของการใช้งานสายไฟฟ้า ทางเรามีเกร็ดความรู้เล็กน้อยให้คุณได้รู้ก่อนใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานภายในบ้านคุณ สายไฟนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สายไฟแรงดันสูง และ สายไฟแรงดันต่ำ สำหรับสายไฟแรงดันต่ำ นั้นจะมีหลายขนาดมากตั้งแต่เล็กๆ ไปจนถึงใหญ่ สามารถทนแรงไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 750 โวลต์ และต่ำสุด 300 โวลต์ สายไฟประเภทนี้มีลักษณะเป็นสายหุ้มฉนวน สายข้างในทำด้วยทองแดง หรือบางสายอาจจะมีอลูมีเนียม โดยทั่วไปส่วนมากแล้วจะเป็นสายทองแดงขนาดเล็กตัวนำตัวเดียว
แต่หากเป็นสายไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว วัสดุฉนวนที่ใช้กับสายแรงดันต่ำ คือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross –Linked Polyethylene (XLPE) อย่างสายประเภท THW,VAF, VAF-GRD,NYY,NYY-GRD,0.6/1KV-CV,VCT,VCT-GRD,VSF,AV,VFF,VKF

ประเภทของสายไฟฟ้าในบ้านแบบไหนบ้างที่ควรรู้จัก?

 • สายไฟฟ้าแบบไอวี IV

 • เป็นสายไฟฟ้าแบบแกนเดี่ยวทนไฟได้ 300 โวลต์ โดยส่วนมากใช้เป็นสายสำหรับเดินเข้าที่พักอาศัยที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และไม่ควรหรือห้ามนำไปใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือสถานที่แห้ง และห้ามต่อท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • สายไฟฟ้าแบบวีเอเอฟ VAF

 • เป็นสายไฟฟ้าที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 300 โวลต์ มีให้เลือกทั้งสายไฟเดี่ยวและสายไฟแบบคู่ ที่ใช้กับระบบ 1 เฟส และไม่ควรหรือห้ามนำไปใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือสถานที่แห้ง และห้ามต่อท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • สายทีเอสดับเบิลยู THW

 • เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟได้ถึง 750 โวลต์ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุสาหกรรมเนื่องจากวงการนี้มีการติดตั้งไฟฟ้าแบบ 3 เฟส เป็นปกติ แกนของสายประเภทนี้จะทำมาจากทองแดงที่ทำมารวมกันหลายๆ สาย ทำให้เส้นของสายไฟดูมีขนาดหนาและใหญ่ การใช้งานควรเดินสายในช่องเดินสาย หรือฝั่งในท่อดิน ที่มีการป้องกันน้ำรั่วซึมเอาไว้ แต่ห้ามฝังดินโดยตรง เนื่องจากจะเกิดอันตรายได้
 • สายไฟฟ้าเอ็มวายวาย NYY

 • เป็นสายไฟฟ้าชนิดกลม ที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 750 โวลต์ นิยมใช้กันเป็นวงกว้างเนื่องจากมีความทนต่อสภาพแวดล้อมบางคนเรียกว่าสายฉนวนสามชั้น

  หาซื้อสายไฟฟ้าได้ที่ HomePro

  หากคุณกำลังหา สายไฟฟ้า ไว้ใชสำหรับต่อเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของคุณ ทางโฮมโปรพร้อมให้คุณได้เลือกสรรมากมายหลายแบบและโฮมโปรพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยใจ และสามารถเช็ค โปรโมชั่นต่างๆได้ที่ Homepro Online เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญของเรา หากสนใจเพียงแค่แวะมาที่ โฮมโปร ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ คลิกชมสินค้าได้ทางโฮมโปรออนไลน์ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง Call Center 1284