1284

สายไฟ VAF

SKU: 147183
สายไฟ VAF BCC 2x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
2,050 1,395 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170498
สายไฟ VAF RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
1,100 849 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170439
สายไฟ VAF RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
420 319 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170478
สายไฟ VAF RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
690 549 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170563
สายไฟ VAF RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
690 519 บาท
ขายแล้ว 137 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 2444
สายไฟ VAF YAZAKI 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
3,190 2,949 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 2442
สายไฟ VAF YAZAKI 2x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,990 1,819 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 147181
สายไฟ VAF BCC 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
3,250 2,249 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 272731
สายไฟ VAF BCC 2x6 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
8,140 5,550 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 272730
สายไฟ VAF BCC 2x4 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
5,100 3,490 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178490
สายไฟ VAF RAN 2x1SQ.MM 50 ม. สีขาว
450 379 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 228936
สายไฟ VAF BCC 2x1.5 ตร.มม. 30 เมตร
610 429 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1210586
สายไฟ VAF UNITED 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
270 229 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1210595
สายไฟ VAF UNITED 2x4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
960 819 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 272729
สายไฟ VAF BCC 2x1 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,400 965 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170518
สายไฟ VAF RANZZ 2x4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
1,000 819 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1178614
สายไฟ VAF RANZZ 2x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,150 1,099 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1210655
สายไฟ VAF UNITED 2x4 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
3,190 2,729 บาท
SKU: 1113365
สายไฟ VAF NNN 2x1 ตร.มม 100 ม. สีขาว
980 780 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1113362
สายไฟ VAF NNN 2x2.5 ตร.มม 50 ม. สีขาว
1,105 880 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1113363
สายไฟ VAF NNN 2x4 ตร.มม 50 ม. สีขาว
1,755 1,400 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1113334
สายไฟ VAF NNN 2x4 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
3,510 2,790 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1122697
สายไฟ VAF S SUPER 2x4 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
2,350 2,100 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 228937
สายไฟ VAF BCC 2x2.5 ตร.มม. 30 เมตร
980 679 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1113391
สายไฟ VAF NNN 2x1ตร.มม. 50ม. สีขาว
490 390 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1113392
สายไฟ VAF NNN 2x1.5ตร.มม. 100ม. สีขาว
1,370 1,090 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1122799
สายไฟ VAF BCC 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
430 309 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1122689
สายไฟ VAF S SUPER 2x1.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
920 850 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1122686
สายไฟ VAF S SUPER 2x1.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,790 1,650 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1122682
สายไฟ VAF S SUPER 2x1 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,290 1,150 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1122693
สายไฟ VAF S SUPER 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
2,990 2,650 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 2440
สายไฟ VAF YAZAKI 2x1 ตร.มม 100 ม. สีขาว
1,490 1,259 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1210588
สายไฟ VAF UNITED 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
600 509 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
SKU: 1170545
สายไฟ VAF RANZZ 2x1 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
400 239 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178530
สายไฟ VAF RANZZ 2x2.5 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
1,890 1,690 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1210591
สายไฟ VAF UNITED 2x1.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
370 319 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1113213
สายไฟ VAF NNN 2x1.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
685 550 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1113355
สายไฟ VAF NNN 2x2.5ตร.มม. 100ม. สีขาว
2,210 1,750 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1120995
สายไฟ VAF S SUPER 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
890 790 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 228938
สายไฟ VAF BCC 2x4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
1,520 1,190 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1122690
สายไฟ VAF S SUPER 2x1 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
640 590 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1122696
สายไฟ VAF S SUPER 2x2.5 ตร.มม. 50 ม. สีขาว
1,490 1,320 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 2448
สายไฟ VAF YAZAKI 2x6 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
9,190 7,249 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 2446
สายไฟ VAF YAZAKI 2x4 ตร.มม. 100 ม. สีขาว
5,590 4,559 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1204679
สายไฟ VAF UNITED 2x1.5 ตร.มม. 90 ม. สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1034731
สายไฟ VAF RACER 2X4 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1034712
สายไฟ VAF RACER 2X1 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1034715
สายไฟ VAF RACER 2x2.5 ตร.มม. 30 ม. สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 71 รายการ

 

สายไฟ VAF 

สายไฟฟ้าแรงต่ำ มีทั้งชนิดที่ตัวนำเป็นทองแดง และ ตัวนำที่เป็นอลูมีเนียม Copper Wire and Aluminum Wire ปัจจุบันการไฟฟ้านครหลงกำหนดให้สายไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร ในส่วนที่เป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องเป็นตัวนำทองแดงเท่านั้น ใช้สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้สายไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าไปที่ชายคาบ้านกรณีที่สายอากาศเป็นสายอลูมีเนียม ไฟฟ้าทองแดงมีหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดอาจจะแตกต่างกันที่ชนิดของฉนวนแรงดันในการใช้งาน และโครงสร้างของฉนวนเอง ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน สายทองแดงที่นิยมใช้กันมาก แบ่งตามมาตรฐานการ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ มอก.11-2553 สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐานอื่นๆ สายไฟฟ้า VAF (VAF Cable Wire) สายไฟฟ้าที่หุ้มด้วยฉนวนและหุ้มทับด้วยเปลือก อุณหภูมิของตัวนำ 70C กำหนดรหัสชนิดเป็น VAF ชนิดสายแบน สายVAF มีทั้งแบบ 2แกน และ 2แกนมีสายดิน VAF-Ground สายไฟฟ้า VAF มีขนาดตั้งแต่ 1.0sq.mm – 16sq.mm และ สายดินมีขนาดเท่ากับสายเส้นไฟฟ แรงดันใช้งาน 300/500V จึงสามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 3เฟส 4สาย ในแรงดัน 230/400ได้ สายไฟฟ้าVAF ภายนอกเป็นเปลือกฉนวนPVCสีขาว Sheath ไว้ป้องกันความชื้น และช่วยป้องกันความเสียหายทางกลกับฉนวนภายใน ซึ่งหุ้มตัวนำทองแดงอีกชั้นหนึ่ง ตัวนำทองแดงอาจจะเป็นตัวนำเดี่ยวหรือตีเกลียวก็ได้ สายไฟชนิดนี้จึงมีทั้ง2แกน และ3แกนนั่นหมายถึงสายไฟฟ้าVAF-Groundมีสายดินเข้ามารวมอยู่ด้วย

ประเภทสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

สายไฟ VKF Homepro

สามารถเลือกซื้อ สายไฟ VKF ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284