ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
Wed

ถึง

เบรกเกอร์

SKU: 176390
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SCHNEIDER รุ...
170 130 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 176387
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 1 เฟส SCHNEIDER รุ่น...
1,100 959 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1079864
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 32 แอมป์ HACO รุ...
515 449 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 174304
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SCHNEIDER รุ...
170 130 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 174303
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SCHNEIDER รุ...
170 130 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1037609
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ พร้อมกันไฟดูด/กันไฟร...
3,150 2,729 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123770
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SIEMENS
270 259 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075687
เซฟตี้เบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น WS
235 209 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139207
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 20 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น...
155 109 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023276
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/ไฟรั่ว 32 แอมป์ 1โพล 1 เ...
1,680 1,449 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023274
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/ไฟรั่ว 16 แอมป์ 1โพล 1 เ...
1,680 1,449 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 176393
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SCHNEIDER รุ...
170 130 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153332
เซฟตี้เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
130 115 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215047
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 10 แอมป์ 1 เฟส BTICINO ร...
165 155 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215071
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 30 แอมป์ 1 เฟส BTICINO ร...
175 160 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1079886
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 16 แอมป์ HACO รุ...
515 449 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075715
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น SB
125 99 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098896
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
115 98 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075588
เซฟตี้เบรกเกอร์ 25 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น SB
125 99 บาท
SKU: 266079
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1โพล 1 เฟส BTICINO รุ่น...
155 145 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153247
เซฟตี้เบรกเกอร์ 40 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 120 บาท
SKU: 20735
เซฟตี้เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
120 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 20734
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
115 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139168
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 32 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น...
155 109 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075716
เซฟตี้เบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น SB
125 99 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075752
เซฟตี้เบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น SB
125 99 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043249
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 32 แอมป์ 1โพล ...
1,530 1,390 บาท
SKU: 1098923
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
115 98 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043333
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 16 แอมป์ 1โพล ...
1,530 1,390 บาท
SKU: 1113839
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 3 เฟส SIEMENS
3,499 3,390 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075657
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 20 แอมป์ 2โพล ...
1,440 1,090 บาท
SKU: 266074
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1โพล 1 เฟส BTICINO รุ่น...
150 138 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 176380
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1 เฟส SCHNEIDER รุ่น...
820 719 บาท
SKU: 1113364
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SIEMENS
130 125 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215052
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 20 แอมป์ 1 เฟส BTICINO ร...
165 155 บาท
SKU: 1023275
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/ไฟรั่ว 20 แอมป์ 1โพล 1 เ...
1,680 1,449 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1126209
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 3โพล 3 เฟส SCHNEIDER รุ...
2,250 1,949 บาท
SKU: 1094793
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น R09
1,950 1,290 บาท
SKU: 266075
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1โพล 1 เฟส BTICINO รุ่น...
150 138 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098922
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
115 98 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153160
เซฟตี้เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
130 115 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266080
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1 เฟส BTICINO รุ่น B...
670 619 บาท
SKU: 1113341
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 32 แอมป์ 1โพล ...
1,219 1,190 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113352
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 1 เฟส SIEMENS
710 690 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153323
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
130 115 บาท
SKU: 1113808
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 125 แอมป์ 3 เฟส SIEMENS
7,199 6,990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1037763
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ พร้อมกันไฟดูด/กันไฟร...
3,150 2,729 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 174301
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SCHNEIDER รุ...
385 339 บาท
SKU: 266081
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 1 เฟส BTICINO รุ่น B...
850 779 บาท
SKU: 1181904
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 3 เฟส HACO รุ่น MCCB
2,000 1,690 บาท
SKU: 20733
เซฟตี้เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
115 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 176397
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 1 เฟส SCHNEIDER รุ่น...
1,100 959 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098797
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
115 98 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075723
เซฟตี้เบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น WS
235 209 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075704
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 2โพล 1 เฟส HACO รุ่น H7
760 649 บาท
SKU: 1113324
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 1 เฟส SIEMENS
2,190 2,090 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123733
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1 เฟส RACER
345 329 บาท
SKU: 266078
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1โพล 1 เฟส BTICINO รุ่น...
150 138 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1112383
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ พร้อมกันไฟดูด/กันไฟร...
1,490 1,369 บาท
SKU: 134857
เซฟตี้เบรกเกอร์ 40 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
130 บาท
SKU: 1113354
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SIEMENS
130 125 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123772
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 3โพล 3 เฟส SIEMENS
1,040 990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113353
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SIEMENS
130 125 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113332
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1 เฟส SIEMENS
2,179 1,990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215049
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 15 แอมป์ 1 เฟส BTICINO ร...
165 155 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075589
เซฟตี้เบรกเกอร์ 40 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น SB
160 139 บาท
SKU: 1112299
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 แอมป์ 3 เฟส BTICINO รุ่น ...
2,200 1,990 บาท
SKU: 1123649
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 แอมป์ 3โพล 3 เฟส SIEMENS
1,040 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075580
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 2โพล 1 เฟส HACO รุ่น H7
445 399 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123659
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 160 แอมป์ 3 เฟส SIEMENS
6,800 6,690 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094759
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น R09
1,950 1,290 บาท
SKU: 1075751
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 2โพล 1 เฟส HACO รุ่น H7
445 399 บาท
SKU: 1079609
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 25 แอมป์ PANASON...
490 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1079730
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 25 แอมป์ HACO รุ...
515 449 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075689
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น WS
235 209 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181870
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 แอมป์ 3 เฟส HACO รุ่น MCC...
2,000 1,690 บาท
SKU: 1042027
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบลอย 10 แอมป์ 2โพล 1 เฟส BTICIN...
148 135 บาท
SKU: 1121700
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 แอมป์ 3โพล 3 เฟส SIEMENS
4,890 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123645
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 3โพล 3 เฟส SIEMENS
1,470 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123639
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SIEMENS
270 259 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 176392
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 3โพล 1 เฟส SCHNEIDER รุ...
2,250 1,949 บาท
SKU: 1113325
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 1 เฟส SIEMENS
2,190 2,090 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139157
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 25 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น...
155 109 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113331
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 1 เฟส SIEMENS
710 690 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 174302
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SCHNEIDER รุ...
385 339 บาท
SKU: 1041866
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบลอย 15 แอมป์ 2โพล 1 เฟส BTICIN...
148 135 บาท
SKU: 1113180
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 16 แอมป์ 1โพล ...
1,219 1,190 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1041940
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบลอย 20 แอมป์ 2โพล 1 เฟส BTICIN...
148 135 บาท
SKU: 1123777
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 1 เฟส RACER
345 329 บาท
SKU: 1112394
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 80 แอมป์ 3 เฟส BTICINO รุ่น T...
1,800 1,590 บาท
SKU: 1075690
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น SB
125 99 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266291
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 1 เฟส BTICINO รุ่น B...
850 779 บาท
SKU: 1075659
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 32 แอมป์ 2โพล ...
1,440 1,190 บาท
SKU: 1042044
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบลอย 30 แอมป์ 2โพล 1 เฟส BTICIN...
158 145 บาท
SKU: 20732
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
115 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153331
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
130 115 บาท
SKU: 1123737
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 1 เฟส SIEMENS
730 690 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098863
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
115 98 บาท
SKU: 1181995
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 80 แอมป์ 3 เฟส HACO รุ่น MCCB
สินค้าหมด
SKU: 1141337
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1โพล 1 เฟส ABB
สินค้าหมด

เบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

เบรกเกอร์ คือ สวิตซ์ไฟฟ้าอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งปัญหาที่เกี่ยวกับไฟฟ้ามักจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดจากไฟฟ้าโหลดเกินกำหนด ดังนั้นการที่ติดตั้งเบรกเกอร์ไว้ใช้งานจะเป็นตัวช่วยป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับที่อยู่อาศัยและอาคารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานของเบรกเกอร์นั้นจะทำการตัดกระแสไฟฟ้าทันทีหลังตรวจสอบพบความผิดปกติในแผงวงจร ซึ่งหน้าที่การทำงานค่อนข้างที่จะเหมือนกับฟิวส์ แต่ต่างกันตรงที่เบรกเกอร์สามารถเปิดปิดแผงวงจรได้ทันทีหลังจากทำการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยตามท้องตลาดทั่วไปมีเบรกเกอร์ให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ การเลือกนำมาใช้งานก็จะต้องพิจารณาถึงกระแสไฟที่ใช้งาน หากนำมาใช้งานภายในบ้านก็อาจจะเลือกเป็นเบรกเกอร์ขนาดเล็กหรือขนาดกลางมาใช้งาน แต่หากนำไปใช้ตามอาคารหรือสถานที่ที่มีการใช้งานกำลังไฟสูง ก็ควรเลือกเบรกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่และสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยประเภทของเบรกเกอร์ที่มีให้เลือกใช้งานปัจจุบัน มีให้เลือกอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ Low Voltage เบรกเกอร์, Medium Voltage เบรกเกอร์ และ High Voltage เบรกเกอร์
Low Voltage เบรกเกอร์ (น้อยกว่า 1,000 VAC) เป็นเบรกเกอร์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือน อาคารเชิงพาณิช์ทั่วไป เบรกเกอร์ประเภทนี้มักจะติดตั้งไว้ภายในตู้คอนซูมเมอร์ ตู้ DB หรือ ตู้โหลดเซนเตอร์ โดยเบรกเกอร์กำลังไฟต่ำจะมีให้เลือกใช้งานอยู่ 4 ประเภทย่อยได้แก่
  • Miniature Circuit Breakers (MCBs) เป็นเบรกเกอร์ที่มีขนาดเล็กใช้สำหรับบ้านหรืออาคารที่มีกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 100 A ใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส
  • Residual Current Devices (RCDs) ทำหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าที่เกิดความผิดปกติแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟรั่วหรือไฟดูด “ตามพิกัดที่กำหนดไว้”
  • Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) เป็นเบรกเกอร์ที่ใช้เป็นสวิตซ์เปิดปิดวงจรไฟฟ้า และสามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ทันทีเมื่อเกิดความผิดปกติในระบบวงจรไฟฟ้า เหมาะกับกระแสไฟตั้งแต่ 100 A – 2,300 A
  • Air Circuit Breakers (ACB) เป็นเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อกระแสไฟฟ้าสูงถึง 6300 A เป็นเบรกเกอร์ที่ราคาแพงมากที่สุด และนับว่าเป็นเบรกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ (LV) ส่วนมากใช้เป็น Main เบรกเกอร์ในวงจรไฟฟ้า
Medium Voltage เบรกเกอร์ (1 - 72 kV AC) เป็นเบรกเกอร์ที่ติดตั้งในตู้เหล็กสวิตช์ขนาดใหญ่ (Switchgear lineups) เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงานทั่วไป หรืออาจใช้เป็นชิ้นส่วนติดตั้งภายนอกในสถานีย่อย เช่น แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) ที่มีการอัดน้ำมันเข้าไปให้ทำงาน (Oil-filled Circuit Breaker) และ เบรคเกอร์สูญญากาศ (Vacuum Circuit Breakers) เบรกเกอร์แรงดันไฟปานกลางที่ดีจะต้องได้การรับรองจากมาตรฐาน IEC 62271
High Voltage เบรกเกอร์ (72.5 kV AC หรือสูงกว่า) เป็นเบรกเกอร์ที่ติดตั้งในเครือข่ายการส่งกระแสไฟฟ้าที่ต้องมีการป้องกันและควบคุมโดยเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูง งานส่งกำลังจะมีขนาดแรงดันไฟ 72.5 kV หรือสูงกว่า

เบรกเกอร์ Homepro

หากคุณกำลังมองหาเบรกเกอร์รับประกันคุณภาพพร้อมโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้ม สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่ Homepro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น เบรกเกอร์ ตู้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หรือสวิตซ์ไฟ ก็มีให้เลือกสรรมากกว่า 100 รายการ คัดสรรคุณภาพมาจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมจัดส่วนลดสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์เท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าอื่นๆได้ที่ Homepro Call Center 1284 หรือเข้ามาเลือกชมสินค้าที่สาขาโฮมโปรได้ทุกสาขาทั่วประเทศ