1284

เบรกเกอร์

SKU: 176392
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส SCHNEIDER ร...
2,760 2,319 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1121669
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส SCHNEIDER ร...
2,270 1,899 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1079886
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด 16 แอมป์ HACO SB-E16L
515 408 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139168
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 32 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
155 93 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023274
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/ไฟรั่ว 16 แอมป์ 1โพล 1 เ...
2,050 1,669 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023275
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/ไฟรั่ว 20 แอมป์ 1โพล 1 เ...
2,050 1,669 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266078
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1โพล 1 เฟส BTICINO รุ่น...
160 139 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 176387
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 1 เฟส SCHNEIDER รุ่น...
1,330 1,119 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266079
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1โพล 1 เฟส BTICINO รุ่น...
165 139 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139207
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 20 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
155 93 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098797
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
96 บาท - 98 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023276
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/ไฟรั่ว 32 แอมป์ 1โพล 1 เ...
2,050 1,669 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200811
เครื่องตัดไฟ CT ELECTRIC V-SAFE 50 แอมป์
1,770 1,599 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1079864
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด 32 แอมป์ HACO SB-E32L
515 408 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1079609
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 30 แอมป์ PANASON...
515 490 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215052
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 20 แอมป์ 1 เฟส BTICINO B...
185 159 บาท
ขายแล้ว 137 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098923
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
96 บาท - 98 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098922
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
96 บาท - 98 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1079730
เซฟตี้เบรกเกอร์กันไฟดูด 25 แอมป์ HACO SB-E25L
515 408 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075715
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
125 99 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 20733
เซฟตี้เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
130 123 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
SKU: 1098896
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
96 บาท - 98 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042027
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบลอย 10 แอมป์ 2 โพล 1 เฟส BTICI...
160 139 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 215071
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 30 แอมป์ 1 เฟส BTICINO B...
180 159 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201079
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SIEMENS
149 135 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 20732
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
130 123 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075704
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 2โพล 1 เฟส HACO รุ่น H7
760 610 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1075751
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 2โพล 1 เฟส HACO รุ่น H7
445 349 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1075640
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 2 โพล 1 เฟส HACO รุ่น H...
755 607 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1041940
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบลอย 20 แอมป์ 2 โพล 1 เฟส BTICI...
160 139 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1041866
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบลอย 15 แอมป์ 2 โพล 1 เฟส BTICI...
160 139 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1121668
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส SCHNEIDER ร...
2,270 1,899 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1042044
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบลอย 30 แอมป์ 2 โพล 1 เฟส BTICI...
175 150 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1098863
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25 แอมป์ 1โพล 1 เฟส HACO รุ่น H6
96 บาท - 98 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1201088
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SIEMENS
149 135 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1118149
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส BTICINO รุ่...
1,690 1,469 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1139157
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 25 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
155 93 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 134857
เซฟตี้เบรกเกอร์ PANASONIC 40 แอมป์ 1 เฟส BS1114YT ...
140 130 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075588
เซฟตี้เบรกเกอร์ 25 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
125 99 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1075716
เซฟตี้เบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
125 99 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075723
เซฟตี้เบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1 เฟส HACO WS
199 บาท - 209 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1075752
เซฟตี้เบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
125 99 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1075687
เซฟตี้เบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1 เฟส HACO WS
199 บาท - 209 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075689
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส HACO WS
199 บาท - 209 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075690
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
125 99 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1153323
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 122 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1153332
เซฟตี้เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 122 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128683
เซฟตี้เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส S-169 SOKAWA
62 60 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1128253
เซฟตี้เบรกเกอร์ 10 แอมป์ 1 เฟส S-168 SOKAWA
62 60 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1153160
เซฟตี้เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 122 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215049
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 15 แอมป์ 1 เฟส BTICINO B...
185 159 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194181
โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ CT ELECTRIC CTNF-63C 2P 50...
575 520 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1194166
โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ CT ELECTRIC CTNF-63C 3P 20...
738 669 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1196480
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 60 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส CT ELECT...
748 669 บาท
SKU: 1075659
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 32 แอมป์ 2 โพล...
1,440 1,190 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1121533
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 63 แอมป์ 2 โพล...
2,300 2,059 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1043249
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 32 แอมป์ 1 โพล...
1,695 1,470 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153331
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 122 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
SKU: 1153247
เซฟตี้เบรกเกอร์ 40 แอมป์ 1 เฟส PHILIPS
150 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 215047
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 10 แอมป์ 1 เฟส BTICINO B...
185 159 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194081
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส CT ELECT...
738 669 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 20735
เซฟตี้เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
135 130 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 20734
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส PANASONIC
130 123 บาท
ขายแล้ว 98 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075657
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 20 แอมป์ 2 โพล...
1,440 1,090 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1037763
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ พร้อมกันไฟดูด/กันไฟร...
3,875 3,180 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043333
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 16 แอมป์ 1 โพล...
1,695 1,470 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1043257
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 20 แอมป์ 1 โพล...
1,695 1,470 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1201135
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 32 แอมป์ 1 โพล...
1,650 1,429 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1201058
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 20 แอมป์ 1 โพล...
1,650 1,429 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 266080
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1 เฟส BTICINO รุ่น B...
755 655 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1201078
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์ 1โพล 1 เฟส SIEMENS
149 135 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1075589
เซฟตี้เบรกเกอร์ 40 แอมป์ 1 เฟส HACO SB
160 135 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1128244
เซฟตี้เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 15 แอมป์ 1 เฟส HI-TEK HC...
93 88 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1201073
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/กันไฟรั่ว 16 แอมป์ 1 โพล...
1,650 1,429 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1128292
เซฟตี้เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส S-171 SOKAWA
62 60 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1128254
เซฟตี้เบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 เฟส S-170 SOKAWA
62 60 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1037609
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ พร้อมกันไฟดูด/กันไฟร...
3,875 3,180 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173795
เครื่องตัดไฟ STC NANO S เมน 63A + RCBO 63A
5,630 5,309 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1200797
เครื่องตัดไฟ CT ELECTRIC RCBO V-SAFE 63 แอมป์
1,870 1,689 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 134854
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 60 แอมป์ 3 เฟส SCHNEIDER รุ่น...
5,555 4,559 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1112394
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 80 แอมป์ 3 เฟส BTICINO รุ่น T...
2,220 1,929 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 266291
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 1 เฟส BTICINO รุ่น B...
950 829 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 266081
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 1 เฟส BTICINO รุ่น B...
955 829 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1075586
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น R7
1,380 1,279 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1094759
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด/กันรั่ว 63 แอมป์ 1 เฟส ...
1,950 1,290 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1121676
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 3 เฟส SCHNEIDER EZC1...
5,410 4,449 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1200804
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 แอมป์ 1 เฟส CT ELECTRIC
870 789 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1200834
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 1 เฟส SIEMENS
1,180 1,029 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1200798
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส CT ELEC...
1,030 930 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1181904
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 3 เฟส HACO รุ่น MCCB
2,000 1,690 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1181995
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 80 แอมป์ 3 เฟส HACO รุ่น MCCB
2,000 1,690 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1067840
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 สาย HI-TEK HBT 20 แอมป์
95 85 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1068006
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 สาย HI-TEK HBT 32 แอมป์
95 85 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1075580
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 2โพล 1 เฟส HACO รุ่น H7
445 349 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1112299
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 แอมป์ 3 เฟส BTICINO รุ่น ...
2,599 2,259 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1075615
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 1 เฟส HACO รุ่น R7
1,620 1,499 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1094793
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด/กันรั่ว 50 แอมป์ 1 เฟส ...
1,950 1,290 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1121674
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 แอมป์ 1 เฟส SCHNEIDER รุ่...
2,165 บาท
SKU: 1200802
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 30 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส CT ELECT...
740 669 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1200809
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 1 เฟส SIEMENS
2,900 2,539 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ

 

กล่องเบรกเกอร์

เบรกเกอร์ คือ สวิตซ์ไฟฟ้าอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งปัญหาที่เกี่ยวกับไฟฟ้ามักจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดจากไฟฟ้าโหลดเกินกำหนด ดังนั้นการที่ติดตั้งเบรกเกอร์ไว้ใช้งานจะเป็นตัวช่วยป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับที่อยู่อาศัยและอาคารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานของเบรกเกอร์นั้นจะทำการตัดกระแสไฟฟ้าทันทีหลังตรวจสอบพบความผิดปกติในแผงวงจร ซึ่งหน้าที่การทำงานค่อนข้างที่จะเหมือนกับฟิวส์ แต่ต่างกันตรงที่เบรกเกอร์สามารถเปิดปิดแผงวงจรได้ทันทีหลังจากทำการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยตามท้องตลาดทั่วไปมีเบรกเกอร์ให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ การเลือกนำมาใช้งานก็จะต้องพิจารณาถึงกระแสไฟที่ใช้งาน หากนำมาใช้งานภายในบ้านก็อาจจะเลือกเป็นเบรกเกอร์ขนาดเล็กหรือขนาดกลางมาใช้งาน แต่หากนำไปใช้ตามอาคารหรือสถานที่ที่มีการใช้งานกำลังไฟสูง ก็ควรเลือกเบรกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่และสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยประเภทของเบรกเกอร์ที่มีให้เลือกใช้งานปัจจุบัน มีให้เลือกอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ Low Voltage เบรกเกอร์, Medium Voltage เบรกเกอร์ และ High Voltage เบรกเกอร์ Low Voltage เบรกเกอร์ (น้อยกว่า 1,000 VAC) เป็นเบรกเกอร์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือน อาคารเชิงพาณิช์ทั่วไป เบรกเกอร์ประเภทนี้มักจะติดตั้งไว้ภายในตู้คอนซูมเมอร์ ตู้ DB หรือ ตู้โหลดเซนเตอร์
กล่องเซฟตี้เบรกเกอร์ อุปกรร์สำหรับเพิ่มความปลอดภัยให้ระบบไฟฟ้าปลอดภัยต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ด้วยฝาครอบสำหรับปิดครอบตัวเบรกเกอร์ เนื้อวัสดุแข็งแรงทนทาน และเป็นฉนวนไฟฟ้า เหมาะสำหรับติดตั้งเข้ากับผนังโดยประกอบเข้ากับเบรกเกอร์ขนาดเล็กประเภท 2 สาย เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสตัวเบรกเกอร์โดยตรงเมื่อเกิดไฟฟ้าช็อต ภายในกล่องมีขนาดกว้าง ง่ายต่อการเข้าสายเพื่อติดตั้งเบรกเกอร์ ครอบทับเบรกเกอร์ได้อย่างแน่นหนา และไม่หลุดง่ายด้วยฝาครอบแบบล็อก

 

เบรกเกอร์กำลังไฟต่ำจะมีให้เลือกใช้งานอยู่ 4 ประเภทย่อยได้แก่

วิธีเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าระบบไฟฟ้าในประเทศไทยจะเป็นแบบ 1 เฟส (สำหรับที่พักอาศัย) และ 3 เฟส (สำหรับโรงงานหรืออาคารพาณิชย์) การเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้เหมาะสม จำนวน Pole แบ่งออกเป็น 4 ชนิดดังนี้

กล่องเบรกเกอร์ HomePro

สามารถเลือกซื้อ กล่องเบรกเกอร์ ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284