ตู้ Switch Board

ถึง
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 2 มีหลังคา กันน้ำ SUPER
SKU:1138686
919
฿ 959-4%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 0 ธรรมดา ฝาจม SUPER
SKU:1198739
455
฿ 480-5%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 3 มีหลังคา กันน้ำ SUPER
SKU:1138640
1,069
฿ 1,115-4%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RACER
ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดกันน้ำแบบมีหลังคา RACER RSC-R00 20...
SKU:1122419
815
฿ 890-8%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RACER
ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดกันน้ำแบบมีหลังคา RACER RSC-R1 30X...
SKU:1120920
5 (1)
975
฿ 1,060-8%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RACER
ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดกันน้ำแบบมีหลังคา RACER RSC-R0 25X...
SKU:1120860
5 (1)
878
฿ 960-8%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 1 ธรรมดา ฝาจม SUPER
SKU:1116198
525
฿ 545-3%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RACER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 00 ธรรมดา ฝาจม RACER
SKU:1120889
430
฿ 500-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RACER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 3 ธรรมดา ฝาจม RACER
SKU:1122418
5 (2)
815
฿ 950-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RACER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 1 ธรรมดา ฝาจม RACER
SKU:1122435
575
฿ 670-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RACER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 0 ธรรมดา ฝาจม RACER
SKU:1122434
525
฿ 615-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SIM
ตู้เหล็กใส่มิเตอร์ 8ช่อง มีกุญแจล็อค SIM
SKU:1141356
4,829
฿ 5,520-12%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 00 มีหลังคากันน้ำ SUPER
SKU:1116120
669
฿ 695-3%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 00 ธรรมดา ฝาจม SUPER
SKU:1116313
395
฿ 408-3%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SIM
ตู้เหล็กใส่มิเตอร์ 6ช่อง มีกุญแจล็อค SIM
SKU:1141297
4,619
฿ 5,280-12%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 0 มีหลังคา กันน้ำ SUPER
SKU:1116238
709
฿ 735-3%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 2 ธรรมดา ฝาจม SUPER
SKU:1116237
629
฿ 655-3%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RACER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 2 ธรรมดา ฝาจม RACER
SKU:1123423
685
฿ 770-11%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตซ์บอร์ด เบอร์ 5 มีหลังคา กันน้ำ SUPER
SKU:1249549
1,990
฿ 2,090-4%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตซ์บอร์ด เบอร์ 5 ธรรมดา ฝาจม SUPER
SKU:1249567
1,429
฿ 1,500-4%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 1 ธรรมดา ฝาจม SUPER
SKU:1138725
889
฿ 928-4%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้ควบคุมมอเตอร์ SUPER STANDARD S 0.5-1.5 แรงม้า
SKU:1138732
2,489
฿ 2,665-6%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 1 มีหลังคา กันน้ำ SUPER
SKU:1138744
799
฿ 828-3%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้ควบคุมมอเตอร์ PREMIUM SUPER 1.5 แรงม้า
SKU:1138715
7,265
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 4 มีหลังคา กันน้ำ SUPER
SKU:1138646
1,279
฿ 1,338-4%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 3 ธรรมดา ฝาจม SUPER
SKU:1138645
769
฿ 805-4%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER
ตู้ควบคุมมอเตอร์ STANDARD SUPER SUP 2-3 แรงม้า
SKU:1138665
2,789
฿ 2,986-6%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SIM
ตู้เหล็กใส่มิเตอร์ 4ช่อง มีกุญแจล็อค SIM
SKU:1141261
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SUPER
ตู้ควบคุมมอเตอร์ PREMIUM SUPER 1 แรงม้า
SKU:1138664
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

ตู้ Switch Board คืออะไร ??

ตู้ Switch Board หรือ สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า คือตู้ที่มีไว้สำหรับรวบรวมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่สุดในระบบการส่งจ่ายไฟฟ้า โดยเป็นแผงรวมวงจรที่ทำหน้าที่ในการป้องกันความเสียหาย และควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเป็นหลัก โดยหลักการทำงานก็คือการรับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วจ่ายไฟฟ้าให้โหลดต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้า เเละมี Main Circuit Breaker เป็นตัวตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมด นิยมใช้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในอาคารขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าจํานวนมาก ซึ่งตู้ขนาดใหญ่นี้จะสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าตู้ MDB (Main Distribution Board) โดยมักจะติดตั้งไว้บนพื้นตามอาคาร มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้งานขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ในการเลือกซื้อก็ควรพิจารณาจากระดับแรงดัน พิกัดกระแส และพิกัดกระแสลัดวงจรด้วย

อุปกรณ์สำคัญภายในตู้ Switch Board

1.โครงตู้ (Enclosure) ส่วนใหญ่มักจะทำมาจากแผ่นเหล็ก หรือแผ่นโลหะนำมาขึ้นรูปและประกอบเป็นโครงตู้ แต่การเปิด-ปิดของบานประตู อาจทำได้เฉพาะด้านหน้า หรือไม่ก็เปิดได้ทุกด้าน ขึ้นอยู่กับการออกแบบ โดยตู้ Switch Board ที่ดีควรมีคุณสมบัติรับแรงกลของภายนอกได้เพียงพอต่อการใช้งาน ทนต่อความร้อนได้ทั้งจากสภาวะแวดล้อม ความผิดปกติของระบบ และอาร์กของการลัดวงจร รวมถึงทนทานต่อการกัดกร่อนของความชื้นและสารเคมีได้ดี

2.บัสบาร์ (Busbar) เป็นจุดรวมของวงจรไฟฟ้า หมายถึงจุดรวมที่มีวงจรไฟฟ้าจ่ายเข้าจำนวนน้อย และมีวงจรไฟฟ้าจ่ายออกจำนวนมาก ซึ่งกระแสไฟฟ้าปริมาณมาก จะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นอย่างมหาศาล บัสบาร์จึงต้องสามารถทนต่อแรงเหล่านี้ได้ ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของบัสบาร์คือมีความต้านทานต่ำ มีความแข็งแรงทางกลสูงในด้านแรงดึง แรงอัด และแรงฉีก สามารถทำงานในอุณหภูมิที่กำหนดได้ รวมถึงความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง โดยการใช้บัสบาร์ในการเชื่อมต่อจะดูเรียบร้อยกว่าการใช้สายไฟ

3.เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการตัด ต่อ และป้องกันระบบการจ่ายไฟฟ้า เบรกเกอร์จะทริปเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้า over load ซึ่งถ้าหากเบรกเกอร์ทริป คุณสามารถรีเซ็ตเพื่อต่อวงจรใหม่อีกครั้งได้หลังจากแก้ปัญหาที่ทำให้เกิดการทริปเรียบร้อยแล้ว

4.เครื่องวัดไฟฟ้า (Meter) ใช้ในการแสดงค่าพารามิเตอร์ และปริมาณพลังงานไฟฟ้าเช่น แรงดัน, กระแส, ความถี่, กำลังงานไฟฟ้าจริง หรือ Harmonic เป็นต้น เพื่อใช้ในการวัดคุณภาพของการใช้พลังงาน และการวัดการบันทึกปริมาณพลังงานที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในประหยัดพลังงาน เครื่องวัดไฟฟ้าพื้นฐานที่ใช้ในตู้ Switch Board ทั่วไป คือโวลต์มิเตอร์เเละเเอมมิเตอร์ ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับ Selector Switch

5.อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีในตู้ Switch Board ได้แก่ Current Transformer (CT), Selector Switch, Pilot Lamp, Fuse และฉนวนรองบัสบาร์ เป็นต้น

ตู้ Switch Board HomePro

หากคุณกำลังมองหาตู้ Switch Board สำหรับนำมาใช้ในการเก็บอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน รวมไปถึงตู้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ตู้ Load Center หรือตู้ C-Unit สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284

อ่านทั้งหมด