1284


ถึง

ตู้ C-UNIT

SKU: 1152601
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
3,800 2,280 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165715
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14 ช่อง 63 แอมป์ พร้อมกันไฟ...
4,480 3,890 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205030
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันดูด...
1,837 998 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 1200989
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง 63 แอมป์ พร้อมกันไฟ...
5,800 5,049 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1075743
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 9 ช่อง HACO HD-S109
880 779 บาท
ขายแล้ว 330 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075761
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 16 ช่อง HACO HD-S116
1,300 1,149 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146029
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง เมน 50 แอมป์ SCHNEID...
4,820 3,920 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1224829
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
1,990 1,790 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1018621
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง SCHNEIDER SDEL16
2,630 2,199 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1201014
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟ...
5,800 5,049 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1097730
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง SCHNEIDER S9HCL16
2,490 2,059 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200847
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง เมน 50 แอมป์ SIEMEN...
4,280 3,779 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1097817
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง SCHNEIDER S9HCL110
2,830 2,349 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200979
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 4 ช่อง เมน 50 แอมป์ พ...
1,130 1,099 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1075742
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง HACO HD-S106
750 535 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1204198
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 2 ช่อง เมน 63 แอมป์ พ...
895 869 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1146203
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 4ช่อง รุ่น HYBRID ...
860 818 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 1146202
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 2ช่อง รุ่น HYBRID ...
630 598 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1146144
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 32 แอมป์ 2ช่อง รุ่น HYBRID ...
630 598 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1204203
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 4 ช่อง เมน 32 แอมป์ พ...
1,130 1,099 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1146146
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 12ช่อง พร้อมกันไฟร...
4,080 3,898 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1146030
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 10ช่อง พร้อมกันไฟร...
3,910 3,728 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1165590
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟ...
4,480 3,890 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1231795
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 6 ช่อง พร้อมกันไฟร...
3,249 2,499 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1231821
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 6 ช่อง พร้อมกันไฟร...
3,249 2,499 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1231805
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 4 ช่อง พร้อมกันไฟร...
2,859 2,199 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1231807
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 4 ช่อง พร้อมกันไฟร...
2,859 2,199 บาท
SKU: 1128281
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 6ช่อง พร้อมกันไฟรั...
2,785 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1200857
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง 63 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
3,458 2,849 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1200873
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟ...
4,280 3,529 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1200881
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง เมน 50 แอมป์ พร้อมกั...
2,965 2,439 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1200882
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง 63 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
3,955 3,250 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1201178
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 4 ช่อง เมน 63 แอมป์ พ...
1,130 1,099 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1201012
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
4,950 4,339 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1204199
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 10 ช่อง เมน 50 แอมป์ ...
1,815 1,649 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1108612
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8ช่อง เมน 63 แอมป์ พร้อมกัน...
3,200 3,048 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1200856
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง เมน 63 แอมป์ SIEMEN...
2,900 2,559 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1200855
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง เมน 63 แอมป์ SIEMEN...
4,300 3,779 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1128167
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต EAGLE 32 แอมป์ 4 ช่อง
850 728 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1146075
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง เมน 32 แอมป์ SCHNEID...
3,910 3,180 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1165705
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง เมน 32 แอมป์ BTICINO
2,120 1,999 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1108642
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 63 แอมป์ พร้อมกัน...
2,450 2,338 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1200849
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 2 ช่อง เมน 50 แอมป์ พ...
895 869 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1200867
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง เมน 50 แอมป์ SIEMENS
2,900 2,559 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1200866
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟด...
4,450 3,889 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1200978
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง 63 แอมป์ CT ELECTRIC
1,815 1,570 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1200991
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 4 ช่อง เมน 50 แอมป์ C...
825 699 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146136
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 2ช่อง รุ่น HYBRID ...
630 598 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1128525
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต EAGLE 50 แอมป์ 4 ช่อง
890 758 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1128118
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต EAGLE 50 แอมป์ 2 ช่อง
650 558 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1128177
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต EAGLE 63 แอมป์ 4 ช่อง
890 758 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1200869
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 6 ช่อง เมน 63 แอมป์ CT E...
1,155 1,039 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1205313
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 2 ช่อง เมน 32 แอมป์ C...
556 499 บาท
SKU: 1108643
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 50 แอมป์ พร้อมกัน...
2,450 2,338 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1200848
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง เมน 50 แอมป์ SIEMENS
3,450 2,995 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1201044
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 8 ช่อง เมน 50 แอมป์ C...
1,350 1,219 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174163
ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง STC MAIN 50A +กันดูด 63A
4,520 4,169 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1146174
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 32 แอมป์ 4ช่อง รุ่น HYBRID ...
860 818 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1128252
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต EAGLE 63 แอมป์ 2 ช่อง
650 558 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1128263
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต EAGLE 32 แอมป์ 2 ช่อง
625 528 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1200800
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 4 ช่อง 32 แอมป์ CT ELECT...
825 699 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1108596
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง เมน 50 แอมป์ พร้อมกัน...
2,785 2,478 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1200970
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 8 ช่อง เมน 63 แอมป์ CT E...
1,350 1,219 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1146145
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 12ช่อง พร้อมกันไฟร...
4,080 3,898 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1146128
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 10ช่อง พร้อมกันไฟร...
3,910 3,728 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1165696
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
3,650 3,180 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1231806
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 8 ช่อง พร้อมกันไฟร...
3,639 2,799 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1152585
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
4,200 2,590 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1200858
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง 63 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
2,965 2,439 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1200850
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 6 ช่อง เมน 50 แอมป์ พ...
1,375 1,319 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1200868
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง CT ELECTRIC CTM-R8 50 แ...
3,955 3,250 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1200870
ชุดตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 10 ช่อง เมน 50 แอมป์ พร้อมกั...
4,400 2,680 บาท
SKU: 1200794
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 2 ช่อง 32 แอมป์ พร้อม...
895 869 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1201011
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง 63 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
4,950 4,339 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1231817
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 8 ช่อง พร้อมกันไฟร...
3,639 2,799 บาท
SKU: 1205057
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 2 ช่อง 50 แอมป์ พร้อมกันดูด...
1,471 898 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1144779
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 12ช่อง พร้อมกันไฟร...
5,470 4,599 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146115
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14ช่อง เมน 50 แอมป์ SCHNEID...
6,930 5,640 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 248691
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง BTICINO BTCN4
1,490 1,295 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 248683
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง BTICINO BTCN8
1,830 1,589 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 248682
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง BTICINO BTCN6
1,595 1,385 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 248684
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 12 ช่อง BTICINO BTCN12
2,020 1,759 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1075510
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 12 ช่อง HACO HD-S112
1,120 990 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1075736
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง HACO E4C44
280 239 บาท
ขายแล้ว 251 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1233925
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง PHILIPS LEAFSTYLE
1,700 1,275 บาท
SKU: 1233932
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง PHILIPS LEAFSTYLE
1,380 1,035 บาท
SKU: 1233918
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง PHILIPS LEAFSTYLE
1,260 945 บาท
SKU: 1018587
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง SCHNEIDER SDEL14
2,400 2,029 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1123236
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 24 ช่อง HACO HD-S224
1,980 1,769 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1097847
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14 ช่อง SCHNEIDER S9HCL114
3,220 2,659 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 248685
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 16 ช่อง BTICINO BTCN16
2,230 1,939 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1146156
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10ช่อง เมน 50 แอมป์ SCHNEID...
5,750 4,690 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200871
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง เมน 63 แอมป์ SIEMENS
3,450 2,995 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1200988
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 2 ช่อง เมน 50 แอมป์ C...
556 499 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1201194
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต CHONG 2 ช่อง เมน 32 แอมป์ C...
556 499 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1201001
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง 63 แอมป์ พร้อมกันไฟร...
4,450 3,889 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1146201
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 4ช่อง รุ่น HYBRID ...
860 818 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1097826
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง SCHNEIDER S9HCL14
2,260 1,859 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1108507
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง เมน 63 แอมป์ พร้อมกัน...
2,785 2,478 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1108632
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8ช่อง เมน 50 แอมป์ พร้อมกัน...
3,200 2,838 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ

ตู้ C-Unit คืออะไร ??

ตู้ C-Unit หรือ ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit) เป็นชุดกล่องเหล็ก หรือกล่องพลาสติกที่ใช้สำหรับรวบรวมอุปกรณ์ในการป้องกันระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หรือพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ภายในบ้าน และห้องพัก ที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 220 โวลต์ แต่ในกรณีของอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ อาจจะมีตู้ C-Unit หลายใบ ซึ่งทุกใบอาจจะถูกควบคุมด้วยตู้ Load Center ที่สามารถใช้ได้กับไฟ 3 เฟสอีกที โดยตู้ C-Unit เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก โดยอุปกรณ์ที่นิยมใช้ใส่ในตู้ C-Unit ได้แก่ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB), อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (RCD: RCBO, RCCB) และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งตู้ C-Unit ดีควรให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ได้อย่างสะดวก ควรติดตั้งในบริเวณที่มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ และติดตั้งให้อยู่เหนือระดับที่น้ำอาจท่วมถึง ติดตั้งให้อยู่ห่างจากแนวท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันหากท่อระบายน้ำเกิดการรั่ว รวมถึงควรมีการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบรวมไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่เดียวในอาคาร เช่น ในตู้ไฟฟ้า หรือจะแยกไว้ในแต่ละห้องเพื่อความสะดวกในการควบคุมก็ได้เช่นกัน

ประเภทของตู้ C-Unit

ตู้ C-Unit แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ตู้ C-Unit แบบปลั๊กออน (Plug-On Type) และตู้ C-Unit แบบเดินราง (Din-Rail Type) โดยทั้ง 2 ชนิด จะประกอบไปด้วยเมนเบรกเกอร์ (Main Circuit Breaker) 2 ขั้ว และเซอร์กิตเบรกเกอร์วงจรย่อย (Branch Circuit Breaker) 1 ขั้ว ที่เสียบต่ออยู่กับบัสบาร์ (Bus Bar) มีขั้วต่อสายนิวทรัลและขั้วต่อสายกราวด์ ขนาดที่นิยมใช้ทั่วไปจะมีจำนวนเบรกเกอร์ย่อยหรือวงจรย่อยตั้งแต่ 4-18 วงจร

ตู้ C-Unit แบบปลั๊กออน (Plug-On Type) การติดตั้งแบบ Plug-On เป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น สนามแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำดูดส่วนคลิปขาหนีบของเบรกเกอร์ให้ยึดเกาะแท่งบัสบาร์ให้แน่นยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟที่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ตามมาได้ ระบบปลั๊กออนมาพร้อมฟังก์ชั่นที่ทำให้ส่วนคลิปขาหนีบปรับเข้าหาเบรกเกอร์โดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตั้งเบรกเกอร์ทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ตู้ C-Unit แบบเดินราง (Din-Rail Type) การติดตั้งแบบ Din-Rail หรือที่เรียกกันว่า รางปีกนก เป็นการติดตั้งที่ต้องนำเบรกเกอร์ไปยึดติดกับรางเหล็ก แล้วใช้สายไฟเชื่อมต่อ และจะต้องติดตั้งสายดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วไฟดูด ส่วนรูปแบบวงจร สามารถออกแบบได้หลากหลายเหมือนกันแบบ Plug-On แต่จะมีความคงทน ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า

ตู้ C-Unit HomePro

หากคุณกำลังมองหาตู้ C-Unit สำหรับนำมาใช้งานภายในบ้าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมระบบไฟฟ้า รวมไปถึงตู้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ตู้ Load Center หรือกล่องเบรกเกอร์ สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284