ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
free ship

ถึง

ตู้ C-UNIT

SKU: 1145054
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 16ช่อง พร้อมกันไฟร...
4,520 3,919 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152585
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 16ช่อง พร้อมกันไฟร...
4,200 2,490 บาท
SKU: 1113209
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 10ช่อง พร้อมกันไฟร...
4,190 3,990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097847
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14ช่อง SCHNEIDER S9HCL114
2,420 1,598 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113207
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 10ช่อง พร้อมกันไฟร...
4,190 3,990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152449
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 9ช่อง พร้อมกันไฟรั...
3,300 1,880 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108612
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8ช่อง เมน 63 แอมป์ พร้อมกัน...
2,995 2,658 บาท
SKU: 1146156
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10ช่อง เมน 50 แอมป์ SCHNEID...
4,580 3,959 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165590
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 14ช่อง พร้อมกันไฟร...
4,700 3,790 บาท
SKU: 1144779
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 12ช่อง พร้อมกันไฟร...
4,210 3,649 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097817
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10ช่อง SCHNEIDER S9HCL110
2,100 1,790 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 248684
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 12 ช่อง BTICINO BTCN12
1,710 1,569 บาท
SKU: 1097730
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง SCHNEIDER S9HCL16
1,870 1,330 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075736
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง HACO E4C44
280 239 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113316
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 50 แอมป์ พร้อมกัน...
988 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136931
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 50 แอมป์ CT
825 739 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1068007
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง เมน 50 แอมป์ HI-TEK
659 บาท
SKU: 1067998
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 50 แอมป์ HI-TEK
459 บาท
SKU: 1136941
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง เมน 63 แอมป์ CT
2,600 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136951
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง เมน 50 แอมป์ CT
1,350 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159866
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 8ช่อง พร้อมกันไฟรั...
4,849 2,850 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145081
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 8ช่อง พร้อมกันไฟรั...
3,880 3,359 บาท
SKU: 1075510
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 12ช่อง HACO HD-S112
1,120 990 บาท
SKU: 1152601
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 12ช่อง พร้อมกันไฟร...
3,800 2,180 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018587
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง SCHNEIDER SDEL14
1,720 1,490 บาท
SKU: 1136807
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 2ช่อง เมน 32 แอมป์ CT
556 499 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108596
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง เมน 50 แอมป์ พร้อมกัน...
2,615 2,490 บาท
SKU: 248685
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 16ช่อง BTICINO BTCN16
1,920 1,759 บาท
SKU: 1113254
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 4ช่อง พร้อมกันไฟรั...
3,090 2,990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113238
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10ช่อง SIEMENS
1,159 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123700
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 16ช่อง SIEMENS SBTH16
1,950 1,790 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113266
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง SIEMENS
990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164863
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 4ช่อง พร้อมกันไฟรั...
3,659 2,099 บาท
SKU: 1113239
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14ช่อง SIEMENS
1,739 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113267
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10ช่อง เมน 63 แอมป์ SIEMEN...
2,890 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165696
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 8ช่อง พร้อมกันไฟรั...
3,700 3,090 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113292
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง SIEMENS
899 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113250
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 50 แอมป์ พร้อมกัน...
3,090 2,990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136961
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง เมน 50 แอมป์ CT
2,220 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113228
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 6ช่อง พร้อมกันไฟรั...
3,490 3,390 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018588
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10ช่อง SCHNEIDER SDEL110
2,030 1,769 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113288
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง เมน 63 แอมป์ SIEMENS
2,190 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 248683
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8ช่อง BTICINO BTCN8
1,550 1,419 บาท
SKU: 1113274
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 14ช่อง พร้อมกันไฟร...
5,090 4,990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146115
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14ช่อง เมน 50 แอมป์ SCHNEID...
5,579 4,819 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136894
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 10 ช่อง พร้อมกันไฟ...
2,470 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 248691
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง BTICINO BTCN4
1,270 1,169 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136750
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง เมน 32 แอมป์ CT
1,155 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136886
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง เมน 63 แอมป์ CT
825 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136838
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง เมน 63 แอมป์ CT
2,220 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113264
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 63 แอมป์ SIEMENS
1,859 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113206
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 6ช่อง พร้อมกันไฟรั...
3,490 3,390 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 248682
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง BTICINO BTCN6
1,370 1,259 บาท
SKU: 1164894
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 4ช่อง พร้อมกันไฟรั...
3,659 2,099 บาท
SKU: 1159893
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 6ช่อง พร้อมกันไฟรั...
4,069 2,390 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113240
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 50 แอมป์ SIEMENS
1,859 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136887
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 2 ช่อง เมน 50 แอมป์ CT
556 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075743
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 9ช่อง HACO HD-S109
880 779 บาท
SKU: 1136869
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 2 ช่อง เมน 63 แอมป์ CT
556 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136819
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง เมน 63 แอมป์ CT
1,350 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113208
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14ช่อง เมน 63 แอมป์ SIEMEN...
3,069 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108643
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 50 แอมป์ พร้อมกัน...
2,300 1,990 บาท
SKU: 1159805
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 8ช่อง พร้อมกันไฟรั...
4,849 2,850 บาท
SKU: 1165705
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง เมน 32 แอมป์ BTICINO
2,200 1,790 บาท
SKU: 1113255
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง เมน 50 แอมป์ SIEMENS
2,195 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018621
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง SCHNEIDER SDEL16
1,830 1,590 บาท
SKU: 1136818
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง เมน 50 แอมป์ CT
2,600 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108507
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง เมน 63 แอมป์ พร้อมกัน...
2,615 2,390 บาท
SKU: 1075742
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง HACO HD-S106
750 529 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165715
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 63 แอมป์ 14ช่อง พร้อมกันไฟร...
4,900 3,990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108632
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8ช่อง เมน 50 แอมป์ พร้อมกัน...
2,995 2,598 บาท
SKU: 1159926
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 6ช่อง พร้อมกันไฟรั...
4,069 2,390 บาท
SKU: 1108642
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 63 แอมป์ พร้อมกัน...
2,300 1,990 บาท
SKU: 1123632
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 20ช่อง SIEMENS SBTH20
สินค้าหมด
SKU: 1081434
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 12ช่อง HACO HD-V112
สินค้าหมด
SKU: 1141044
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 7ช่อง ABB SCP07
สินค้าหมด
SKU: 1128693
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 10ช่อง RACER
สินค้าหมด
SKU: 1113290
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง เมน 63 แอมป์ พร้อมกัน...
สินค้าหมด
SKU: 1146029
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง เมน 50 แอมป์ SCHNEIDE...
สินค้าหมด
SKU: 1018622
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14ช่อง SCHNEIDER SDEL114
สินค้าหมด
SKU: 1097826
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง SCHNEIDER S9HCL14
สินค้าหมด
SKU: 1067929
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง เมน 63 แอมป์ HI-TEK
สินค้าหมด
SKU: 1081345
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6ช่อง HACO HD-V106
สินค้าหมด
SKU: 1128476
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 6ช่อง RACER
สินค้าหมด
SKU: 1075761
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 16ช่อง HACO HD-S116
สินค้าหมด
SKU: 1113293
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10ช่อง เมน 50 แอมป์ SIEMEN...
สินค้าหมด
SKU: 1146075
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 32 แอมป์ SCHNEIDE...
สินค้าหมด
SKU: 1067996
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4ช่อง เมน 32 แอมป์ HI-TEK
สินค้าหมด
SKU: 1128418
ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 แอมป์ 8ช่อง RACER
สินค้าหมด
SKU: 1081365
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 9ช่อง HACO HD-V109
สินค้าหมด
SKU: 1174163
ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง STC MAIN 50A +กันดูด 63A
สินค้าหมด
SKU: 1173773
ตู้คอนซูเมอร์ 8 ช่อง STC MAIN 50A + กันดูด 63A
สินค้าหมด

ตู้ C-Unit คืออะไร ??

ตู้ C-Unit หรือ ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit) เป็นชุดกล่องเหล็ก หรือกล่องพลาสติกที่ใช้สำหรับรวบรวมอุปกรณ์ในการป้องกันระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หรือพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ภายในบ้าน และห้องพัก ที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 220 โวลต์ แต่ในกรณีของอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ อาจจะมีตู้ C-Unit หลายใบ ซึ่งทุกใบอาจจะถูกควบคุมด้วยตู้ Load Center ที่สามารถใช้ได้กับไฟ 3 เฟสอีกที โดยตู้ C-Unit เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก โดยอุปกรณ์ที่นิยมใช้ใส่ในตู้ C-Unit ได้แก่ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB), อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (RCD: RCBO, RCCB) และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งตู้ C-Unit ดีควรให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ได้อย่างสะดวก ควรติดตั้งในบริเวณที่มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ และติดตั้งให้อยู่เหนือระดับที่น้ำอาจท่วมถึง ติดตั้งให้อยู่ห่างจากแนวท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันหากท่อระบายน้ำเกิดการรั่ว รวมถึงควรมีการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบรวมไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่เดียวในอาคาร เช่น ในตู้ไฟฟ้า หรือจะแยกไว้ในแต่ละห้องเพื่อความสะดวกในการควบคุมก็ได้เช่นกัน

ประเภทของตู้ C-Unit

ตู้ C-Unit แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ตู้ C-Unit แบบปลั๊กออน (Plug-On Type) และตู้ C-Unit แบบเดินราง (Din-Rail Type) โดยทั้ง 2 ชนิด จะประกอบไปด้วยเมนเบรกเกอร์ (Main Circuit Breaker) 2 ขั้ว และเซอร์กิตเบรกเกอร์วงจรย่อย (Branch Circuit Breaker) 1 ขั้ว ที่เสียบต่ออยู่กับบัสบาร์ (Bus Bar) มีขั้วต่อสายนิวทรัลและขั้วต่อสายกราวด์ ขนาดที่นิยมใช้ทั่วไปจะมีจำนวนเบรกเกอร์ย่อยหรือวงจรย่อยตั้งแต่ 4-18 วงจร

ตู้ C-Unit แบบปลั๊กออน (Plug-On Type) การติดตั้งแบบ Plug-On เป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น สนามแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำดูดส่วนคลิปขาหนีบของเบรกเกอร์ให้ยึดเกาะแท่งบัสบาร์ให้แน่นยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟที่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ตามมาได้ ระบบปลั๊กออนมาพร้อมฟังก์ชั่นที่ทำให้ส่วนคลิปขาหนีบปรับเข้าหาเบรกเกอร์โดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตั้งเบรกเกอร์ทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ตู้ C-Unit แบบเดินราง (Din-Rail Type) การติดตั้งแบบ Din-Rail หรือที่เรียกกันว่า รางปีกนก เป็นการติดตั้งที่ต้องนำเบรกเกอร์ไปยึดติดกับรางเหล็ก แล้วใช้สายไฟเชื่อมต่อ และจะต้องติดตั้งสายดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วไฟดูด ส่วนรูปแบบวงจร สามารถออกแบบได้หลากหลายเหมือนกันแบบ Plug-On แต่จะมีความคงทน ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า

ตู้ C-Unit HomePro

หากคุณกำลังมองหาตู้ C-Unit สำหรับนำมาใช้งานภายในบ้าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมระบบไฟฟ้า รวมไปถึงตู้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ตู้ Load Center หรือกล่องเบรกเกอร์ สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284