1284ถึง

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

SKU: 1147417
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P150XX 150 วัตต์
6,550 5,890 บาท
ขายแล้ว 344 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147316
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P250XX 250 วัตต์
7,990 7,290 บาท
ขายแล้ว 278 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1109290
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-255R 250 วัตต์
7,890 7,490 บาท
ขายแล้ว 175 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108740
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-355R 350 วัตต์
9,090 8,890 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147399
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P350XX 350 วัตต์
9,090 8,480 บาท
ขายแล้ว 197 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108344
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-155R 150 วัตต์
6,390 5,990 บาท
ขายแล้ว 129 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108809
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-305R 300 วัตต์
7,990 7,790 บาท
ขายแล้ว 107 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108902
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-155R 150 วัตต์
5,890 5,690 บาท
ขายแล้ว 97 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147405
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P300XX 300 วัตต์
8,390 7,980 บาท
ขายแล้ว 133 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147383
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WT-P250XX 250 วัตต์
7,690 7,480 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108297
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-305R 300 วัตต์
8,290 7,990 บาท
ขายแล้ว 121 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108392
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-205R 200 วัตต์
7,490 7,390 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108934
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-105R 100 วัตต์
5,090 4,890 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147418
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WT-P150XX 150 วัตต์
6,090 5,680 บาท
ขายแล้ว 102 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108962
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-255R 250 วัตต์
7,690 7,490 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108929
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-205R 200 วัตต์
7,190 6,990 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192008
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI TM-P450XX2 450 วัตต์
15,190 14,690 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
SKU: 1006846
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ GRUNDFOS CMB5-46PT24L-900W
32,900 27,400 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147398
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WT-P200XX 200 วัตต์
7,290 6,990 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1074347
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS CMB5-37PM1 670 วัตต์
27,000 22,400 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1006851
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ GRUNDFOS CMB3-37PT18L-500W
25,800 21,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108810
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-405R 400 วัตต์
14,190 13,990 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147442
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WT-P400XX 400 วัตต์
13,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177384
ปั๊มอัตโนมัติ WILO FLOW CONTROL WJ-201 370 วัตต์
13,400 11,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1209772
ปั๊มอัตโนมัติ KIKAWA KQ-400(Z) 400 วัตต์
14,800 11,450 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1147453
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WT-PS250XX 250 วัตต์
11,500 11,090 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147379
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI DT-P300XX PJ 300 วัตต์
10,390 9,990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151851
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-200 200 วัตต์
10,390 9,490 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147441
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P200XX 200 วัตต์
7,550 7,290 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139086
ปั๊มอัตโนมัติ LUCKY PRO LP-MQS130B/AN 180 วัตต์
3,290 3,125 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130957
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ SUMOTO PUMP UP AUTO250C 250 วัตต์
6,690 5,550 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1099738
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ LOWARA 3HM05/PF12 400 วัตต์
18,490 17,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1139340
ปั๊มอัตโนมัติ WILO HIMULTI 3-25P 800 วัตต์
37,970 33,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1147419
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WT-PS300XX 300 วัตต์
11,990 11,580 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1158340
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MICRO BOOST 750 วัตต์
24,000 20,000 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1099861
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ LOWARA 3HM06/PF12 500 วัตต์
19,490 18,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131073
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ SUMOTO POMPA KENDO200 200 วัตต์
7,930 6,590 บาท
SKU: 1131034
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ SUMOTO POMPA KENDO400 400 วัตต์
11,750 9,780 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1218294
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI TM-P200XX2 200 วัตต์
11,390 10,880 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130968
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ SUMOTO PUMP UP AUTO180C 180 วัตต์
5,590 4,650 บาท
SKU: 1151775
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-400 400 วัตต์
13,690 12,490 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151814
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-800 800 วัตต์
16,890 15,490 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088963
ปั๊มอัตโนมัติ STIEBEL BOOST 6 A-CS 600 วัตต์
15,090 11,010.5 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1062008
ปั๊มอัตโนมัติ LUCKY PRO LP-LQ200 200 วัตต์
11,000 9,980 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1209773
ปั๊มอัตโนมัติ KIKAWA KQ-800(Z) 800 วัตต์
18,480 14,500 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 283027
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ WIZZ WZ-WQS125A 125 วัตต์
3,090 2,790 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1176754
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-250A 250 วัตต์
8,090 6,790 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176716
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-150A 150 วัตต์
6,490 5,590 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099862
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ LOWARA 5HM06/PF12 750 วัตต์
21,990 21,490 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1183463
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS SCALA1 3-35 450 วัตต์
22,900 18,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130948
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ SUMOTO PUMP UP AUTO180 180 วัตต์
3,950 3,290 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 263311
ปั๊มอัตโนมัติ LUCKY PRO LP-HMP4/A20 750 วัตต์
19,090 17,190 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1177434
ปั๊มอัตโนมัติ WILO FLOW CONTROL CONSTANT PUMP MHIL...
18,500 16,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147416
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WT-P350XX 350 วัตต์
11,900 10,880 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147369
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WT-P300XX 300 วัตต์
7,990 7,790 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147397
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WT-P100XX 100 วัตต์
5,200 4,880 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108893
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-355R 350 วัตต์
10,890 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130889
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ SUMOTO POMPA KENDO350 350 วัตต์
10,550 8,790 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1130940
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ SUMOTO PUMP UP 250 วัต...
8,190 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1130938
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KENDO-250 250 วัตต์
8,700 7,250 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1074451
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS CMB3-46PM1 500 วัตต์
25,800 21,400 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088985
ปั๊มอัตโนมัติ STIEBEL BOOST 3A-CS 300 วัตต์
11,190 8,160.5 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107695
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS SCALA2 550 วัตต์
27,000 22,400 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1089002
ปั๊มอัตโนมัติ STIEBEL BOOST 4 A-CS 450 วัตต์
12,490 9,110.5 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192117
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI TM-P300XX2 300 วัตต์
12,790 12,280 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
SKU: 1062161
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ LUCKY PRO LP-LQ400 400 วัตต์
14,390 12,980 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1062058
ปั๊มอัตโนมัติ LUCKY PRO LP-LQ800 800 วัตต์
16,900 15,980 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 283029
ปั๊มอัตโนมัติ WIZZ WZ-WQS136A 180 วัตต์
3,890 2,965 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1176821
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-350A 350 วัตต์
8,890 7,690 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 277586
ปั๊มอัตโนมัติ LUCKY PRO MQS250A 250 วัตต์
6,690 5,390 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1183502
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS SCALA1 3-45 580 วัตต์
24,900 19,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1183439
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS SCALA1 5-55 780 วัตต์
31,900 25,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158452
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MICRO BOOST 550 วัตต์
21,250 16,800 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1158444
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MICRO BOOST 370 วัตต์
18,850 14,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1158425
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO ENERGY BOOST 750 วัตต์
20,400 15,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1006847
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ GRUNDFOS CMB3-46PT18L-500W
28,200 23,400 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 245249
ปั๊มอัตโนมัติ LUCKY PRO LP-MQS138B/AN 80 วัตต์
5,990 4,630 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1177270
ปั๊มอัตโนมัติ WILO FLOW CONTROL WJ-203 750 วัตต์
15,400 13,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214251
ปั๊มอัตโนมัติ DOS COMPACK BOOSTER PUMP T 1500 วัตต...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1158481
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MINI BOOST 1,000 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1158472
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MINI BOOST 550 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1158414
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MINI BOOST 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131027
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ SUMOTO PUMP UP 400 วัต...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1159247
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO POMPA ENERGY CUBE 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1192088
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI TM-P600XX2 600 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 28 รายการ
SKU: 1074461
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS CMB3-37PM1 500 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1088910
ปั้มอัตโนมัติ STIEBEL 7A-CS 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1214229
ปั๊มอัตโนมัติ DOS COMPACK S BOOSTER PUMP 1500 วัตต...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ

ปั๊มน้ำ คืออะไร? ปั๊มน้ำแบบไหน? เหมาะใช้งานกับบ้านคุณ

"ปั๊มน้ำ - ปั๊มน้ำอัตโนมัติ" Automatic water pump เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานระบบประปาที่ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำให้มีความเสถียรและแรงสม่ำเสมอในระหว่างการใช้น้ำ โดยยุคสมัยนี้แทบทุกบ้านต้องมีติดตั้งปั๊มน้ำและ "แทงค์น้ำ" นอกจากช่วยในเรื่องช่วยแรงดันน้ำที่สม่ำเสมอโดยเฉพาะการใช้น้ำหลายจุดพร้อมกันแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเมื่อประสบปัญหาน้ำไม่ไหลหรือไหลอ่อน ปั๊มน้ำจะช่วยดึงน้ำออกจาก "ถังพักน้ำ" มาให้คุณใช้ได้อย่างไร้กังวลใจ
และหากบ้านคุณติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง "เครื่องทำน้ำอุ่น" หรือ "เครื่องทำน้ำร้อน" ก็ควรติดตั้งปั๊มน้ำและแทงค์น้ำควบคู่กัน เพื่อความแรงสม่ำเสมอระหว่างการใช้น้ำ และยังช่วยป้องกันระบบเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนเกิดชำรุดเสียหายได้ หากระบบการจ่ายน้ำไม่มีความเสถียร ซึ่งการติดตั้งปั๊มน้ำ ไม่สามารถต่อตรงกับท่อประปาสาธารณะได้ ต้องติดตั้งควบคู่กับแทงค์น้ำหรือถังเก็บน้ำ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและป้องกันผลกระทบการใช้น้ำส่วนรวมและความเสียหายของตัวเครื่องที่อาจตามมา

ปั๊มน้ำ มีกี่แบบ? ปั๊มน้ําแบบไหนดี?

 1. ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  • ปั๊มน้ำแรงดันสูง หรือ ปั๊มน้ำถังกลม จะมีตัวถังแรงดันติดกับชุดมอเตอร์ แรงดันน้ำดี แต่ไม่คงที่และสม่ำเสมอหากเปิดใช้น้ำพร้อมกันหลายจุด ไม่เหมาะกับบ้านที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อน หากน้ำขาดช่วงอุปกรณ์อาจทำอุณหภูมิไม่คงที่และระบบตัดการทำงานบ่อยๆ
  • ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ หรือ ปั๊มน้ำถังเหลี่ยม ส่วนใหญ่จะใช้ก๊าซไนโตรเจนบรรจุในถังโลหะขนาดเล็กภายในตัวเครื่องเรียกว่าถังไนโตรเจน ให้น้ำสม่ำเสมอทุกจุดการใช้งาน แต่น้ำไม่แรงเท่ากับปั๊มน้ำแรงดันสูง เหมาะกับบ้านที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อน ซึงปั๊มน้ำแรงดันคงที่ราคาสูงกว่าปั๊มน้ำแรงดันสูง
  • ปั๊มน้ำแรงดันคงที่อินเวอร์เตอร์ ปั๊มน้ำ Inverter ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทำงานและความแม่นยำการจ่ายน้ำ ประหยัดพลังงาน 40% ทำงานเงียบสนิท โดยปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ราคาสูงกว่าปั๊มน้ำประเภทอื่น (2-3 เท่า)
 2. ปั๊มจุ่ม-ปั๊มแช่ หรือเรียกว่า ปั๊มไดโว่ มีทั้งแบบฐานเปิดและฐานปิด ใช้ระบบการดึงน้ำความแรงของน้ำขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ ปั๊มจุ่มปั๊มแช่มีอยู่ 2 แบบคือแบบมีลูกลอยกับไม่มีลูกลอย
 3. ปั๊มหอยโข่ง เป็นปั๊มจุ่มอีกประเภทที่นิยมใช้ตามบ้านเรือน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เนื่องจากปั๊มมีแรงม้าสูงเหมาะใช้งานต่อเนื่อง ปั๊มน้ำราคาถูกกว่าปั๊มชนิดอื่นๆ ใช้งานง่ายและง่ายต่อการบำรุงรักษา

วิธีเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะกับบ้าน

 • บ้าน 2 ชั้น ใช้น้ำพร้อมกันไม่เกิน 2 จุด เลือกปั๊มน้ำ ขนาด 100 วัตต์ / ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง เลือกปั๊มน้ำ ขนาด 150 วัตต์
 • บ้าน 3 ชั้น ใช้น้ำพร้อมกันไม่เกิน 2 จุด ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง เลือกปั๊มน้ำขนาด 200 วัตต์
 • บ้าน 4 ชั้น ใช้พร้อมกันไม่เกิน 3 จุด ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง เลือกปั๊มน้ำขนาด 250 วัตต์ / ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง เลือกปั๊มน้ำ ขนาด 300 วัตต์

ปั๊มน้ำยี่ห้อไหนดี? ซื้อปั๊มน้ำที่ไหนดี?

การเลือกซื้อปั๊มน้ำยี่ห้อชื่อดัง ยังเป็นปัจจัยสำคัญของผู้บริโภคในเรื่องของความไว้วางใจคุณภาพและบริการหลังการขาย แม้ปั๊มน้ำราคาอาจจะสูงหน่อย แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าต่อการใช้งาน ไร้ปัญหาจุกจิกกวนใจในการซ่อมแซม ซึ่งปั๊มน้ำ MITSUBISHI, HITACHI, STIEBEL ยังเป็นคู่แข่งทางการตลาดและครองใจผู้ใช้มาโดยตลอด และยุคปัจจุบันปั๊มน้ำยี่ห้อทางเลือกก็เกิดขึ้นมาหลากหลายแบรนด์และเป็นที่นิยมมากขึ้น นอกจากปั๊มน้ำราคาถูกกว่าเจ้าตลาดแล้ว ยังพัฒนาเรื่องการบริการหลังการขายได้ดีมากขึ้นอย่าง ปั๊มน้ำ FLUSSO, GRUNDFOS, WORLDTECH, KIKAWA