1284

ปั๊มจุ่ม

SKU: 1201116
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUPER PUMP SSP-405S 400 วัตต์
6,290 4,990 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1049545
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย HISO HS-750S 750 วัตต์
5,490 5,350 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 245209
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-SGP250F 250 วัตต์
4,490 3,490 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1131071
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย POMPA VORTEX750WF/ลูกลอย 750 วัตต์
9,550 7,550 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1201136
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย SUPER PUMP CSP-405S 400 วัตต์
9,190 7,290 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1049675
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย HISO HS-500SN 500 วัตต์
6,370 6,190 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1170130
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย DEXZON HP-750 750 วัตต์
6,950 5,890 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1131022
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUMOTO POMPA INOX100 100 วัตต์
4,150 2,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1201145
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUPER PUMP PSP-105S 100 วัตต์
3,190 2,490 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201146
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย SUPER PUMP CSP-405SA 400 วัตต์
10,290 8,190 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 245248
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-V180F 180 วัตต์
4,590 3,470 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201051
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUPER PUMP SSP-405SA 400 วัตต์
7,390 5,890 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201118
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUPER PUMP SSP-755SA 750 วัตต์
9,790 7,790 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201117
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUPER PUMP SSP-755S 750 วัตต์
8,690 6,890 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 245251
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-V750F 750 วัตต์
8,890 6,250 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1201151
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย SUPER PUMP CSP-755S 750 วัตต์
12,390 9,890 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 277582
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-V450 450 วัตต์
7,190 4,950 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 277581
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-V180 180 วัตต์
4,390 3,150 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 245241
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-SGS750F 750 วัตต์
6,790 6,150 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131004
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUMOTO POMPA CLEAR750 750 วัตต์
7,550 6,070 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1170254
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด DEXZON HP-250 250 วัตต์
2,390 1,990 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130950
ปั๊มน้ำบ่อเลี้ยงปลา SUMOTO PUMP UP AQR 320 วัตต์
6,550 5,450 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1049544
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด พร้อมลูกลอย HISO HS-400SA 400 วัต...
4,940 4,790 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1201129
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUPER PUMP SSP-255S 250 วัตต์
5,890 4,690 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 245212
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-SA750 750 วัตต์
6,790 5,050 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 245239
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-SA1100 1100 วัตต์
9,390 8,490 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1170207
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย DEXZON HP-400DT 400 วัตต์
3,690 3,190 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1049584
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย HISO HS-500SNA 500 วัตต์
6,930 6,750 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1049570
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย HISO HS-750SA 750 วัตต์
5,930 5,750 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1201119
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย SUPER PUMP CSP-255S 250 วัตต์
8,690 6,890 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201130
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย SUPER PUMP CSP-255SA 250 วัตต์
9,790 7,790 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 245250
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-V450F 450 วัตต์
7,290 5,220 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1130880
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUMOTO POMPA CLEAR550 550 วัตต์
6,950 5,570 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1049682
ปั๊มจุ่ม HISO HS-400S 400 วัตต์
4,390 4,250 บาท
SKU: 1074260
ปั๊มจุ่ม GRUNDFOS KPC24/7 250 วัตต์
10,200 7,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172258
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด DEXZON HP-400 400 วัตต์
3,350 2,790 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201115
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUPER PUMP SSP-255SA 250 วัตต์
6,990 5,590 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201128
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUPER PUMP PSP-105SR 100 วัตต์
3,990 3,190 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 277584
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO GP250 250 วัตต์
2,690 1,850 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 245208
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-SA250 250 วัตต์
4,190 2,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 245247
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-GP250F 250 วัตต์
2,890 1,950 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201120
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย SUPER PUMP CSP-755SA 750 วัตต์
13,490 10,790 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 277583
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-V750 750 วัตต์
8,690 6,250 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1170264
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย DEXZON HP-1100 1100 วัตต์
7,890 6,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130954
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUMOTO POMPA CLEAR1100 1100 วัตต์
10,150 8,050 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1049711
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด HISO HS-120 120 วัตต์
2,190 2,080 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 277585
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO SGP250 250 วัตต์
4,190 3,335 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 245213
ปั๊มจุ่ม LUCKY PRO LP-SA550 550 วัตต์
6,690 5,090 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1130963
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย พร้อมลูกลอย SUMOTO POMPA DIRT500F ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1182534
ปั๊มจุ่ม BIGBEAR APP-W750VA 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131000
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUMOTO POMPA CLEAR250 250 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131009
ปั๊มน้ำบ่อเลี้ยงปลา SUMOTO PUMP UP AQR 260 วัตต์
สินค้าหมด
SKU: 1130997
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด พร้อมลูกลอย SUMOTO POMPA HOBBY250...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1181852
ปั๊มจุ่มน้ำตื้น BIGBEAR APP-400L 400 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1181706
ปั๊มจุ่ม BIGBEAR APP-400V 400 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1130984
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย SUMOTO POMPA DIRT500 500 วัตต์
สินค้าหมด
SKU: 1130900
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย SUMOTO POMPA DIRT750 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1130975
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย SUMOTO POMPA VORTEX450 450 วัตต์
สินค้าหมด
SKU: 1182591
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย BIGBEAR APP-W400VA 400 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1182562
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย BIGBEAR APP-W400V 400 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1182507
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย BIGBEAR APP-W750V 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131015
ปั๊มน้ำบ่อเลี้ยงปลา SUMOTO PUMP UP AQR 155 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1170271
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด DEXZON HP-550S 550 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1130962
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SUMOTO POMPA HOBBY250 250 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1181821
ปั๊มจุ่ม BIGBEAR APP-150V 150 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1181765
ปั๊มจุ่ม BIGBEAR APP-400VA 400 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131005
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย SUMOTO POMPA VORTEX750 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131021
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย พร้อมลูกลอย SUMOTO POMPA DIRT750F ...
สินค้าหมด
SKU: 1130974
ปั้มจุ่ม SUMOTO POMPA 2IN1 ABSOLUTE250 250 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1181812
ปั๊มจุ่มน้ำตื้น BIGBEAR APP-150P 150 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ

ปั๊มจุ่ม (Submersible Pumps)

ปั๊มจุ่ม เป็นปั๊มน้ำอีกประเภทที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมนำมาใช้งานทั่วไป ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักกันในชื่อ “ปั๊มไดโว่” เป็นปั๊มน้ำที่ใช้สำหรับงานสูบน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายมาก ทำเพียงนำตัวปั๊มลงไปจุ่มวางไว้ในบริเวณน้ำที่เราต้องการจะดูดออก เช่น การระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จำกัด ดึงน้ำจากบ่อน้ำพุหรือบ่อปลา แต่ปั๊มจุ่มเป็นปั๊มน้ำขนาดเล็กจึงมีกำลังส่งต่ำ แต่ก็สามารถสูบน้ำได้ในปริมาณมาก โดยปั๊มจุ่มที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดปัจจุบัน จะมีให้เลือกหลายขนาด ถ้าหากต้องการให้ดึงน้ำให้เร็วหน่อยควรใช้ตัวที่มีกำลังวัตต์ประมาณ 200 -250 วัตต์
ส่วนในเรื่องของการใช้งาน ไม่ควรใช้งานปั๊มจุ่มนานต่อเนื่องมากกว่า 8 ชั่วโมง เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความร้อน และอาจจะทำให้มอเตอร์ตัดและใบพัดล็อคได้ ต้องทำการถอดใบพัดออกมาหมุนกลับเข้าไปใหม่ถึงจะใช้งานได้เหมือนเดิม ปั๊มจุ่มจะมีให้เลือกใช้งานหลักๆอยู่ 2 แบบ คือ ปั๊มจุ่มแบบที่มีลูกลอย เป็นปั๊มที่เมื่อจุ่มลงน้ำ ลูกลอยจะลอยขึ้น และจะหยุดการทำงานเมื่อดูดน้ำหมดลูกลอยก็จะจมลง เป็นปั๊มน้ำที่สามารถตัดการทำงานได้โดยอัตโนมัติ และอีกประเภทคือปั๊มจุ่มแบบไม่มีลูกลอย ที่จะต้องเปิด-ปิดสวิทช์เอง

ประเภทปั๊มจุ่ม

  • 1. ปั๊มจุ่มฐานปิด/ประเภทน้ำสะอาด โดยปั๊มจุ่มน้ำสะอาดยอมให้ของแข็งหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าทางดูดได้ แต่ไม่ควรมีขนาดใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร และ ไม่ควรใช้งานต่อเนื่องเกิน 8 ชั่วโมง ซึ่งข้อสังเกตของปั๊มจุ่มดูดน้ำสะอาดคือจะมีตะแกรงกันเศษสกปรกอยู่บริเวณฐาน
  • 2. ปั๊มจุ่มฐานเปิด/ประเภทน้ำเสียหรือโคลน ใช้กับน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนมาก เช่น มีเศษหิน กรวด ใบไม้ ขี้ปลา หรือขี้โคลน เป็นต้น ปั๊มจุ่มน้ำเสียยอมให้ของแข็งหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าทางดูดได้ ซึ่งข้อสังเกตของปั๊มจุ่มดูดน้ำเสียคือจะมีตะแกรงเป็นรูขนาดใหญ่และตัวฐานของปั๊มจะสูง เพื่อสามารถดูดตะกอนหรือสิ่งสกปรกได้

วิธีจำแนกปั๊มจุ่มตามวัสดุในการผลิต

วัสดุที่นำมาใช้ผลิตปั๊มจุ่มก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มจุ่มมาใช้งาน ซึ่งวัสดุต่างๆก็บ่งบอกถึงความแข็งแรงทนทานและอายุการใช้งานของปั๊มจุ่ม และเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาถึงเหมาะสมกับหน้างาน แต่กำลังการส่งน้ำหรือปริมาณการจ่ายน้ำจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ (Watt)
  • ปั๊มจุ่มพลาสติก Abs : เหมาะกับการใช้สูบน้ำทั่วไป ทั้งน้ำสะอาด น้ำสกปรก
  • ปั๊มจุ่มเหล็กหล่อ : เหมาะกับการใช้สูบน้ำทั่วไป ทั้งน้ำสะอาด น้ำสกปรก
  • ปั๊มจุ่มสเตนเลส : เหมาะกับการใช้สูบน้ำทั่วไป ทั้งน้ำจืด น้ำเค็มไม่เป็นสนิม บ่อเกราะ อุตสาหกรรม

ปั๊มจุ่ม Homepro

หากคุณกำลังมองหาปั๊มจุ่มราคาถูกสำหรับใช้งานที่บ้าน สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่ Homepro Online ศูนย์รวมปั๊มน้ำและแทงค์น้ำแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มน้ำแรงดันสูง ปั๊มน้ำอัตโนมัติ คัดสรรจากแบรนด์คุณภาพที่มีให้คุณเลือกมากกว่า 100 รายการ ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้มเฉพาะลูกค้าโฮมโปรออนไลน์เท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ Homepro Call Center 1284 หรือเลือกชมสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ