ท่อตรง

ถึง
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
ท่อตรง PVC SCG 20 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
SKU:1067057
5 (25)
38 บาท - 40 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ELECKTA
ท่อตรง PVC ELECKTA 20 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
SKU:1114621
4.73 (33)
31 บาท - 34 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ELECKTA
ท่อตรง PVC ELECKTA 16 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
SKU:1114557
4.96 (25)
26 บาท - 28 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ตราช้างเอ็นพีไอ
ท่อตรง PVC ตราช้างเอ็นพีไอ 16 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
SKU:1067066
5 (12)
28 บาท - 30 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ELECKTA
ท่อตรง PVC ELECKTA 25 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
SKU:1114516
5 (6)
50 บาท - 52 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
ท่อตรง PVC SCG 32 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
SKU:1066998
103 บาท - 105 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ELECKTA
ท่อตรง PVC ELECKTA 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
SKU:1114527
5 (1)
59 บาท - 61 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ELECKTA
ท่อตรง PVC ELECKTA 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
SKU:1114528
4.64 (11)
50 บาท - 52 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
HACO
ท่อตรง PVC HACO EC20 20 มม. 2.90 ม. สีดำ
SKU:1232424
5 (1)
48 บาท - 50 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
HACO
ท่อตรง PVC HACO 16MM EC16 2.90M สีขาว
SKU:1075656
5 (2)
37 บาท - 39 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
FOCUS
ท่อตรงเหล็กบาง FOCUS EMT FOCUS 3 ม. 3/4 นิ้ว
SKU:1121544
135 บาท - 139 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
HACO
ท่อตรง PVC HACO EC25 25 มม. 2.90 ม. สีดำ
SKU:1232414
5 (1)
74 บาท - 76 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
HACO
ท่อตรง PVC HACO EC20 20 มม. 2.90 ม. สีขาว
SKU:1116083
5 (1)
45 บาท - 49 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
UNION
ท่อตรงเหล็กบาง UNION EMT 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร
SKU:16335
5 (3)
105 บาท - 110 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
ท่อตรง PVC SCG 1 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
SKU:1067132
117 บาท - 119 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
HACO
ท่อตรง PVC HACO EC20 32 มม. 2.90 ม. สีขาว
SKU:1115980
110 บาท - 115 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
ท่อตรง PVC SCG 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
SKU:1067024
5 (8)
52 บาท - 54 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
UNION
ท่อตรงเหล็กบาง UNION EMT 1 นิ้ว ยาว 3 เมตร
SKU:1121546
210 บาท - 215 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
UNION
ท่อตรงเหล็กบาง UNION EMT 3/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร
SKU:16336
5 (1)
160 บาท - 165 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
ท่อตรง PVC SCG 3/8 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
SKU:1067044
5 (1)
43 บาท - 45 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
HACO
ท่อตรง PVC HACO EC16 16 มม. 2.90 ม. สีดำ
SKU:1232405
39 บาท - 41 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
HACO
ท่อตรง PVC HACO EC25 HAC 25 มม. 2.90 ม. สีขาว
SKU:1116483
66 บาท - 68 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ELECKTA
ท่อตรง PVC ELECKTA 32 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
SKU:1114558
5 (1)
96 บาท - 100 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
LINK
ท่อตรงเหล็กหนา LINK IMC 3 ม. 1/2 นิ้ว
SKU:1121610
5 (1)
152 บาท - 155 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
UNION
ท่อตรงเหล็กหนา UNION IMC 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร
SKU:1121539
245 บาท - 250 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ตราช้าง
ท่อตรง PVC SCG 1 1/2 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
SKU:1123248
239 บาท - 259 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
ท่อตรง PVC SCG 25 มม. 2.92 ม. สีขาว BS
SKU:1066947
5 (6)
60 บาท - 62 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ELECKTA
ท่อตรง PVC ELECKTA 1 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
SKU:1114539
100 บาท - 104 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ELECKTA
ท่อตรง PVC ELECKTA 3/8 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
SKU:1114577
4.33 (6)
39 บาท - 43 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
LINK
ท่อตรงเหล็กบาง LINK EMT 3 ม. 2 นิ้ว
SKU:1121609
350 บาท - 359 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
LINK
ท่อตรงเหล็กหนา LINK IMC 3 ม. 1 นิ้ว
SKU:1121612
272 บาท - 275 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
LINK
ท่อตรงเหล็กบาง LINK EMT 3 ม. 11/2 นิ้ว
SKU:1121608
280 บาท - 289 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
FOCUS
ท่อตรงเหล็กบาง FOCUS EMT FOCUS 3 ม. 1/2 นิ้ว
SKU:1121542
95 บาท - 99 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
UNION
ท่อตรงเหล็กหนา UNION IMC 3/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร
SKU:1121541
315 บาท - 320 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
UNION
ท่อตรงเหล็กบาง UNION EMT 1-1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร
SKU:1121548
427 บาท - 432 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
ตราช้าง
ท่อตรง PVC SCG 2 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
SKU:1123250
349 บาท - 369 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
SCG
ท่อตรง PVC SCG 3/4 นิ้ว 4 เมตร สีเหลือง JIS
SKU:1067125
4 (6)
63 บาท - 65 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
LINK
ท่อตรงเหล็กหนา LINK IMC 3 ม. 2 นิ้ว
SKU:1121614
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

 

ท่อตรง

การเดินสายไฟภายในบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช้ ท่อตรง ที่เป็นหนึ่งใน ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ ที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของงานเดินสายไฟเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากท่อเหล่านี้ จะทำให้ใช้งานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ปกป้องสายไฟภายในท่อจากสิ่งรบกวนหรืออันตรายต่างๆ เช่น น้ำ ฝุ่น สารเคมี หรือสัตว์รบกวน เช่น หนูหรือแมลง เป็นต้น และยังช่วยให้สายไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้สามารถดูแลรักษาหรือซ่อมบำรุงได้โดยง่ายอีกด้วย

ท่อตรงมีกี่แบบ อะไรบ้าง?

สำหรับ ท่อตรง หรือ ท่อร้อยสายไฟ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแบบพลาสติก หรือแบบโลหะ และยังมีหลายสีให้เลือกอีกด้วย สามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานตามต้องการได้อย่างหลากหลาย แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จะเป็นรูปแบบ ท่อพลาสติก เนื่องจากมีราคาถูก และติดตั้งได้ง่าย มีความปลอดภัยเพราะเป็นฉนวนกันไฟฟ้า มีความเหนียวและทนทานเป็นอย่างดี ปลอดภัยจากสนิมและทนความชื้นอีกด้วย โดยท่อพลาสติกจะมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

ท่อตรง Homepro

ท่านไหนที่กำลังมองหา ท่อตรง หรือ อุปกรณ์เดินสายไฟ สำหรับงานเดินสายไฟหรือการวางระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เลยที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน เจ้าหน้าที่โฮมโปรยินดีให้บริการคำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับความต้องการของทุกๆ ท่าน หรือท่านไหนสะดวกช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ ก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ Homepro Online มีสินค้าให้เลือกมากมายกว่าหมื่นรายการ พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านท่าน สะดวกและง่ายดายสุดๆ ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ติดต่อได้เลยที่ HomePro Call Center 1284 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านทั้งหมด