1284
ถึง

ตัวยึดท่อ

SKU: 1067124
คลิปก้ามปู PVC SCG 20 มม. มาตรฐาน BS สีขาว
4 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 4,666 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067060
คลิปก้ามปู PVC SCG 16 มม. มาตรฐาน BS สีขาว
3 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 3,406 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067172
คลิปก้ามปู PVC SCG 3/4 นิ้ว สีเหลือง
4 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 1,163 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169124
คลิปก้ามปู ELECKTA 20 มม. สีขาว แพ็ก 10 ชิ้น
40 30 บาท
ขายแล้ว 284 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168958
คลิปก้ามปู ELECKTA 16 มม. สีขาว แพ็ก 10 ชิ้น
30 25 บาท
ขายแล้ว 205 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067000
คลิปก้ามปู PVC SCG 1/2 นิ้ว สีเหลือง
3 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 2,167 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117483
แคล้มจับท่อบาง BT 2 ขา 3/4 นิ้ว 10 ชิ้น/แพ็ค
11 10 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
SKU: 1067077
คลิปก้ามปู PVC SCG 25 มม. มาตรฐาน BS สีขาว
4 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 1,168 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1132195
คลิปก้ามปู ELITE 20 มม. สีขาว 50 ชิ้น/แพ็ก
185 119 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232390
คลิปก้ามปู HACO CC16 16 มม. สีดำ แพ็ก 10 ชิ้น
29 25 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133121
คลิปก้ามปู ELITE 16 มม. สีขาว 50 ชิ้น/แพ็ค
125 99 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117417
แคล้มจับท่อบาง BT 2 ขา 1/2 นิ้ว 10 ชิ้น/แพ็ค
11 10 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067106
คลิปก้ามปู PVC SCG 32 มม. มาตรฐาน BS สีขาว
4 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 320 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232401
คลิปก้ามปู HACO CC25 25 มม. สีดำ แพ็ก 5 ชิ้น
29 25 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1132115
คลิปก้ามปู ELITE 25 มม. สีขาว 20 ชิ้น/แพ็ก
100 55 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232412
คลิปก้ามปู HACO CC20 20 มม. สีดำ แพ็ก 10 ชิ้น
39 35 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067133
คลิปก้ามปู PVC SCG 3/8 นิ้ว สีเหลือง
3 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 687 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128171
PG แคล้มคู่ KPG 16-70 มม.
40 36 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1132404
คลิปก้ามปู ELITE 20 มม. สีขาว 10 ชิ้น/แพ็ก
35 29 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1138850
คลิปก้ามปู ELITE 3/4 นิ้ว สีเหลือง 20 ชิ้น/แพ็ก
80 55 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1128674
แคลมป์จับท่อบางขาเดี่ยว 1 นิ้ว 5 ชิ้น/แพ็ค
10 9 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1128524
แคล้มคู่ KPG 25-95 มม.
60 54 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1128507
แคลมป์จับท่อบางขาเดี่ยว 1/2 นิ้ว 10 ชิ้น/แพ็ค
90 82 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1128095
แคล้มลูกตาล KPG 50-70 มม.
60 54 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1138741
คอนเน็กเตอร์จับท่อบาง BT 3/4 นิ้ว 50 ชิ้น/แพ็ก
340 309 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1128079
แคลมป์จับสายทองแดง 95-120 มม.
135 119 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1138590
คอนเน็กเตอร์จับท่อบาง BT 1/2 นิ้ว 100 ชิ้น/แพ็ก
370 335 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1128080
แคลมป์จับสายทองแดง 50-70 มม.
90 82 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1128161
แคล้มลูกตาล KPG 25-35 มม.
30 27 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
SKU: 1128126
แคล้มเดี่ยว KPG 16-70 มม.
30 27 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1146777
คลิปก้ามปู ELITE 3/8 นิ้ว สีเหลือง แพ็ค 200 ชิ้น
700 370 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1128132
แคลมป์ประกับหนา BT 3/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
110 89 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1132089
คลิปก้ามปู ELITE 16 มม. สีขาว 10 ชิ้น/แพ็ก
25 20 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 271640
แคล้มรัดท่อ JSN 3/4 นิ้ว สีเหลือง แพ็ค 2 ชิ้น
12 9 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 271639
แคล้มรัดท่อ JSN 1/2 นิ้ว สีเหลือง แพ็ค 2 ชิ้น
12 9 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 271638
แคล้มรัดท่อ JSN 3/8 นิ้ว สีเหลือง แพ็ค 2 ชิ้น
12 9 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1139043
คลิปก้ามปู ELITE 3/8 นิ้ว สีเหลือง 20 ชิ้น/แพ็ก
70 39 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1032604
แคล้มจับท่อบาง STEEL CITY 1/2 นิ้ว แพ็ค 20 ชิ้น
32 26 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139007
คลิปก้ามปู ELITE 1 นิ้ว สีเหลือง 4 ชิ้น/แพ็ก
20 11 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
SKU: 1132125
คลิปก้ามปู ELITE 32 มม. สีขาว 5 ชิ้น/แพ็ก
27 15 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1132243
คลิปก้ามปู ELITE 25 มม. สีขาว 5 ชิ้น/แพ็ก
25 19 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147582
คลิปก้ามปู ELITE 20 มม. สีขาว แพ็ค 200 ชิ้น
700 439 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169086
คลิปก้ามปู ELECKTA 3/8 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 10 ชิ้น
40 29 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169059
คลิปก้ามปู ELECKTA 1 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 4 ชิ้น
25 16 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1168969
คลิปก้ามปู ELECKTA 3/4 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 4 ชิ้น
20 12 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 53929
แคลมป์รางตัวซี STEEL CITY 1/2 นิ้ว
15 12 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 53930
แคล้มรางตัวซี JSN 1 นิ้ว
18 14 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 53931
แคลมป์รางตัวซี STEEL CITY 3/4 นิ้ว
18 14 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1128037
แคลมป์ประกับหนา BT 1 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
95 79 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1128087
แคลมป์จับท่อบาง 1 ขา 1/2 นิ้ว 10 ชิ้น/แพ็ค
25 23 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 241929
แคล้มจับท่อบาง BT 3/4 นิ้ว BT
36 28 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1138271
แคล้มประกับบาง BT 1 1/2 นิ้ว 5 ชิ้น/แพ็ก
65 59 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1138208
แคล้มฟันจระเข้ BT 1 นิ้ว 2 ชิ้น/แพ็ก
31 28 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1138168
แคล้มวงเดือน BT 1/2 นิ้ว 10 ชิ้น/แพ็ก
75 68 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1138653
แคล้มประกับบาง BT 2 ขา 1/2 นิ้ว 100 ชิ้น/แพ็ก
99 89 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1138685
แคล้มประกับบาง BT 2 ขา 3/4 นิ้ว 100 ชิ้น/แพ็ก
110 99 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1138137
แคล้มประกับบาง BT 1/2 นิ้ว 10 ชิ้น/แพ็ก
49 45 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 271641
แคล้มรัดท่อ JSN 1 นิ้ว สีเหลือง แพ็ค 2 ชิ้น
14 11 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1139055
คลิปก้ามปู ELITE 1/2 นิ้ว สีเหลือง 20 ชิ้น/แพ็ก
70 45 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146852
คลิปก้ามปู ELITE 1/2 นิ้ว สีเหลือง แพ็ค 200 ชิ้น
700 439 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1147621
คลิปก้ามปู ELITE 16 มม. สีขาว แพ็ค 200 ชิ้น
500 380 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1067105
คลิปก้ามปู PVC SCG 1 นิ้ว สีเหลือง
4 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 85 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076467
คลิปก้ามปู PVC SCG 1 นิ้ว สีเหลือง
4 บาท - 6 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1169014
คลิปก้ามปู ELECKTA 1/2 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 10 ชิ้น
50 29 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128756
แคล้มประกับหนา BT 1/2 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
80 69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1169123
คลิปก้ามปู ELECKTA 32 มม. สีขาว แพ็ก 5 ชิ้น
30 19 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076503
แคลมป์จับท่อ SCG 3/4 นิ้ว สีเหลือง
3 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 122 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076429
แคลมป์จับท่อ SCG 1/2 นิ้ว สีเหลือง
3 บาท - 5 บาท
ขายแล้ว 943 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 28880
แคล้มจับท่อบาง 2 ขา JSN 3/4 นิ้ว แพ็ค 20 ชิ้น
40 32 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1169039
คลิปก้ามปู ELECKTA 25 มม. สีขาว แพ็ก 5 ชิ้น
30 19 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117508
แคล้มประกับบาง BT 1/2 นิ้ว 2 ชิ้น/แพ็ค
12 11 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1138138
แคล้มประกับบาง BT 3/4 นิ้ว 10 ชิ้น/แพ็ก
53 48 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1138272
แคล้มประกับบาง BT 2 ขา 1 นิ้ว 10 ชิ้น/แพ็ก
15 14 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1138169
แคล้มวงเดือน BT 3/4 นิ้ว 10/แพ็ก
95 86 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1117545
แคล้มประกับบาง BT 3/4 นิ้ว 2 ชิ้น/แพ็ค
15 14 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1138188
แคล้มวงเดือน BT 1 นิ้ว 5 ชิ้น/แพ็ก
70 64 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1138195
แคล้มประกับบาง BT 2 นิ้ว 5 ชิ้น/แพ็ก
65 59 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1138149
แคล้มประกับบาง BT 1 นิ้ว 10 ชิ้น/แพ็ก
80 69 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ

ตัวยึดท่อ แคลมป์ท่อ อุปกรณ์รัดท่อเดินสายไฟ

ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าถือได้ว่ามีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะมันล้วนแต่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของทุกคนทั้งสิ้น รวมถึง ตัวยึดท่อ หรือคลิปก้ามปู (Pipe Clamps) ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับรัดท่อเดินสายไฟ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้งเข้ากับผนัง หรือรางเก็บสายไฟ สามารถยึดท่อเดินสายไฟได้ทั้งท่อตรง และท่ออ่อน โดยการกดล็อกหรือใช้สกรูขันยึดเพื่อป้องกันความเสียหายในกรณีท่อสั่นหรือท่อเกิดการสะบัด ในปัจจุบันตัวยึดท่อหรือคลิปก้ามปูก็ได้มีการผลิตจากวัสดุหลายชนิดทั้งเหล็ก PVC สแตนเลส และอลูมิเนียม อีกทั้งยังมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมถึงมีคุณสมบัติเด่นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ความทนทานต่อการกัดกร่อนและแรงบิด ไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทำให้แคลมป์ท่อมักนิยมนำมาใช้สำหรับการยึดท่อระบบประปา งานเกษตร ท่อสายไฟ และท่อน้ำเสียทั้งภายในและภายนอกอาคาร ดังนั้นผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องเลือกขนาดและวัสดุแคลมป์ท่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของท่อที่ต้องการติดตั้ง และควรตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการติดตั้ง ควรตรวจเช็คสภาพตัวยึดท่ออย่างสม่ำเสมอ หากพบเจอการชำรุดให้รีบซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที

วัสดุที่ใช้ผลิตตัวยึดท่อ หรือ แคลมป์ท่อ

จากที่กล่าวไปข้างต้นว่าตัวยึดท่อหรือคลิปก้ามปู ที่มีวางจำหน่ายนั้นมีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลาย โดยทั่วไปจะมีที่นิยมอยู่ 4 ประเภทด้วยกันได้แก่ เหล็ก PVC สแตนเลส และอลูมิเนียม ซึ่งวัสดุทั้ง 4 ประเภท ก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป สามารถพิจารณาเลือกซื้อได้ตามความต้องการในการใช้งาน และบริเวณที่นำไปติดตั้ง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของคุณภาพที่ดีของตัวยึดท่อ ซึ่งจะมีคุณสมบัติหลักๆ คือ ต้องไม่งอหรือบิดตัวง่าย ไม่เป็นสนิม ยึดแน่นไม่หลุดง่าย ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ รองรับน้ำหนักได้ดี และไม่ลามไฟ แต่ในกรณีที่คุณจะเลือกซื้อคลิปก้ามปู PVC ก็อย่าลืมดูในเรื่องของการรับประกันมาตรฐานด้วยว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากมอก. ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างยาวนาน ปลอดภัยต่อตัวคุณเองและคนในครอบครัว

ตัวยึดท่อ อุปกรณ์รัดท่อเดินสายไฟ HomePro

หากคุณกำลังมองหาตัวยึดท่อหรือคลิปก้ามปู สำหรับนำมาใช้งานในสำหรับรัดท่อเดินสายไฟ ท่อระบบประปา หรืองานเกษตร รวมไปถึงท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ข้อต่อ อุปกรณ์ดัดท่อ และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284