1284
ถึง

กล่องพักสายไฟ

SKU: 1138092
กล่องพลาสติกกันน้ำ ELEKTRA 2X4 นิ้ว สีขาว
39 34 บาท
ขายแล้ว 303 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146358
กล่องพักสาย ELEKTRA 4x4 นิ้ว สีขาว
35 29 บาท
ขายแล้ว 423 รายการ
SKU: 1108812
กล่องพักสายเหลี่ยม PVC SCG 4X4 สีขาว
28 บาท - 29 บาท
ขายแล้ว 500 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076571
กล่องพักสายเหลี่ยม SCG 4x4 นิ้ว สีเหลือง
27 บาท - 35 บาท
ขายแล้ว 1,091 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108688
กล่องพักสายกลม PVC SCG สีขาว
25 บาท - 29 บาท
ขายแล้ว 102 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108793
กล่องพักสายเหลี่ยม PVC SCG 2X4 นิ้ว สีขาว
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 520 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1138120
กล่องเหล็กฝัง BT ลึก 2x4 นิ้ว
20 12 บาท
ขายแล้ว 252 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1132809
กล่องพักสาย ELITE 2 x 4 นิ้ว สีเหลือง
24 19 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146573
กล่องพักสาย ELITE 2x4 นิ้ว สีขาว
24 19 บาท
ขายแล้ว 286 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1137997
กล่องพลาสติกกันน้ำ ELEKTRA 4x4 นิ้ว สีขาว
69 59 บาท
ขายแล้ว 359 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076478
กล่องพักสายเหลี่ยม PVC SCG 2x4 นิ้ว สีเหลือง
17 บาท - 22 บาท
ขายแล้ว 1,445 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128417
กล่องกันน้ำ ID 2x4 นิ้ว สีขาว
25 23 บาท
ขายแล้ว 161 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085629
กล่องพลาสติกกันน้ำ ELEKTRA 4x4 นิ้ว สีเทา
79 59 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1138066
กล่องพลาสติกกันน้ำ ELEKTRA 6X6 นิ้ว สีขาว
159 139 บาท
ขายแล้ว 148 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1196409
กล่องพักสาย BT 8x8x6 นิ้ว สีเทา
110 105 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1117475
กล่องพักสาย BT 8"x8"x4 นิ้ว สีเทา
105 95 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146388
กล่องพักสาย ELEKTRA 2x4 นิ้ว สีขาว
24 19 บาท
ขายแล้ว 518 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156402
กล่องพลาสติกกันน้ำ ฝาใส ELEKTRA 6x6 นิ้ว สีเทา
169 139 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1132175
กล่องพักสาย ELITE 4 x 4 นิ้ว สีเหลือง
35 25 บาท
ขายแล้ว 194 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128115
กล่องพักสาย ID 6x6 นิ้ว สีขาว
65 59 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076389
กล่องพักสายกลม PVC SCG สีเหลือง
19 บาท - 22 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1128183
กล่องเหล็กฝัง ลึก BT 4x4 นิ้ว
29 20 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
SKU: 1128191
กล่องพักสาย ID 8x8 นิ้ว สีขาว
110 99 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1128162
กล่องพลาสติกกันน้ำ TTM T-204 6x6 นิ้ว สีเทา
97 89 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1115112
กล่องกันน้ำ SOKAWA 4X4 นิ้ว สีขาว
40 36 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1146443
กล่องพักสาย ELEKTRA 2x4 นิ้ว สีเหลือง
24 19 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1127969
กล่องฝัง ID 2x4 นิ้ว สีดำ
6 5 บาท
ขายแล้ว 89 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128182
กล่องพักสาย HACO 2 ทาง 20 มม. CB202 สีขาว
25 20 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128628
กล่องกันน้ำ SOKAWA 4x4 นิ้ว สีเทา
35 32 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 52968
กล่อง PULL BOX BT 6x6x4 นิ้ว สีเทา
145 109 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
SKU: 1085727
กล่องพลาสติกกันน้ำ ELEKTRA 6x6 นิ้ว สีเทา
169 139 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085787
กล่องพลาสติกกันน้ำ ELEKTRA 2x4 นิ้ว สีเทา
49 34 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146594
กล่องพักสาย ELITE 4x4 นิ้ว สีขาว
22 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 170 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147377
บ็อคฝัง ELEKTRA 4x4 นิ้ว สีดำ
12 10 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147396
บ็อคฝัง ELEKTRA 2x4 นิ้ว สีดำ
8 7 บาท
ขายแล้ว 200 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153540
กล่องพลาสติกกันน้ำ ฝาใส ELEKTRA 2x4 นิ้ว สีเทา
55 49 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1128744
กล่องพักสาย HACO 4 ทาง 25 มม. CB254 สีขาว
28 22 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1128668
กล่องพักสาย HACO 2 ทาง 25 มม. CB252 สีขาว
28 22 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1128039
กล่องพักสาย 2 ทาง 90 องศา HACO 25 มม. CB252/90 สีข...
28 25 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1128096
กล่องพลาสติกกันน้ำ TTM T-205 6x8 นิ้ว สีเทา
130 119 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1128173
กล่องพักสาย HACO 1 ทาง 25 มม. CB251 สีขาว
25 22 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1128154
กล่องพักสาย HACO 3 ทาง 25 มม. CB253 สีขาว
28 25 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1056307
แฮนดีบ๊อกซ์ลึก ELEKTRA 2x4 นิ้ว
17 14 บาท
ขายแล้ว 383 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1056306
แฮนดี้บ๊อกซ์ตื้น ELEKTRA 2x4 นิ้ว
15 12 บาท
ขายแล้ว 911 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1056287
สแคว์บ๊อกตื้น ELEKTRA 4x4 นิ้ว
19 15 บาท
ขายแล้ว 234 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115049
กล่องกันน้ำ SOKAWA 4x4 นิ้ว สีเหลือง
40 36 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156392
กล่องพลาสติกกันน้ำ ฝาใส ELEKTRA 6x6 นิ้ว สีขาว
170 149 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1156372
กล่องพลาสติกกันน้ำ ฝาใส ELEKTRA 4x4 นิ้ว สีขาว
98 85 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1156338
กล่องพลาสติกกันน้ำ ฝาใส ELEKTRA 4x4 นิ้ว สีเทา
98 85 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1117525
กล่องพักสาย BT 4"x4"x4 นิ้ว สีเทา
55 49 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1138246
กล่องเหล็กฝัง BT ตื้น 4x4 นิ้ว
17 14 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
SKU: 1138261
กล่องเหล็กฝัง BT ตื้น 2x4 นิ้ว
15 10 บาท
ขายแล้ว 347 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 16344
เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ BT 2x4 นิ้ว ใช้กับท่อ 1/2 นิ้ว
100 85 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
SKU: 1146432
กล่องพักสายสี่เหลี่ยม ELEKTRA 4X4 นิ้ว สีเหลือง
35 29 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067134
กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม SCG 20 มม. สีขาว
19 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1127968
กล่องกันน้ำ ID 2x4 นิ้ว สีเทา
25 23 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
SKU: 1128595
กล่องพักสาย HACO 3 ทาง 20 มม. CB203 สีขาว
25 22 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128497
กล่องฝัง ID 4x4 นิ้ว สีดำ
10 9 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1153643
กล่องพลาสติกกันน้ำ ฝาใส ELEKTRA 2x4 นิ้ว สีขาว
55 49 บาท
ขายแล้ว 89 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128038
กล่องพักสาย PULL BOX BT 12x12x4 นิ้ว สีเทา
220 198 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1128163
กล่องพลาสติกกันน้ำ TTM T-206 8x8 นิ้ว สีเทา
155 145 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1128181
กล่องพักสาย HACO 1 ทาง 20 มม. CB201 สีขาว
23 18 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128133
กล่องฝัง SOKAWA 2x4 นิ้ว S-080 สีเทา
8 6 บาท
ขายแล้ว 133 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115124
กล่องกันน้ำ SOKAWA 2x4 นิ้ว สีเหลือง
22 20 บาท
ขายแล้ว 183 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 16345
เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ BT 2x4 นิ้ว ใช้กับท่อ 3/4 นิ้ว
100 85 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 21200
กล่องพักสาย BT 1/2 นิ้ว
60 54 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ

กล่องพักสายไฟ (Junction Boxes)

กล่องพักสายไฟ เป็นกล่องที่ใช้สำหรับการเดินระบบสายไฟบนผนังและงานต่อเติม สามารถทำเป็นจุดในการต่อสาย พักวงจรไฟฟ้า หรือแยกวงจรไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะใช้แยกวงจรเป็นส่วนๆ รวมถึงสามารถขยาย บำรุงรักษาหรือปรับปรุงแก้ไขในภายหลังได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น และแน่นอนว่าการเลือกใช้งานกล่องพักสายไฟนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆในเรื่องของการบำรุงรักษาแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปทำลายอุปกรณ์ภายในกล่อง เช่น น้ำ ฝุ่น หรือแมลง เป็นต้น โดยกล่องพักสายไฟจะสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน ตามบ้านเรือน อาคารสำนักงาน หรือตามโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการนำกล่องพักสายไฟไปใช้งานอย่างแพร่หลาย กล่องพักสายไฟสามารถป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ป้องกันสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายในกล่องจากทั้งสภาพอากาศและแรงกระแทกต่างๆ ทั้งๆนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่อาจจะเกิดได้มากขึ้น
กล่องพักสายไฟที่มีวางจำหน่ายในปัจจุบันก็จะมีให้เลือกหลากหลายวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพักสายไฟพลาสติก กล่องพักสายไฟอลูมิเนียม หรือกล่องพักสายไฟสแตนเลส โดยคุณสมบัติทั่วไปของกล่องพักสายไฟทุกประเภทจะเป็นต้องมีคือเรื่องของความแข็งแรงทนทาน สามารถทนต่ออุณภูมิความร้อน สภาพแวดล้อม รวมถึงแรงกระแทกได้ สามารถป้องกันฝนและฝุ่นได้ ที่สำคัญคือกล่องพักสายไฟจะต้องเป็นฉนวนกันไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการเลือกซื้อกล่องพักสายไฟนอกจากพิจารณาเรื่องของความแข็งแรงทนทานและขนาดของกล่องพักสายไฟแล้ว ยังต้องดูในเรื่องของการรับรองคุณภาพต่างๆ โดยกล่องพักสายไฟที่ดีควรผ่านมาตรฐานสากล เช่น CE, RoHS เป็นต้น

ประเภทกล่องพักสายไฟ

จากที่กล่าวไปข้างต้นว่ากล่องพักสายไฟที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลาย โดยกล่องพักสายไฟที่เป็นที่นิยมใช้งานทั่วไปจะมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ กล่องพักสายไฟพลาสติก กล่องพักสายไฟอลูมิเนียม และ กล่องพักสายไฟสแตนเลส ซึ่งกล่องพักสายไฟทั้ง 3 ประเภท ก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยการพิจารณาเลือกนำมาใช้ก็ขึ้นอยู่กันความต้องการในการใช้งานและบริเวณที่นำไปติดตั้ง
  • กล่องพักสายไฟพลาสติก หรือ ตู้ไฟพลาสติก เป็นกล่องพักสายไฟแบบมาตรฐาน ที่มีคุณสมบัติสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้ สามารถทนความร้อนได้สูง และมีใช้งานอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันมีการเสริมวัสดุกันความร้อนเข้ามาเพิ่มเติม จึงทำให้สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
  • กล่องพักสายไฟอลูมิเนียม เป็นกล่องพักสายไฟที่มีความทนทานสูง ไม่สึกกร่อน สามารถป้องกันฝุ่นและความชื้นได้ดี สามารถใช้งานในพื้นที่กลางแจ้งหรือใต้น้ำได้ เรียกได้ว่าเป็นกล่องพักสายไฟที่ค่อนข้างแข็งแรง ดังนั้นจึงมักนิยมใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือติดตั้งคู่กับโซล่าเซลล์ หรือ โซล่าฟาร์ม เป็นต้น
  • กล่องพักสายไฟสแตนเลส เป็นตู้ไฟที่ออกแบบมาเพื่อรอบรับการติดตั้งในพื้นที่ที่พิเศษ เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิต ห้องเย็น บริเวณที่มีสภาพเป็นกรดหรือด่าง หรือบริเวณที่มีความชื้น กล่องพักสายไฟสแตนเลสในบางรุ่นตรงบริเวณขอบกล่องจะมีขอบยางกันน้ำเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการกันน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้น

กล่องพักสายไฟ Homepro

หากคุณกำลังมองหา กล่องพักสายไฟ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า รับประกันคุณภาพ ในราคาย่อมเยา สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่ Homepro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้า หรือ เบรกเกอร์และตู้ไฟ หรือ อุปกรณ์เดินสายไฟ ก็มีให้คุณได้เลือกหลากหลาย ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์เท่านั้น สามารถเข้ามาเลือกช้อปปิ้งได้ที่ โฮมโปรทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คลิ๊กเลย!