1284

Home Electric Super Sale
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
3 ธันวาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564
สาขาที่ร่วมรายการ :
ชั้น 1 แฟชั่น แกลอเรีย
Home Electric Super Sale เครื่องใช้ไฟฟ้า ลดแรง ลด+รับ สูงสุด 35%*
ผ่อนทั้งร้าน 0% นานสูงสุด 20* เดือน
* ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง Call Center 1284
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
1 เมษายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
01 Jan. 2022 – 31 Dec. 2022
01 Jan 2022 – 31 Dec 2022