ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
รับเงินคืนรวมสูงสุด 1,500 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 กันยายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
เมื่อช้อปออนไลน์ครั้งแรกผ่านร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท
ต่อที่ 1 ต่อที่ 2
รับเครดิตเงินคืน 5% รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท
เมื่อช้อปครั้งแรกตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อ เมื่อสะสมยอดช้อปครบ 80,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ
*จำกัดรับเงินคืน 100 บาท/ท่าน/ร้านค้าออนไลน์ , รวมสูงสุด 5 ร้านค้าออนไลน์ หรือสูงสุด 500 บาท ตลอดรายการ / ท่าน โดยเป็นยอดใช้จ่ายอย่างน้อยจาก 5 ร้านค้าออนไลน์
*จำกัดรับเงินคืน 1,000 บาท ตลอดรายการ/ท่าน
SMS ลงทะเบียนพิมพ์ BLCF1 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ SMS ลงทะเบียนพิมพ์ BLCF2 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
*จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตรภายใต้บัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน (ภายใต้วงเงินเดียวกัน รวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
**ช้อปออนไลน์ครั้งแรก หมายถึง ผู้ถือบัตรฯ ที่ไม่มียอดใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รวมทุกประเภทบัตรภายใต้บัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน (ภายใต้วงเงินเดียวกัน รวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 ณ ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อใช้จ่ายครั้งแรก ณ HomePro Online ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 รับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับยอดช้อปตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อ/ร้านค้าออนไลน์ และรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรที่มียอดช้อปสะสมตลอดรายการ ครบ 80,000 บาทขึ้นไป โดยเป็นยอดใช้จ่ายอย่างน้อยจาก 5 ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ
 • สำหรับต่อที่ 1 : จำกัดรับเครดิตเงินคืน 100 บาท/ท่าน/ร้านค้าออนไลน์ และรวมสูงสุด 5 ร้านค้าออนไลน์ หรือ สูงสุด 500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับต่อที่ 2 : จำกัดรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตรภายใต้บัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน (ภายใต้วงเงินเดียวกัน รวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • ช้อปออนไลน์ครั้งแรก หมายถึง ผู้ถือบัตรฯ ที่ไม่มียอดใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รวมทุกประเภทบัตรภายใต้บัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน (ภายใต้วงเงินเดียวกัน รวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 ณ ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ รับสิทธิ์ต่อที่ 1 พิมพ์ BLCF1 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก รับสิทธิ์ต่อที่ 2 พิมพ์ BLCF2 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารจะทำการคำนวณจากเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายออนไลน์ที่ชำระแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตจากร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้น การซื้อสินค้าเพื่อธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์และรายการแบ่งชำระ Be-smart ทุกประเภท ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 2 รอบบัญชีถัดไป โอนเข้าในบัญชีบัตรหลักและแสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการขายสินค้าหรือบริการเป็นไปตามที่ร้านค้าออนไลน์กำหนด ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการใดๆ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการกรุณาติดต่อสอบถามร้านค้าที่ทำรายการโดยตรง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com/creditcard หรือ ส่วนการบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
01 Oct 2020 - 31 Dec 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตกรุงศรี
01 Oct 2020 - 31 Dec 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
01 Oct 2020 - 31 Dec 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC
01 Oct 2020 - 31 Dec 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KBANK
05 Mar 2020 - 31 Dec 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต JCB Platinum
01 Oct 2020 - 31 Dec 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB
01 Oct 2020 - 31 Dec 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตซิตี้
01 Oct 2020 - 31 Oct 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต Visa
01 Aug 2020 - 31 Oct 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM
01 Aug 2020 - 31 Mar 2021
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
01 Aug 2020 - 31 Oct 2020
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
01 Aug 2020 - 31 Oct 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KBANK
01 Sep 2020 - 31 Jan 2021
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC