สิทธิพิเศษบัตรเครดิต ttb
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 70,000 บาท* + แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%*
รับเครดิตเงินคืนรวม สูงสุด 70,000 บาท*
 • แบบชำระเต็มจำนวน : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท
ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
8,000 – 19,999 บาท 100 บาท
20,000 – 49,999 บาท 300 บาท
50,000 – 79,999 บาท 1,100 บาท
80,000 – 119,999 บาท 2,000 บาท
120,000 บาทขึ้นไป 3,500 บาท
หมายเหตุ: จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • แบ่งชำระ 0% pay plan นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท
ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 29,999 บาท 200 บาท
30,000 – 49,999 บาท 700 บาท
50,000 – 99,999 บาท 1,200 บาท
100,000 – 199,999 บาท 2,500 บาท
200,000 บาทขึ้นไป 6,000 บาท
หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
รายการแบ่งชำระ 0% pay plan เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เงื่อนไขตามที่ร้านค้ากำหนด
รับเพิ่ม! เครดิตเงินคืน 5,000 บาท*
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการแบบชำระเต็มจำนวน และ / หรือ แบบแบ่งชำระ 0% pay plan ครบ 500,000 บาทขึ้นไป
หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 12%*
เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน
บัตร ttb reserve infinite 12%
(ทุก 1,000 คะแนน = 120 บาท)
บัตร ttb reserve signature
บัตรเครดิต ttb (ทีเอ็มบี และธนชาต) ประเภทที่มีคะแนน 10%
(ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท)
หมายเหตุ : มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ www.homepro.co.th หรือ แอปพลิเคชัน HomePro (การชำระเงินผ่านช่องทาง e-wallet ไม่เข้าร่วมรายการ) ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 66 – 29 ก.พ. 67
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต แบบชำระเต็มจำนวน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม และแบบแบ่งชำระ 0% pay plan จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • การรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 5,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการแบบชำระเต็มจำนวน และ / หรือ แบบแบ่งชำระ 0% pay plan ครบ 500,000 บาทขึ้นไป โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • สำหรับรายการแบ่งชำระ 0% pay plan นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม ttb rewards plus จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝาก (ttb no fixed) จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิต ttb so smart
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก
เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนหรือแบบแบ่งชำระ 0% pay plan ที่ www.homepro.co.th หรือ แอปพลิเคชัน HomePro ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 66 – 29 ก.พ. 67 โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)
  โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus
เงื่อนไขอื่นๆ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1-29 FEBRUARY 2024
1 Apr 23 - 30 Jun 24