สิทธิพิเศษบัตรเครดิตกสิกรไทย
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567
สิทธิพิเศษที่ 1
ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับคะแนน K Point เพิ่ม
ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป 1,500 K Point
ช้อปครบ 40,000 บาทขึ้นไป 6,000 K Point
ช้อปครบ 80,000 บาทขึ้นไป 14,000 K Point
ช้อปครบ 120,000 บาทขึ้นไป 24,000 K Point
(จำกัดการรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 24,000 K Point/ท่าน ตลอดรายการ)
สิทธิพิเศษที่ 2
* เงื่อนไขชำระเต็มจำนวน
 • วิธีลงทะเบียน: สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ชำระเต็มจำนวนที่หน้าร้านและผ่านช่องทางออนไลน์ และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนทำรายการผ่าน SMS พิมพ์ HH4 (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) และได้รับข้อความตอบกลับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ม.ค. 67 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไข และทำรายการด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) หรือช่องทางออนไลน์ของร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ: รายการซื้อแบบแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay 0%, Smart Pay By Phone, รายการชำระเต็มจำนวนและแบ่งจ่ายด้วยบัตร Xpress Cash และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet (เช่น True Money Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay เป็นต้น ) รายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point ปกติ: บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาทจะได้รับคะแนน K Point ปกติ 1 เท่า ยกเว้น บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ 2 เท่า และบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตร
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ:
  • ยอดใช้จ่าย 15,000–39,999 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 1,500 คะแนน
  • ยอดใช้จ่าย 40,000–79,999 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 6,000 คะแนน
  • ยอดใช้จ่าย 80,000 –119,999 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 14,000 คะแนน
  • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 24,000 คะแนน
 • จำกัดการรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 24,000 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการ โดยคำนวณรวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีการลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ ธนาคารขอสงวนสิทธิเข้าคะแนน K Point พิเศษในบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในโครงการ
** เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน10%
 • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 หรือ K PLUS
 • วิธีลงทะเบียน: ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตคืน 10% โดยพิมพ์ HD (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ม.ค. 67 เท่านั้น
 • วิธีการคำนวณเครดิตเงินคืน : ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000.50 บาท ผ่านบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ HD 123456789999 3000 ส่งมาที่ 4545888 หากมีคะแนนสะสมเพียงพอ ธนาคารจะตัดคะแนน และดำเนินการเครดิตเงินคืนจำนวน [3000 x 10%] = 300 บาท
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถทำการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน ทั้งการชำระเงินผ่านหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์
 • คะแนน K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนน K Point ไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนน K Point ที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกรับเครดิตเงินคืนในรายการที่กำหนด (ยกเว้นคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย, บัตรบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการกสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย, บัตรเครดิตกสิกรไทยช้อปปี้ จะไม่สามารถนำมารวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้และคะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริมไม่สามารถนำมารวมกันได้)
 • ระยะเวลาที่จะได้รับเครดิตเงินคืน: ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป
เงื่อนไขรวม */**
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ม.ค. 67
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่เข้าร่วมรายการ: สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT Credit Card บัตร Xpress Cash และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ: ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point พิเศษ หรือเครดิตเงินคืน
 • คะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บคะแนน K Point พิเศษจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้คะแนนสะสมพิเศษไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดเพิ่มเติม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคาร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888 8888
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1-29 FEBRUARY 2024
1 Apr 23 - 30 Jun 24