1284
ถึง

อ่างล้างจานฝังสเตนเลส

SKU: 1140847
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก MEX MSA200B สเตนเลส
5,700 3,890 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144578
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก MEX DLA202 สเตนเลส
5,100 3,490 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
SKU: 1148469
ซิงค์ฝัง 2หลุม TEKA T PLUS สเตนเลส
6,100 3,990 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1061164
ซิงค์ฝัง 2หลุม MEX DLS86B สเตนเลส
6,400 4,390 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191276
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก HAFELE ECONO 495.39.421 ส...
3,820 1,990 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
SKU: 1214697
ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก PARNO PAR-AP-12050 เงิน
4,190 2,990 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144481
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก MEX DLA81 สเตนเลส
3,200 2,190 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194745
ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก HAFELE ECONO 495.39.423 ส...
5,820 2,990 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110304
ซิงค์ฝัง 1หลุม TECNOPLUS 8050 สเตนเลส
3,590 2,690 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
SKU: 1157495
ซิงค์ฝัง 2หลุม THAI FORWARD FS8004 สเตนเลส
2,475 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189942
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก HAFELE ECONO 495.39.422 ส...
4,490 2,390 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1144569
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก MEX DLA101 สเตนเลส
3,500 2,390 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1209813
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก PARNO IS10050 เงิน
1,190 บาท - 1,390 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189962
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก HAFELE ECONO 495.39.420 ส...
3,400 1,890 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 277755
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พักขวา TEKA T50 สเตนเลส
3,500 2,990 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054685
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก MEX SUMO3BL สเตนเลส
8,900 5,890 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1071268
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พักขวา HAFELE HERCULES 495.39.3...
8,660 4,690 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1212731
ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก TECNOSTAR TNS 1202 สีเงิน
2,990 2,290 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103012
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก FRANKE BCX 611-86 สเตนเลส
4,590 4,390 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1112277
ซิงค์ฝัง 2หลุม PARNO TOWER8046 สเตนเลส
4,990 4,190 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1245192
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก MEX ELB101BM สีเงิน
5,500 3,490 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087752
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก TECNOPLUS 120.02 สเตนเลส
4,290 3,190 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1116098
ซิงค์ฝัง 1 หลุม HAFELE GENESIS 495.39.390 สเตนเลส
4,990 2,990 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1238984
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก TECNOPLUS CROWN 80 สีเงิน
3,090 2,490 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042322
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก MEX DLS60B สเตนเลส
2,800 2,390 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148245
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก AXIA PP 12050 สเตนเลส
3,690 2,390 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1058249
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก AXIA RIVIERA 100 สเตนเลส
3,490 2,390 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1041657
ซิงค์ฝัง 1หลุม MEX DLS50B สเตนเลส
2,700 2,290 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 1116128
ซิงค์ฝัง 1หลุม HAFELE LUCIANO 495.39.407 สเตนเลส
3,650 2,190 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1120421
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก LINEA VIO100 สเตนเลส
2,700 1,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1038266
ซิงค์ฝัง 1 หลุม LINEA VIVA 1B สเตนเลส
1,800 990 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180023
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก KARAT FAUCET KK-01-011H-63 ...
3,100 1,890 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1144443
ซิงค์ฝัง 1 หลุม MEX DLA50 สเตนเลส
2,500 1,690 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1062327
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก DYNA HOME DH-10050B สเตนเลส
2,200 1,590 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148641
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก LINEA VIVA S80 สเตนเลส
2,600 1,590 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1011963
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก TECNOSTAR HM 1050 สเตนเลส
2,490 1,590 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1112434
ซิงค์ฝัง 1 หลุม TECNOPLUS 505021 สเตนเลส
2,700 1,490 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1151737
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก MESTER DSX75 สเตนเลส
2,400 1,490 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1039531
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก DYNA HOME DH-7545 สเตนเลส
1,900 1,490 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1214538
ซิงค์ฝัง 1 หลุม PARNO PAR-AP-5050 สีเงิน
2,490 1,490 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099926
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก TECNOPLUS 1075 SD สเตนเลส
1,690 1,290 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
SKU: 1120308
ซิงค์ฝัง 1หลุม MEX DX48MN สเตนเลส
2,400 1,190 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 285502
ซิงค์ฝัง 1 หลุม TECNOSTAR 10500 สเตนเลส
1,990 950 บาท
ขายแล้ว 107 รายการ
SKU: 1159467
ซิงค์ฝัง 1หลุม LINEA V80.50 1B สเตนเลส
4,000 2,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159437
ซิงค์ฝัง 1หลุม LINEA V50.50 1B สเตนเลส
3,000 1,790 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1237027
ซิงค์ฝัง 2 หลุม MESTER MSX932 เงิน
3,590 2,990 บาท
SKU: 1071302
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พักซ้าย HAFELE HERCULES 495.39....
6,160 3,390 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1071322
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พักซ้าย HAFELE HERCULES 495.39....
8,820 4,790 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1071331
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พักซ้าย HAFELE HERCULES 495.39....
8,660 4,690 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178113
ซิงค์ฝัง 2หลุม LTP LDN7943 สเตนเลส
5,590 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 272081
ซิงค์ฝัง 1หลุม TEKA BAHIA PLUS สเตนเลส
21,000 16,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1112812
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พักขวา BLANCO LEMIS XL 6S-IF 49...
17,100 7,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 154733
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก AXIA XXL9S ST สเตนเลส
8,000 5,750 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1053489
ซิงค์ฝัง 1 หลุม MEX SUMO3 สเตนเลส
7,990 4,990 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190521
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก AXIA PP 10050 สีเงิน
2,790 1,790 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1238018
ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก AXIA PRECIOUS 12050 สีเงิ...
7,690 4,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1238052
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก SMEG LD861D-2 สีเงิน
28,000 17,900 บาท
SKU: 1238045
ซิงค์ฝัง 2 หลุม FRANKE LNX 620-40-28 สีเงิน
3,590 3,450 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1231815
ซิงค์ฝัง 2 หลุม THAI FORWARD FH7008 สีเงิน
6,500 4,290 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1015997
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก TECNOSTAR 21116 S สเตนเลส
3,590 2,890 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1231103
ซิงค์ฝัง 1 หลุม AXIA PP 6248 สเตนเลส
1,990 1,290 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1245499
ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก MEX ELB230BM สีเงิน
7,300 4,990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113001
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก BLANCO LEMIS 8S-IF 495.39.3...
20,200 9,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1152674
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก SMEG LG116D-2 สเตนเลส
20,000 12,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1225944
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก DYNA HOME DH-8050-C1 สีเง...
5,000 2,990 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 169964
ซิงค์ฝัง 1หลุม TEKA BAHIA สเตนเลส
13,200 4,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1036105
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พักจาน LUCKY FLAME BIS-1258
3,750 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148632
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก LINEA VIVA S100 สเตนเลส
2,700 1,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148229
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก AXIA PP 8050 สเตนเลส
2,490 1,590 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1135918
ซิงค์ฝัง 1หลุม DYNA HOME DH 7050 สเตนเลส
3,500 2,590 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1003475
ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พักขวา TEKA T PLUS สเตนเลส
5,300 2,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042939
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พักซ้าย HAFELE ARTEMIS 495.39.2...
9,490 5,690 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174413
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก LINEA VELA80 สีเงิน
3,890 1,790 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174650
ซิงค์ฝัง 1หลุม FRANKE LNX 610-44 สีเงิน
2,790 2,690 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042140
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พักขวา MEX BIX3-LB สเตนเลส
10,500 7,590 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1188593
ซิงค์ฝัง 2 หลุม AXIA PP 8550 สเตนเลส
4,600 2,990 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1154176
ซิงค์ฝัง 1หลุม TEKA NOVA C สเตนเลส
4,100 1,990 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1209759
ซิงค์ฝัง 1 หลุม PARNO IS5040 เงิน
690 บาท - 790 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161330
ซิงค์ฝัง 1หลุม AXIA PP5050 สเตนเลส
2,290 1,590 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1043602
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พักซ้าย HAFELE ARTEMIS 495.39.2...
6,000 2,790 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1189633
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก AXIA COMO80 สีเงิน
3,100 1,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1189643
ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก AXIA COMO120 สีเงิน
4,600 2,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1189625
ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก AXIA NOAH120 สีเงิน
7,680 3,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1116100
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พักขวา HAFELE ELGAR 495.39.408 ...
4,330 2,590 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116142
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พักซ้าย HAFELE ELGAR 495.39.409...
4,330 2,590 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1218980
ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก TECNOSTAR TNS 12050215 AS...
5,890 1,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1218621
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก TECNOSTAR TNS 754517 เงิน
2,090 1,590 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1027797
ซิงค์ฝัง 1 หลุม HAFELE ERIS 495.39.308 สเตนเลส
10,650 6,390 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1071321
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พักซ้าย HAFELE HERCULES 495.39....
5,830 3,190 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1178126
ซิงค์ฝัง 2หลุม LTP PUD8845 สเตนเลส
8,590 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1178047
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก LTP LDT12050 สเตนเลส
8,000 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1171652
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก LUCKY FLAME STB-1256 สีเงิน
2,950 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171532
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก LUCKY FLAME STB-7545XL สเตน...
1,590 1,490 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087751
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก TECNOPLUS 8250.02 สเตนเลส
2,790 1,890 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1092720
ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก LINEA VIO120 สเตนเลส
4,300 2,490 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067634
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก TEKA TX1B1D สเตนเลส
3,700 2,990 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1238975
ซิงค์ฝัง 1 หลุม 1 ที่พัก TECNOPLUS CROWN 100 สีเงิ...
3,490 2,790 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179618
ซิงค์ฝัง 2หลุม KRF KK-01-020H-63
4,910 2,990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1179685
ซิงค์ฝัง 1หลุม KRF KK-01-010H-63
2,610 1,590 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1231816
ซิงค์ฝัง 1 หลุม THAI FORWARD FH657 สีเงิน
5,500 3,290 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

อ่างล้างจาน หรือซิงค์ล้างจาน เลือกแบบไหนจึงจะเหมาะสม

ในยุคแห่งความเร่งรีบนี้ก็ได้มีอ่างล้างจาน หรือซิงค์ล้างจาน (Sink) ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ห้องครัวที่อยู่คู่ครัวคนไทยทุกบ้าน และมีการใช้งานกันอย่างเป็นประจำแน่นอน ซึ่งหลายท่านมักจะใช้อ่างล้างจานสำหรับการเตรียมอาหาร และล้างผัก ผลไม้ หรือวัตถุดิบในการประกอบอาหารในแต่ละเมนู รวมถึงใช้สำหรับล้างภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องครัว และอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นการเลือกซิงค์ล้างจานจะต้องพิจารณาในเรื่องของประเภท และขนาดให้ดีว่าอ่างล้างจานแบบไหนที่จะเหมาะสมกับห้องครัวของคุณที่สุด โดยการเลือกประเภทของซิงค์ล้างจานจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และขนาดความกว้างของห้องครัวที่บ้านของคุณ นอกจากนี้คุณยังต้องพิจารณากันในเรื่องของจำนวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะการใช้งานด้วย ซึ่งหากสมาชิกภายในบ้านมีอยู่ 2-3 คน สามารถเลือกใช้งานอ่างล้างแบบหลุมเดียวก็เพียงพอ แต่หากสมาชิกที่บ้านมีมากกว่านั้น หรือคุณมักจะทำอาหารเพื่อรับประทานเองที่บ้านอยู่ตลอด ก็ควรเลือกอ่างล้างจานแบบ 2 หลุมมาใช้งาน เพื่อแยกช่องสำหรับล้างวัตถุดิบ และล้างภาชนะต่างๆ ออกจากกัน เป็นต้น โดยประเภทของอ่างล้างจานก็สามารถจำแนกได้ ดังนี้

ซิงค์ล้างจานหลุ่มเดี่ยวไม่มีที่พักจาน เป็นซิงค์ล้างจานที่เหมาะกับห้องครัวขนาดเล็ก ซึ่งนิยมนำมาใช้งานตามคอนโด หรืออพาร์ทเมนต์ รวมถึงห้องครัวที่มีพื้นที่การใช้งานค่อนข้างน้อย

ซิงค์ล้างจานหลุมคู่ไม่มีที่พักจาน เป็นซิงค์ล้างจานที่เหมาะกับห้องครัวขนาดกลาง มีสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน และชื่นชอบการประกอบอาหารทานเองที่บ้าน

ซิงค์ล้างจานหลุมเดี่ยวมีที่พักจาน เป็นซิงค์ล้างจานที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพราะมันสามารถใช้งานได้ทั้งการล้างอุปกรณ์ต่างๆ และยังสามารถมีพื้นที่ในการวางพักวัตถุดิบ รวมถึงภาชนะต่างๆ อีกด้วย

ซิงค์ล้างจานหลุมคู่มีที่พักจาน เป็นซิงค์ล้างจานขนาดใหญ่ที่เหมาะกับห้องครัวที่มีพื้นที่กว้างขวาง ส่วนใหญ่มักจะนิยมติดตั้งไว้บนเคาน์เตอร์ครัวรูปทรงตัวแอล

การเลือกวัสดุอ่างล้างจาน

ในส่วนของการเลือกวัสดุอ่างล้างจาน จะต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานเป็นหลัก โดยวัสดุยอดนิยมในการนำมาผลิตอ่างล้างจานก็จะมีทั้ง สแตนเลสสตีล โลหะเคลือบ และหินสังเคราะห์ ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติ และความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป

อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล เป็นอ่างล้างจานที่มีคุณสมบัติกันน้ำ ไม่ขึ้นสนิม แถมยังมีความแข็งแรงทนทาน และทนต่อรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี

อ่างล้างจานโลหะเคลือบ เป็นอ่างล้างจานที่มีสีสัน และรูปแบบให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานเช่นกัน

อ่างล้างจานหินสังเคราะห์ หรืออ่างล้างจานหินเทียม เป็นอ่างล้างจานที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ เหมาะกับการตกแต่งครัวทุกรูปแบบ

อ่างล้างจาน ซิงค์ล้างจาน HomePro

หากคุณกำลังมองหาอ่างล้างจาน หรือซิงค์ล้างจาน ทั้งอ่างล้างจานฝัง อ่างล้างจานขาตั้ง และอุปกรณ์อ่างล้างจาน สำหรับนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำอาหาร รวมถึงมองหาอุปกรณ์ภายในห้องครัวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เฟอร์นิเจอร์ครัว หรือเครื่องกรองน้ำ ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284