1284


ถึง

อ่างล้างจานขาตั้ง

SKU: 1087655
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก TECNOSTAR STT 7540 สเตนเ...
3,290 1,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 99 บาท
ขายแล้ว 377 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1195014
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก MEX PSB100ML สีเงิน
5,100 3,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 199 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1030057
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก PARNO DYN PAR-7545T สเตน...
2,200 1,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 89 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194961
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม MEX PSB55ML สีเงิน
3,700 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103779
ซิงค์ขาตั้ง 2หลุม 1ที่พัก TECNOPLUS TT 120 สเตนเลส
7,250 5,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 299 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118153
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก PARNO NK7546C สเตนเลส
3,590 2,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 140 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152901
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก PARNO SW10050 สเตนเลส
4,900 3,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 199 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144813
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม TECNOSTAR TT 8050 S สเตนเลส
4,850 3,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 184 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144785
ซิงค์ขาตั้ง 2หลุม TECNOSTAR TT 8248 S สเตนเลส
4,550 3,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 174 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141725
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก PARNO PN 7545TT สเตนเลส
3,100 1,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 84 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1195024
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก MESTER PST75 สีเงิน
2,700 1,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 94 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180651
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก LINEA AP PLUS สีเงิน
5,790 3,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 199 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174944
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก LINEA AS 80 สีเงิน
4,000 2,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 109 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1195131
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม MESTER PST50 สีเงิน
2,700 1,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 94 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103840
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม TECNOPLUS TT 6048 สเตนเลส
5,990 3,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 189 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113183
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม PARNO NK6253C สเตนเลส
3,990 2,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 134 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118615
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก PARNO SW7543SH สเตนเลส
3,990 3,350 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 167 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190502
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก AXIA PP ST 10050 สีเงิ...
4,900 3,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 159 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1070401
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก LINEA AL1B1D สเตนเลส
6,100 4,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 219 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031821
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก TECNOPLUS TT 075
3,290 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194949
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก MEX PSB80ML สีเงิน
4,100 2,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1209788
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก PARNO SSALU10050 สีเงิ...
3,990 2,450 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 122 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197555
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก ADVANCED ASB 075MB สีเ...
5,430 3,095 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 154 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1111268
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก SANKI SKD-SL อะลูมิเนียม
3,590 3,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 164 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1068956
ซิงค์ขาตั้ง 2หลุม 1ที่พัก TECNOSTAR STT 12050 สเตน...
5,190 4,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 214 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174418
ซิงค์ขาตั้ง 2หลุม 1ที่พัก LINEA AP PLUS สีเงิน
7,000 4,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 239 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155703
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม TECNOSTAR TNS TT 624823 SS สเตนเ...
3,790 2,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142469
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก CABIN SIENA10055 สเตนเลส
4,590 3,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 199 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197547
ซิงค์ขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก ADVANCED ASB 120MB สี...
9,860 5,625 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 281 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1150595
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก AXIA OASIS ST 100 สเตนเล...
6,790 4,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 209 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165736
ซิงค์ขาตั้ง 2หลุม 1ที่พัก AXIA PP ST 12050 สเตนเลส
6,190 3,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 199 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1195034
ซิงค์ขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก MESTER PST120 สีเงิน
5,500 3,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 189 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1162418
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม AXIA OASIS ST 60 สเตนเลส
5,550 3,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 179 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194948
ซิงค์ขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก MEX PSB1200ML สีเงิน
6,500 4,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 239 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197548
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก ADVANCED JSO 100MB สีเ...
6,115 3,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 164 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1176964
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม MEX PSD60 สีเงิน
4,300 3,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 349 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1195033
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก MESTER PST100 สีเงิน
3,690 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1209787
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก CMC HOME ALU7541 สีเงิ...
2,590 1,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 79 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165783
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก AXIA PP ST 8050 SS สเตนเ...
4,600 2,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1037404
ซิงค์ขาตั้ง 2หลุม 1ที่พัก LINEA AL สเตนเลส
7,000 4,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 249 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1003788
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก TECNOPLUS TT 100S สเตนเล...
5,290 3,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 184 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197537
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม ADVANCED ASB 055MB สีเงิน
4,360 2,485 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 124 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1164711
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก TECNOSTAR TT RACK 754013...
5,790 2,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1068968
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก TECNOSTAR STT 10050 สเตน...
3,590 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008895
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม MEX PS706L สเตนเลส
8,900 5,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,249 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1209831
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม CMC HOME ALU4841 สีเงิน
2,190 1,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 64 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178678
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก DYNA HOME FS10050JT สีเง...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1137196
ซิงค์ขาตั้ง 2หลุม DYNA HOME DH1050GB สเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1214206
ซิงค์ขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก AXIA LUNAR ST 120 สีเง...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1135919
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก DYNA HOME FS-9643 JT สเต...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1039463
ซิงค์ขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก DYNA HOME FS-12050JT ส...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1079159
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก LUCKY FLAME STS-1055 สเต...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1087834
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก DOMINOX DOX 711 สเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1119132
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก DOMINOX DOX711-80 สเตนเล...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 1180206
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม KARAT FAUCET KK-02-010H-63 สีเงิ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1135938
ซิงค์ขาตั้ง 2หลุม DYNA HOME DH 8050 AT สเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1111323
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก SANKI SKD2-SL อะลูมิเนีย...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1085965
ซิงค์พับขา 1หลุม 1ที่พัก PARNO HP01 สเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1062375
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก DYNA HOME DH 10050-HT ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1150923
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม DYNA HOME DH-5040T สเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1170748
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก LUCKY FLAME STS-7545XL ส...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1150894
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม DYNA HOME LS-6045T สเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1060140
ซิงค์ขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก DYNA HOME DH-1250-A สเ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1214198
ซิงค์ขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก AXIA LUNAR ST 100 สีเง...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1214215
ซิงค์ขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก AXIA OASIS ST 120 สีเง...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1141746
ซิงค์ขาตั้ง 2หลุม 1ที่พัก LUCKY FLAME STS-1256 สเต...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1060126
ซิงค์ขาตั้ง 1หลุม 1ที่พัก DYNA HOME DH-1050-D สเตน...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ

อ่างล้างจาน หรือซิงค์ล้างจาน เลือกแบบไหนจึงจะเหมาะสม

ในยุคแห่งความเร่งรีบนี้ก็ได้มีอ่างล้างจาน หรือซิงค์ล้างจาน (Sink) ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ห้องครัวที่อยู่คู่ครัวคนไทยทุกบ้าน และมีการใช้งานกันอย่างเป็นประจำแน่นอน ซึ่งหลายท่านมักจะใช้อ่างล้างจานสำหรับการเตรียมอาหาร และล้างผัก ผลไม้ หรือวัตถุดิบในการประกอบอาหารในแต่ละเมนู รวมถึงใช้สำหรับล้างภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องครัว และอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นการเลือกซิงค์ล้างจานจะต้องพิจารณาในเรื่องของประเภท และขนาดให้ดีว่าอ่างล้างจานแบบไหนที่จะเหมาะสมกับห้องครัวของคุณที่สุด โดยการเลือกประเภทของซิงค์ล้างจานจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และขนาดความกว้างของห้องครัวที่บ้านของคุณ นอกจากนี้คุณยังต้องพิจารณากันในเรื่องของจำนวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะการใช้งานด้วย ซึ่งหากสมาชิกภายในบ้านมีอยู่ 2-3 คน สามารถเลือกใช้งานอ่างล้างแบบหลุมเดียวก็เพียงพอ แต่หากสมาชิกที่บ้านมีมากกว่านั้น หรือคุณมักจะทำอาหารเพื่อรับประทานเองที่บ้านอยู่ตลอด ก็ควรเลือกอ่างล้างจานแบบ 2 หลุมมาใช้งาน เพื่อแยกช่องสำหรับล้างวัตถุดิบ และล้างภาชนะต่างๆ ออกจากกัน เป็นต้น โดยประเภทของอ่างล้างจานก็สามารถจำแนกได้ ดังนี้

ซิงค์ล้างจานหลุ่มเดี่ยวไม่มีที่พักจาน เป็นซิงค์ล้างจานที่เหมาะกับห้องครัวขนาดเล็ก ซึ่งนิยมนำมาใช้งานตามคอนโด หรืออพาร์ทเมนต์ รวมถึงห้องครัวที่มีพื้นที่การใช้งานค่อนข้างน้อย

ซิงค์ล้างจานหลุมคู่ไม่มีที่พักจาน เป็นซิงค์ล้างจานที่เหมาะกับห้องครัวขนาดกลาง มีสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน และชื่นชอบการประกอบอาหารทานเองที่บ้าน

ซิงค์ล้างจานหลุมเดี่ยวมีที่พักจาน เป็นซิงค์ล้างจานที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพราะมันสามารถใช้งานได้ทั้งการล้างอุปกรณ์ต่างๆ และยังสามารถมีพื้นที่ในการวางพักวัตถุดิบ รวมถึงภาชนะต่างๆ อีกด้วย

ซิงค์ล้างจานหลุมคู่มีที่พักจาน เป็นซิงค์ล้างจานขนาดใหญ่ที่เหมาะกับห้องครัวที่มีพื้นที่กว้างขวาง ส่วนใหญ่มักจะนิยมติดตั้งไว้บนเคาน์เตอร์ครัวรูปทรงตัวแอล

การเลือกวัสดุอ่างล้างจาน

ในส่วนของการเลือกวัสดุอ่างล้างจาน จะต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานเป็นหลัก โดยวัสดุยอดนิยมในการนำมาผลิตอ่างล้างจานก็จะมีทั้ง สแตนเลสสตีล โลหะเคลือบ และหินสังเคราะห์ ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติ และความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป

อ่างล้างจานสแตนเลสสตีล เป็นอ่างล้างจานที่มีคุณสมบัติกันน้ำ ไม่ขึ้นสนิม แถมยังมีความแข็งแรงทนทาน และทนต่อรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี

อ่างล้างจานโลหะเคลือบ เป็นอ่างล้างจานที่มีสีสัน และรูปแบบให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานเช่นกัน

อ่างล้างจานหินสังเคราะห์ หรืออ่างล้างจานหินเทียม เป็นอ่างล้างจานที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ เหมาะกับการตกแต่งครัวทุกรูปแบบ

อ่างล้างจาน ซิงค์ล้างจาน HomePro

หากคุณกำลังมองหาอ่างล้างจาน หรือซิงค์ล้างจาน ทั้งอ่างล้างจานฝัง อ่างล้างจานขาตั้ง และอุปกรณ์อ่างล้างจาน สำหรับนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำอาหาร รวมถึงมองหาอุปกรณ์ภายในห้องครัวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เฟอร์นิเจอร์ครัว หรือเครื่องกรองน้ำ ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284