out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG PC32GNO 30 ซม.
SKU:1188261
33,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 2,373
฿ 51,000-38%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG PC73GNO 72 ซม.
SKU:1078818
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG PV175N2 60 ซม.
SKU:1216047
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG SR975NGH 70 ซม.
SKU:1218976
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG PX175L 73 ซม.
SKU:1117495
36,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 2,583
฿ 55,000-37%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG SRV876POGH 70 ซม.
SKU:1218977
44,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3,143
฿ 65,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG PS906-5 90 ซม.
SKU:1110922
58,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 4,123
฿ 87,900-37%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG SRV876AOGH 70 ซม.
SKU:1218956
44,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3,143
฿ 65,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG SR975PGH 70 ซม.
SKU:1218975
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG SRV572XG 70 ซม.
SKU:274052
24,500 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 1,715
฿ 35,000-34%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG SRV573XG 70 ซม.
SKU:1044247
24,500 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 1,715
฿ 35,000-34%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังแก๊ส SMEG PC31GNO 30 ซม.
SKU:1188090
35,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 2,513
฿ 52,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังเซรามิก SMEG SE332EB 30 เซนติเมตร
SKU:1110366
34,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 2,443
฿ 37,000-12%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังเซรามิก SMEG P864AO 60 ซม.
SKU:1224951
46,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3,283
฿ 67,000-34%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังอินดักชั่น SMEG PGF32I-1 30 ซม.
SKU:1045436
72,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 5,103
฿ 109,000-37%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาฝังอินดักชั่น SMEG SI1M7733B 70 ซม.
SKU:1216533
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังอินดักชั่น SMEG SI1M7643B 60 ซม.
SKU:1116262
51,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3,633
฿ 80,000-39%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาฝังอินดักชั่น SMEG SI5643B 60 ซม.
SKU:1035797
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาฝังอินดักชัน SMEG SI4642B 60 ซม.
SKU:1166950
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังอินดักชั่น SMEG SI1F7955B
SKU:1227369
99,000 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 6,930
฿ 135,000-31%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังอินดักชัน SMEG SI2M7643B 60 ซม.
SKU:1167640
51,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3,633
฿ 80,000-39%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาฝังอินดักชั่น SMEG SI7633B 60เซนติเมตร
SKU:1110934
48,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3,423
฿ 73,000-37%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เครื่องดูดควันกระโจม SMEG KS905SXE2 90 ซม.
SKU:1153989
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เครื่องดูดควันกระโจม SMEG KBT900NE 90 ซม.
SKU:1169641
39,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 2,793
฿ 57,000-34%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เครื่องดูดควันกระโจม SMEG KFV92D-2 90 ซม.
SKU:1154128
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เครื่องดูดควันกระโจม SMEG KS905NXE2 90 ซม.
SKU:1191025
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เครื่องดูดควันกระโจม SMEG KBT900XE 90 ซม.
SKU:1156435
27,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 1,953
฿ 40,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เครื่องดูดควันกระโจม SMEG KT90PE 90 ซม.
SKU:1230798
89,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 6,293
฿ 129,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เครื่องดูดควันกระโจม SMEG KS89AOE 90 ซม.
SKU:1230796
92,000 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 6,440
฿ 132,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เครื่องดูดควันกระโจม SMEG KT90BLE 90 ซม.
SKU:1230820
89,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 6,293
฿ 129,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เครื่องดูดควันกระโจม SMEG KS89POE 90 ซม.
SKU:1230841
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาอบฝังดิจิตอล SMEG MP122S1
SKU:1105642
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาอบฝังดิจิตอล SMEG SF4390MCX
SKU:1154877
101,000 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 7,070
฿ 145,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาอบฝังดิจิตอล SMEG SF9390X1
SKU:1159585
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาอบฝังดิจิตอล SMEG MP322X1(COMBI)
SKU:1105565
48,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3,423
฿ 70,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาอบฝังดิจิตอล SMEG SFP6104SPS
SKU:1214104
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาอบฝัง DIGITAL SMEG SF4102MCN
SKU:1181768
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาอบฝังดิจิตอล SMEG SO6102TS
SKU:1192126
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาอบฝังดิจิตอล SMEG SO6102TN
SKU:1192125
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาอบฝังดิจิตอล SMEG SO6302TX
SKU:1191999
62,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 4,403
฿ 92,000-36%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาอบฝังดิจิตอล SMEG SF6400TVX
SKU:1102780
4.83 (39)
36,900
฿ 53,000-30%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาอบฝังดิจิตอล SMEG SF6400TVN
SKU:1137889
5 (13)
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาอบฝัง SMEG SF800PO
SKU:1214183
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาอบฝัง SMEG SF6905P1
SKU:1214176
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาอบฝัง SMEG SF64M3TVX 59.7 ซม.
SKU:1138037
4.89 (67)
33,900
฿ 49,000-30%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เครื่องล้างจานตั้งพื้น SMEG LVS222BIN
SKU:1191153
43,900
฿ 68,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เครื่องล้างจานฝัง SMEG LSPP364CX
SKU:1218986
61,900
฿ 90,000-31%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาปรุงอาหารแก๊ส SMEG CPF9GMAN1 สีเทา
SKU:1229555
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาปรุงอาหารแก๊ส SMEG CPF9GMWH1 สีขาว
SKU:1229571
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
เตาปรุงอาหารแก๊ส SMEG C9GMX9-1
SKU:1154918
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาปรุงอาหารแก๊ส SMEG A1-9
SKU:1155025
225,000 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 15,750
฿ 322,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาปรุงอาหารแก๊ส SMEG TR93P
SKU:1155303
275,000 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 19,250
฿ 395,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
ไมโครเวฟฝังดิจิตอล SMEG MP122B1
SKU:1217130
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
ไมโครเวฟฝังดิจิตอล SMEG MP122N1
SKU:1217151
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
ไมโครเวฟฝังดิจิตอล SMEG FMI425X
SKU:1165969
4.5 (25)
22,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 1,603
฿ 35,500-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
เตาอบ SMEG ALFA43XMF
SKU:1216042
5 (10)
54,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3,843
฿ 79,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก SMEG LG861S-2 สเตนเลส
SKU:1152761
8,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 623
฿ 14,000-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
SMEG
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก SMEG LG116S-2 สเตนเลส
SKU:1152670
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
SMEG
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก SMEG LG116D-2 สเตนเลส
SKU:1152674
12,900 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 903
฿ 20,000-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

 

เตาแบบฝัง

เตาเป็นเครื่องใช้ในครัวที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันด้วยความที่เทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยขึ้น ทำให้การทำอาหารต่างๆ นั้นได้พัฒนา ปรับปรุง ทั้งรูปแบบและวิธีการใช้งานรวมถึงการออกแบบเตาก็มีความทันสมัย ใช้งานสะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น ดูแลรักษาง่ายขึ้น และมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบ ดิจิตอล หรือ แบบแอนะล็อก ซึ่งเตาทำอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆ ในปัจจุบันนั้นก็คือเตาฝังนั้นเอง เตาฝังนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความเรียบง่าย อยากให้บ้านดูหรูหราหรือทันสมัย รวมถึงการติดตั้งของเตาฝังแบบบิ้วอินท์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งข้อนี้เองทำให้ไม่เกะกะในบริเวณที่เราปรุงอาหารทำให้ใช้งานได้สะอาดมือยิ่งขึ้นโดยการเลือกซื้อเตาฝังนั้นมีวิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นักโดยสามารถเลือกได้ตามองค์ประกอบเบื้องต้น เตาฝังแก๊ส การทำงานคือนำความร้อนที่เกิดจากการจุดติดขึ้นของเปลวไฟส่งผ่านไปยังภาชนะและส่งไปยังอาหาร ทั้งนี้อาจมีการสูญเสียความร้อนเล็กน้อยเนื่องจากว่าเปลวไฟนั้นต้องเจอกับอากาศก่อนที่จะถึงภาชนะ แต่บางในปัจจุบันเราสามารถความคุมความร้อนของเปลวไฟได้ทำให้ไม่เป็นปัญหาในการใช้งานเท่าไหร่นัก ทำให้เราสามารถทำอาหารผ่านเตาฝังแก๊สได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ความร้อนที่มาจากหน้าเตาอาจจะกระจายไปยังส่วนอื่นในบริเวณรอบๆ พื้นที่ปรุงอาหารด้วย เตาฝังไฟฟ้า การทำงานของเตาไฟฟ้าจะเป็นการส่งต่อความร้อนไฟยังขดลวดบริเวณหน้าเตาและทำให้เกิดความร้อนและส่งต่อความร้อนนั้นไปสูงภาชนะกับอาหาร ทั้งนี้หากเราเอามือไปใกล้ๆ กับบริเวณส่วนของหน้าตาเราจะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่ออกมาทันที เตาฝังอินดักชั่น หรือ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า การทำงานเป็นการส่งความร้อนส่งผ่านขดลวดไปมาจนเกิดเป็นสนามแม่เหล็กแต่ความร้อนจะไม่ขึ้นที่บริเวณหน้าเตาเหมือนกับเตาไฟฟ้า แต่จะขึ้นเฉพาะภาชนะที่แม่ เหล็กดูดติดเท่านั้น ทำให้เวลาประกอบอาหารความร้อนจะไม่กระจายไปรอบๆ และหากเราเอามือไปจับบริเวณหน้าเตาก็จะรู้สึกร้อนแค่เล็กน้อยเท่านั้นหากเทียบกับ เตาไฟฟ้าหรือเตาแบบแก๊ส ทั้งนี้วัสดุใดที่แม่เหล็กนำมาติดได้ไม่ควรนำมาใกล้เตาไฟฟ้าแบบนี้ เพราะจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าและทำให้เตาเสียหายได้

ข้อดีของเตาแบบฝัง

  • สวยงาม เป็นระเบียบ ข้อดีข้อแรกของเตาแก๊สแบบฝังที่เห็นได้ชัดคือ ความสวยงาม ที่มีมากกว่ามันสวยกว่าเตาแบบตั้งโต๊ะ เพราะติดตั้งไปแล้วมีความเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันกับเคาน์เตอร์ มองไปก็จะดูโล่งไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาให้รกสายตา ต่างจากเตาแบบตั้งโต๊ะที่จะลอยตัวขึ้นมา

  • การทำความสะอาดง่าย การทำความสะอาดครัวหลังทำอาหารเสร็จเป็นงานที่หลายคนเบือนหน้าหนี ยิ่งถ้าเตาที่บ้านเป็นแบบตั้งโต๊ะ เศษอาหารและคราบมันจะเล็ดลอดเข้าไปในซอกหลืบของเตาเต็มไปหมด กว่าจะเช็ดทำความสะอาดสะอาดหมดจดก็เหนื่อยเอาเรื่อง ในทางกลับกัน หากใช้เตาแบบฝัง ก็จะไม่เจอความลำบากแบบนั้น เพราะว่าบริเวณที่ต้องทำความสะอาดมีเพียงแค่ด้านบนเตา

  • ไม่เปลืองพื้นที่ นอกจากจะสวยเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกับเคาน์เตอร์แล้ว การใช้เตาแก๊สแบบฝังยังช่วยให้ประหยัดพื้นที่ครัวอีกด้วย เพราะการที่เตาจมลงไปในเคาน์เตอร์ ส่วนที่โผล่ออกมามีแค่หัวเตาและตะแกรงขึ้นมานิดเดียว ส่วนที่เหลือถูกซ่อนอยู่ใต้เคาน์เตอร์หมด ทำให้พื้นที่บนเคาน์เตอร์มีความโล่ง สามารถวางเครื่องปรุงหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มากมาย

เตาแบบฝัง

สำหรับใครที่กำลังมองหา เตาแบบฝัง สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้แล้ว ผ่านช่องทางออนไลน์ของ โฮมโปร อย่าง Homepro Online เลือกซื้อได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ช้อปได้จากทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีสินค้าหมวดอื่นๆ ให้เลือกอีกมากมาย ครบจบทุกเรื่องบ้าน พร้อมบริการจัดส่งถึงมือคุณอย่างปลอดภัย รวดเร็วทันใจ ด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพของโฮมโปร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284