out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
เตาฝังเซรามิก TEKA VE2 FRAMELESS_NK V02 30 ซม.
SKU:1234806
6,640.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 13,900-52%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังแก๊ส TEKA GTLUX782GAIALTR 78 ซม.
SKU:277942
7,590.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 12,500-39%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังแก๊ส TEKA GTS762G 76 ซม.
SKU:1157216
3 (1)
8,455 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 18,900-55%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังแก๊ส TEKA GTS782G 78 ซม.
SKU:1157226
8,455 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 15,900-46%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังแก๊ส TEKA GBLUX782G 78 ซม.
SKU:1157174
9,405 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 14,900-36%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
เตาฝังแก๊ส TEKA GQ 73 2G AI AL EN 70 ซม. สีดำ
SKU:1219670
5,690.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 5,990-5%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังแก๊ส TEKA GBLUX823G 82 ซม.
SKU:1157264
10,355 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 17,900-42%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังเซรามิก TEKA VE2 HORIZONTAL 30 ซม.
SKU:1201059
8,455 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 14,900-43%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
เตาฝังเซรามิก TEKA VE2 FRAMELESS 30 ซม.
SKU:1176501
5 (1)
7,980 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 13,900-42%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังแก๊ส TEKA GK LUX 30.12G 30 ซม.
SKU:1127198
5 (2)
5,690.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 9,200-38%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังเซรามิก TEKA IZS 34700 MST BK 30 ซม.
SKU:1230918
12,255 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 31,900-61%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังแก๊ส TEKA GTI 78 2G AI AL TRB 78 ซม.
SKU:1236789
12,255 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 25,000-50%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังอินดักชั่น TEKA VI2IBS32920 30 ซม.
SKU:1105951
5 (1)
8,540.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 16,900-49%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังแก๊ส TEKA LIN G782GAIAL2DR 78 ซม. สีดำ
SKU:1161358
6,640.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 15,900-58%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
เตาฝังเซรามิก TEKA TZC32320TTCBK 30 ซม.
SKU:1180846
5,690.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 20,000-71%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังแก๊ส TEKA GFI782GAIALTR 78 ซม.
SKU:1118246
9,405 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 15,900-40%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังผสม TEKA JZC 63312 ABB 60 ซม.
SKU:1201162
23,655 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 35,900-34%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝังอินดักชั่น TEKA IZF 65320 MSP BK 60 ซม.
SKU:1199405
23,655 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 35,000-32%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
เครื่องดูดควันมาตรฐาน TEKA C605 60 ซม.
SKU:291840
4.67 (3)
3,790.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 6,900-45%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องดูดควันกระโจม TEKA DHA90TC 90ซม.
SKU:1127208
5 (1)
13,205 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 22,900-42%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องดูดควันกระโจม TEKA DHW90TO 90 ซม.
SKU:1112135
15,105 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 24,000-37%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องดูดควันกระโจม TEKA DDX 90.1 90 ซม.
SKU:1233440
13,205 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 25,600-48%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
ใหม่ล่าสุด!
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องดูดควันกระโจม TEKA DHA 90 BK 90 ซม.
SKU:1244111
14,155 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 23,300-39%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องดูดควันกระโจม TEKA DVS 90 AD 90 ซม.
SKU:1107507
12,255 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 28,000-56%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
เครื่องดูดควันมาตรฐาน TEKA TL6310 60 ซม.
SKU:1094897
5 (1)
8,455 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 8,900-5%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องดูดควันกระโจม TEKA DVS60AD 60 ซม.
SKU:1167244
10,355 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 40,000-74%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องดูดควันกระโจม TEKA DVV 90 ซม.
SKU:1181993
4 (1)
17,005 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 35,900-52%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องดูดควันกระโจม TEKA DSW 995 G 90 ซม.
SKU:1181915
23,655 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 40,000-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
เครื่องดูดควันมาตรฐาน TEKA GFH55 60 ซม.
SKU:277717
9,880 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 12,500-20%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องดูดควันกลางห้อง TEKA DA90.1 ISLAND 90 ซม.
SKU:1236617
18,905 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 46,500-59%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
เครื่องดูดควันกระโจม TEKA DBW90T0 90 ซม.
SKU:1112172
13,205 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 24,000-44%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝัง LINEA TL 615 B VER.02
SKU:1227386
9,445 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 16,000-40%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝัง TEKA HBB 615 GD 60 ซม.
SKU:1093048
5 (7)
13,900
฿ 24,900-44%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝังดิจิตอล TEKA HCB 6646 SS AIRFRY
SKU:1233563
18,905 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 40,000-52%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝังดิจิตอล TEKA HLB 8416 BK AIRFRY
SKU:1177862
30,305 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 45,000-32%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝังดิจิตอล TEKA HBB 635
SKU:1112104
4 (1)
14,155 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 25,900-45%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝังดิจิตอล TEKA HLB 838
SKU:1092743
5 (2)
23,655 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 39,900-40%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝังดิจิตอล TEKA HCB 6545
SKU:1200299
17,955 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 18,900-5%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝัง DIGITAL TEKA HLB 8510P BK E04 PIZZA
SKU:1178899
37,905 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 67,400-43%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝังดิจิทัล TEKA MC 32 B (COMBI)
SKU:1171597
28,405 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 35,900-20%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝังดิจิตอล TEKA WISH HLB 860
SKU:1088785
30,305 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 52,900-42%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝังดิจิตอล TEKA MLC 844
SKU:1154669
56,905 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 69,800-18%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาอบฝังดิจิตอล TEKA HLB 860 P STEAK MASTER
SKU:1150175
56,905 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 79,900-28%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ไมโครเวฟฝังดิจิตอล TEKA MWE 209 FI 59.50 ซม.
SKU:1064015
11,305 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 32,500-65%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ไมโครเวฟฝังดิจิตอล TEKA MWE 259 FI
SKU:1201334
13,205 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 33,700-60%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ไมโครเวฟฝังดิจิตอล TEKA ML 825 TFL 60 ซม.
SKU:1110987
18,905 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 43,500-56%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ไมโครเวฟฝังดิจิตอล TEKA ML 8220 BIS BLACK
SKU:1166384
5 (1)
25,900
฿ 57,500-54%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA GBLUX782G+DHW90TO
SKU:1183420
5 (1)
19,900
฿ 29,800-33%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA GTS782G+DHW90TO
SKU:1188039
21,900
฿ 29,800-26%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA GT LUX 78 2G+DDX 90.1
SKU:1236793
16,900
฿ 40,400-58%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA GTLUX782G+DHATC90 78 X ...
SKU:1127197
5 (1)
16,900
฿ 31,890-47%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA GTS 78 2G+DDX 90.1
SKU:1236777
18,900
฿ 41,000-53%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA GTS782G+DHA90TC
SKU:1188212
18,900
฿ 29,800-36%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ไมโครเวฟ+เตาอบ TEKA MWE259FI+TL615BV02
SKU:1234833
19,900
฿ 49,700-59%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA GTS 76 2G+DDX 90.1
SKU:1236783
18,900
฿ 43,100-56%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA NCW 90 T30 + GFI 78 2G
SKU:1194718
14,900
฿ 27,800-46%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA GFI 78 2G+DHW 90 T0
SKU:1236776
21,900
฿ 52,800-58%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA VI2+C605
SKU:1149206
12,900
฿ 16,090-19%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ไมโครเวฟ+เตาอบ TEKA MWE 259 FI+HLB 8416 BK
SKU:1234832
39,900
฿ 73,400-45%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA GB LUX 78 2G+DDX 90.1
SKU:1236758
17,900
฿ 42,600-57%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
เตาฝัง+เครื่องดูดควัน TEKA GB LUX 78 2G+DHA90 BK
SKU:1250807
19,900
฿ 40,300-50%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ไมโครเวฟ+เตาอบ TEKA ML8220BIS+HLB8510BK
SKU:1234805
55,900
฿ 107,700-48%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ไมโครเวฟ+เตาอบ TEKA MWE 259 FI+HLB8510 BK
SKU:1234822
45,900
฿ 101,100-54%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ไมโครเวฟ+เตาอบ TEKA ML 825 TFL+HLB 860
SKU:1234801
54,900
฿ 103,100-46%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ไมโครเวฟ+เตาอบ TEKA ML8220BIS+HLB8416BK
SKU:1234831
49,900
฿ 80,000-37%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ไมโครเวฟฝัง+เตาอบฝัง TEKA MWE 255 FI+HBB 635
SKU:1116125
22,900
฿ 41,800-45%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องล้างจานตั้งพื้น TEKA DFS 76850 สเตนเลส
SKU:1191112
1 (1)
18,430 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 31,000-40%
ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องล้างจานตั้งพื้น TEKA DFS 46710 สเตนเลส
SKU:1237801
5 (1)
16,055 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 22,900-29%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ TEKA LP2 140 WH
SKU:1087257
5 (1)
9,405 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 16,000-41%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องล้างจานตั้งพื้น TEKA LP8 650 สีเงิน
SKU:1178300
11,900 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 28,000-57%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
ใหม่ล่าสุด!
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
เครื่องล้างจานฝัง TEKA DW9 70 FI
SKU:1252693
33,250 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 50,000-33%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พัก TEKA TX1B1D สเตนเลส
SKU:1067634
2,840.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 3,700-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก TEKA TX สเตนเลส
SKU:1045832
4.67 (3)
3,790.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 5,800-34%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
ซิงค์ฝัง 1หลุม 1ที่พักขวา TEKA T50 สเตนเลส
SKU:277719
5 (2)
1,890.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,590-27%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พักขวา TEKA T50 สเตนเลส
SKU:277755
4.5 (2)
2,840.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 3,500-18%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
ซิงค์ฝัง 2หลุม TEKA T PLUS สเตนเลส
SKU:1148469
4.44 (9)
3,790.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 6,100-37%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
ใหม่ล่าสุด!
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ซิงค์ฝัง 1 หลุม TEKA TQ80 BLACK-PVD W/OVF สีดำ
SKU:1243631
8,990
฿ 18,000-50%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
ซิงค์ฝัง 1 หลุม TEKA TQ 60 สเตนเลส
SKU:1091365
3 (1)
7,505 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 9,900-24%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ซิงค์ฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก TEKA TQB R10 สเตนเลส
SKU:1106596
10,355 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 17,600-41%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ซิงค์ฝังสแควร์ 1 หลุม 1 ที่พัก TEKA TQB R10 สเตนเล...
SKU:1103827
8,540.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 15,600-45%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
ซิงค์ฝังสแควร์ 1หลุม TEKA TQ50 สแควร์ สแตนเลส
SKU:1091346
5 (1)
6,555 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 7,900-17%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ซิงค์ฝังสแควร์ 1หลุม TEKA TQ 82 สแควร์ สเตนเลส
SKU:1091325
4 (1)
8,455 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 10,900-22%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ซิงค์ฝัง 2หลุม 1ที่พัก TEKA STONE 80 BTG แกรนิต สี...
SKU:1135735
13,205 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 24,900-46%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
ซิงค์ฝัง 1หลุม TEKA BAHIA สเตนเลส
SKU:169964
4.75 (4)
4,740.5 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 13,200-64%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ซิงค์ฝังสแควร์ 2หลุม TEKA TQB สเตนเลส
SKU:1148619
5 (1)
10,355 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 16,900-38%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ซิงค์ฝัง 1หลุม TEKA FORSQUARE 50.40 TG แกรนิต สีดำ
SKU:1161961
12,825 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 20,000-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ซิงค์ฝัง 1หลุม TEKA SQUARE 50.40 TG สีดำ
SKU:1177406
15,105 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 20,000-24%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
ซิงค์ฝัง 1 หลุม TEKA BEX LINEA 40.40 สีเงิน
SKU:1245943
5,985 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 8,600-30%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TEKA
ซิงค์ฝัง 1 หลุม TEKA BEX LINEA R10 55.40 สีดำ
SKU:1245951
8,455 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 10,900-22%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ซิงค์ฝัง 2หลุม TEKA STONE 90B-TG สีดำ
SKU:1135791
14,155 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 17,900-20%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
ซิงค์ฝัง 1หลุม TEKA BE LINEA RS15 40.40 สีเงิน
SKU:1174931
11,495 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 16,400-29%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
TEKA
เครื่องกำจัดเศษอาหาร TEKA TR 34.1
SKU:284466
9,900
฿ 17,500-43%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

HomePro ครบครันเรื่องบ้าน ทั้งสินค้าและบริการ

HomePro มุ่งเน้นในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ HomePro จึงกลายเป็นศูนย์รวมของใช้ภายในบ้านและนอกบ้าน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงบริการต่างๆเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นบริการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ทำความสะอาด หรือออกแบบอาคาร บ้าน และที่พักอาศัยให้กับคุณแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center)

ซื้อง่ายจ่ายสะดวก กับทุกช่องทางออนไลน์และหลากหลายช่องทางการชำระเงิน

ทุกวันนี้ช่องทางการซื้อขายออนไลน์กำลังเป็นที่แพร่หลาย HomePro จึงตั้งเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านช้อปปิ้งได้อย่างง่ายดาย จากทุกที่ทุกเวลาผ่าน HomePro Application และ HomePro ให้ความสำคัญกับช่องทางการซื้อขายออนไลน์ ดังนั้น HomePro บริการการชำระเงินในหลากหลายช่องทางที่ทั้งสะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้าทุกท่าน