ผ้าคลุมอเนกประสงค์

ถึง
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
DEXZON
ถุงรองล้างแอร์ PVC DEXZON 2x3 ม.
SKU:1203212
5 (4)
169
฿ 195-13%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
DEXZON
พลาสติกคลุมงานพร้อมยางยืด DEXZON 2x3 ม.
SKU:1173893
5 (4)
89
฿ 130-31%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
DEXZON
พลาสติกคลุมงานพร้อมยางยืด DEXZON 4x3 ม.
SKU:1173749
5 (2)
169
฿ 205-17%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
DEXZON
พลาสติกคลุมงานพร้อมยางยืด DEXZON 5x5 ม.
SKU:1173837
229
฿ 300-23%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
DEXZON
พลาสติกคลุมงานพร้อมยางยืด DEXZON 1.2x2.1 ม.
SKU:1173882
3 (1)
59
฿ 80-26%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
DEXZON
พลาสติกคลุมงานพร้อมยางยืด DEXZON 1x2 ม.
SKU:1173828
5 (1)
49
฿ 69-28%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
DEXZON
พลาสติกคลุมงานพร้อมยางยืด DEXZON 4.1x6.5 ม.
SKU:1173855
229
฿ 300-23%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
DEXZON
ถุงรองล้างแอร์ DEXZON 135x95 ซม.
SKU:1173873
5 (1)
279
฿ 450-38%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
DEXZON
พลาสติกคลุมงานพร้อมยางยืด DEXZON 4.8x6.5 ม.
SKU:1173836
249
฿ 335-25%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
DEXZON
พลาสติกคลุมงานพร้อมยางยืด DEXZON 3.8x6.5 ม.
SKU:1173805
219
฿ 290-24%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

 

Cover Sheets

Many people are familiar with the use of fabrics and plastics in their daily lives. Fabrics and plastics are often used everywhere because they have various benefits and are versatile. Fabrics and plastics are commonly used in various forms, for convenience and efficiency in their usage. One of these forms is " cover sheets" or plastic sheeting, which can be used to cover equipment. It is often used in interior decoration, painting works, etc. This plastic sheeting is commonly used to cover and protect items inside, preventing them from getting dirty or damaged. Sometimes, due to their large size, it's impractical to move these items, so covering them with plastic serves as a convenient solution to avoid getting them dirty or messy. This helps tremendously in maintaining cleanliness and saves time on cleaning and maintenance work. " cover sheets" or plastic sheeting have numerous benefits. Apart from using them for interior decoration, covering equipment, and protecting furniture from debris or various kinds of mess like dust or water droplets, they are also popularly used for renovation projects indoors to shield appliances from debris. Moreover, they are utilized in painting works to prevent paint splatters on appliances or furniture in the house. In industrial sectors, they are employed for organizing storage in warehouses and protecting goods from dust accumulation. It's evident that multi-purpose covers or plastic sheeting have many benefits and can be used in various situations in daily life.

LDPE stands for Low-Density Polyethylene, which is a type of polyethylene plastic with low density. This type of plastic is transparent but not glossy, soft, sticky, and flexible. It withstands low temperatures well. Plastic produced from this type of plastic can withstand temperatures as low as -40 degrees Celsius, making it non-brittle and non-cracking when placed in a typical freezer (approximately -18 degrees Celsius). It can only withstand heat up to 80 degrees Celsius.

HDPE stands for High-Density Polyethylene, which is a high-density polyethylene plastic. This type of plastic is opaque white and not glossy. Bags made from this type of plastic are very popular because they are strong, lightweight, and inexpensive. They can be used for a variety of purposes because they can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius and withstand cold temperatures down to 0 degrees Celsius.

HomePro Cover Sheets

You can choose and purchase high-quality Cover Sheets at special prices for various types at HomePro, available at your nearest stores or visit our online platform at www.homepro.co.th, which comes with delivery and installation services right to your doorstep. The HomePro team is ready to provide convenience and excellent service to all customers. For more information, please inquire at Homepro Call Center at 1284.

อ่านทั้งหมด