1284ถึง

แปรงทาสี

SKU: 271045
แปรงทาสี POLYESTER KINGORIGIN #SRT 2 นิ้ว
75 67 บาท
ขายแล้ว 159 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113675
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ด้ามส้ม FITT 2 นิ้ว
79 44 บาท
ขายแล้ว 264 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 224258
แปรงทาสี POLYESTER KINGORIGIN FD05555 3 นิ้ว
50 45 บาท
ขายแล้ว 671 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 224249
แปรงทาสีขนหมู KINGORIGIN PB037 2 นิ้ว
45 35 บาท
ขายแล้ว 430 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 224254
แปรงทาสี ขนหมู #PB037 4 นิ้ว
65 52 บาท
ขายแล้ว 249 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 271046
แปรงทาสี POLYESTER KINGORIGIN #SRT 2.5 นิ้ว
85 73 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158407
แปรงทาวานิช FITT 1.5 นิ้ว
52 39 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161238
แปรงทาสีน้ำมัน FONKEY 1.5 นิ้ว
28 19 บาท
ขายแล้ว 135 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083441
ชุดแปรงทาสี FITT #BL3PK 1, 2, 2.5 นิ้ว
159 129 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
SKU: 1083239
ชุดแปรงทาสี FITT #NA3PK 1, 2, 3 นิ้ว
120 99 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
SKU: 1171887
แปรงทาสีด้ามไม้ขนสังเคราะห์ดำ MATALL 3 นิ้ว
71 59 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 224255
แปรงทาสี POLYESTER #FD05555 1.5 นิ้ว
35 29 บาท
ขายแล้ว 212 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152364
แปรงทาสีด้ามไม้ขลิบแดง FITT 2.5 นิ้ว
59 49 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1171967
แปรงทาสีด้ามไม้ขนสังเคราะห์ดำ MATALL 2.5 นิ้ว
59 49 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 271043
แปรงทาสี POLYESTER KINGORIGIN #SRT 1 นิ้ว
60 47 บาท
ขายแล้ว 110 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 224257
แปรงทาสี POLYESTER #FD05555 2 นิ้ว
40 34 บาท
ขายแล้ว 773 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172021
แปรงทาสีขนสัตว์สังคราะห์ MATALL 3/4 นิ้ว
21 17 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1113635
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ด้ามส้ม FITT 1 นิ้ว
45 33 บาท
ขายแล้ว 209 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158408
แปรงทาสีน้ำมัน FONKEY 2 นิ้ว
35 25 บาท
ขายแล้ว 164 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 224252
แปรงทาสี POLYESTER #FD05555 1 นิ้ว
30 24 บาท
ขายแล้ว 173 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171915
แปรงทาสีด้ามไม้ขนสังเคราะห์ดำ MATALL 1 นิ้ว
27 22 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 224260
แปรงทาสีขนหมู KINGORIGIN #PB037 1 นิ้ว
25 18 บาท
ขายแล้ว 376 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161336
แปรงทาสีน้ำมัน FONKEY 3/4 นิ้ว
20 13 บาท
ขายแล้ว 112 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108569
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ KINGORIGIN HTOP 4 2.5 นิ้ว
65 55 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151562
แปรงทาสีด้ามไม้ขนละเอียด PUMPKIN PRO-999 Angle 2 น...
89 69 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158483
แปรงทาสีน้ำมัน FONKEY 3 นิ้ว
50 42 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151538
แปรงทาสีด้ามไม้ขนละเอียด PUMPKIN PRO-999 Angle 3 น...
129 109 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158309
แปรงทาวานิช FITT 2.5 นิ้ว
65 55 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1022697
ชุดพู่กัน KINGORIGIN #AB048 3 ชิ้น
79 50 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 271044
แปรงทาสี POLYESTER KINGORIGIN #SRT 1.5 นิ้ว
65 57 บาท
ขายแล้ว 155 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022695
ชุดพู่กัน KINGORIGIN AB035 2 ชิ้น
89 60 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108622
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ KINGORIGIN HTOP 4 2 นิ้ว
55 45 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083424
ชุดแปรงทาสี FITT #FD3PK 1, 2, 3 นิ้ว
109 79 บาท
ขายแล้ว 213 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022696
ชุดพู่กัน KINGORIGIN AB034 3 ชิ้น
89 65 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
SKU: 1108621
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ KINGORIGIN HTOP 4 1.5 นิ้ว
39 29 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171849
แปรงทาสีด้ามไม้ขนสังเคราะห์ดำ MATALL 4 นิ้ว
83 69 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1108588
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ KINGORIGIN HTOP 4 3 นิ้ว
69 59 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113676
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ด้ามส้ม FITT 4 นิ้ว
129 70 บาท
ขายแล้ว 87 รายการ
SKU: 224251
แปรงทาสี ขนหมู #PB037 2.5 นิ้ว
50 40 บาท
ขายแล้ว 178 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113589
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ด้ามส้ม FITT 1.5 นิ้ว
55 38 บาท
ขายแล้ว 126 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 224261
แปรงทาสี ขนหมู #PB037 1.5 นิ้ว
35 28 บาท
ขายแล้ว 235 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171888
แปรงทาสีด้ามไม้ขนสังเคราะห์ดำ MATALL 1.5 นิ้ว
35 29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1108602
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ KINGORIGIN HTOP 4 1"
35 25 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158491
แปรงทาวานิช FITT 4 นิ้ว
70 50 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158355
แปรงทาวานิช FITT 2 นิ้ว
55 43 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152320
แปรงทาสีด้ามไม้ขลิบแดง FITT 2 นิ้ว
49 39 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1152319
แปรงทาสีด้ามไม้ขลิบแดง FITT 1.5 นิ้ว
39 29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1151517
แปรงทาสีด้ามไม้ขนละเอียด PUMPKIN PRO-999 Angle 4 น...
165 145 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1158462
แปรงทาสีน้ำมัน FONKEY 2.5 นิ้ว
45 37 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158482
แปรงทาแชล็ค FITT 6 ปล้อง
65 35 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108589
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ KINGORIGIN HTOP 4 4 นิ้ว
85 75 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
SKU: 1158501
แปรงทาแชล็ค FITT 10 ปล้อง
75 45 บาท
ขายแล้ว 212 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158434
แปรงทาแชล็ค FITT 8 ปล้อง
55 39 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152395
แปรงทาสีด้ามไม้ขลิบแดง FITT 4 นิ้ว
79 69 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1151497
แปรงทาสีด้ามไม้ขนละเอียด PUMPKIN PRO-999 Angle 1 น...
55 36 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152414
แปรงทาสีด้ามไม้ขลิบแดง FITT 3 นิ้ว
69 59 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1113590
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ด้ามส้ม FITT 2.5 นิ้ว
89 49 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171968
แปรงทาสีด้ามไม้ขนสังเคราะห์ดำ MATALL 2 นิ้ว
47 39 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113645
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ด้ามส้ม FITT 3 นิ้ว
105 54 บาท
ขายแล้ว 162 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158356
แปรงทาสีน้ำมัน FONKEY 4 นิ้ว
75 63 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161304
แปรงทาสีน้ำมัน FONKEY 1 นิ้ว
25 17 บาท
ขายแล้ว 91 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 224259
แปรงทาสี POLYESTER #FD05555 4 นิ้ว
60 55 บาท
ขายแล้ว 341 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 224253
แปรงทาสี ขนหมู #PB037 3 นิ้ว
55 45 บาท
ขายแล้ว 430 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158415
แปรงทาแชล็ค FITT 3 ปล้อง
45 25 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152441
แปรงทาสีด้ามไม้ขลิบแดง FITT 1 นิ้ว
29 19 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1098680
แปรงทาวานิช LM 3 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1151553
แปรงทาสีด้ามไม้ขนละเอียด PUMPKIN PRO-999 Angle 1.5...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1098755
แปรงทาสีขนหมู LM 65 4 นิ้ว สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1098801
แปรงทาสีขนหมู LM 95 1.5 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1098679
แปรงทาสีขนหมู LM 95 1 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1180796
แปรงทาสีขนสังเคราะห์ MATALL 4 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1098766
แปรงทาสีขนหมู LM 95 4 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1098752
แปรงทาสีขนหมู LM 95 2.5 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1098727
แปรงทาสีขนหมู LM 95 2 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1098776
แปรงทาสีขนหมู LM 65 3 นิ้ว สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1098737
แปรงทาวานิช LM 1.5 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1098726
แปรงทาสีขนหมู LM 65 1 นิ้ว สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1098738
แปรงทาวานิช LM 2.5 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1098775
แปรงทาสีขนหมู LM 65 2 นิ้ว สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1098773
แปรงทาวานิช LM 4 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1098718
แปรงทาสีขนหมู LM 65 1.5 นิ้ว สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1151547
แปรงทาสีด้ามไม้ขนละเอียด PUMPKIN PRO-999 Angle 2.5...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1098749
แปรงทาสีขนหมู LM 65 2.5 นิ้ว สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1098765
แปรงทาสีขนหมู LM 95 3 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ

เลือกแปรงทาสีอย่างไรให้ใช้งานได้เหมือนมืออาชีพ

แปรงทาสี (Paint Brush) เป็นอุปกรณ์ทาสีที่หลายท่านคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยใช้สำหรับทาสีบนพื้นผิววัสดุต่างๆ แถมยังมีส่วนช่วยกระจายเนื้อสีชนิดเหลวให้มีความสม่ำเสมอ และเรียบเนียนบนชิ้นงาน ซึ่งแปรงทาสีนั้นจะเหมาะกับงานชิ้นเล็กๆ หรือแม้แต่การใช้เก็บงานตามมุมบ้าน มุมเฟอร์นิเจอร์ ประตูรั้ว บานประตู หรือจุดไหนต่างๆ ที่ลูกกลิ้งทาสีเข้าไปไม่ถึง อีกทั้งในปัจจุบันแปรงทาสีก็ได้มีการพัฒนามาใช้วัสดุขนสัตว์ พลาสติก และยังมีชนิดที่เป็นโฟมมาผลิตให้คุณได้เลือกใช้ตามความต้องการอีกด้วย หากคุณอยากทราบว่าแปรงทาสีที่มีคุณภาพดีนั้นมีลักษณะอย่างไร คุณสามารถทดสอบได้โดยการนำแปรงทาสีกดลงกับฝ่ามือ ถ้าขนแปรงเป็นรอยพับ ไม่คืนรูป ก็ถือว่าเป็นแปรงทาสีที่ไม่มีคุณภาพมากพอที่จะใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแปรงทาสีที่ดีนั้นจะต้องมีปลายขนที่แผ่ออก มีขนแปรงที่ยาวเสมอกัน และแน่นเพื่อช่วยให้สามารถอุ้มสีได้ดี รวมถึงด้ามจับจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน มีขนาดที่กะทัดรัดเพื่อให้จับได้อย่างกระชับมือ นอกจากนี้การคำนึงถึงพื้นที่การใช้งานก็สำคัญเช่นกัน ฉะนั้นคุณควรเลือกขนาดแปรงทาสีให้เหมาะสม เช่น หากพื้นที่ที่จะทาสีนั้นค่อนข้างกว้าง ก็ควรเลือกแปรงทาสีที่มีลักษณะหน้ากว้าง แต่ถ้าต้องการจะทาวงกบ หรืองานในพื้นที่แคบก็ควรจะเลือกแปรงหน้าแคบ เป็นต้น และอีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรพิจารณาคือ การเลือกใช้แปรงทาสีให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปแปรงทาสีก็มีให้เลือกหลากหลายขนาด และประเภท สามารถจำแนกออกตามชนิดของสีที่ใช้ทาได้ดังนี้

แปรงทาสีน้ำมัน เหมาะกับงานทั่วไปที่ใช้ในการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติก น้ำมันชักเงา และน้ำยารักษาเนื้อไม้ต่างๆ ซึ่งขนแปรงที่ดีควรมีความยาวที่พอเหมาะ มีความยืดหยุ่นที่สามารถอุ้มเนื้อสีได้ดี โดยขนแปรงที่ทำจากไนลอน หรือโพลีเอสเตอร์จะเหมาะกับสีน้ำ ส่วนขนแปรงที่ทำมาจากขนสัตว์จะเหมาะกับสีผสมน้ำมัน

แปรงทาสีน้ำมันชักเงา หรือเรียกว่าแปรงขนอ่อน จะเหมาะกับการนำไปใช้ทาแล็กเกอร์ แชล็ค หรือน้ำมันเคลือบเงาชนิดต่างๆ ซึ่งขนแปรงควรมีความนุ่ม และไม่ติดกันเป็นแพ

แปรงทาสีดอกหญ้า เหมาะสำหรับใช้กับงานทาสีน้ำมันพลาสติก หรือสีอะคริลิก แต่ไม่ควรนำมาทาสีน้ำมัน เนื่องจากขนแปรงจะหลุดง่าย

แปรงทาสีน้ำมัน แปรงทาสีน้ำมันชักเงา แปรงทาสีดอกหญ้า HomePro

หากคุณกำลังมองหาแปรงทาสี สำหรับอำนวยความสะดวกในการทาสีอาคารบ้านเรือน งาน DIY และงานเฉพาะทางต่างๆ รวมถึงมองหาอุปกรณ์ทาสีประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็น ลูกกลิ้งทาสี แปรงสีสร้างลาย หรือเทปงานทาสี ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284