1284

อุปกรณ์ตัวจบไม้พื้น

SKU: 1158438
ตัวจบระหว่างห้อง PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี BE...
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 1190570
ตัวจบขอบประตู WPC CROBERN 4X245X1.2 ซม. สี TEAK
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
SKU: 1137463
ตัวจบขอบริม PVC INOVAR 3X240X1 ซม. สีเมเปิล
129 125 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
SKU: 1137527
ตัวจบขอบบันได PVC INOVAR 2.5X240X2.5 ซม. สีเมเปิล
129 125 บาท
ขายแล้ว 162 รายการ
SKU: 1158428
ตัวจบขอบ PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี WHITE-OAK
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
SKU: 1137513
ตัวจบต่างระดับ PVC INOVAR 4X240X1 ซม. สีโอ๊ค
129 125 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
SKU: 1137552
ตัวจบระหว่างห้อง PVC INOVAR 4X240X1 ซม. สีเมเปิล
129 125 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
SKU: 1158531
ตัวจบขอบ PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี GRAY-OAK
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
SKU: 1158384
ตัวจบขอบโค้ง PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี BEECH
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
SKU: 1137566
ตัวจบระหว่างห้อง PVC INOVAR 4X240X1 ซม. สีไม้สัก
129 125 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1137554
ตัวจบขอบบันได PVC INOVAR 2.5X240X2.5 ซม. สีไม้สัก
129 125 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
SKU: 1137493
ตัวจบขอบริม PVC INOVAR 3X240X1 ซม. สีโอ๊ค
129 125 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
SKU: 1190420
ตัวจบระหว่างห้อง WPC CROBERN 4X245X1.2 ซม. สี OAK
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1190622
ตัวจบเก็บขอบ WPC CROBERN 3.1X245X1.2 ซม. สี WALNUT
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190631
ตัวจบขอบประตู WPC CROBERN 4X245X1.2 ซม. สี OAK
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 1158379
ตัวจบระหว่างห้อง PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี WH...
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1158446
ตัวจบระหว่างห้อง PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี GR...
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1137553
ตัวจบระหว่างห้อง PVC INOVAR 4X240X1 ซม. สีเชอร์รี
129 125 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1137514
ตัวจบต่างระดับ PVC INOVAR 4X240X1 ซม. สีเชอร์รี
129 125 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1137565
ตัวจบต่างระดับ PVC INOVAR 4X240X1 ซม. สีไม้สัก
129 125 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1081639
ตัวจบเก็บขอบ MDF CROBERN 3.1X245X1.2 ซม. สีเทา
169 99 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1137542
ตัวจบต่างระดับ PVC INOVAR 4X240X1 ซม. สีเมเปิล
129 125 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
SKU: 1158493
ตัวจบระหว่างห้อง PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี DR...
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1081683
ตัวจบระหว่างห้อง MDF CROBERN 4X245X1.2 ซม. สีเทา
169 99 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1190558
ตัวจบระหว่างห้อง WPC CROBERN 4X245X1.2 ซม. สี TEAK
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1050009
ตัวจบระหว่างห้อง MDF CROBERN 4X245X1.2 ซม. สี WALN...
169 129 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1137483
ตัวจบขอบริม PVC INOVAR 3X240X1 ซม. สีไม้สัก
129 125 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
SKU: 1137564
ตัวจบขอบริม PVC INOVAR 3X240X1 ซม. สีเชอร์รี
129 125 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1137584
ตัวจบขอบบันได PVC INOVAR 2.5X240X2.5 ซม. สีโอ๊ค
129 125 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
SKU: 1158380
ตัวจบระหว่างห้อง PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี WA...
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1158385
ตัวจบขอบโค้ง PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี DRAK-O...
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1158358
ตัวจบขอบ PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี DRAK-OAK
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
SKU: 1190519
ตัวจบขอบประตู WPC CROBERN 4X245X1.2 ซม. สี WALNUT
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1050055
ตัวจบระหว่างห้อง MDF CROBERN 4X245X1.2 ซม. สี CHER...
169 129 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1190641
ตัวจบเก็บขอบ WPC CROBERN 3.1X245X1.2 ซม. สี OAK
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
SKU: 1190623
ตัวจบระหว่างห้อง WPC CROBERN 4X245X1.2 ซม. สี WALN...
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190534
ตัวจบเก็บขอบ WPC CROBERN 3.1X245X1.2 ซม. สีเทา
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190510
ตัวจบระหว่างห้อง WPC CROBERN 4X245X1.2 ซม. สี CHER...
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190593
ตัวจบขอบประตู WPC CROBERN 4X245X1.2 ซม. สีเทา
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1081684
ตัวจบขอบประตู MDF CROBERN 4X245X1.2 ซม. สีเทา
169 99 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1050141
ตัวจบเก็บขอบ MDF CROBERN 3.1X245X1.2 ซม. สี CHERRY
169 129 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1137544
ตัวจบขอบบันได PVC INOVAR 2.5X240X2.5 ซม. สีเชอร์รี
129 125 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1137503
ตัวจบระหว่างห้อง PVC INOVAR 4X240X1 ซม. สีโอ๊ค
129 125 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
SKU: 1158397
ตัวจบขอบโค้ง PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี GREY-O...
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1158525
ตัวจบขอบ PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี BEECH
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
SKU: 1158524
ตัวจบขอบโค้ง PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี WHITE-...
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
SKU: 1158410
ตัวจบขอบโค้ง PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี WALNUT
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1190430
ตัวจบเก็บขอบ WPC CROBERN 3.1X245X1.2 ซม. สี TEAK
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190438
ตัวจบระหว่างห้อง WPC CROBERN 4X245X1.2 ซม. สี GREY
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190528
ตัวจบเก็บขอบ WPC CROBERN 3.1X245X1.2 ซม. สี CHERRY
179 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158514
ตัวจบขอบ PVC CROBERN 2.5X240X0.6 ซม. สี WALNUT
169 135 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 1190632
ตัวจบขอบประตู WPC CROBERN 4X245X1.2 ซม. สี CHERRY
169 159 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

อุปกรณ์ตัวจบไม้พื้น (Ending Flooring Equipment)

อุปกรณ์ตัวจบไม้พื้น มีความสำคัญมากสำหรับการจบงานพื้นลามิเนตหรือกระเบื้องยางให้สวยงามและเรียบเนียนที่สุด มีไว้ใช้จบงานบริเวณริมห้อง หรือขอบพื้นที่ที่มีการยกระดับขึ้น เช่น ธรณีประตู ขอบมุมตู้ ขอบบันได หรือบริเวณที่ไม่สามารถติดตัวจบบัวเชิงผนังได้ รวมถึงสามารถใช้เป็นตัวจบระหว่างพื้นห้องได้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงพื้นลามิเนต หลายคนก็อาจจะนึกถึงความเป็นลวดลายไม้ธรรมชาติ ทำให้อุปกรณ์ตัวจบไม้พื้นทั้งหลายถูกผลิตออกมาเลียนแบบสีและลวดลายไม้ธรรมชาติด้วยเช่นกัน ทั้งผลิตจากวุสดุไม้ MDF (Medium Density Fiber Board) และ PVD ซึ่งสีไม้ธรรมชาติที่เป็นที่นิยม ก็มักจะเป็น Oak, Walnut, Maple รวมถึง Light Grey และ Dark grey ที่มาแรงอีกเช่นกัน

ประโยชน์ของอุปกรณ์ตัวจบไม้พื้น ที่นอกจากจะช่วยให้พื้นบ้านของคุณนั้นสวยงามและเรียบเนียน ดูเรียบร้อยแล้วนั้น ยังสามารถช่วยในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ป้องกันอันตรายจากการเดินสะดุดพื้นรอยต่อที่ไม่เท่ากันอีกด้วย แต่อุปกรณ์ตัวจบไม้พื้นแต่ละประเภทก็มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นหากคุณทราบถึงคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานในเบื้องต้น จะทำให้คุณเลือกซื้อและนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง

อุปกรณ์ตัวจบไม้พื้นมีกี่ประเภท และใช้งานอย่างไร

ในการติดตั้งพื้นลามิเนตนั้น ควรที่จะต้องเว้นระยะห่างหรือช่องว่างสำหรับให้ไม้ขยายตัวก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ตัวจบไม้พื้นแต่ละประเภท ซึ่งไม้ลามิเนตยาว 1 เมตรมีโอกาสขยายตัวได้ประมาณ 1 มม. และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ตัวจบเพื่อเก็บพื้นต่างระดับหรือขอบมุมต่างๆ ให้เรียบร้อย โดยอุปกรณ์ตัวจบไม้พื้นแต่ละประเภทมีลักษณะการใช้งานดังนี้

อุปกรณ์ตัวจบไม้พื้นตัวที (T-Moulding) มีลักษณะการใช้งาน คือใช้เชื่อมรอยต่อระหว่างพื้น สามารถใช้เชื่อมระหว่างพื้นที่ใช้วัสดุเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ เพื่อให้เกิดความความเรียบร้อย

อุปกรณ์ตัวจบไม้พื้นต่างระดับ (Transition) หรือตัวจบต่างระดับ ใช้สำหรับการจบงานพื้นในกรณีที่พื้นห้องนั้นมีความต่างระดับกัน เช่น บริเวณระดับพื้นหน้าห้องน้ำ เพื่อป้องกันการเดินสะดุดล้ม

อุปกรณ์ตัวจบไม้พื้นขอบริม (Edging) หรือตัวจบขอบริม การทำงานของอุปกรณ์ตัวจบไม้พื้นประเภทนี้จะทำงานคล้ายกับตัวจบต่างระดับ แตกต่างตรงที่ตัวจบขอบริมจะใช้สำหรับจบงานระหว่างพื้นไม้ลามิเนตกับผนัง หรือขอบที่เป็นมุมฉากโดยไม่สามารถใช้บัวเชิงผนังได้

อุปกรณ์ตัวจบไม้พื้นขอบบันได (Stair Nosing) มีลักษณะเป็นที่ครอบฉากรูปตัว L (Outside Corner) ใช้เป็นตัวจบขอบบันไดสำหรับเก็บขอบและซ่อนมุมบันไดให้ปลอดภัยต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

อุปกรณ์ตัวจบไม้พื้น HomePro

หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ตัวจบไม้พื้นสำหรับงานพื้นลามิเนต สามารถแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกชอปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์การปูกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนังแบบครบวงจร กระเบื้องพื้นและผนังหลากหลายประเภท วัสดุงานพื้นผนัง รวมถึงอุปกรณ์ปูพื้นและผนัง ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษและบริการจัดส่งถึงบ้านสสำหรับลูกค้าโฮมโปรโดยเฉพาะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284