1284ถึง

ไฟสปอทไลท์โซล่าเซลล์

SKU: 1187446
สปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN JUMBO 150 วัตต์ DAYLIGHT สี...
3,110 2,690 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187572
สปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN JUMBO 100 วัตต์ DAYLIGHT สี...
2,699 2,390 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183203
ไฟสปอตไลท์ SOLAR EVE 580893 200 วัตต์ DAYLIGHT สีด...
3,150 2,988 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173670
ไฟสปอทไลท์ SOLAR EVE 596122 60 วัตต์ WARMWHITE สีด...
2,100 1,988 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1207834
สปอทไลท์ SOLAR RACER CLEAN LIGHT 320 วัตต์ DAYLIGH...
3,880 3,495 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
SKU: 1217245
สปอตไลท์ SOLAR LUMAX 58-L0017 400 วัตต์ DAYLIGHT ...
4,635 2,781 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
SKU: 1217238
สปอตไลท์ SOLAR LUMAX 58-L0014 100 วัตต์ DAYLIGHT ส...
2,235 1,341 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
SKU: 1226260
ไฟสปอทไลท์ SOLAR LUMAX 58-L0025 400 วัตต์ เดย์ไลท์...
6,135 3,681 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1188951
สปอทไลท์ SOLAR RACER FLOODLIGHT 60 วัตต์ วอร์มไวท์...
1,500 1,425 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
SKU: 1204128
ไฟสปอตไลท์ SOLAR SHINING S-FD100009-1SL 100 วัตต์ ...
4,990 2,424.26 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175410
ไฟสปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN FLOOD 200 วัตต์ WARMWHITE...
4,409 3,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 185 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191303
ไฟสปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN JUMBO 100 วัตต์ วอร์มไวท์...
2,699 2,390 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1247438
สปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN RHINO 50 วัตต์ DAYLIGHT สีด...
1,379 1,099 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1117555
สปอตไลท์ SOLAR EVE 580879 60 วัตต์ DAYLIGHT สีดำ
2,100 1,988 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229184
สปอตไลท์ SOLAR EVE 597129 300 วัตต์ WARM WHITE สีด...
3,869 3,688 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173627
ไฟสปอทไลท์ SOLAR EVE 596139 100 วัตต์ WARMWHITE สี...
2,940 2,788 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1235406
ไฟสปอตไลท์ SOLAR BEC SPIDER 220 วัตต์ DAYLIGHT/COO...
3,590 2,690 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1232775
สปอตไลท์ SOLAR NAGAS BRIGHT 200 วัตต์ WARM WHITE ส...
4,890 2,690 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1226277
ไฟสปอทไลท์ SOLAR LUMAX 58-L0022 100 วัตต์ เดย์ไลท์...
3,285 1,971 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1104567
ไฟสปอตไลท์ SOLAR RIN 216101204 6 วัตต์ สีดำ
750 499 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1229176
สปอตไลท์ SOLAR EVE 597068 60 วัตต์ WARM WHITE สีดำ
1,875 1,788 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1204148
ไฟสปอตไลท์ SOLAR SHINING S-FD050009-1SL 50 วัตต์ เ...
3,990 1,645 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1188925
ไฟสปอทไลท์ SOLAR PHILIPS BVC080 LED6/765 4 วัตต์ D...
1,500 999 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099804
สปอตไลท์ SOLAR NAGAS MOTION 4.2 วัตต์ สีดำ
2,800 750 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1218779
สปอตไลท์ SOLAR LUMIRA LSC-028 ULTRA 350 วัตต์ DAYL...
3,819 2,590 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1165911
ไฟสปอตไลท์ SOLAR HI-TEK HFSS000 30 วัตต์ DAYLIGHT ...
1,250 988 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1232676
สปอตไลท์ SOLAR SHINING S-FD050656-3SL 50 วัตต์ DAY...
2,490 1,400.6 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1232767
สปอตไลท์ SOLAR NAGAS BRIGHT 100 วัตต์ WARM WHITE ส...
3,620 1,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1173703
ไฟสปอทไลท์ SOLAR EVE 596108 10 วัตต์ WARMWHITE สีด...
1,270 1,198 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187568
สปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN JUMBO 50 วัตต์ DAYLIGHT สีด...
2,025 1,690 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1212745
สปอตไลท์ SOLAR HI-TEK HFSF 200 วัตต์ DAYLIGHT สีเท...
3,035 2,490 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1226276
ไฟสปอทไลท์ SOLAR LUMAX 58-L0024 300 วัตต์ เดย์ไลท์...
5,235 3,141 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1226301
ไฟสปอทไลท์ SOLAR LUMAX 58-L0021 60 วัตต์ เดย์ไลท์ ...
2,535 1,521 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1140923
สปอตไลท์ SOLAR BEC WOODY 60 วัตต์ DAYLIGHT MODERN ...
2,990 1,490 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1188896
ไฟสปอทไลท์ SOLAR PHILIPS BVC080 LED9/765 6 วัตต์ D...
1,800 1,499 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1247394
สปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN RHINO 400 วัตต์ DAYLIGHT สี...
4,999 3,999 บาท
SKU: 1229175
สปอตไลท์ SOLAR EVE 597105 200 วัตต์ WARM WHITE สีด...
2,925 2,788 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1229168
สปอตไลท์ SOLAR EVE 597099 200 วัตต์ DAYLIGHT สีดำ
2,925 2,788 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229185
สปอตไลท์ SOLAR EVE 597075 100 วัตต์ DAYLIGHT สีดำ
2,505 2,388 บาท
SKU: 1220531
ไฟสปอตไลท์ SOLAR LUMIRA LSC028 ULTRA 60 วัตต์ DAYL...
1,550 1,060 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1220364
สปอตไลท์ SOLAR LUMIRA LSC028 ULTRA 100 วัตต์ DAYLI...
2,379 1,620 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1175443
ไฟสปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN FLOOD 300 วัตต์ DAYLIGHT ...
5,599 3,899 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1216183
สปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN JUMBO 50 วัตต์ WARM WHITE ส...
2,025 1,690 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1117400
สปอตไลท์ SOLAR EVE 580862 40 วัตต์ DAYLIGHT สีดำ
1,680 1,588 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217234
สปอตไลท์ SOLAR LUMAX 58-L0016 300 วัตต์ DAYLIGHT ส...
4,035 2,421 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
SKU: 1183231
ไฟสปอตไลท์ SOLAR EVE 596924 300 วัตต์ WARMWHITE สี...
4,210 3,988 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1225722
ไฟสปอตไลท์ SOLAR NAGAS BRIGHT 200 วัตต์ DAYLIGHT ส...
4,890 2,690 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1247405
สปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN RHINO 300 วัตต์ DAYLIGHT สี...
3,749 2,999 บาท
SKU: 1188942
สปอทไลท์ SOLAR RACER FLOODLIGHT 200 วัตต์ วอร์มไวท...
3,010 2,865 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1165843
ไฟสปอตไลท์ SOLAR HI-TEK HFSS00 100 วัตต์ DAYLIGHT ...
2,615 1,998 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1247372
สปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN RHINO 200 วัตต์ DAYLIGHT สี...
2,999 2,399 บาท
SKU: 1141011
สปอตไลท์ SOLAR BEC WOODY 100 วัตต์ DAYLIGHT MODERN...
3,390 1,890 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117542
สปอตไลท์ SOLAR EVE 580848 10 วัตต์ DAYLIGHT สีดำ
1,270 1,198 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165902
ไฟสปอตไลท์ SOLAR HI-TEK HFSS000 60 วัตต์ DAYLIGHT ...
1,880 1,498 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1225714
ไฟสปอตไลท์ SOLAR NAGAS BRIGHT 300 วัตต์ DAYLIGHT ส...
6,525 3,590 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1232686
สปอตไลท์ SOLAR SHINING S-FD200656-3SL 200 วัตต์ DA...
3,890 2,716.6 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1232694
สปอตไลท์ SOLAR SHINING S-FD100656-3SL 100 วัตต์ DA...
2,990 1,870.6 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1207789
สปอทไลท์ SOLAR RACER CLEAN LIGHT 70 วัตต์ DAYLIGHT...
1,500 1,425 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
SKU: 1232737
สปอตไลท์ SOLAR LEKISE FLOOD LIGHT 105 วัตต์ DAYLIG...
2,479 2,355 บาท
SKU: 1207825
สปอทไลท์ SOLAR RACER CLEAN LIGHT 120 วัตต์ DAYLIGH...
2,320 2,095 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
SKU: 1212751
สปอตไลท์ SOLAR HI-TEK HFSF 300 วัตต์ DAYLIGHT สีเท...
3,770 3,290 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1226275
ไฟสปอทไลท์ SOLAR LUMAX 58-L0023 200 วัตต์ เดย์ไลท์...
4,185 2,511 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1247414
สปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN RHINO 100 วัตต์ DAYLIGHT สี...
1,999 1,599 บาท
SKU: 1229169
สปอตไลท์ SOLAR EVE 597051 60 วัตต์ DAYLIGHT สีดำ
1,875 1,788 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1229192
สปอตไลท์ SOLAR EVE 597082 100 วัตต์ WARM WHITE สีด...
2,505 2,388 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1220349
สปอตไลท์ SOLAR SYLVANIA START 8 วัตต์ DAYLIGHT สีเ...
1,590 1,390 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1220360
สปอตไลท์ SOLAR SYLVANIA START 15 วัตต์ DAYLIGHT สี...
2,690 2,290 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1175358
ไฟสปอตไลท์ SOLAR LAMPTAN FLOOD 200 วัตต์ DAYLIGHT ...
4,409 3,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 185 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214202
สปอตไลท์ SOLAR SHINING S-FD150009-1SL 150 วัตต์ DA...
4,890 3,055 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1221636
ไฟสปอตไลท์ SOLAR LUMIRA LSC 028 ULTRA 200 วัตต์ DA...
2,990 2,080 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1235405
ไฟสปอตไลท์ SOLAR BEC SPIDER 120 วัตต์ DAYLIGHT/COO...
2,790 2,090 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1117775
สปอตไลท์ SOLAR EVE 580886 100 วัตต์ DAYLIGHT สีดำ
2,940 2,788 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
SKU: 1217229
สปอตไลท์ SOLAR LUMAX 58-L0013 60 วัตต์ DAYLIGHT สี...
1,785 1,071 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
SKU: 1217244
สปอตไลท์ SOLAR LUMAX 58-L0020 400 วัตต์ WARM WHITE...
4,635 2,781 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1183184
ไฟสปอตไลท์ SOLAR EVE 596917 200 วัตต์ WARMWHITE สี...
3,150 2,988 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183165
ไฟสปอตไลท์ SOLAR EVE 580909 300 วัตต์ DAYLIGHT สีด...
4,210 3,988 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093802
ไฟสปอตไลท์ RIN 216218804 สีดำ
1,400 599 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1225707
ไฟสปอตไลท์ SOLAR NAGAS BRIGHT 100 วัตต์ DAYLIGHT ส...
3,620 1,990 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1207835
สปอทไลท์ SOLAR RACER CLEAN LIGHT 220 วัตต์ DAYLIGH...
3,010 2,865 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1188760
ไฟสปอทไลท์ SOLAR PHILIPS BVC080 LED15/765 10 วัตต์...
2,500 1,999 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173618
ไฟสปอทไลท์ SOLAR EVE 596115 40 วัตต์ WARMWHITE สีด...
1,680 1,588 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232751
สปอตไลท์ SOLAR LEKISE FLOOD LIGHT 150 วัตต์ DAYLIG...
3,205 3,055 บาท
SKU: 1232889
ไฟสปอตไลท์ SOLAR NAGAS BRIGHT 300 วัตต์ WARM WHITE...
6,525 3,590 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1235426
ไฟสปอตไลท์ SOLAR BEC SPIDER 70 วัตต์ DAYLIGHT/COOL...
2,190 1,590 บาท
SKU: 1141012
สปอตไลท์ SOLAR BEC WOODY 150 วัตต์ DAYLIGHT MODERN...
4,290 2,480 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1188897
สปอทไลท์ SOLAR RACER FLOODLIGHT 300 วัตต์ วอร์มไวท...
3,880 3,495 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
SKU: 1229191
สปอตไลท์ SOLAR EVE 597112 300 วัตต์ DAYLIGHT สีดำ
3,869 3,688 บาท
SKU: 1232752
สปอตไลท์ SOLAR LEKISE FLOOD LIGHT 75 วัตต์ DAYLIGH...
1,989 1,895 บาท
SKU: 1188933
สปอทไลท์ SOLAR RACER FLOODLIGHT 100 วัตต์ วอร์มไวท...
2,320 2,095 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1217252
สปอตไลท์ SOLAR LUMAX 58-L0015 200 วัตต์ DAYLIGHT ส...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 201 รายการ

 

ไฟสปอทไลท์โซล่าเซลล์

ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนล้วนแต่มีการใช้งานไฟฟ้าไปกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอน ทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าระบบไฟฟ้า เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก แต่หากจะใช้การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนเหมือนเดิมนั้นก็ย่อมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะเป็นพิษ ฉะนั้นพลังงานไฟฟ้าทางเลือกที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ หรือที่หลายๆ ท่านรู้จักกันในชื่อ โซล่าเซลล์ (Solar Cell) จึงถือเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเลือกใช้งาน “โคมไฟโซล่าเซลล์ (Solar Cell Lamps)” จะเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะ เพราะเป็นพลังงานที่สะอาดจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี แถมยังส่งผลให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟได้อีกด้วย ซึ่งการทำงานของโคมไฟโซล่าเซลล์คือมาจากโซล่าเซลล์ที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างต่อหลอดไฟ โดยจะมีการเก็บไว้เพื่อรอช่วงเวลาที่จะถูกนำไปใช้ต่อไป จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน ฉะนั้นโคมไฟโซล่าเซลล์จึงได้มีการผลิตออกมาให้มีหลากหลายประเภท เพื่อให้สามารถครอบคลุมทุกการใช้งาน และความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โคมไฟโซล่าเซลล์ เป็นโคมไฟที่ใช้ติดกับผนังเพื่อให้แสงสว่างเฉพาะจุด หรือตกแต่งผนังให้สวยงาม เช่น หน้าประตูบ้าน ในโรงจอดรถ หรือจุดที่เป็นมุมมืดของบ้าน ส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อควบคุมการปล่อยแสง โดยจะมีการให้แสงสว่างทั้งแบบส่องขึ้น ส่องลง หรือให้แสงสว่างรอบๆ ตามแต่จุดประสงค์ หรือความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งโคมไฟผนังโซล่าเซลล์ที่คุณพบเห็นกันบ่อยๆ ก็จะมี ไฟกิ่งโซล่าเซลล์ (Solar Wall Brackets) และ ไฟผนังโซล่าเซลล์ (Solar Wall Lamps)

การใช้ ไฟสปอทไลท์โซล่าเซลล์ มีประโยชน์อย่างไร ?

ไฟสปอทไลท์โซล่าเซลล์ Homepro

สามารถเลือกซื้อ ไฟสปอทไลท์โซล่าเซลล์ ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284