1284

ซื้อสี มีช่าง
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
สาขาที่ร่วมรายการ :
ที่ โฮมโปร ทุกสาขา
ซื้อสี มีช่าง
* เมื่อซื้อสินค้า พร้อมบริการทาสี Package Premium และ Standard ในสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 50 ตร.ม.

ค่าบริการทาสี ภายใน 80.-/ตร.ม. ภายนอก 135.-ตร.ม. (รวมนั่งร้าน )
1. ขอบเขตและเงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด
2. ขั้นตอนการทาสีเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
3. บริการนี้เฉพาะทาสีภายใน และ ภายนอก ปรับพื้นผิวที่มีรอยร้าวขนาดความกว้างไม่เกิน 2 มม. เท่านั้น ( ไม่รวมงานฝ้าเพดาน , งานซ่อมแซม )
4. ส่วนลดค่าแรงมาสีไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
5. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ทาสีบ้านได้ไม่เกิน 31 สิงหาคม 2565
6. สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขาย หรือ เคาน์เตอร์ Home Service
7. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลข Home Card


สอบถามเพิ่มเติม Call Center 1284
*ภายใต้เงื่อนไข ตามที่บัตรฯ และบริษัทฯ กำหนด
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
1 เมษายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
01 Jan. 2022 – 31 Dec. 2022
01 Jan 2022 – 31 Dec 2022