1284
ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต ยูโอบี
ลูกค้าบัตรเครดิต ยูโอบี และลูกค้าบัตรเครดิต TMRW เมื่อผ่อนชำระ 0% 4 เดือนขึ้นไป กับ โฮมโปรออนไลน์
รับเครดิตเงินคืนทุก 10,000 บาท/เซลส์สลิป รับ 300 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืน 900 บาท/เซลส์สลิป) จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท ตลอดรายการ
เงื่อนไขรายการ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีและบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกคะแนนสะสม / เครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ร่วมรายการเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
  • จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะการผ่อนชำระ 0% ตั้งแต่ 4-10 เดือนเท่านั้น
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • คะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
  • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม/ยอดเครดิตเงินคืนเพิ่ม ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 Mar 2022 - 31 Dec 2022
1 Mar 2022 - 31 Dec 2022
01 Jul 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jul 2022 - 31 Dec 2022
01 Aug 2022 - 31 Aug 2022
01 Aug 2022 - 30 Sep 2022
01 Aug 2022 - 31 Aug 2022
01 Aug 2022 - 31 Aug 2022
01 Mar 2022 - 28 Feb 2023