ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
free ship

HomeCard Day Get Cashback
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
29 กันยายน 2564 – 3 ตุลาคม 2564
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 100,000.-

1. ชำระเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท ต่อท่านตลอดรายการ

ยอดใช้จ่ายสะสม / วัน (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
15,000 - 29,999.- 150.-
30,000 - 59,999.- 400.-
60,000 - 119,999.- 1,000.-
120,000 บาทขึ้นไป 2,500. -

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ ท่าน/ วัน ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.64 – 20 ต.ค.64 และ 26 ต.ค.64 - 31 ต.ค.64

**จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ช้อปผ่านออนไลน์ > SMS พิมพ์ HPI วรรคตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BABKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS

2. ผ่อนชำระ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท ต่อท่านตลอดรายการ

ยอดใช้จ่ายสะสม / วัน (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
25,000 - 49,999.- 200.-
50,000 - 99,999.- 500.-
100,000 - 199,999.- 1,500.-
200,000 บาทขึ้นไป 4,000. -

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ ท่าน/เซลล์สลิป

**จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท/ ท่าน/ตลอดรายการ

ช้อปผ่านออนไลน์ > SMS พิมพ์ HPK วรรคตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BABKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS
เงื่อนไขการชำระเต็มจำนวนรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th โดยลงทะเบียน SMS พิมพ์ HPI วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน) ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.64 - 31 ต.ค.64 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 15,000 - 29,999 บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 150 บาท , ยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 – 59,999 บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 400 บาท , ยอดใช้จ่ายสะสม 60,000 – 119,999 บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท , ยอดใช้จ่ายสะสม 120,000 บาทขึ้นไป/วัน รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท และระหว่างวันที่ 21 ต.ค.64 – 25 ต.ค.64SCB Private Banking/ First/ Prime เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 300,000 บาทขึ้นไป/ วัน รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน/วัน วันที่ 29 ก.ย.64 – 20 ต.ค.64 และ 26 ต.ค.64 - 31 ต.ค.64
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 60,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 29 ก.ย.64 – 31 ต.ค.64
 • รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
เงื่อนไขการผ่อนชำระรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th โดยลงทะเบียน SMS พิมพ์ HPK วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน) ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.64 - 31 ต.ค.64
 • เมื่อมียอดแบ่งจ่าย 25,000 - 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท , ยอดแบ่งจ่าย 50,000 – 99,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท , ยอดแบ่งจ่าย 100,000 – 199,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท , ยอดแบ่งจ่าย 200,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ ท่าน/ เซลล์สลิป หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท/ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งจ่ายในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • รายการ Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
เงื่อนไขรวม
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหาขอให้ติดต่อกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของธนาคาร
 • ธนาคาร และ โฮมโปร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และโฮมโปร เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
รับเครดิตเงินคืน 2%
รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อช้อปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ชำระเต็มจำนวนและแบ่งชำระขึ้นไป/เซลล์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
10,000.- 2%
100,000.- 3,000.-
200,000.- 6,000.-
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรก เพียงครั้งเดียว ก่อนหรือหลังทำรายการก็ได้ รับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน SMS หรือ UCHOOSE พิมพ์ HDAY เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก แล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรก เพียงครั้งเดียว ก่อนหรือหลังทำรายการก็ได้ รับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดที่ยอดช้อป 200,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรเครดิต/ตลอดรายการ และสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรเครดิต/ตลอดรายการ
 • งดรับคะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส 25 บาท = 1 คะแนน สำหรับยอดใช้จ่ายที่ได้รับเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากจบรายการส่งเสริมการขาย โดยสมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าว ออกจากบัญชีบัตรฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 • สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนที่เกินจาก 200,000 บาท ยังคงได้รับคะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส 25 บาท=1 คะแนนตามปกติ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายแบ่งชำระเครื่องใช้ไฟฟ้า 0% นาน 10 เดือน และ Water Solution รหัสลงทะเบียน HK1,HK2 Brand fair รหัสลงทะเบียน HTW , HMA , HSAและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท/เซลล์สลิป
 • เครดิตเงินคืนจะมอบให้ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลังในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูล ที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีมีคำพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
 • รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ0-2646-3000
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
เงื่อนไขรวม
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลังในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูล ที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีมีคำพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284
 • รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ0-2646-3000
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
01 Nov 2021 - 30 Nov 2021
01 Nov 2021 - 30 Nov 2021
01 Oct 2021 - 31 Dec 2021
15 Oct 2021 - 31 Dec 2021
01 Oct 2021 - 31 Dec 2021
01 Jan 2021 - 30 Dec 2021
01 Nov 2021 - 31 Oct 2021
01 Oct 2021 - 31 Dec 2021
01 Oct 2021 - 31 Oct 2021
01 Mar 2021 - 28 Feb 2022
1 Oct 2021 - 30 Nov 2021