1284

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
รอบรายการส่งเสริมการขายที่ 1 :
12 ต.ค. 64 – 31 ต.ค. 64
รอบรายการส่งเสริมการขายที่ 2 :
1 พ.ย. 64 - 30 พ.ย. 64
รอบรายการส่งเสริมการขายที่ 3 :
1 ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 13%
สะสมยอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวน และ ผ่อนชำระ รับเครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 13%

(จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหลัก/วัน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหลัก/วัน)

ลงทะเบียนแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน UCHOOSE หรือ SMS เพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรอบรายการส่งเสริมการขาย โดยการพิมพ์ HSHOP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก แล้วส่ง SMS มาที่ 081 927 9999
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS หรือ UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ ลงทะเบียนแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน UCHOOSE หรือ SMS เพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรอบรายการส่งเสริมการขาย
 • การลงทะเบียนรหัส HSHOP นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนสะสม เท่ายอดใช้จ่ายที่โฮมโปร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยหักคะแนนสะสมสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหลัก/วันและจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหลัก/วัน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเฉพาะบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายตามจำนวนที่กำหนดและมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น
 • เฉพาะการช้อปผ่านโฮมโปร ออนไลน์ www.HomePro.co.th และ QR Payment Shop for You สะสมยอดใช้จ่ายได้ทั้งชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ในระยะเวลาที่กำหนด
 • คะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ตามยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ในแต่ละรอบ แต่ไม่เกินคะแนนคงเหลือในบัญชีบัตรฯ บริษัทฯจะดำเนินการหักคะแนนภายใน 60 วัน นับจากจบรายการส่งเสริมการขาย โดยสมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการมอบเครดิตเงินคืน สำหรับรายการใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักคะแนนสะสมดังกล่าวได้
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ ระบบทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันได้ ยกเว้นรายการส่งเสริมการขาย HomePro Super Expo สามารถใช้ร่วมกันได้
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
 • กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลังในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูล ที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
 • รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ0-2646-3000
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 Mar 2022 - 31 Dec 2022
1 Mar 2022 - 31 Dec 2022
01 Jul 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jul 2022 - 31 Dec 2022
01 Aug 2022 - 31 Aug 2022
01 Aug 2022 - 30 Sep 2022
01 Aug 2022 - 31 Aug 2022
01 Aug 2022 - 31 Aug 2022
01 Mar 2022 - 28 Feb 2023