1284ถึง

สีน้ำมันเคลือบพิเศษ

SKU: 134576
สีน้ำมันลายฆ้อน RUST-OLEUM 7215 1/4GL
1,752 1,460 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 146 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1102567
สีน้ำมันเคลือบด้าน TOA GLIPTON BASE D สีขาว 1 แกลล...
900 590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 59 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 204834
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีน้ำตาล 162 เงา 1/4 ...
336 280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 28 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1049807
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต CABIN 509 ALUMINIUM สีเทา 1/4...
257 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 21 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1049830
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 545 LIME GREEN สีเ...
252 210 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 21 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1049291
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 509 ALUMINIUM สีเท...
845 705 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 70 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1049100
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 566 FRENCH GRAY สี...
802 670 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 67 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1049944
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 558 CHOCOLATE สีน้...
252 210 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 21 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1049943
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 557 GOLDEN BROWN ส...
252 210 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 21 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 204838
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีน้ำตาล 164 เงา 1/4 ...
336 280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 28 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 204862
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีน้ำเงิน 144 เงา 1/4...
336 280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 28 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 204865
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีน้ำเงิน 145 เงา 1/4...
336 280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 28 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 204939
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีเหลือง 115 เงา 1 แก...
1,086 905 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 90 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 204991
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีเขียว 135 เงา 1 แกล...
1,035 865 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 86 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 134578
สีน้ำมันลายฆ้อน RUST-OLEUM 7213 1/4GL
1,867 1,555 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 155 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1049868
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 500 สีขาว 1/4 แกลล...
252 210 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 21 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1049207
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 599 สีดำ 1 แกลลอน
802 670 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 67 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1152229
สีเคลือบเงา NATIONAL สีเขียวฟ้า 603 1 แกลลอน
450 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 45 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1049962
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 536 สี ROYAL BLUE ...
252 210 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1049963
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 599 สีดำ 1/4 แกลลอ...
229 190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 19 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 204836
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีน้ำตาล 163 เงา 1/4 ...
336 280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 28 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 204840
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีเทา 102 เงา 1/4 แกล...
336 280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 28 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 204849
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีเขียว 132 เงา 1/4 แ...
336 280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 28 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 204866
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีดำ 199 เงา 1/4 แกลล...
336 280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 28 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 204882
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีเหลือง 115 เงา 1/4 ...
378 315 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 31 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 204889
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีน้ำเงิน 147 เงา 1/4...
378 315 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 31 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 204954
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีส้ม 120 เงา 1 แกลลอ...
1,242 1,035 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 103 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 204972
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีน้ำตาล 163 เงา 1 แก...
1,035 865 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 86 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 204975
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีน้ำตาล 164 เงา 1 แก...
1,035 865 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 86 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1049284
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 500 สีขาว 1 แกลลอน
802 670 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 67 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 204847
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีเทา 109 เงา 1/4 แกล...
349 295 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 29 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 204784
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีเหลือง 111 เงา 1/4 ...
336 280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 28 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1049946
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 569 PERSIAN สีเทา ...
252 210 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 21 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 204987
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีเทา 109 เงา 1 แกลลอ...
1,070 895 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 89 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1049933
สีน้ำมันเคลือบแอลคีต DYNO CABIN 522 PALE IVORY สีค...
252 210 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 21 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 204998
สีน้ำมันเคลือบเงาแอลคีต DYNO สีดำ 199 เงา 1 แกลลอน
1,035 865 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 86 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1152228
สีเคลือบเงา NATIONAL สีครีมเหลือง 201 1 แกลลอน
450 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 45 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 134577
สีน้ำมันลายฆ้อน RUST-OLEUM 7214 1/4GL
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1152295
สีเคลือบเงา DELTA สีเทาเข้ม 705 1 แกลลอน
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ

สีน้ำมันเคลือบพิเศษ (Special Enamel Coating)

หลายคนคงเคยพบเจอกับปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ชำรุดเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปกรณ์โลหะขึ้นสนิม เฟอร์นิเจอร์ไม้ผุพัง หรือสีรั้วบ้านหลุดลอก ซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีความรู้สำหรับการป้องกันปัญหาเหล่านี้ ก็อาจจะทำการทิ้งสิ่งของเหล่านั้นแล้วซื้อของใหม่มาแทน แต่ที่จริงแล้ววิธีที่จะสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ก็คือ การทาสีโดยการใช้งาน “สีน้ำมันเคลือบพิเศษ” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่าสีน้ำมันเคลือบเงา หรือสีน้ำมันเคลือบแอลคีต เป็นผลิตภัณฑ์สีเฉพาะทางอีกหนึ่งประเภทที่มีไว้สำหรับทาเคลือบบนพื้นผิววัสดุเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ หรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน เป็นสีที่ผลิตขึ้นจาก แอลคิดเรซิน (Alkyd Resin) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการสร้างฟิล์มหรือสีเคลือบใสผสมกับแม่สี โดยใช้น้ำมัน หรือทินเนอร์เป็นตัวทำละลายเพื่อผสมสีให้เจือจาง เนื่องจากสีน้ำมันเคลือบเงาจะมีความเข้มข้นสูง ใช้สำหรับทาบนพื้นผิวงานไม้ งานโลหะ หรือบางยี่ห้อก็จะสามารถทาบนพื้นผิวปูน และคอนกรีตเพื่อให้เกิดความเงางามได้เช่นกัน โดยคุณสมบัติของสีน้ำมันเคลือบพิเศษคือ ช่วยลดความเสียหายบนพื้นผิวของวัสดุต่างๆ เช่น ป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันไม้ผุหรือสีถลอก รวมถึงป้องกันเชื้อรา อีกทั้งยังช่วยให้วัสดุนั้นๆ ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

วิธีการเลือกใช้งานสีน้ำมันเคลือบเงา

การเลือกสีน้ำมันเคลือบพิเศษจะค่อนข้างมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้ซื้อควรจะต้องสังเกตให้ดี โดยสิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือ คุณสมบัติที่คุณต้องการ ซึ่งสีน้ำมันเคลือบเงาจะมีคุณสมบัติหลักๆ อยู่ 2 อย่างคือ ทนต่อความร้อน เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้พื้นผิวถูกทำลาย เหมาะสำหรับการใช้งานกับวัสดุที่ต้องวางทิ้งไว้สัมผัสกับสภาพอากาศอยู่ตลอด ส่วนอีกหนึ่งคุณสมบัติคือ ทนต่อสารเคมี เพราะสารเคมีย่อมมีฤทธิ์กัดกร่อนและทำลายพื้นผิวได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้สิ่งของเหล่านั้นชำรุดได้เช่นกัน ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องเลือกคุณสมบัติของสีน้ำมันเคลือบเงาให้เหมาะสมกับลักษณะงานด้วย และสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือการเลือกใช้สีน้ำมันเคลือบเงาตามประเภทของวัสดุพื้นผิวงาน เพื่อที่คุณจะได้เลือกซื้อสีน้ำมันเคลือบเงาให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ โดยแต่ละวัสดุก็จะมีวิธีการเลือกที่แตกต่างกัน ดังนี้

งานไม้ เป็นวัสดุที่คนมักจะนิยมนำสีน้ำมันเคลือบเงาไปทา เพราะสำหรับวัสดุไม้นั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจเกิดการผุพังได้ง่าย ซึ่งสีน้ำมันเคลือบเงาจะช่วยรักษาสภาพการใช้งานด้วย ทั้งช่วยป้องกันการผุพังของไม้ ป้องกันการเกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ แถมยังช่วยเคลือบไม้ให้มีความมันวาวสวยงาม ดูเหมือนของใหม่อยู่ตลอดเวลา

งานโลหะ เพราะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านก็มีการทำจากวัสดุโลหะอยู่เป็นจำนวนมาก โดยปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ การเกิดสนิม ฉะนั้นสีน้ำมันเคลือบเงาจะเป็นตัวช่วยในการป้องกันการเกิดสนิม และส่วนใหญ่จะใช้สารอัลคิดเรซินที่มีความทนทานต่อความร้อนเป็นตัวยับยั้ง และลดการเกิดสนิม

งานผิวปูน และงานคอนกรีต โดยปกติแล้วสีน้ำมันเคลือบเงาจะไม่สามารถทาบนผิวปูน และคอนกรีตได้ เนื่องจากมีค่าความเป็นด่างสูง และสีน้ำมันเคลือบเงานั้นก็ไม่ค่อยถูกกับความเป็นด่างเท่าไรนัก หากทำการทาลงไปก็อาจทำให้พื้นผิวปูนเกิดไขสบู่ขึ้นมาได้ แต่ในปัจจุบันก็ได้มีสีน้ำมันเคลือบเงาบางยี่ห้อที่สามารถทาลงบนผิวปูน และคอนกรีตได้ ซึ่งการทาสีน้ำมันเคลือบเงาลงไปก็จะช่วยรักษาพื้นผิว และยืดระยะเวลาการใช้งานได้อีกด้วย

สีน้ำมันเคลือบพิเศษ สีน้ำมันเคลือบเงา สีน้ำมันเคลือบแอลคีต HomePro

หากคุณกำลังมองหาสีน้ำมันเคลือบพิเศษ สำหรับทาเคลือบพื้นผิววัสดุไม้ โลหะ ปูน และคอนกรีตเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม รวมถึงมองหาสีเฉพาะทางประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็น สีรองพื้นโลหะ สีทาหลังคา หรือสีรองพื้นงานอุตสาหกรรม ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284