ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN

ถึง

มือจับเขาควาย

SKU: 1085101
เขาควายทั่วไป ISON 2908 SN
650 329 บาท
SKU: 1115816
เขาควายทั่วไป FITT PLUS L-005 สีสเตนเลส
1,200 599 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 59 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276969
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.788 สเตนเลส
770 449 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 278590
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.792 สีสเตนเลส
740 499 บาท
SKU: 1112671
เขาควายห้องน้ำ YALE EL4422US15 สเตนเลส
465 390 บาท
SKU: 263843
เขาควายทั่วไป YALE L5327 US3
725 620 บาท
SKU: 1154535
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.668 สีดำ
1,200 819 บาท
SKU: 1151928
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.733 สีดำ
1,200 790 บาท
SKU: 263837
เขาควายทั่วไป YALE L5317 US15 SS
725 615 บาท
SKU: 1017469
เขาควายห้องน้ำ ISON 2908SN-BK SS สีเงิน
630 319 บาท
SKU: 1112672
เขาควายห้องน้ำ YALE L9122 US15
925 699 บาท
SKU: 263836
เขาควายทั่วไป YALE L5327 US15 SS
725 615 บาท
SKU: 1115728
เขาควายทั่วไป FITT PLUS L-009 สีสเตนเลส
1,200 599 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 59 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 286709
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.790
770 529 บาท
SKU: 1115852
เขาควายทั่วไป FITT PLUS L-007 สีสเตนเลส
1,200 599 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 59 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115842
เขาควายทั่วไป FITT PLUS L-008 สีสเตนเลส
1,200 599 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 59 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154564
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.667
1,200 799 บาท
SKU: 1158521
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.730
1,200 750 บาท
SKU: 263834
เขาควายห้องน้ำ YALE L5322 US15 SS
620 515 บาท
SKU: 1100364
เขาควายทั่วไป YALE L9127 US15 สีเงิน
995 770 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103688
เขาควายทั่วไป YALE EL4427US15 สีสเตนเลส
465 390 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1112597
เขาควายทั่วไป YALE L9137 US15
995 770 บาท
SKU: 104174
เขาควายทั่วไป SOLEX 425 SS
675 449 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118751
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.804 สีสเตนเลส
1,200 790 บาท
SKU: 1154563
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.737 สีดำ
1,200 790 บาท
SKU: 1096449
เขาควายทั่วไป FITT 2690 สีทองเหลือง
799 369 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 36 บาท
SKU: 1156238
เขาควายทั่วไป FITT PLUS L-006 สีดำ
1,200 659 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 65 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163290
เขาควายทั่วไป AZLE 409 สเตนเลส
590 369 บาท
SKU: 286858
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.791
770 529 บาท
SKU: 1110260
เขาควายทั่วไป VECO 6815-ET ดำ
890 799 บาท
SKU: 1154480
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.669
1,200 799 บาท
SKU: 1118639
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.812 สีสเตนเลส
1,200 790 บาท
SKU: 1118649
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.816 สเตนเลส
1,200 790 บาท
SKU: 1118664
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.808 สีสเตนเลส
1,200 790 บาท
SKU: 1100363
เขาควายทั่วไป YALE L9117 US15 สีสเตนเลส
995 770 บาท
SKU: 1112646
เขาควายทั่วไป YALE L9147
995 770 บาท
SKU: 1112596
เขาควายห้องน้ำ YALE L9112 US15
925 699 บาท
SKU: 1156062
เขาควายทั่วไป FITT PLUS L-005 สีดำ
1,200 659 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 65 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 263840
เขาควายทั่วไป YALE L5327 US5
725 625 บาท
SKU: 1092073
เขาควายทั่วไป SOLEX 425HM02SS สีสเตนเลส
685 595 บาท
SKU: 1091947
เขาควายทั่วไป SOLEX 425H4SS สีสเตนเลส
685 595 บาท
SKU: 1149020
เขาควายทั่วไป SOLO 9481 สีสเตนเลส
750 565 บาท
SKU: 286712
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.798 สีทองเหลืองรมดำ
770 529 บาท
SKU: 286706
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.789
770 529 บาท
SKU: 276967
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.780 สเตนเลส
770 499 บาท
SKU: 1149038
เขาควายห้องน้ำ SOLO 9481A BK-SN สีสเตนเลส
660 495 บาท
SKU: 189178
เขาควายทั่วไป ISEO 6411 STAINLESS
510 329 บาท
SKU: 263841
เขาควายทั่วไป YALE L5317 US5
725 615 บาท
SKU: 276971
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.796 สเตนเลส
770 499 บาท
SKU: 1158409
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.734
1,200 790 บาท
SKU: 1139858
เขาควายทั่วไป COLT LITE 209 SN
590 515 บาท
SKU: 1085095
เขาควายทั่วไป ISON 6406SS สีสเตนเลส
570 519 บาท
SKU: 263842
เขาควายทั่วไป YALE L5317 US3
725 615 บาท
SKU: 1100308
เขาควายทั่วไป VECO 6021 65 มม. สีเงิน
890 759 บาท
SKU: 1061681
เขาควายทั่วไป KRUKER 3075 75 มม. สีสเตนเลส
649 บาท
SKU: 1139915
เขาควายห้องน้ำ COLT LITE 209 สีทองแดงรมดำ
600 435 บาท
SKU: 263835
เขาควายห้องน้ำ YALE L5312 US15 SS
620 520 บาท
SKU: 1061682
เขาควายทั่วไป KRUKER 3075 75 มม.
649 บาท
SKU: 266387
เขาควายห้องน้ำ YALE L5312 US5 AB
620 520 บาท
SKU: 1093140
เขาควายทั่วไป COLT LITE 812 SN
542 440 บาท
SKU: 252871
เขาควายทั่วไป ISON 6721
550 475 บาท
SKU: 287651
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.799
770 529 บาท
SKU: 266388
เขาควายห้องน้ำ YALE L5322 US5
620 520 บาท
SKU: 1165491
เขาควายห้องน้ำ AZLE L-009
1,200 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093139
เขาควายห้องน้ำ COLT #8028 AC สีทองแดงรมดำ
513 450 บาท
SKU: 286711
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.795
740 519 บาท
SKU: 1100315
เขาควายทั่วไป VECO 6491 65 MM สีสเตนเลส
890 599 บาท
SKU: 263839
เขาควายทั่วไป YALE L5317 US11 AC
725 615 บาท
SKU: 283706
เขาควายทั่วไป SOLO 9481A 60-75 MM สีดำ
780 595 บาท
SKU: 1110226
เขาควายทั่วไป VECO 6424-SS-ET สเตนเลส
890 499 บาท
SKU: 1110245
เขาควายทั่วไป VECO 6424-BLK-ET ดำ
890 799 บาท
SKU: 276970
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.800
740 499 บาท
SKU: 1100266
เขาควายทั่วไป VECO 6723 สีดำ
890 799 บาท
SKU: 1157071
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.745 สีดำ
1,200 790 บาท
SKU: 1118650
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.815 สีทองแดงรมดำ
1,200 790 บาท
SKU: 263833
เขาควายห้องน้ำ YALE L5312 US11
620 520 บาท
SKU: 286716
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.797
770 529 บาท
SKU: 228042
เขาควายทั่วไป + กุญแจลิ้นตาย ISEO 6406
1,450 1,229 บาท
SKU: 1087104
เขาควายทั่วไป FINDLAY 3431 65 มม. สีสเตนเลส
759 499 บาท
SKU: 1118761
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.819 ทองแดงรมดำ
1,200 790 บาท
SKU: 286705
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.787 สีทองแดงรมดำ
740 บาท
SKU: 270612
เขาควายทั่วไป + DEAD BOLT ISON COMBO-D + 6406 SS
1,150 975 บาท
SKU: 278589
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.784 สเตนเลส
740 499 บาท
SKU: 263838
เขาควายทั่วไป YALE L5327 US11 AC
725 625 บาท
SKU: 1154524
เขาควายทั่วไป HAFELE 489.10.666
1,200 819 บาท
SKU: 1096505
เขาควายทั่วไป FITT 2693 SS-ET สีสเตนเลส
490 369 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 36 บาท
SKU: 200159
เขาควายทั่วไป ISEO 6405
900 699 บาท
SKU: 286715
เขาควายห้องน้ำ HAFELE 489.10.801 สีทองเหลืองเงา
740 บาท
SKU: 1074474
เขาควายทั่วไป+DB VECO SLH419L-DB-ET-3
1,299 990 บาท
SKU: 1061449
เขาควายทั่วไป KRUKER KKSS-4507 75 มม.
649 บาท
SKU: 1165472
เขาควายห้องน้ำ AZLE L-005
1,200 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093321
เขาควายห้องน้ำ COLT #8028 SN สีซาติน
670 589 บาท
SKU: 246052
เขาควายทั่วไป MUL-T-LOCK DTSO-821 PVD
4,280 บาท
SKU: 1085111
เขาควายทั่วไป ISON 6406AC สีทองแดงรมดำ
570 519 บาท
SKU: 1152300
เขาควายทั่วไป VECO 6254-SS-ET สีสเตนเลส
890 759 บาท
SKU: 1093240
เขาควายทั่วไป COLT 8028 สีทองแดงรมดำ
558 495 บาท
SKU: 263832
เขาควายห้องน้ำ YALE L5322 US11
620 520 บาท
SKU: 200211
เขาควายทั่วไป ISEO 6405
1,020 779 บาท
SKU: 228029
เขาควายทั่วไป + กุญแจลิ้นตาย ISEO 6406
สินค้าหมด
SKU: 1087188
เขาควายห้องน้ำ SOLEX 1704SN/BK สีทองเหลืองรมดำ
สินค้าหมด

มือจับประตู (Door Handles)

มือจับประตู เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งคู่กับประตูบ้านที่เรามักพบเห็นกันทั่วไป และเป็นอุปกรณ์ประตูที่จำเป็นต้องมีใช้งานทุกที่ มีลักษณะที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ลูกบิดประตู, มือจับ Mortise, มือจับเขาควาย, มือจับบานเลื่อน หรือ กลอนประตูดิจิตอล โดยการเลือกมือจับประตูสำหรับใช้งานจะต้องคำนึงถึงเรื่องของราคาและยี่ห้อมือจับประตู ซึ่งตามท้องตลาดปัจจุบันมีให้เลือกอยู่หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ HAFELE, YALE, ISON, ISEO, SOLEX, SOLO, COLT เป็นต้น
นอกจากเรื่องของราคาและยี่ห้อของมือจับประตูแล้ว ต้องพิจารณากันถึงเรื่องของความแข็งแรงทนทาน และความปลอดภัยในการใช้งานประกอบด้วย เนื่องจากมือจับประตูเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นมือจับประตูจึงต้องเลือกให้ตอบโจทย์การใช้งาน สร้างความสะดวกสบายในการเปิดปิดประตูบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมือจับประตูโดยทั่วไปสามารถแบ่งตามลักษณะได้ 4 ประเภท มือจับประตูชนิดไม่มีตัวล็อค ,มือจับประตูชนิดมีกลอน ,มือจับประตูชนิดมีก้านล็อค และมือจับประตูดิจิตอลที่มีระบบรักษาความปลอดภัย

ประเภทมือจับประตูมีอะไรบ้าง?

 • มือจับประตูชนิดไม่มีตัวล็อค

  จะนิยมใช้กับประตูหรือตู้ที่เน้นความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานไม่เน้นความปลอดภัย เป็นประตูที่มีการเปิดปิดอยู่ตลอดเวลา เช่น ประตูบานเลื่อนสำหรับกั้นพื้นที่ ประตูอาคารสาธารณะ ประตูทางเชื่อมระหว่างห้อง เป็นต้น
 • มือจับประตูชนิดมีกลอน

  เป็นตะขอล็อคด้านใดด้านหนึ่งของประตู ที่สามารถล็อคหรือไม่ล็อคก็ได้แล้วแต่ผู้ใช้งาน สามารถให้ความเป็นส่วนตัวแก่ให้กับพื้นที่ภายในห้องได้เป็นอย่างดี เป็นมือจับประตูที่นิยมใช้ในห้องน้ำสาธารณะ ห้องนอนเด็ก หรือห้องอื่นๆ ที่ต้องการปิดล็อคจากด้านใดด้านหนึ่ง
 • มือจับประตูชนิดมีก้านล็อค

  มีรูปแบบการทำงานคล้ายกับลูกบิดประตูอื่นๆ เป็นมือจับประตูที่มาพร้อมกับฟังก์ชันล็อคในตัว เน้นความปลอดภัยในการใช้งาน ส่วนใหญ่จะนิยมนำมาใช้งานกับประตูในอพาร์ทเมนต์และคอนโดมิเนียม หรือใช้กับห้องทำงานและห้องประชุม
 • มือจับประตูดิจิตอล หรือกลอนประตูดิจิตอล (Digital Door Lock)

  เป็นมือจับที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย เช่น ระบบแป้นคีย์ดิจิตอล ระบบสแกนบัตร ระบบสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น กลอนประตูดิจิตอลมักจะนิยมใช้ตามบ้านเรือน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หรือห้องที่ต้องการรักษาความปลอดภัย เช่น ห้องภายในธนาคาร ห้องภายในพิพิธภัณฑ์ หรือห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน เป็นต้น โดยคุณสามารถเลือกซื้อกลอนประตูดิจิตอลได้ที่ > กลอนประตูดิจิตอล Homepro

ประเภทวัสดุมือจับประตู

นอกจากเรื่องของประเภทของมือจับประตูแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคือเรื่องของวัสดุในการผลิตมือจับประตู โดยทั่วไปแล้วมือจับประตูจะผลิตจากวัสดุสแตนเลสหรืออลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงทนทาน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้มือจับประตูมีการผลิตจากหลากหลายวัสดุเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีดีไซน์ที่สวยงามเหมาะกับการนำมาใช้งานกับบ้านทุกรูปแบบทุกสไตล์
โดยวัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานกันอยู่หลากหลายประเภท เช่น วัสดุทองเหลือง วัสดุสแตนเลส วัสดุไม้ วัสดุเหล็ก วัสดุอะคริลิค วัสดุไนลอน วัสดุอลูมิเนียม วัสดุพลาสติก เป็นต้น ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติและความแข็งแรงทนทานที่แตกต่างกัน เช่น มือจับประตูอลูมิเนียม ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานและกันสนิม เป็นต้น ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกมือจับประตูสำหรับใช้งานไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบ้าน จะต้องศึกษารายละเอียดของตัวสินค้าอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน

มือจับประตู Homepro

หากคุณกำลังมองหามือจับประตูราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งอุปกรณ์ประตูและหน้าต่างผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ HomePro Call Center 1284