ข้อต่อ

ถึง
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อท่ออ่อน ELECKTA 16 มม. สีขาว แพ็ค 4 ชิ้น
SKU:1155107
5 (1)
10
฿ 15-33%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อตรง ELECKTA 3/8 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 10 ชิ้น
SKU:1250082
20
฿ 35-42%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อเข้ากล่อง ELECKTA 1/2 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 20 ...
SKU:1250103
59
฿ 90-34%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อท่ออ่อน ELECKTA 20 มม. สีขาว แพ็ค 4 ชิ้น
SKU:1155143
5 (4)
12
฿ 17-29%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้องอ 90 ร้อยสาย ELECKTA 1/2 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 20...
SKU:1250027
100
฿ 150-33%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อสามทาง ELECKTA 1 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 10 ชิ้น
SKU:1250029
12
฿ 16-25%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อสามทาง ELECKTA 1/2 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 10 ชิ้...
SKU:1250009
60
฿ 80-25%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้องอ 90 ร้อยสาย ELECKTA 1 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 5 ชิ...
SKU:1250005
35
฿ 70-50%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อสามทาง ELECKTA 3/4 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 5 ชิ้น
SKU:1250061
40
฿ 50-20%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้องอ 90 ร้อยสาย ELECKTA 3/8 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 20...
SKU:1250032
65
฿ 95-31%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อตรง ELECKTA 3/4 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 10 ชิ้น
SKU:1250094
40
฿ 50-20%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อเข้ากล่อง ELECKTA 1 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 2 ชิ้...
SKU:1250095
9
฿ 15-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อเข้ากล่อง ELECKTA 3/8 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 20 ...
SKU:1250080
45
฿ 75-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อเข้ากล่อง ELECKTA 3/4 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 20 ...
SKU:1250085
80
฿ 110-27%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อตรง ELECKTA 1 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 4 ชิ้น
SKU:1250079
20
฿ 30-33%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อเข้ากล่อง ELECKTA 3/8 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 4 ช...
SKU:1250112
9
฿ 15-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อท่ออ่อน ELECKTA 25 มม. สีขาว แพ็ค 4 ชิ้น
SKU:1154989
5 (1)
18
฿ 26-30%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้องอ 90 ร้อยสาย ELECKTA 3/4 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 10...
SKU:1250018
70
฿ 85-17%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อตรง ELECKTA 1/2 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 10 ชิ้น
SKU:1250084
30
฿ 40-25%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อเข้ากล่อง ELECKTA 1/2 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 4 ช...
SKU:1250104
12
฿ 20-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อเข้ากล่อง ELECKTA 3/4 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 4 ช...
SKU:1250113
19
฿ 25-24%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อสามทาง ELECKTA 3/8 นิ้ว สีเหลือง แพ็ก 10 ชิ้...
SKU:1250043
50
฿ 70-28%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้องอ 90 ร้อยสาย ELECKTA 16 มม. สีขาว แพ็ก 5 ชิ้น
SKU:1249998
20
฿ 28-28%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อท่ออ่อน ELECKTA 20 มม. สีขาว แพ็ก 20 ชิ้น
SKU:1249981
55
฿ 85-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อท่ออ่อน ELECKTA 32 มม. สีขาว แพ็ก 2 ชิ้น
SKU:1249971
15
฿ 30-50%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้องอ 90 ร้อยสาย ELECKTA 32 มม. สีขาว แพ็ก 4 ชิ้น
SKU:1250016
27
฿ 45-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้องอ 90 ร้อยสาย ELECKTA 20 มม. สีขาว แพ็ก 20 ชิ้น
SKU:1250015
100
฿ 150-33%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้องอ 90 ร้อยสาย ELECKTA 20 มม. สีขาว แพ็ก 5 ชิ้น
SKU:1250004
30
฿ 38-21%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้องอ 90 ร้อยสาย ELECKTA 25 มม. สีขาว แพ็ก 4 ชิ้น
SKU:1250006
25
฿ 40-37%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อสามทาง ELECKTA 16 มม. สีขาว แพ็ก 10 ชิ้น
SKU:1250034
50
฿ 80-37%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อสามทาง ELECKTA 25 มม. สีขาว แพ็ก 5 ชิ้น
SKU:1250030
45
฿ 75-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อตรง ELECKTA 16 มม. สีขาว แพ็ก 4 ชิ้น
SKU:1250083
9
฿ 15-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อตรง ELECKTA 20 มม. สีขาว แพ็ก 4 ชิ้น
SKU:1250078
12
฿ 15-20%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อตรง ELECKTA 16 มม. สีขาว แพ็ก 20 ชิ้น
SKU:1250102
40
฿ 75-46%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อตรง ELECKTA 25 มม. สีขาว แพ็ก 20 ชิ้น
SKU:1250101
70
฿ 85-17%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อสามทาง ELECKTA 20 มม. สีขาว แพ็ก 10 ชิ้น
SKU:1250010
65
฿ 110-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อเข้ากล่อง ELECKTA 32 มม. สีขาว แพ็ก 4 ชิ้น
SKU:1250111
19
฿ 30-36%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อเข้ากล่อง ELECKTA 25 มม. สีขาว แพ็ก 20 ชิ้น
SKU:1250059
100
฿ 140-28%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อท่ออ่อน ELECKTA 16 มม. สีขาว แพ็ก 20 ชิ้น
SKU:1249968
40
฿ 75-46%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อตรง ELECKTA 20 มม. สีขาว แพ็ก 20 ชิ้น
SKU:1250192
50
฿ 75-33%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อตรง ELECKTA 32 มม. สีขาว แพ็ก 2 ชิ้น
SKU:1250093
12
฿ 18-33%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อตรง ELECKTA 25 มม. สีขาว แพ็ก 4 ชิ้น
SKU:1250077
15
฿ 17-11%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้องอ 90 ร้อยสาย ELECKTA 16 มม. สีขาว แพ็ก 20 ชิ้น
SKU:1250022
70
฿ 110-36%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ELECKTA
ข้อต่อสามทาง ELECKTA 32 มม. สีขาว
SKU:1250092
15
฿ 25-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

 

ข้อต่อ

ข้อต่อ เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการสายไฟภายในอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าข้อต่อ PVC นั้นหมายถึง ข้อต่อสำหรับงานประปา แต่ที่จริงแล้วข้อต่อนั้นยังมีรูปแบบสำหรับงานเดินสายไฟฟ้า หรือสายโทรคมนาคมด้วยเช่นเดียวกัน เพราะการเดินสายไฟภายในอาคารมักมีโอกาสชำรุดได้ง่าย เนื่องจากมักจะมีสัตว์หรือแมลงต่างๆ มากัดแทะทำลายสายไฟ การใช้ ท่อร้อยสายไฟ ประกอบกับการใช้ อุปกรณ์เดินสายไฟ ต่างๆ จะทำให้สายไฟหรือสายคมนาคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการบำรุงรักษา และสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นอีกด้วย

ข้อต่อกับการเลือกใช้งานให้ถูกตามประเภท

ข้อต่อ กับงานเดินสายไฟฟ้าถือเป็นของคู่กัน เพราะถ้าหากสายไฟฟ้าภายในอาคารไม่มีการจัดการที่ดี ก็อาจจะมีปัญหาตามมา ทำให้เกิดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาสายไฟ สายโทรศัพท์ หรือสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่ต้องมีการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

การเลือกข้อต่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานถือเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยเลย เพราะถ้าหากใช้ข้อต่อไม่ถูกกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์สายไฟต่างๆ ได้ง่าย ข้อต่อแต่ละรูปแบบก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยจะมีรูปแบบ ดังนี้

โดยเป็นวัสดุพลาสติก PVC เกรดคุณภาพ ทำให้มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงกระแทก มีความปลอดภัยสูงจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟรั่ว น้ำซึม สัตว์รบกวนต่างๆ ที่จะมาทำลายสายไฟหรือสายเคเบิ้ลต่างๆ ภายในท่อเดินสายไฟ นอกจากนี้สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารอีกด้วย

ข้อต่อ Homepro

ถ้าหากกำลังมองหา ข้อต่อ สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิ้ลต่างๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องได้เลยที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน หรือสามารถเข้ามาเลือกดูแคตตาล็อกออนไลน์จากเว็บไซต์ Homepro Online ได้เลย สะดวกและง่าย ส่งตรงถึงบ้านท่าน ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านทั้งหมด