ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
Tue

ถึง

มือจับและปุ่มจับ

SKU: 218734
มือจับ HAFELE 481.21.021 SV-MT
100 บาท
SKU: 208449
มือจับ HAFELE 481.21.808 SV-MT
150 บาท
SKU: 1166792
มือจับ HAFELE 481.21.303 สีทองแดงรมดำ
119 บาท
SKU: 1169221
มือจับ HAFELE 481.05.012 สีดำอมน้ำตาล
45 บาท
SKU: 1014422
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.130
30 บาท
SKU: 95068
มือจับ HAFELE 481.21.230
60 บาท
SKU: 249030
ปุ่มจับ VECO DJ0164 HLNI สีเทา
109 บาท
SKU: 84302
มือจับ HAFELE 481.21.175
155 บาท
SKU: 163592
ปุ่มจับ PANSIAM SSBN-11 สีเงิน
113 บาท
SKU: 1166960
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.363 สีดำ
35 บาท
SKU: 249055
มือจับ VECO CDH115SSHL สีเงิน
159 บาท
SKU: 1005437
มือจับ HAFELE 481.21.224 WH
100 บาท
SKU: 203682
มือจับ PANSIAM C8-40C สีเทา
24 บาท
SKU: 1005463
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.008
80 บาท
SKU: 163483
มือจับ PANSIAM P-2381-96 C CR
60 บาท
SKU: 249116
มือจับ VECO PHB2A-100MM HLNI สีเทา
189 บาท
SKU: 1167726
มือจับ HAFELE 481.21.330 สีดำด้าน
220 บาท
SKU: 1166968
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.152 สีดำด้าน
59 บาท
SKU: 1167784
มือจับ HAFELE 481.21.297 สีทองเหลืองรมดำ
89 บาท
SKU: 84317
มือจับ HAFELE 481.21.176 SV
175 บาท
SKU: 154792
มือจับ HAFELE 481.21.114
60 บาท
SKU: 95062
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.123 WH
35 บาท
SKU: 1167922
มือจับ HAFELE 481.21.327 สีนิกเกิล
220 บาท
SKU: 95058
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.042 ASV
60 บาท
SKU: 249111
มือจับ VECO 319A-145MM N-HLNI สีเทา
156 บาท
SKU: 219021
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.092 SV-MT
125 บาท
SKU: 154739
มือจับ HAFELE 481.21.235
120 บาท
SKU: 218735
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.108 NI
75 บาท
SKU: 95077
มือจับ HAFELE 101.69.60184 NI
100 บาท
SKU: 1167881
มือจับ HAFELE 481.21.328 สีนิกเกิล
240 บาท
SKU: 154810
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.079 NI
65 บาท
SKU: 1005475
มือจับประตู HAFELE สีขาว
160 บาท
SKU: 203063
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.025 ABK
50 บาท
SKU: 205901
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.243 BR
155 บาท
SKU: 1167073
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.165 สีนิกเกิลปัดด้าน
120 บาท
SKU: 95061
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.125 WH
30 บาท
SKU: 84319
มือจับ HAFELE 481.21.178 SV
205 บาท
SKU: 209883
มือจับ HAFELE 481.21.826
280 บาท
SKU: 208451
มือจับ HAFELE 481.21.802 NI
110 บาท
SKU: 249091
ปุ่มจับ VECO PBL339
189 บาท
SKU: 205331
มือจับ HAFELE 481.21.041
130 บาท
SKU: 95078
มือจับ HAFELE 102.90.60184 NI
35 บาท
SKU: 208381
มือจับ HAFELE 481.21.816
120 บาท
SKU: 1167184
มือจับฝัง HAFELE 481.21.846 สีดำ
200 บาท
SKU: 95057
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.070 SV-PL
60 บาท
SKU: 1166727
มือจับ HAFELE 481.21.346 สีนิกเกิ้ลปัดด้าน
150 บาท
SKU: 1167941
มือจับ HAFELE 481.21.321 สีเทาอโนไดซ์
200 บาท
SKU: 64462
มือจับ HAFELE 481.21.831 BK
50 บาท
SKU: 75355
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.054 GO-PL
80 บาท
SKU: 154744
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.072 SV
60 บาท
SKU: 95064
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.127 WH
35 บาท
SKU: 75367
มือจับ HAFELE 481.21.202
85 บาท
SKU: 1166989
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.151 สีดำนิกเกิล
59 บาท
SKU: 154670
มือจับ HAFELE 481.21.028
90 บาท
SKU: 1167891
มือจับ HAFELE 481.21.349 สีดำด้าน
180 บาท
SKU: 1167243
มือจับฝัง HAFELE 481.21.844 สีดำด้าน
455 บาท
SKU: 1167728
มือจับ HAFELE 481.21.355 สีโครมเงา
150 บาท
SKU: 290668
ปุ่มจับ PANSIAM KT-30AC AC
40 บาท
SKU: 249101
ปุ่มจับ VECO GH25-25MM
80 บาท
SKU: 1167902
มือจับ HAFELE 481.21.299 สีทองแดงรมดำ
89 บาท
SKU: 218720
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.088 SV-MT
45 บาท
SKU: 1005476
มือจับประตู HAFELE สีขาว
130 บาท
SKU: 203869
มือจับ PAN.S P-2380-64 สีนิกเกิล
58 บาท
SKU: 1166959
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.360 สีดำนิกเกิล
35 บาท
SKU: 1166676
มือจับ HAFELE 481.21.304 สีดำด้าน
119 บาท
SKU: 84314
มือจับ HAFELE 481.21.040 CR-MT
55 บาท
SKU: 249046
มือจับ VECO CP50 HLNI NI
129 บาท
SKU: 1167834
มือจับ HAFELE 481.21.293 สีดำนิกเกิล
89 บาท
SKU: 249163
ปุ่มจับ VECO MK6-30MM AB
159 บาท
SKU: 1014443
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.128
40 บาท
SKU: 163755
ปุ่มจับ PANSIAM BN-11-C สีเทา
66 บาท
SKU: 1167016
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.167 สีดำด้าน
120 บาท
SKU: 1169193
มือจับ HAFELE 481.05.015 สีดำอมน้ำตาล
145 บาท
SKU: 208386
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.041 AB
70 บาท
SKU: 163412
ปุ่มจับ PANSIAM TK-013 C สีเทา
50 บาท
SKU: 289914
ปุ่มจับ PANSIAM KT-10 AB
25 บาท
SKU: 1166698
มือจับ HAFELE 481.21.340 สีแชมเปญด้าน
180 บาท
SKU: 1167015
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.403 สีนิกเกิ้ลปัดด้าน
50 บาท
SKU: 1166696
มือจับ HAFELE 481.21.344 สีโครมเงา
130 บาท
SKU: 1166708
มือจับ HAFELE 481.21.298 สีทองแดงรมดำ
69 บาท
SKU: 289917
ปุ่มจับ PANSIAM KT-30 AB
40 บาท
SKU: 1167093
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.164 สีนิกเกิ้ลปัดด้าน
70 บาท
SKU: 163475
มือจับ PANSIAM P-2380-64C สีเทา
64 บาท
SKU: 154719
มือจับ HAFELE 481.21.115
80 บาท
SKU: 163487
มือจับ PANSIAM P-2380-64 B สีดำ
64 บาท
SKU: 249096
ปุ่มจับ VECO GH199-19MM HLNI
105 บาท
SKU: 163468
ปุ่มจับ PANSIAM BN-16 C สีเทา
60 บาท
SKU: 249097
ปุ่มจับ VECO GH259-25MM HLNI
99 บาท
SKU: 1167022
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.154 สีทองแดงรมดำ
59 บาท
SKU: 163476
มือจับ PANSIAM P-2380-64 S สีเทา
50 บาท
SKU: 1167843
มือจับ HAFELE 481.21.345 สีโครมเงา
160 บาท
SKU: 222538
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.098 NI
60 บาท
SKU: 1166707
มือจับ HAFELE 481.21.302 สีดำนิกเกิล
119 บาท
SKU: 1167044
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.161 สีเทาอโนไดซ์
100 บาท
SKU: 154666
มือจับ HAFELE 481.21.027
90 บาท
SKU: 208392
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.037 SV-PL
40 บาท
SKU: 249104
ปุ่มจับ VECO GH25-25MM HLNI
80 บาท
SKU: 163409
ปุ่มจับ PANSIAM TK-012 C สีเทา
50 บาท
SKU: 289907
ปุ่มจับ PANS KT-10 สีทองแดงรมดำ
25 บาท
SKU: 84322
มือจับ HAFELE 481.21.180 SV
300 บาท

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เสริมตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ช่วยรองรับการใช้งาน

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หลายคนยังคงมองถึงเรื่องดีไซน์ ความสวยงาม ความแข็งแรงทนทาน และราคาเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกใจ แต่ยังมีหนึ่งอีกปัจจัยที่สำคัญควรคำนึงถึง นั่นก็คือ อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ (Furniture Spare Parts) เพราะหากอายุการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านคุณนั้นเริ่มเก่าลง เกิดการชำรุด หรือมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา "อะไหล่เฟอร์นิเจอร์" ก็จะเป็นตัวช่วยที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ หรือติดตั้งเพิ่มเติม รองรับและครอบคลุมได้ทุกความต้องการสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็น ตู้ลิ้นชัก ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ หรือบานประตูต่างๆ คุณก็สามารถหาซื้ออะไหล่เฟอร์นิเจอร์อย่าง ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, รางลิ้นชัก, กุญแจลิ้นชัก, มือจับและปุ่มจับเฟอร์นิเจอร์, ราวตู้เสื้อผ้า, บานพับเฟอร์นิเจอร์, บู๊ตประตู รวมไปถึงอะไหล่เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ อย่าง ซีลประตูกระจก, ปุ่มรับชั้น, โช๊คอัพ, เหล็กฉาก และอื่นๆ อีกมากมายมาติดตั้งใช้งานได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง หรือเพื่อความสะดวกสบายมากกว่านั้น ก็อาจใช้บริการช่างสำหรับติดตั้งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์ เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ มีลักษณะเป็นลูกล้อเชื่อมต่อกับโต๊ะ ตู้ หรือเก้าอี้ สำหรับการใช้งานเคลื่อนย้าย และช่วยให้เลื่อนไปมาได้อย่างสะดวก มีให้เลือกซื้อได้ทั้งแบบล้อคู่ไฟเบอร์, ล้อไฟเบอร์สกรู, ล้อไฟเบอร์แกนเกลียว, ล้อยางกลมแกนเกลียว และล้อยางกลมแบบแป้น

รางลิ้นชัก เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ส่วนเสริมสำคัญสำหรับโต๊ะหรือตู้ หลักๆ แบ่งประเภทเป็นรางลิ้นชักแบบลูกล้อ, รางลิ้นชักระบบสองตอน, รางลิ้นชักแบบซ่อน, รางเลื่อนและรางแบบดึงออก และระบบรางลิ้นชัก ซึ่งรางลิ้นชักเหล่านี้มีส่วนช่วยให้การใช้งานดึง-เลื่อน-เปิดปิด เป็นไปได้อย่างไหลลื่น สะดวก ไม่ติดขัด และไม่ตกรางลิ้นชักบ่อยๆ

กุญแจลิ้นชัก อีกหนึ่งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ลิ้นชักที่มองข้ามไม่ได้ ควรเลือกซื้อกุญแจลิ้นชักคุณภาพดี ที่มีความแข็งแรงทนทาน และที่สำคัญคือควรมีกุญแจสำรอง เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและป้องกันการโจรกรรมตู้ลิ้นชักโต๊ะทำงานหรือตู้เก็บเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มือจับและปุ่มจับเฟอร์นิเจอร์ คืออะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งเป็นปุ่มจับประตู ปุ่มจับบานตู้ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเปิด-ปิด ส่วนใหญ่ก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งลวดลาย สีสัน และดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไป

ราวตู้เสื้อผ้า อีกหนึ่งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้เสื้อผ้า เพื่อใช้ทำราวแขวนสิ่งของต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถประหยัดพื้นที่ในการใช้งานได้อีกมาก ซึ่งหลักๆ แล้วจะมีอยู่สองแบบคือ ราวแขวนเสื้อผ้าแบบกลมและราวแขวนเสื้อผ้าแบบวงรี

บานพับเฟอร์นิเจอร์ คืออะไหล่เฟอร์นิเจอร์ที่มีไว้ใช้กับตู้เสื้อผ้า ผู้รองเท้า หรือตู้เก็บของ เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้เฟอร์นิเจอร์ของคุณใช้งานเปิด-ปิดได้อย่างคล่องตัว แบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ บานพับแบบถ้วย บานพับผีเสื้อ บานพับข้อศอก

บู๊ตประตู เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งกับประตูแบบสวิง ประตูเหล็กดัด และประตูรั้ว ทำให้บานประตูที่ติดตั้งบู๊ตแล้วเคลื่อนที่ไปตามการพับของบู๊ต โดยทั่วไปจะติดตั้งบานละ 2 ตัว แต่ถ้าบานประตูใหญ่และหนักก็จะติด 3 หรือ 4 ตั วเพื่อความปลอดภัยและกันประตูไม่มีแรงเหวี่ยงได้

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ที่จะช่วยเสริมในเรื่องของฟังก์ชั่น ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซีลประตูกระจก, ปุ่มรับชั้น, โช๊คอัพ, เหล็กฉาก, ตัวรับชั้นกระจก และอื่นๆอีกมากมาย

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ HomePro

หากคุณกำลังมองหาอะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ หรือติดตั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284