1284


ถึง

มือจับและปุ่มจับ

SKU: 1167015
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.403 สีนิกเกิ้ลปัดด้าน
70 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
SKU: 84320
มือจับ HAFELE 481.21.179 SV
225 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1166708
มือจับ HAFELE 481.21.298 สีทองแดงรมดำ
85 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 203682
มือจับ PANSIAM C8-40C สีเทา
24 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1166791
มือจับ HAFELE 481.21.292 สีดำนิกเกิล
90 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1167073
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.165 สีนิกเกิลปัดด้าน
160 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1167844
มือจับ HAFELE 481.21.322 สีเทาอโนไดซ์
290 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1166783
มือจับ HAFELE 481.21.294 สีดำด้าน
80 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 218715
มือจับ HAFELE 481.21.022 SV-MT
150 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166960
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.363 สีดำ
50 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1167810
มือจับ HAFELE 481.21.357 สีดำด้าน
225 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1166707
มือจับ HAFELE 481.21.302 สีดำนิกเกิล
150 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1166792
มือจับ HAFELE 481.21.303 สีทองแดงรมดำ
150 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1167000
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.150 สีเหล็กรมดำ
75 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166697
มือจับ HAFELE 481.21.341 สีดำด้าน
240 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1167101
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.364 สีทองแดงรมดำ
50 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1167862
มือจับ HAFELE 481.21.325 สีดำอโนไดซ์
320 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1180442
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.451 สีทองเหลืองรมดำ
55 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
SKU: 1167094
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.153 สีทองเหลืองรมดำ
70 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1166773
มือจับ HAFELE 481.21.326 สีนิกเกิ้ลปัดด้าน
265 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 208449
มือจับ HAFELE 481.21.808 SV-MT
200 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167941
มือจับ HAFELE 481.21.321 สีเทาอโนไดซ์
265 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 218729
มือจับ HAFELE 481.21.024 SV-MT
145 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 64460
มือจับ HAFELE 481.21.829
75 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1005430
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.006
70 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167922
มือจับ HAFELE 481.21.327 สีนิกเกิล
290 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 222538
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.098 NI
80 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 58400
มือจับ HAFELE 481.21.199
110 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 163755
ปุ่มจับ PANSIAM BN-11-C สีเทา
66 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1167942
มือจับ HAFELE 481.21.324 สีดำอโนไดซ์
290 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1005437
มือจับ HAFELE 481.21.224 WH
135 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 289917
ปุ่มจับ PANSIAM KT-30 AB
40 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1005476
มือจับประตู HAFELE สีขาว
175 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167770
มือจับ HAFELE 481.21.295 สีดำด้าน
100 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1167832
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.367 สีทองแดงรมดำ
55 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1169137
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.138 สีโครมเงา
105 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1167931
มือจับ HAFELE 481.21.284 สีดำด้าน
95 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 208451
มือจับ HAFELE 481.21.802 NI
145 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 249111
มือจับ VECO 319A-145MM N-HLNI สีเทา
156 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 75355
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.054 GO-PL
110 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1169221
มือจับ HAFELE 481.05.012 สีดำอมน้ำตาล
45 บาท
ขายแล้ว 104 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167769
มือจับ HAFELE 481.21.291 สีเหล็กรมดำ
110 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1167932
มือจับ HAFELE 481.01.435 สีดำ
110 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 208386
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.041 AB
95 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 208395
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.036 SV-MT
110 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 95075
มือจับ HAFELE 106.40.60184 NI
75 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1167022
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.154 สีทองแดงรมดำ
70 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1166696
มือจับ HAFELE 481.21.344 สีโครมเงา
175 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 289916
ปุ่มจับ PANSIAM KT-20 AB
32 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 75367
มือจับ HAFELE 481.21.202
115 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 218726
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.091 SV-MT
130 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 154792
มือจับ HAFELE 481.21.114
80 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1167639
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.366 สีทองเหลืองรมดำ
55 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1166698
มือจับ HAFELE 481.21.340 สีแชมเปญด้าน
240 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1169193
มือจับ HAFELE 481.05.015 สีดำอมน้ำตาล
145 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 95068
มือจับ HAFELE 481.21.230
80 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1005442
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.007
85 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166989
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.151 สีดำนิกเกิล
75 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 218720
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.088 SV-MT
65 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180412
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.452 สีทองแดงรมดำ
55 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 218815
มือจับ HAFELE 103.33.40284 SV
120 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
SKU: 208401
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.228 AB
45 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1167726
มือจับ HAFELE 481.21.330 สีดำด้าน
290 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1166727
มือจับ HAFELE 481.21.346 สีนิกเกิ้ลปัดด้าน
200 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 222540
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.093 CR-PL
73 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 154670
มือจับ HAFELE 481.21.028
120 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1166968
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.152 สีดำด้าน
70 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1166676
มือจับ HAFELE 481.21.304 สีดำด้าน
150 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 289914
ปุ่มจับ PANSIAM KT-10 AB
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1005463
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.008
110 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167881
มือจับ HAFELE 481.21.328 สีนิกเกิล
320 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1167044
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.161 สีเทาอโนไดซ์
135 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1166740
มือจับ HAFELE 481.21.348 สีดำด้าน
200 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1166726
มือจับ HAFELE 481.21.296 สีทองเหลืองรมดำ
85 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 218735
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.108 NI
100 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1167891
มือจับ HAFELE 481.21.349 สีดำด้าน
240 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 64462
มือจับ HAFELE 481.21.831 BK
65 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167034
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.163 สีดำอโนไดซ์
160 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167784
มือจับ HAFELE 481.21.297 สีทองเหลืองรมดำ
110 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1152713
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.431 สีดำ
90 บาท
ขายแล้ว 188 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166801
มือจับ HAFELE 481.21.323 สีดำ
265 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1180441
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.454 สีดำนิกเกิ้ล
55 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1167014
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.362 สีทองเหลืองรมดำ
50 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1166580
มือจับ HAFELE 481.21.320 สีเทา
240 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1180405
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.450 สีดำด้าน
55 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 154738
มือจับ HAFELE 481.21.194
65 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166764
มือจับ HAFELE 481.21.329 สีดำด้าน
265 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 95058
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.042 ASV
80 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 84317
มือจับ HAFELE 481.21.176 SV
175 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1167911
มือจับ HAFELE 481.21.282 สีเหล็กรมดำ
95 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 289907
ปุ่มจับ PANS KT-10 สีทองแดงรมดำ
25 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167825
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.368 สีดำนิกเกิล
55 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 84306
มือจับ HAFELE 481.21.060
75 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 84314
มือจับ HAFELE 481.21.040 CR-MT
75 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1167795
มือจับ HAFELE 481.21.347 สีนิกเกิล
240 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1167184
มือจับฝัง HAFELE 481.21.846 สีดำ
265 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 218699
มือจับ HAFELE 109.29.60284 NI
135 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1166938
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.361 สีเหล็กรมดำ
50 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1167243
มือจับฝัง HAFELE 481.21.844 สีดำด้าน
455 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1167820
มือจับ HAFELE 481.21.331 สีดำด้าน
320 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เสริมตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ช่วยรองรับการใช้งาน

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หลายคนยังคงมองถึงเรื่องดีไซน์ ความสวยงาม ความแข็งแรงทนทาน และราคาเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกใจ แต่ยังมีหนึ่งอีกปัจจัยที่สำคัญควรคำนึงถึง นั่นก็คือ อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ (Furniture Spare Parts) เพราะหากอายุการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านคุณนั้นเริ่มเก่าลง เกิดการชำรุด หรือมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา "อะไหล่เฟอร์นิเจอร์" ก็จะเป็นตัวช่วยที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ หรือติดตั้งเพิ่มเติม รองรับและครอบคลุมได้ทุกความต้องการสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็น ตู้ลิ้นชัก ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ หรือบานประตูต่างๆ คุณก็สามารถหาซื้ออะไหล่เฟอร์นิเจอร์อย่าง ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, รางลิ้นชัก, กุญแจลิ้นชัก, มือจับและปุ่มจับเฟอร์นิเจอร์, ราวตู้เสื้อผ้า, บานพับเฟอร์นิเจอร์, บู๊ตประตู รวมไปถึงอะไหล่เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ อย่าง ซีลประตูกระจก, ปุ่มรับชั้น, โช๊คอัพ, เหล็กฉาก และอื่นๆ อีกมากมายมาติดตั้งใช้งานได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง หรือเพื่อความสะดวกสบายมากกว่านั้น ก็อาจใช้บริการช่างสำหรับติดตั้งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์ เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ มีลักษณะเป็นลูกล้อเชื่อมต่อกับโต๊ะ ตู้ หรือเก้าอี้ สำหรับการใช้งานเคลื่อนย้าย และช่วยให้เลื่อนไปมาได้อย่างสะดวก มีให้เลือกซื้อได้ทั้งแบบล้อคู่ไฟเบอร์, ล้อไฟเบอร์สกรู, ล้อไฟเบอร์แกนเกลียว, ล้อยางกลมแกนเกลียว และล้อยางกลมแบบแป้น

รางลิ้นชัก เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ส่วนเสริมสำคัญสำหรับโต๊ะหรือตู้ หลักๆ แบ่งประเภทเป็นรางลิ้นชักแบบลูกล้อ, รางลิ้นชักระบบสองตอน, รางลิ้นชักแบบซ่อน, รางเลื่อนและรางแบบดึงออก และระบบรางลิ้นชัก ซึ่งรางลิ้นชักเหล่านี้มีส่วนช่วยให้การใช้งานดึง-เลื่อน-เปิดปิด เป็นไปได้อย่างไหลลื่น สะดวก ไม่ติดขัด และไม่ตกรางลิ้นชักบ่อยๆ

กุญแจลิ้นชัก อีกหนึ่งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ลิ้นชักที่มองข้ามไม่ได้ ควรเลือกซื้อกุญแจลิ้นชักคุณภาพดี ที่มีความแข็งแรงทนทาน และที่สำคัญคือควรมีกุญแจสำรอง เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและป้องกันการโจรกรรมตู้ลิ้นชักโต๊ะทำงานหรือตู้เก็บเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มือจับและปุ่มจับเฟอร์นิเจอร์ คืออะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งเป็นปุ่มจับประตู ปุ่มจับบานตู้ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเปิด-ปิด ส่วนใหญ่ก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งลวดลาย สีสัน และดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไป

ราวตู้เสื้อผ้า อีกหนึ่งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้เสื้อผ้า เพื่อใช้ทำราวแขวนสิ่งของต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถประหยัดพื้นที่ในการใช้งานได้อีกมาก ซึ่งหลักๆ แล้วจะมีอยู่สองแบบคือ ราวแขวนเสื้อผ้าแบบกลมและราวแขวนเสื้อผ้าแบบวงรี

บานพับเฟอร์นิเจอร์ คืออะไหล่เฟอร์นิเจอร์ที่มีไว้ใช้กับตู้เสื้อผ้า ผู้รองเท้า หรือตู้เก็บของ เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้เฟอร์นิเจอร์ของคุณใช้งานเปิด-ปิดได้อย่างคล่องตัว แบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ บานพับแบบถ้วย บานพับผีเสื้อ บานพับข้อศอก

บู๊ตประตู เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งกับประตูแบบสวิง ประตูเหล็กดัด และประตูรั้ว ทำให้บานประตูที่ติดตั้งบู๊ตแล้วเคลื่อนที่ไปตามการพับของบู๊ต โดยทั่วไปจะติดตั้งบานละ 2 ตัว แต่ถ้าบานประตูใหญ่และหนักก็จะติด 3 หรือ 4 ตั วเพื่อความปลอดภัยและกันประตูไม่มีแรงเหวี่ยงได้

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ที่จะช่วยเสริมในเรื่องของฟังก์ชั่น ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซีลประตูกระจก, ปุ่มรับชั้น, โช๊คอัพ, เหล็กฉาก, ตัวรับชั้นกระจก และอื่นๆอีกมากมาย

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ HomePro

หากคุณกำลังมองหาอะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ หรือติดตั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284