ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
Mon

ถึง

มือจับและปุ่มจับ

SKU: 64462
มือจับ HAFELE 481.21.831 BK
50 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169221
มือจับ HAFELE 481.05.012 สีดำอมน้ำตาล
45 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1005463
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.008
80 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167243
มือจับฝัง HAFELE 481.21.844 สีดำด้าน
455 บาท
SKU: 1005476
มือจับประตู HAFELE สีขาว
130 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1005442
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.007
65 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 218720
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.088 SV-MT
45 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 208401
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.228 AB
35 บาท
SKU: 95068
มือจับ HAFELE 481.21.230
60 บาท
SKU: 1166707
มือจับ HAFELE 481.21.302 สีดำนิกเกิล
119 บาท
SKU: 1167820
มือจับ HAFELE 481.21.331 สีดำด้าน
240 บาท
SKU: 1166698
มือจับ HAFELE 481.21.340 สีแชมเปญด้าน
180 บาท
SKU: 1152713
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.431 สีดำ
65 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166990
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.402 สีดำด้าน
50 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 154792
มือจับ HAFELE 481.21.114
60 บาท
SKU: 95061
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.125 WH
30 บาท
SKU: 154666
มือจับ HAFELE 481.21.027
90 บาท
SKU: 1167044
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.161 สีเทาอโนไดซ์
100 บาท
SKU: 205331
มือจับ HAFELE 481.21.041
130 บาท
SKU: 1167891
มือจับ HAFELE 481.21.349 สีดำด้าน
180 บาท
SKU: 163592
ปุ่มจับ PANSIAM SSBN-11 สีเงิน
113 บาท
SKU: 163483
มือจับ PANSIAM P-2381-96 C CR
60 บาท
SKU: 1167911
มือจับ HAFELE 481.21.282 สีเหล็กรมดำ
75 บาท
SKU: 1167014
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.362 สีทองเหลืองรมดำ
35 บาท
SKU: 1167881
มือจับ HAFELE 481.21.328 สีนิกเกิล
240 บาท
SKU: 203869
มือจับ PAN.S P-2380-64 สีนิกเกิล
58 บาท
SKU: 1166708
มือจับ HAFELE 481.21.298 สีทองแดงรมดำ
69 บาท
SKU: 249114
มือจับ VECO BRASS23-96 สีทอง
269 บาท
SKU: 1166938
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.361 สีเหล็กรมดำ
35 บาท
SKU: 1167093
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.164 สีนิกเกิ้ลปัดด้าน
70 บาท
SKU: 163475
มือจับ PANSIAM P-2380-64C สีเทา
64 บาท
SKU: 163476
มือจับ PANSIAM P-2380-64 S สีเทา
50 บาท
SKU: 1167844
มือจับ HAFELE 481.21.322 สีเทาอโนไดซ์
220 บาท
SKU: 1005475
มือจับประตู HAFELE สีขาว
160 บาท
SKU: 1167810
มือจับ HAFELE 481.21.357 สีดำด้าน
170 บาท
SKU: 249104
ปุ่มจับ VECO GH25-25MM HLNI
80 บาท
SKU: 84306
มือจับ HAFELE 481.21.060
55 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 208382
มือจับ HAFELE 481.21.815
105 บาท
SKU: 1167015
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.403 สีนิกเกิ้ลปัดด้าน
50 บาท
SKU: 249116
มือจับ VECO PHB2A-100MM HLNI สีเทา
189 บาท
SKU: 154810
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.079 NI
65 บาท
SKU: 249096
ปุ่มจับ VECO GH199-19MM HLNI
105 บาท
SKU: 208392
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.037 SV-PL
40 บาท
SKU: 64460
มือจับ HAFELE 481.21.829
55 บาท
SKU: 95063
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.022 WH
50 บาท
SKU: 95064
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.127 WH
35 บาท
SKU: 84319
มือจับ HAFELE 481.21.178 SV
205 บาท
SKU: 290668
ปุ่มจับ PANSIAM KT-30AC AC
40 บาท
SKU: 249163
ปุ่มจับ VECO MK6-30MM AB
159 บาท
SKU: 249101
ปุ่มจับ VECO GH25-25MM
80 บาท
SKU: 203865
ปุ่มจับ PANSIAM SH-09S SN
58 บาท
SKU: 208386
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.041 AB
70 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 163412
ปุ่มจับ PANSIAM TK-013 C สีเทา
50 บาท
SKU: 1166696
มือจับ HAFELE 481.21.344 สีโครมเงา
130 บาท
SKU: 203872
มือจับ PANSIAM P-2381-96 SA สีเทา
66 บาท
SKU: 84320
มือจับ HAFELE 481.21.179 SV
225 บาท
SKU: 1167022
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.154 สีทองแดงรมดำ
59 บาท
SKU: 1167902
มือจับ HAFELE 481.21.299 สีทองแดงรมดำ
89 บาท
SKU: 218712
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.050 AB
85 บาท
SKU: 1167862
มือจับ HAFELE 481.21.325 สีดำอโนไดซ์
240 บาท
SKU: 289914
ปุ่มจับ PANSIAM KT-10 AB
25 บาท
SKU: 75355
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.054 GO-PL
80 บาท
SKU: 222531
มือจับ HAFELE 481.21.803
400 บาท
SKU: 1167832
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.367 สีทองแดงรมดำ
40 บาท
SKU: 95075
มือจับ HAFELE 106.40.60184 NI
60 บาท
SKU: 1166959
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.360 สีดำนิกเกิล
35 บาท
SKU: 1167085
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.166 สีดำด้าน
70 บาท
SKU: 289917
ปุ่มจับ PANSIAM KT-30 AB
40 บาท
SKU: 290660
ปุ่มจับ PANSIAM YCZ-09296AB สีทองรมดำ
75 บาท
SKU: 1166960
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.363 สีดำ
35 บาท
SKU: 249055
มือจับ VECO CDH115SSHL สีเงิน
159 บาท
SKU: 1166676
มือจับ HAFELE 481.21.304 สีดำด้าน
119 บาท
SKU: 208395
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.036 SV-MT
80 บาท
SKU: 218815
มือจับ HAFELE 103.33.40284 SV
90 บาท
SKU: 218729
มือจับ HAFELE 481.21.024 SV-MT
125 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 154719
มือจับ HAFELE 481.21.115
80 บาท
SKU: 154689
มือจับ HAFELE 481.21.814 SV
95 บาท
SKU: 1167784
มือจับ HAFELE 481.21.297 สีทองเหลืองรมดำ
89 บาท
SKU: 1166580
มือจับ HAFELE 481.21.320 สีเทา
180 บาท
SKU: 218735
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.108 NI
75 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167726
มือจับ HAFELE 481.21.330 สีดำด้าน
220 บาท
SKU: 218734
มือจับ HAFELE 481.21.021 SV-MT
100 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 84302
มือจับ HAFELE 481.21.175
155 บาท
SKU: 209657
มือจับ HAFELE 152.51.05184 SV
280 บาท
SKU: 1167932
มือจับ HAFELE 481.01.435 สีดำ
80 บาท
SKU: 95078
มือจับ HAFELE 102.90.60184 NI
35 บาท
SKU: 1167725
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.365 สีเหล็กรมดำ
40 บาท
SKU: 1166726
มือจับ HAFELE 481.21.296 สีทองเหลืองรมดำ
69 บาท
SKU: 1166764
มือจับ HAFELE 481.21.329 สีดำด้าน
200 บาท
SKU: 1005437
มือจับ HAFELE 481.21.224 WH
100 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167770
มือจับ HAFELE 481.21.295 สีดำด้าน
89 บาท
SKU: 218715
มือจับ HAFELE 481.21.022 SV-MT
110 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167769
มือจับ HAFELE 481.21.291 สีเหล็กรมดำ
89 บาท
SKU: 95057
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.070 SV-PL
60 บาท
SKU: 218726
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.091 SV-MT
95 บาท
SKU: 208449
มือจับ HAFELE 481.21.808 SV-MT
150 บาท
SKU: 163468
ปุ่มจับ PANSIAM BN-16 C สีเทา
60 บาท
SKU: 203791
ปุ่มจับ PANSIAM KTN-20AB สีทองรมดำ
42 บาท
SKU: 154796
มือจับ HAFELE 481.21.113
45 บาท
SKU: 1167639
ปุ่มจับ HAFELE 481.21.366 สีทองเหลืองรมดำ
40 บาท

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เสริมตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ช่วยรองรับการใช้งาน

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หลายคนยังคงมองถึงเรื่องดีไซน์ ความสวยงาม ความแข็งแรงทนทาน และราคาเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกใจ แต่ยังมีหนึ่งอีกปัจจัยที่สำคัญควรคำนึงถึง นั่นก็คือ อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ (Furniture Spare Parts) เพราะหากอายุการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านคุณนั้นเริ่มเก่าลง เกิดการชำรุด หรือมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา "อะไหล่เฟอร์นิเจอร์" ก็จะเป็นตัวช่วยที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ หรือติดตั้งเพิ่มเติม รองรับและครอบคลุมได้ทุกความต้องการสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็น ตู้ลิ้นชัก ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ หรือบานประตูต่างๆ คุณก็สามารถหาซื้ออะไหล่เฟอร์นิเจอร์อย่าง ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, รางลิ้นชัก, กุญแจลิ้นชัก, มือจับและปุ่มจับเฟอร์นิเจอร์, ราวตู้เสื้อผ้า, บานพับเฟอร์นิเจอร์, บู๊ตประตู รวมไปถึงอะไหล่เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ อย่าง ซีลประตูกระจก, ปุ่มรับชั้น, โช๊คอัพ, เหล็กฉาก และอื่นๆ อีกมากมายมาติดตั้งใช้งานได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง หรือเพื่อความสะดวกสบายมากกว่านั้น ก็อาจใช้บริการช่างสำหรับติดตั้งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์ เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ มีลักษณะเป็นลูกล้อเชื่อมต่อกับโต๊ะ ตู้ หรือเก้าอี้ สำหรับการใช้งานเคลื่อนย้าย และช่วยให้เลื่อนไปมาได้อย่างสะดวก มีให้เลือกซื้อได้ทั้งแบบล้อคู่ไฟเบอร์, ล้อไฟเบอร์สกรู, ล้อไฟเบอร์แกนเกลียว, ล้อยางกลมแกนเกลียว และล้อยางกลมแบบแป้น

รางลิ้นชัก เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ส่วนเสริมสำคัญสำหรับโต๊ะหรือตู้ หลักๆ แบ่งประเภทเป็นรางลิ้นชักแบบลูกล้อ, รางลิ้นชักระบบสองตอน, รางลิ้นชักแบบซ่อน, รางเลื่อนและรางแบบดึงออก และระบบรางลิ้นชัก ซึ่งรางลิ้นชักเหล่านี้มีส่วนช่วยให้การใช้งานดึง-เลื่อน-เปิดปิด เป็นไปได้อย่างไหลลื่น สะดวก ไม่ติดขัด และไม่ตกรางลิ้นชักบ่อยๆ

กุญแจลิ้นชัก อีกหนึ่งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ลิ้นชักที่มองข้ามไม่ได้ ควรเลือกซื้อกุญแจลิ้นชักคุณภาพดี ที่มีความแข็งแรงทนทาน และที่สำคัญคือควรมีกุญแจสำรอง เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและป้องกันการโจรกรรมตู้ลิ้นชักโต๊ะทำงานหรือตู้เก็บเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มือจับและปุ่มจับเฟอร์นิเจอร์ คืออะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งเป็นปุ่มจับประตู ปุ่มจับบานตู้ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเปิด-ปิด ส่วนใหญ่ก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งลวดลาย สีสัน และดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไป

ราวตู้เสื้อผ้า อีกหนึ่งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้เสื้อผ้า เพื่อใช้ทำราวแขวนสิ่งของต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถประหยัดพื้นที่ในการใช้งานได้อีกมาก ซึ่งหลักๆ แล้วจะมีอยู่สองแบบคือ ราวแขวนเสื้อผ้าแบบกลมและราวแขวนเสื้อผ้าแบบวงรี

บานพับเฟอร์นิเจอร์ คืออะไหล่เฟอร์นิเจอร์ที่มีไว้ใช้กับตู้เสื้อผ้า ผู้รองเท้า หรือตู้เก็บของ เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้เฟอร์นิเจอร์ของคุณใช้งานเปิด-ปิดได้อย่างคล่องตัว แบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ บานพับแบบถ้วย บานพับผีเสื้อ บานพับข้อศอก

บู๊ตประตู เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งกับประตูแบบสวิง ประตูเหล็กดัด และประตูรั้ว ทำให้บานประตูที่ติดตั้งบู๊ตแล้วเคลื่อนที่ไปตามการพับของบู๊ต โดยทั่วไปจะติดตั้งบานละ 2 ตัว แต่ถ้าบานประตูใหญ่และหนักก็จะติด 3 หรือ 4 ตั วเพื่อความปลอดภัยและกันประตูไม่มีแรงเหวี่ยงได้

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ที่จะช่วยเสริมในเรื่องของฟังก์ชั่น ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซีลประตูกระจก, ปุ่มรับชั้น, โช๊คอัพ, เหล็กฉาก, ตัวรับชั้นกระจก และอื่นๆอีกมากมาย

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ HomePro

หากคุณกำลังมองหาอะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ หรือติดตั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284