1284


ถึง

มือจับและปุ่มจับ

SKU: 208386
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.041 AB
95 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167243
มือจับฝัง HAFELE 481.21.844 สีดำด้าน
600 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
SKU: 208385
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.053 สีโครมเงา
110 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1180405
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.450 สีดำด้าน
55 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169221
มือจับ HAFELE 481.05.012 สีดำอมน้ำตาล
45 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1005463
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.008
110 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1122513
มือจับฝัง HAFELE 481.21.828 สีเงินด้าน
50 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1166990
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.402 สีดำด้าน
70 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180412
ปุ่มจับ HAFELE 481.01.452 สีทองแดงรมดำ
55 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1010207
ปุ่มจับ HAFELE 122.31.100
35 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 218720
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.088 SV-MT
65 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 218712
ปุ่มจับ HAFELE 481.22.050 สีทองรมดำ
115 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1122519
มือจับ HAFELE 481.21.148 สีเงิน
85 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 95077
มือจับ HAFELE 101.69.60184 NI
100 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 95078
มือจับ HAFELE 102.90.60184 สีนิกเกิล
50 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 95079
มือจับ HAFELE 481.21.034 สีเทา
130 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 95075
มือจับ HAFELE 106.40.60184 NI
75 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 95068
มือจับ HAFELE 481.21.230
80 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 95083
มือจับ HAFELE 106.40.20184 สีโครมเงา
60 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 129412
มือจับ HAFELE 151.35.86484 สีทองเหลือง
380 บาท
SKU: 154719
มือจับ HAFELE 481.21.115 สีเงิน
110 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 154738
มือจับ HAFELE 481.21.194
65 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 154792
มือจับ HAFELE 481.21.114
80 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 154796
มือจับ HAFELE 481.21.113 สีเงิน
65 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 154666
มือจับ HAFELE 481.21.027
120 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 154670
มือจับ HAFELE 481.21.028
120 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 154686
มือจับ HAFELE 481.21.032 สีโครมด้าน
95 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 154680
มือจับ HAFELE 481.21.031 CR-MT
80 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 208382
มือจับ HAFELE 481.21.815 สีเงิน
140 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 208409
มือจับ HAFELE 481.21.206 สีโครมด้าน
55 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 208417
มือจับ HAFELE 481.21.170 สีสเตนเลส
265 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 208444
มือจับ HAFELE 481.21.064 SV-PL
50 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 208445
มือจับ HAFELE 481.21.063 สีนิกเกิล
55 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 208449
มือจับ HAFELE 481.21.808 SV-MT
200 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 208451
มือจับ HAFELE 481.21.802 NI
145 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1008391
มือจับ HAFELE 481.21.099 สีเงินด้าน
65 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 63405
มือจับ HAFELE 481.21.218 CR-PL
60 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 63406
มือจับ HAFELE 481.21.219 สีโครมเงา
75 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 248590
มือจับ HAFELE 481.21.233 AB
65 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 58400
มือจับ HAFELE 481.21.199
110 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 58390
มือจับ HAFELE 105.26.60084 สีนิกเกิล
160 บาท
SKU: 58397
มือจับ HAFELE 116.22.21884 สีโครมเงา
75 62 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 58350
มือจับ HAFELE 481.21.049 สีดำ
63 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 209657
มือจับ HAFELE 152.51.05184 SV
370 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1166801
มือจับ HAFELE 481.21.323 สีดำ
265 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166783
มือจับ HAFELE 481.21.294 สีดำด้าน
80 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1166791
มือจับ HAFELE 481.21.292 สีดำนิกเกิล
90 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1166792
มือจับ HAFELE 481.21.303 สีทองแดงรมดำ
150 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1166773
มือจับ HAFELE 481.21.326 สีนิกเกิลปัดด้าน
265 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166726
มือจับ HAFELE 481.21.296 สีทองเหลืองรมดำ
85 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166727
มือจับ HAFELE 481.21.346 สีนิกเกิ้ลปัดด้าน
200 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1166739
มือจับ HAFELE 481.21.301 สีทองเหลืองรมดำ
150 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1166708
มือจับ HAFELE 481.21.298 สีทองแดงรมดำ
85 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166707
มือจับ HAFELE 481.21.302 สีดำนิกเกิล
150 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1166709
มือจับ HAFELE 481.21.290 สีเหล็กรมดำ
85 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1166696
มือจับ HAFELE 481.21.344 สีโครมเงา
175 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1166698
มือจับ HAFELE 481.21.340 สีแชมเปญด้าน
240 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166676
มือจับ HAFELE 481.21.304 สีดำด้าน
150 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 64460
มือจับ HAFELE 481.21.829
75 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 64462
มือจับ HAFELE 481.21.831 BK
65 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
SKU: 1166580
มือจับ HAFELE 481.21.320 สีเทา
240 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 84320
มือจับ HAFELE 481.21.179 SV
225 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 84317
มือจับ HAFELE 481.21.176 SV
175 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 84319
มือจับ HAFELE 481.21.178 สีเงิน
205 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 84314
มือจับ HAFELE 481.21.040 CR-MT
75 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 84306
มือจับ HAFELE 481.21.060
75 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173764
มือจับ HAFELE 481.21.376 สีเหล็กรมดำ
105 บาท
SKU: 1173600
มือจับ HAFELE 481.21.374 สีโครมเงา
95 บาท
SKU: 1167669
มือจับ HAFELE 481.21.287 สีทองแดงรมดำ
95 บาท
SKU: 1167932
มือจับ HAFELE 481.01.435 สีดำ
110 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1167931
มือจับ HAFELE 481.21.284 สีดำด้าน
95 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
SKU: 1167941
มือจับ HAFELE 481.21.321 สีเทาอโนไดซ์
265 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1167942
มือจับ HAFELE 481.21.324 สีดำอโนไดซ์
290 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1167911
มือจับ HAFELE 481.21.282 สีเหล็กรมดำ
95 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1167922
มือจับ HAFELE 481.21.327 สีนิกเกิล
290 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1167902
มือจับ HAFELE 481.21.299 สีทองแดงรมดำ
110 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1167891
มือจับ HAFELE 481.21.349 สีดำด้าน
240 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1167881
มือจับ HAFELE 481.21.328 สีนิกเกิล
320 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
SKU: 1167862
มือจับ HAFELE 481.21.325 สีดำอโนไดซ์
320 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1167865
มือจับ HAFELE 481.21.283 สีดำนิกเกิล
95 บาท
SKU: 1167834
มือจับ HAFELE 481.21.293 สีดำนิกเกิล
110 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1167844
มือจับ HAFELE 481.21.322 สีเทาอโนไดซ์
290 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1167843
มือจับ HAFELE 481.21.345 สีโครมเงา
215 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1167810
มือจับ HAFELE 481.21.357 สีดำด้าน
225 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1167820
มือจับ HAFELE 481.21.331 สีดำด้าน
320 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1167726
มือจับ HAFELE 481.21.330 สีดำด้าน
290 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1167728
มือจับ HAFELE 481.21.355 สีโครมเงา
200 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1167795
มือจับ HAFELE 481.21.347 สีนิกเกิล
240 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1167184
มือจับฝัง HAFELE 481.21.846 สีดำ
265 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
SKU: 1169193
มือจับ HAFELE 481.05.015 สีดำอมน้ำตาล
145 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 222531
มือจับ HAFELE 481.21.803
525 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 222542
มือจับ HAFELE 481.21.085 สีโครม
95 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1122509
มือจับ HAFELE 481.21.810
100 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1122536
มือจับ HAFELE 481.21.038 นิกเกิลด้าน
69 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 203683
มือจับ PANSIAM C8-50C สีเทา
33 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 218715
มือจับ HAFELE 481.21.022 SV-MT
150 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 218734
มือจับ HAFELE 481.21.021 SV-MT
135 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 218729
มือจับ HAFELE 481.21.024 SV-MT
145 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 218815
มือจับ HAFELE 103.33.40284 SV
120 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
SKU: 218886
มือจับ HAFELE 481.21.094 สีนิกเกิ้ล
120 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เสริมตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ช่วยรองรับการใช้งาน

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หลายคนยังคงมองถึงเรื่องดีไซน์ ความสวยงาม ความแข็งแรงทนทาน และราคาเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกใจ แต่ยังมีหนึ่งอีกปัจจัยที่สำคัญควรคำนึงถึง นั่นก็คือ อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ (Furniture Spare Parts) เพราะหากอายุการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านคุณนั้นเริ่มเก่าลง เกิดการชำรุด หรือมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา "อะไหล่เฟอร์นิเจอร์" ก็จะเป็นตัวช่วยที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ หรือติดตั้งเพิ่มเติม รองรับและครอบคลุมได้ทุกความต้องการสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็น ตู้ลิ้นชัก ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ หรือบานประตูต่างๆ คุณก็สามารถหาซื้ออะไหล่เฟอร์นิเจอร์อย่าง ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์, รางลิ้นชัก, กุญแจลิ้นชัก, มือจับและปุ่มจับเฟอร์นิเจอร์, ราวตู้เสื้อผ้า, บานพับเฟอร์นิเจอร์, บู๊ตประตู รวมไปถึงอะไหล่เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ อย่าง ซีลประตูกระจก, ปุ่มรับชั้น, โช๊คอัพ, เหล็กฉาก และอื่นๆ อีกมากมายมาติดตั้งใช้งานได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง หรือเพื่อความสะดวกสบายมากกว่านั้น ก็อาจใช้บริการช่างสำหรับติดตั้งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์ เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ มีลักษณะเป็นลูกล้อเชื่อมต่อกับโต๊ะ ตู้ หรือเก้าอี้ สำหรับการใช้งานเคลื่อนย้าย และช่วยให้เลื่อนไปมาได้อย่างสะดวก มีให้เลือกซื้อได้ทั้งแบบล้อคู่ไฟเบอร์, ล้อไฟเบอร์สกรู, ล้อไฟเบอร์แกนเกลียว, ล้อยางกลมแกนเกลียว และล้อยางกลมแบบแป้น

รางลิ้นชัก เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ส่วนเสริมสำคัญสำหรับโต๊ะหรือตู้ หลักๆ แบ่งประเภทเป็นรางลิ้นชักแบบลูกล้อ, รางลิ้นชักระบบสองตอน, รางลิ้นชักแบบซ่อน, รางเลื่อนและรางแบบดึงออก และระบบรางลิ้นชัก ซึ่งรางลิ้นชักเหล่านี้มีส่วนช่วยให้การใช้งานดึง-เลื่อน-เปิดปิด เป็นไปได้อย่างไหลลื่น สะดวก ไม่ติดขัด และไม่ตกรางลิ้นชักบ่อยๆ

กุญแจลิ้นชัก อีกหนึ่งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ลิ้นชักที่มองข้ามไม่ได้ ควรเลือกซื้อกุญแจลิ้นชักคุณภาพดี ที่มีความแข็งแรงทนทาน และที่สำคัญคือควรมีกุญแจสำรอง เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและป้องกันการโจรกรรมตู้ลิ้นชักโต๊ะทำงานหรือตู้เก็บเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มือจับและปุ่มจับเฟอร์นิเจอร์ คืออะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งเป็นปุ่มจับประตู ปุ่มจับบานตู้ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเปิด-ปิด ส่วนใหญ่ก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งลวดลาย สีสัน และดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไป

ราวตู้เสื้อผ้า อีกหนึ่งอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้เสื้อผ้า เพื่อใช้ทำราวแขวนสิ่งของต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถประหยัดพื้นที่ในการใช้งานได้อีกมาก ซึ่งหลักๆ แล้วจะมีอยู่สองแบบคือ ราวแขวนเสื้อผ้าแบบกลมและราวแขวนเสื้อผ้าแบบวงรี

บานพับเฟอร์นิเจอร์ คืออะไหล่เฟอร์นิเจอร์ที่มีไว้ใช้กับตู้เสื้อผ้า ผู้รองเท้า หรือตู้เก็บของ เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้เฟอร์นิเจอร์ของคุณใช้งานเปิด-ปิดได้อย่างคล่องตัว แบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ บานพับแบบถ้วย บานพับผีเสื้อ บานพับข้อศอก

บู๊ตประตู เป็นอะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งกับประตูแบบสวิง ประตูเหล็กดัด และประตูรั้ว ทำให้บานประตูที่ติดตั้งบู๊ตแล้วเคลื่อนที่ไปตามการพับของบู๊ต โดยทั่วไปจะติดตั้งบานละ 2 ตัว แต่ถ้าบานประตูใหญ่และหนักก็จะติด 3 หรือ 4 ตั วเพื่อความปลอดภัยและกันประตูไม่มีแรงเหวี่ยงได้

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ที่จะช่วยเสริมในเรื่องของฟังก์ชั่น ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซีลประตูกระจก, ปุ่มรับชั้น, โช๊คอัพ, เหล็กฉาก, ตัวรับชั้นกระจก และอื่นๆอีกมากมาย

อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ HomePro

หากคุณกำลังมองหาอะไหล่เฟอร์นิเจอร์สำหรับซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ หรือติดตั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284