1284
ถึง

ตู้โชว์

SKU: 1230502
ตู้บานกระจก FURDINI CARA สีไวท์โอ๊ค
3,990 3,590 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1238094
ตู้โชว์บานกระจก FURDINI CARA สีไวท์โอ๊ค/ขาว
3,990 3,590 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1230493
ตู้โชว์ 2 บานเปิด FURDINI CARA สีไวท์โอ๊ค
3,590 3,290 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1230476
ตู้โชว์บานกระจก FURDINI CARA สีวอลนัท
3,990 3,590 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1230492
ตู้โชว์ 2 บานเปิด FURDINI CARA สีวอลนัท
3,590 3,290 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1240541
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211224 สีขาว
20,500 14,630 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1182509
ตู้โชว์ KONCEPT LYBRARY 79 ซม. สีขาว
9,000 6,156 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1232652
ตู้โชว์ 2 บานเปิด SB FURNITURE ENDEAR 19077426 สีข...
19,000 9,405 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1240519
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211225 สีขาว
18,500 13,110 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240557
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211238 สีขาว
13,500 9,310 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240540
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211262 สีไม้อ่อน
13,000 8,930 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1182479
ตู้โชว์ KONCEPT LYBRARY 79 ซม. สีลินด์เบิร์กโอ๊ค
8,400 5,745.6 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1182652
ตู้โชว์ KONCEPT LYBRARY 40 ซม. สีขาว
4,900 3,351.6 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1182623
ตู้โชว์ KONCEPT LYBRARY 79 ซม. สีขาว
8,400 5,745.6 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1182554
ตู้โชว์ KONCEPT LYBRARY 40 ซม. สีลินด์เบิร์กโอ๊ค
4,900 3,351.6 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1182553
ตู้โชว์ KONCEPT LYBRARY 79 ซม. สีลินด์เบิร์กโอ๊ค
9,000 6,156 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1240499
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211234 สีเลกาโต้
20,000 14,250 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240492
ตู้โชว์ 6 บานเปิด KONCEPT BLOX FIT IN 59058245 สีค...
55,500 30,848.4 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1240478
ตู้โชว์ 4 บานเปิด KONCEPT BLOX FIT IN 59058244 สีข...
38,000 22,144.5 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240488
ตู้โชว์ 4 บานเปิด KONCEPT BLOX FIT IN 59058247 สีค...
37,000 21,289.5 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240489
ตู้โชว์ 4 บานเปิด KONCEPT BLOX FIT IN 59058243 สีล...
37,000 21,289.5 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240506
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT FLASSY 19213418 สีดำ
4,700 3,125.5 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1240505
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT FLASSY 19213417 สีขาว
4,700 3,125.5 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1240530
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211257 สีขาว
13,000 8,930 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240539
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211258 สีไม้อ่อน
13,000 8,930 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240538
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211256 สีไม้เข้ม
13,000 8,930 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240533
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211228 สีไม้อ่อน
18,500 13,110 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240542
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211222 สีขาว
19,000 13,490 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1240547
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211254 สีขาว
14,500 10,070 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240546
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211266 สีไม้อ่อน
14,000 9,690 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240517
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211235 สีขาว
20,000 14,250 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240516
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211232 สีลินด์เบิ...
18,500 13,110 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240509
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211223 สีขาว
19,000 13,490 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240508
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211230 สีเลกาโต้
18,500 13,110 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240520
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211229 สีขาว
18,500 13,110 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240528
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211264 สีไม้เข้ม
14,000 9,690 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240527
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211226 สีไม้เข้ม
18,500 13,110 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240526
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211231 สีขาว
18,500 13,110 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240525
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211227 สีขาว
18,500 13,110 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240524
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211236 สีไม้อ่อน
20,000 14,250 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240571
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211265 สีขาว
14,000 9,690 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240554
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211246 สีขาว
13,000 8,930 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240553
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211260 สีไม้เข้ม
13,000 8,930 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240552
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211249 สีไม้เข้ม
14,000 9,690 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240551
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211250 สีขาว
14,000 9,690 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240556
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211252 สีขาว
13,500 9,310 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240555
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211245 สีไม้เข้ม
13,000 8,930 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240565
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211239 สีขาว
14,500 10,070 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240564
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211237 สีขาว
13,500 9,310 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240563
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211253 สีขาว
13,500 9,310 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240562
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211241 สีไม้เข้ม
13,000 8,930 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240566
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211261 สีขาว
13,000 8,930 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1200729
ตู้โชว์ 1 บานกระจก FURDINI ARGUS สีเทา
9,990 7,790 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1240561
ตู้โชว์ 1 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211242 สีขาว
13,000 8,930 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240523
ตู้โชว์ 2 บานเปิด KONCEPT BLOX 19211233 สีขาว
20,000 14,250 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1240490
ตู้โชว์ 3 บานเปิด KONCEPT BLOX FIT IN 59058242 สีข...
สินค้าหมด
ฟรีประกอบ
SKU: 1240503
ตู้โชว์ 3 บานเปิด KONCEPT BLOX 59058241 สีลินด์เบิ...
สินค้าหมด
ฟรีประกอบ
SKU: 1200745
ตู้โชว์ 2 บานเปิด FURDINI ARGUS สีน้ำตาล
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200751
ตู้โชว์ 2 บานเปิด FURDINI ARGUS สีเทา
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ

 

ตู้โชว์กระจก ตู้โชว์

ปัจจุบัน เทรนด์ในการสะสมของสะสมแบบต่างๆ เช่น ตุ๊กตา ของเล่น ฯลฯ กำลังได้รับความนิยมสูงเป็นอย่างมาก ซึ่งการสะสมสิ่งของเหล่านี้ ต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามในการตามหาให้ครบเซ็ต โดยเฉพาะของลิมิเต็ด หายากกว่าปกติ ทำให้มีมูลค่าสูง จึงจำเป็นต้องหาที่จัดเก็บที่เหมาะสม และการเก็บของสะสมใน ตู้โชว์กระจก หรือ ตู้โชว์ ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะช่วยจัดเก็บของสะสมให้ปลอดภัย ป้องกันฝุ่นได้แล้ว ยังสามารถเป็นพื้นที่ที่สามารถชื่นชมของสะสมที่มีคุณค่าทางจิตใจได้อีกด้วย

ตู้โชว์กระจก ดีอย่างไร? เลือกแบบไหนดี?

ตู้โชว์กระจก เป็นตู้โชว์ที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีความสวยงาม และมีให้เลือกหลายแบบ จึงสามารถตกแต่งให้เข้ากันได้กับทุกสไตล์การตกแต่งบ้าน และที่สำคัญ ตู้โชว์โมเดล ที่เป็นกระจกสามารถวางสิ่งของต่างๆ โดยเฉพาะของสะสมที่มีคุณค่าทางจิตใจ หรือของสะสมที่มีมูลค่า เพื่อความสวยงาม และยังสามารถตกแต่งเพิ่มเติม ให้มีความสวยงามตามสไตล์ที่ต้องการ เช่น การนำเอาหลอดไฟ LED หลากหลายสีมาติดตั้ง เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับของสะสม หรือสามารถนำเอาของตกแต่งบ้าน มาจัดวางให้มีความสวยงาม ตามรูปแบบที่ต้องการได้อีกด้วย

สำหรับการเลือก ตู้โชว์กระจก นั้น สิ่งสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นั่นก็คือขนาดของตู้ ทั้งความกว้างและความสูง จะต้องวัดขนาดพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งให้ละเอียด เพื่อให้สามารถติดตั้งตู้โชว์ได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม นอกจากนี้จะต้องใส่ใจในเรื่องของความแข็งแรงของตู้ และความแข็งแรงของบานกระจก เนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หากเลือกตู้โชว์ที่มีวัสดุแข็งแรง ทนทาน จะช่วยป้องกันกระจกแตกได้อีกระดับหนึ่ง ทำให้มั่นใจได้ว่า ตู้โชว์จะมีความปลอดภัยในการใช้งาน และสุดท้ายคือการเลือกรูปแบบและสไตล์ของตู้โชว์ให้เหมาะกับการตกแต่งบ้าน หรือตามความชื่นชอบ เพื่อให้ภาพรวมของบ้าน ออกมาสวยงาม ตรงใจมากที่สุด

ตู้โชว์กระจก ตู้โชว์โมเดล ตู้กระจกโชว์ของ Homepro

สำหรับนักสะสมท่านใดที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ ที่ให้ทั้งความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยได้ สามารถเข้ามาเลือกซื้อ ตู้โชว์กระจก ได้เลยที่ Homepro Online มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปหลากหลายรายการ จากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มากมาย พร้อมบริการจัดส่งสินค้าถึงมือท่านอย่างปลอดภัย รวดเร็วทันใจ ด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพของโฮมโปร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284