1284
22% OFF
Add to wishlist
HP_UNIT: EA, HP_UPC: 2400001216352
TOA

เทปกาวบิทูเมนกันรั่วซึม TOA 0.1X3 ม. สีดำ

SKU: 1112518
unit: EA
270 บาท
209 บาท
ขายแล้ว 600 รายการ
  • ทนต่อสภาวะอากาศ และรังสียูวี ไม่กรอบแตกง่าย
  • เนื้อเทปเหนียว ยืดหยุ่นสูง ต้านทานแรงฉีกขาด
  • ป้องกันการรั่วซึมผ่านของน้ำได้ 100%
itemQty: 453.00
จำนวน:
debug: itemQty = {SUMQTYBKK=453.0, UNIT=EA, SUMQTYALL=2788.0, SUMQTYBASE=120.0, SUMQTYDUM=0.0, CREATEDATE=1571131557000, SUMQTYS888=0.0, STATUS=1, LASTUPDATE=1656888943983, SUMQTYDC01=0.0, MARKFORDELETE=0, SUMQTYDC02=66.0, PARTNUMBER=1112518, SUMQTYDCS=66.0}
ตรวจสอบสต๊อกที่สาขา
โปรโมชั่นและส่วนลด
ข้อเสนอเพิ่มเติม:
โปรโมชั่นและส่วนลดกลุ่มสินค้า
เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 4,000 บาท ขึ้นไปลดเพิ่ม 100 บาท
ดูเพิ่มเติม
SKU: 285734
อะคริลิกกันซึม TOA 201 1 กก. สีขาว
250 209 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 285735
อะคริลิกกันซึม TOA 201 1 กก. สีเทา
250 209 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 22516
กาวลาเท็กซ์ทั่วไป TOA 4 ออนซ์ สีขาว
25 19 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 22517
กาวลาเท็กซ์ทั่วไป TOA 8 ออนซ์ สีขาว
29 27 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 22518
กาวลาเท็กซ์ทั่วไป TOA 16 ออนซ์ สีขาว
49 45 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 22519
กาวลาเท็กซ์ทั่วไป TOA 32 ออนซ์ สีขาว
69 65 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 129919
กาวลาเท็กซ์แบบทั่วไป TOA 22S 1.8 กก. สีขาว
159 149 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 247198
อะคริลิกกันซึม TOA 201 20 กก. สีเขียว
5,900 4,150 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 220324
น้ำยาเคลือบด้านสูตรน้ำมัน TOA 214 1/4 แกลลอน
310 238 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112518
เทปกาวบิทูเมนกันรั่วซึม TOA 0.1X3 ม. สีดำ
270 209 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112490
โพลียูรีเทนทากันน้ำรั่วซึม TOA 4 กก. สีขาว
1,400 1,239 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 220295
น้ำยาเคลือบด้านสูตรน้ำ TOA 213 1 แกลลอน
1,125 980 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112580
ยาแนวรอยต่อ TOA HP สีขาว 280 มล.
169 135 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112510
ยาแนวรอยต่อ TOA HP สีใส 280 มล.
169 135 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112579
กาวพลังตะปู สูตรน้ำมัน TOA FAST BOND 300 มล.
100 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112477
โพลียูรีเทนทากันน้ำรั่วซึม TOA 4 กก. สีเทา
1,400 1,239 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112631
ยาแนวรอยต่อ TOA HP 280 มล. สีเทา
169 135 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 220292
น้ำยาเคลือบด้านสูตรน้ำมัน TOA 214 1 แกลลอน
1,095 888 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 234556
น้ำยารองพื้นกันความชื้น TOA MOISTURE 5 ลิตร
1,000 828 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1041809
ตาข่ายไฟเบอร์ TOA 8 นิ้ว X 10 เมตร
280 230 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1041808
ซีเมนต์กันซึม TOA FLOOR SEAL 20 กก.
2,490 2,200 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1167667
สเปรย์โฟม TOA PU T1040564K3PUF75 750 มล.
379 265 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1041858
ซีเมนต์กันซึม TOA FLOOR SEAL 4 กก. สีเทา
639 539 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1041878
โพลียูริเทนซีลแลนท์ TOA 310มิลลิ ลิตร สีเทา
265 209 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1041879
โพลียูริเทนซีลแลนท์ TOA 310มิลลิ ลิตร สีขาว
265 209 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 26032
กาวลาเท็กซ์ งานไม้ TOA LA-35A 10 กก.
730 689 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1167609
สเปรย์โฟม TOA PU 1040564I5PUF50 500 มล.
285 198 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1167610
ซีเมนต์ไม่หดตัว TOA GROUT GP 25 กก.
285 219 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1188142
ซีเมนต์กันซึม TOA 237 (A+B) 26 กก.
1,310 1,235 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 229626
อะคริลิกกันซึม TOA SUNBLOCK 4 กก. สีเทา
1,290 950 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 229625
อะคริลิกกันซึม TOA SUNBLOCK 4กก. สีขาว
1,290 950 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 229624
อะคริลิกฉาบ TOA 102 5 กก.
340 259 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1115061
ตาข่ายไฟเบอร์ TOA 1 ม. X10 ม. สีขาว
940 749 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150687
น้ำยาเคลือบด้านสูตรน้ำ TOA 213 1/4 แกลลอน
300 258 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 276959
อะคริลิกอุดโป๊ว TOA 302 4 กก. สีขาว
1,300 1,019 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150689
น้ำยาประสานคอนกรีต TOA 112 5 ลิตร
890 773 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150694
อะคริลิกอุดโป๊ว TOA 302 1 กก. สีขาว
335 299 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150692
อะคริลิกกันซึม TOA 201 4 กก. สีเทา
1,050 759 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150697
ครีมฉาบ TOA 101 4 กิโลกรัม
170 135 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150681
น้ำยาผสมกันรั่วซึม TOA 211 5 ลิตร
250 190 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150695
อะคริลิกกันซึม TOA 201 4 กก. สีขาว
1,050 759 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1043539
ซีเมนต์ฉาบผิวละเอียด TOA 110 20 กิโลกรัม ขาว
355 259 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 277082
อะคริลิกกันซึม TOA 201 20 กก. สีขาว
3,950 2,848 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1043643
ซีเมนต์ฉาบผิวละเอียด TOA 110 20กิโลล กรัม เทา
310 229 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1096822
กาวยาง ปลาฉลาม CL 500CC.
95 89 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1098543
โพลียูริเทน ทากันน้ำรั่วซึม TOA ROOFSEAL 20 กก. สีขาว
6,590 4,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1098535
โพลียูริเทน ทากันน้ำรั่วซึม ดาดฟ้า หลังคา TOA PU WATERPROOF 20 กก. สีเทา
6,590 4,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 277081
อะคริลิกกันซึม TOA 201 20 กก. สีเทา
3,950 2,848 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 277077
ครีมฉาบ TOA 101 20 กิโลกรัม
755 610 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 277076
อะคริลิกฉาบ ภายใน/ภายนอก TOA 102 25 กก.
1,200 990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1083925
ซิลิโคนชนิดมีกรด TOA 280 มล. สีใส
125 99 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1083943
น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม TOA-200 1 ลิตร
310 218 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1083942
ซิลิโคนชนิดมีกรด TOA 280 มล. สีขาว
125 99 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1117649
โพลียูรีเทนอุดรอย TOA 600 มล. สีเทา
289 265 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1117701
โพลียูรีเทนอุดรอย TOA 600 มล. สีขาว
289 265 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1005037
น้ำยาเคลือบเงา TOA A100 1 แกลลอน
665 450 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1083844
อะคริลิกซีลแลนท์ TOA 303 280มิลลิ ลิตร สีขาว
85 42 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1083825
น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม TOA-200 5 ลิตร
1,049 750 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1117654
เทปกาวบิทูเมน TOA 20 ซม. X 3 ม. สีดำ
430 389 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1058007
อะคริลิกกันซึม TOA SUNBLOCK 20 กก. สีเทา
4,750 3,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1117681
อีพ็อกซี่เสียบเหล็ก TOA 1 กก.
350 319 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1058008
อะคริลิกกันซึม TOA SUNBLOCK 20ก.ก สีเขียว
5,550 4,590 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 259315
โพลิเมอร์กันซึม TOA WATER BLOC 4 กก.
925 865 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1058043
อะคริลิกกันซึม TOA SUNBLOCK 20 กก. สีขาว
4,750 3,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 284621
กาวลาเท็กซ์ งานไม้ TOA LA-35A 1 กก.
120 117 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
สินค้าคล้ายกัน
SKU: 1117654
เทปกาวบิทูเมน TOA 20 ซม. X 3 ม. สีดำ
430 389 บาท
ขายแล้ว 125 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173103
เทปกาวบิทูเมน SISTA 0.05x3 ม. สีดำ
229 189 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 253408
เทปกาว บิวทิว LANKO 0.1x3 ม. สีดำ
349 285 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1058072
เทปกาวบิทูเมน SISTA 0.1 x 3 ม. สีดำ
345 229 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1058091
เทปกาวบิทูเมน SISTA 0.1 x 10 ม. สีดำ
903 659 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
SKU: 1175522
เทปกาวบิวทิว WEBER 0.1x3 ม. สีเทา
460 435 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176013
เทปกาวบิทูเมน SIKA 0.25x3 ม. สีเทา
729 468 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175494
เทปกาวบิวทิว WEBER 0.3x3 ม. สีเทา
1,200 1,115 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
รายละเอียดสินค้า ข้อมูลจำเพาะ คะแนนและรีวิว

เทปกาวบิทูเมนกันรั่วซึม TOA 0.1X3 ม. สีดำ

เทปกาวบิทูเมนสำหรับงานกันรั่วซึมอเนกประสงค์ ใช้ปิดรอยต่อ ป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ 100% เหมาะกับงานซ่อมแซมรอยแตกร้าว เช่น กระเบื้องหลังคา, กันสาด, ดาดฟ้า, รางน้ำฝน หรือท่อพีวีซี โดยเนื้อเทปมีความเหนียว ยืดหยุ่นสูง ไม่ฉีกขาดเสียหายง่าย และสามารถทาสีทับตกแต่งได้ตามต้องการ

คุณสมบัติ
ทนต่อสภาวะอากาศ และรังสียูวี ไม่กรอบแตกง่าย
เนื้อเทปเหนียว ยืดหยุ่นสูง ต้านทานแรงฉีกขาด
ป้องกันการรั่วซึมผ่านของน้ำได้ 100%
ใช้งานได้กับวัสดุหลายประเภท และสามารถทาสีทับได้
วิธีใช้งาน
ตัดเทปตามความยาวที่ต้องการ ลอกแผ่นฟิล์มออก ติดบนพื้นผิว แล้วกดเทปให้แน่น ด้วยมือ หรือลูกกลิ้ง
หากต้องการต่อแผ่นเทปให้ติดซ้อนทับแผ่นเก่าอย่างน้อย 5 ซม. แล้วกดเทปให้แน่นด้วยมือ หรือลูกกลิ้ง
คำแนะนำ
ศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียด
ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น และคราบไขต่าง ๆ
ข้อควรระวัง
ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
เก็บได้นานประมาณ 5 ปี นับจากวันผลิต
เทปกาวบิทูเมนกันรั่วซึม TOA 0.1X3 ม. สีดำ
TOA

เทปกาวบิทูเมนกันรั่วซึม TOA 0.1X3 ม. สีดำ

SKU: 1112518
270 209 บาท