1284
21% OFF
Add to wishlist
HP_UNIT: EA, HP_UPC: 2400001217120
TOA

กาวพลังตะปู สูตรน้ำมัน TOA FAST BOND 300 มล.

SKU: 1112579
unit: EA
100 บาท
79 บาท
ขายแล้ว 1,998 รายการ
  • พลังกาวคุณภาพสูงยึดติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท
  • แห้งเร็ว ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน
  • ทนทานต่อรังสี UV และทนต่อทุกสภาวะอากาศ
itemQty: 1379.00
จำนวน:
debug: itemQty = {SUMQTYBKK=1379.0, UNIT=EA, SUMQTYALL=7647.0, SUMQTYBASE=1379.0, SUMQTYDUM=0.0, CREATEDATE=1571131557000, SUMQTYS888=0.0, STATUS=1, LASTUPDATE=1660863346971, SUMQTYDC01=0.0, MARKFORDELETE=0, SUMQTYDC02=95.0, PARTNUMBER=1112579, SUMQTYDCS=95.0}
ตรวจสอบสต๊อกที่สาขา
โปรโมชั่นและส่วนลด
ข้อเสนอเพิ่มเติม:
โปรโมชั่นและส่วนลดกลุ่มสินค้า
เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 4,000 บาท ขึ้นไปลดเพิ่ม 100 บาท
ดูเพิ่มเติม
SKU: 285734
อะคริลิกกันซึม TOA 201 1 กก. สีขาว
250 209 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 285735
อะคริลิกกันซึม TOA 201 1 กก. สีเทา
250 209 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 22516
กาวลาเท็กซ์ทั่วไป TOA 4 ออนซ์ สีขาว
25 19 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 22517
กาวลาเท็กซ์ทั่วไป TOA 8 ออนซ์ สีขาว
29 27 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 22518
กาวลาเท็กซ์ทั่วไป TOA 16 ออนซ์ สีขาว
49 45 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 22519
กาวลาเท็กซ์ทั่วไป TOA 32 ออนซ์ สีขาว
69 65 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 247198
อะคริลิกกันซึม TOA 201 20 กก. สีเขียว
5,900 4,150 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 129919
กาวลาเท็กซ์แบบทั่วไป TOA 22S 1.8 กก. สีขาว
159 149 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112580
ยาแนวรอยต่อ TOA HP สีขาว 280 มล.
169 145 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112518
เทปกาวบิทูเมนกันรั่วซึม TOA 0.1X3 ม. สีดำ
270 209 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112631
ยาแนวรอยต่อ TOA HP 280 มล. สีเทา
169 145 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112510
ยาแนวรอยต่อ TOA HP สีใส 280 มล.
169 145 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112579
กาวพลังตะปู สูตรน้ำมัน TOA FAST BOND 300 มล.
100 79 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112490
โพลียูรีเทนทากันน้ำรั่วซึม TOA 4 กก. สีขาว
1,400 1,239 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1112477
โพลียูรีเทนทากันน้ำรั่วซึม TOA 4 กก. สีเทา
1,400 1,239 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 220292
น้ำยาเคลือบด้านสูตรน้ำมัน TOA 214 1 แกลลอน
1,095 888 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 220295
น้ำยาเคลือบด้านสูตรน้ำ TOA 213 1 แกลลอน
1,125 980 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1041878
โพลียูริเทนซีลแลนท์ TOA 310มิลลิ ลิตร สีเทา
265 209 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 220324
น้ำยาเคลือบด้านสูตรน้ำมัน TOA 214 1/4 แกลลอน
310 238 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 234556
น้ำยารองพื้นกันความชื้น TOA MOISTURE 5 ลิตร
1,000 828 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1041809
ตาข่ายไฟเบอร์ TOA 8 นิ้ว X 10 เมตร
280 253 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1041808
ซีเมนต์กันซึม TOA FLOOR SEAL 20 กก.
2,490 2,200 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1041879
โพลียูริเทนซีลแลนท์ TOA 310มิลลิ ลิตร สีขาว
265 209 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 26032
กาวลาเท็กซ์ งานไม้ TOA LA-35A 10 กก.
730 689 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1041858
ซีเมนต์กันซึม TOA FLOOR SEAL 4 กก. สีเทา
639 539 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1167610
ซีเมนต์ไม่หดตัว TOA GROUT GP 25 กก.
285 218 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1167667
สเปรย์โฟม TOA PU T1040564K3PUF75 750 มล.
379 265 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 276959
อะคริลิกอุดโป๊ว TOA 302 4 กก. สีขาว
1,300 1,019 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1167609
สเปรย์โฟม TOA PU 1040564I5PUF50 500 มล.
285 198 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 229624
อะคริลิกฉาบ TOA 102 5 กก.
340 259 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1115061
ตาข่ายไฟเบอร์ TOA 1 ม. X10 ม. สีขาว
940 755 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 229626
อะคริลิกกันซึม TOA SUNBLOCK 4 กก. สีเทา
1,290 950 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 229625
อะคริลิกกันซึม TOA SUNBLOCK 4กก. สีขาว
1,290 950 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1188142
ซีเมนต์กันซึม TOA 237 (A+B) 26 กก.
1,310 1,235 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150687
น้ำยาเคลือบด้านสูตรน้ำ TOA 213 1/4 แกลลอน
300 258 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150681
น้ำยาผสมกันรั่วซึม TOA 211 5 ลิตร
250 199 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150689
น้ำยาประสานคอนกรีต TOA 112 5 ลิตร
890 773 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1043539
ซีเมนต์ฉาบผิวละเอียด TOA 110 20 กิโลกรัม ขาว
355 252 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150694
อะคริลิกอุดโป๊ว TOA 302 1 กก. สีขาว
335 299 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150692
อะคริลิกกันซึม TOA 201 4 กก. สีเทา
1,050 760 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150697
ครีมฉาบ TOA 101 4 กิโลกรัม
170 135 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 150695
อะคริลิกกันซึม TOA 201 4 กก. สีขาว
1,050 760 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1096822
กาวยาง ปลาฉลาม CL 500CC.
95 89 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1043643
ซีเมนต์ฉาบผิวละเอียด TOA 110 20กิโลล กรัม เทา
310 222 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1098543
โพลียูริเทน ทากันน้ำรั่วซึม TOA ROOFSEAL 20 กก. สีขาว
6,590 4,700 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 277082
อะคริลิกกันซึม TOA 201 20 กก. สีขาว
3,950 2,830 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 277081
อะคริลิกกันซึม TOA 201 20 กก. สีเทา
3,950 2,830 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 277077
ครีมฉาบ TOA 101 20 กิโลกรัม
755 610 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 277076
อะคริลิกฉาบ ภายใน/ภายนอก TOA 102 25 กก.
1,200 990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1098535
โพลียูริเทน ทากันน้ำรั่วซึม ดาดฟ้า หลังคา TOA PU WATERPROOF 20 กก. สีเทา
6,590 4,700 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1083943
น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม TOA-200 1 ลิตร
310 225 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1083925
ซิลิโคนชนิดมีกรด TOA 280 มล. สีใส
125 90 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1083942
ซิลิโคนชนิดมีกรด TOA 280 มล. สีขาว
125 90 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1117654
เทปกาวบิทูเมน TOA 20 ซม. X 3 ม. สีดำ
430 399 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1083844
อะคริลิกซีลแลนท์ TOA 303 280มิลลิ ลิตร สีขาว
85 42 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1005037
น้ำยาเคลือบเงา TOA A100 1 แกลลอน
665 450 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1117701
โพลียูรีเทนอุดรอย TOA 600 มล. สีขาว
289 265 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1083825
น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม TOA-200 5 ลิตร
1,049 699 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1058008
อะคริลิกกันซึม TOA SUNBLOCK 20ก.ก สีเขียว
5,550 4,590 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1117649
โพลียูรีเทนอุดรอย TOA 600 มล. สีเทา
289 265 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1117681
อีพ็อกซี่เสียบเหล็ก TOA 1 กก.
350 319 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1117480
เทปกาวบิทูเมน TOA 0.3x3 เมตร สีดำ
600 539 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1058007
อะคริลิกกันซึม TOA SUNBLOCK 20 กก. สีเทา
4,750 3,830 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 259315
โพลิเมอร์กันซึม TOA WATER BLOC 4 กก. สีขาว
925 899 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1058043
อะคริลิกกันซึม TOA SUNBLOCK 20 กก. สีขาว
4,750 3,830 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 284621
กาวลาเท็กซ์ งานไม้ TOA LA-35A 1 กก.
120 117 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
สินค้าคล้ายกัน
SKU: 1113584
กาวพลังตะปู PATTEX 30 กรัม สีขาว
239 209 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1120611
กาวพลังตะปูสูตรน้ำมัน OJO 75 กรัม
85 79 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 223089
กาวพลังตะปูสูตรน้ำ BOSNY B215 300 มล. สีขาว
130 108 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266448
กาวพลังตะปู PATTEX PL600 300 มล. สีน้ำตาล
220 179 บาท
ขายแล้ว 772 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 284492
กาวพลังตะปู 3M 300 มล. สีเบจ
255 189 บาท
ขายแล้ว 834 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1112326
เทปกาว แรงยึดสูง T-REX 1 นิ้ว x 2.7 ม. สีเทา
79 69 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1024018
กาวพลังตะปูสูตรน้ำมัน จระเข้ 300 มล. สีน้ำตาล
200 168 บาท
ขายแล้ว 273 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 228953
กาวพลังตะปู PATTEX PL60 300 มล. สีน้ำตาล
249 135 บาท
ขายแล้ว 129 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090123
กาวตะปูสูตรน้ำมัน BOSNY 300 มล. สีเบจ
165 118 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102960
กาวพลังตะปูสูตรน้ำ จระเข้ 280 มล. สีขาว
169 157 บาท
ขายแล้ว 112 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
รายละเอียดสินค้า ข้อมูลจำเพาะ คะแนนและรีวิว

กาวพลังตะปู สูตรน้ำมัน TOA FAST BOND 300 มล.

กาวพลังตะปูอเนกประสงค์ สูตรโซลเว้นท์ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการพลังการยึดติดสูง โดยใช้ติดได้กับวัสดุหลายประเภท อาทิ ไม้บัวผนัง, บัวฝ้าเพดาน, ไม้, ไม้อัด, ปูน, คอนกรีต, ไฟเบอร์ซีเมนต์, กระเบื้อง, เซรามิก, กระจกเงา และโฟมโพลีสไตรีน เป็นต้น

คุณสมบัติ
พลังกาวคุณภาพสูงยึดติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท
แห้งเร็ว ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน
ทนทานต่อรังสี UV และทนต่อทุกสภาวะอากาศ
วิธีใช้งาน
เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุงทั่วไป
ใช้งานได้ทั้งแนวระนาบ หรือแนวตั้ง
คำแนะนำ
ศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียด
ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น และคราบไขต่างๆ
ข้อควรระวัง
ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามรับประทาน และสูดดม
กาวพลังตะปู สูตรน้ำมัน TOA FAST BOND 300 มล.
TOA

กาวพลังตะปู สูตรน้ำมัน TOA FAST BOND 300 มล.

SKU: 1112579
100 79 บาท
คุณอาจชอบสิ่งนี้
SKU: 1017626
ปืนยิงซิลิโคน HACHI แกนคู่ 9 นิ้ว สีดำ
219 บาท
ขายแล้ว 118 รายการ
SKU: 1024915
ปืนยิงซิลิโคนแบบเหล็ก JSS แกนคู่ 9 นิ้ว สีเหลือง-ด...
99 บาท
ขายแล้ว 180 รายการ