โครงการ Easy E-Receipt
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์โฮมโปรเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & Receipt)
เงื่อนไขผู้รับสิทธิ์ Easy E-Receipt
เงื่อนไขโครงการ Easy E-Receipt
สินค้าและบริการที่ยกเว้น ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี ตามมาตรการ Easy E-Receipt ได้
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อช้อป Online

เมื่อเข้าขั้นตอนการจ่ายเงิน (Payment) คลิกที่ “เลือกรายการที่อยู่ออกใบกำกับภาษี” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 Jan 24- 31 Mar 24