1284
ฟรีค่าจัดส่ง! เมื่อช้อปออนไลน์ขั้นต่ำ 500 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

ฟรีค่าจัดส่ง! เมื่อช้อปออนไลน์ขั้นต่ำ 500 บาท

ตารางค่าบริการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งแบบมาตรฐาน ยอดสั่งซื้อ อัตราค่าบริการ
พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ไม่เกิน 30 กม. จากสาขาที่ตั้งโฮมโปร ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ฟรี
ต่ำกว่า 500 บาท 50 บาท
พื้นที่ต่างจังหวัด ที่เกิน 30 กม. จากสาขาที่ตั้งโฮมโปร (สินค้าชิ้นใหญ่ หรือ สินค้าทีมีบริการติดตั้ง) ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป 15 บาท ต่อ กม.
ต่ำกว่า 500 บาท • 50 บาท + 15 บาทต่อกม. (นับจากส่วนเกิน 30กม.)
• ถ้าเกิน 100 กม. คิดอัตราแบบเหมาคันรถ
พื้นที่ต่างจังหวัด ที่เกิน 30 กม. จากสาขาที่ตั้งโฮมโปร (สินค้าชิ้นเล็กที่จัดส่งด้วยขนส่งเอกชน*) ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ฟรี
ต่ำกว่า 500 บาท 50 บาท

หมายเหตุ:

 • ราคาค่าขนส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง, ประเภทสินค้า และผู้จัดส่ง โดยค่าขนส่งที่เก็บจริงจะแสดงที่หน้าชำระเงิน หลังจากที่เลือกรายการสินค้า และ ที่อยู่จัดส่ง
 • *สินค้าชิ้นเล็ก หม่ายถึง สินค้าที่ไม่ต้องใช้ช่างขนส่งประกอบหรือติดตั้ง สามารถจัดใส่ในกล่องสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนดได้ในกล่องเดียว, สามารถจัดส่งโดยยกด้วยคนเพียง 1 คนได้, ไม่ใช่วัตถุไวไฟ, ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต, ไม่แตกหักเสียหายง่าย, สามารถจัดส่งได้โดยผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ อาทิ ไปรษณีย์ไทย, Flash Express เป็นต้น

เงื่อนไขการใช้บริการจัดส่งฟรีแบบมาตรฐาน

 1. ช้อปโฮมโปรออนไลน์ผ่านทาง www.homepro.co.th หรือ HomePro Application บริการจัดส่งตามมาตรฐานโฮมโปร ตามเงื่อนไขตามตารางค่าจัดส่งที่กำหนด
 2. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าตามวันที่กำหนด ภายหลังที่ท่านชำระเงินเรียบร้อยและได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 3. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขเดียวกัน ลูกค้าอาจจะได้รับสินค้ามากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
 4. สินค้าจะถูกจัดส่งให้ท่าน โดยทีมงานขนส่ง/จัดส่งพร้อมติดตั้งของโฮมโปร หรือ โดยผู้ผลิต หรือ จัดส่งผ่านทางผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ อาทิ ไปรษณีย์ไทย, Flash Express ภายใน 2-14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดหาสินค้า ซึ่งจะแสดงในหน้าการชำระเงิน เมื่อท่านกำลังทำรายการสั่งซื้อสินค้า
 5. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
 6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น
 7. ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าเป็น สินค้าสั่งผลิต (Pre-Order), สินค้าที่ต้องมีการนำเข้าตามคำสั่งซื้อ, สินค้าสั่งพิเศษ หรือสินค้าที่ไม่มีในคลังสินค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 8. ท่านจะได้รับการติดต่อจากทีมงานจัดส่งล่วงหน้า 1-3 วันก่อนวันจัดส่ง โดยการส่ง SMS หรือโทรนัดหมาย เพื่อยืนยันและนัดหมายการจัดส่ง ขอให้ท่านกรุณารับโทรศัพท์จากเรา หากเราติดต่อท่านไม่ได้ท่านอาจจะไม่ได้รับสินค้าในวันที่กำหนดไว้
 9. สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ไม่ได้มีวัสดุห่อหุ้มจากผู้ผลิต และเป็นการจัดส่งโดยโฮมโปร ทางบริษัทฯ ของดการห่อหุ้มสินค้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการช่วยลดขยะและลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
 10. ในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อ Call Center 1284 ตลอด 24 ชม.
 11. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง กรณีพบปัญหา กรุณาติดต่อ Call Center 1284 ทันทีก่อนรับสินค้า

หมายเหตุ:

 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่างเวลา 08.00 – 21.00 น.
 • ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย โดยในส่วนพื้นที่หมู่เกาะ บริษัทฯ จะจัดส่งไปยังท่าเรือ (ฝั่งติดแผ่นดินใหญ่) ที่ใกล้ที่สุดของหมู่เกาะนั้นๆ
 • กรณีลูกค้าไม่อยู่รับสินค้า โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 15.00 น. ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 300 บาทต่อครั้ง
 • กรณีหน้างานท่านมีข้อจำกัดต้องมีคนช่วยยกสินค้าเพิ่ม จะมีค่าบริการหัวละ 300 บาท หรือกรณีสินค้ากลุ่มกระเบื้อง/เซรามิค ต้องยกขึ้นชั้นบน จะมีค่าบริการเพิ่มชั้นละ 300 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจาก โปรโมชั่นนี้คำตัดสินของคณะกรรมการโฮมโปรถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center 1284 ตลอด 24 ชม.
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
18 May 2022 - 21 May 2022