ฟรีค่าจัดส่ง! เมื่อช้อปออนไลน์ขั้นต่ำ 500 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 ธันวาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567

ฟรีค่าจัดส่ง! เมื่อช้อปออนไลน์ขั้นต่ำ 500 บาท

ตารางค่าบริการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งแบบมาตรฐาน ยอดสั่งซื้อ อัตราค่าบริการ
พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ไม่เกิน 40 กม.จากสาขาที่ตั้งโฮมโปร ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ฟรี
ต่ำกว่า 500 บาท 50 บาท
พื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง 41 - 60 กม. จากสาขาที่ตั้งโฮมโปร ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป 300 บาท
ต่ำกว่า 500 บาท 50 บาท + 300 บาท
พื้นที่ต่างจังหวัด ที่เกิน 60 กม. จากสาขาที่ตั้งโฮมโปร ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป 700 บาท
ต่ำกว่า 500 บาท 50 บาท + 700 บาท

หมายเหตุ:

 • กรณีสั่งซื้อสินค้ากลุ่มยางมะตอย จะมีการคิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มดังนี้
 • ตั้งแต่ 1-50 ถุง คิดค่าจัดส่ง 500 บาทต่อคำสั่งซื้อ
 • ตั้งแต่ 51 ถุงขึ้นไป ค่าจัดส่งเพิ่มเติม ถุงละ 10 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการจัดส่งฟรีแบบมาตรฐาน

 1. ช้อปโฮมโปรออนไลน์ผ่านทาง www.homepro.co.th หรือ HomePro Application บริการจัดส่งตามมาตรฐานโฮมโปร ตามเงื่อนไขตามตารางค่าจัดส่งที่กำหนด
 2. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าตามวันที่กำหนด ภายหลังที่ท่านชำระเงินเรียบร้อยและได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 3. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขเดียวกัน ลูกค้าอาจจะได้รับสินค้ามากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
 4. สินค้าจะถูกจัดส่งให้ท่าน โดยทีมงานขนส่ง/จัดส่งพร้อมติดตั้งของโฮมโปร หรือ โดยผู้ผลิต หรือ จัดส่งผ่านทางผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ อาทิ ไปรษณีย์ไทย, Flash Express ภายใน 2-14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดหาสินค้า ซึ่งจะแสดงในหน้าการชำระเงิน เมื่อท่านกำลังทำรายการสั่งซื้อสินค้า
 5. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
 6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น
 7. ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าเป็น สินค้าสั่งผลิต (Pre-Order), สินค้าที่ต้องมีการนำเข้าตามคำสั่งซื้อ, สินค้าสั่งพิเศษ หรือสินค้าที่ไม่มีในคลังสินค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 8. ท่านจะได้รับการติดต่อจากทีมงานจัดส่งล่วงหน้า 1-3 วันก่อนวันจัดส่ง โดยการส่ง SMS หรือโทรนัดหมาย เพื่อยืนยันและนัดหมายการจัดส่ง ขอให้ท่านกรุณารับโทรศัพท์จากเรา หากเราติดต่อท่านไม่ได้ท่านอาจจะไม่ได้รับสินค้าในวันที่กำหนดไว้
 9. สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ไม่ได้มีวัสดุห่อหุ้มจากผู้ผลิต และเป็นการจัดส่งโดยโฮมโปร ทางบริษัทฯ ของดการห่อหุ้มสินค้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการช่วยลดขยะและลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
 10. ในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อ Call Center 1284 ตลอด 24 ชม.
 11. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง กรณีพบปัญหา กรุณาติดต่อ Call Center 1284 ทันทีก่อนรับสินค้า

หมายเหตุ:

 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่างเวลา 08.00 – 21.00 น.
 • ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย โดยในส่วนพื้นที่หมู่เกาะ บริษัทฯ จะจัดส่งไปยังท่าเรือ (ฝั่งติดแผ่นดินใหญ่) ที่ใกล้ที่สุดของหมู่เกาะนั้นๆ
 • กรณีลูกค้าไม่อยู่รับสินค้า โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 15.00 น. ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 300 บาทต่อครั้ง
 • กรณีหน้างานท่านมีข้อจำกัดต้องมีคนช่วยยกสินค้าเพิ่ม จะมีค่าบริการหัวละ 300 บาท หรือกรณีสินค้ากลุ่มกระเบื้อง/เซรามิค ต้องยกขึ้นชั้นบน จะมีค่าบริการเพิ่มชั้นละ 300 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจาก โปรโมชั่นนี้คำตัดสินของโฮมโปรถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center 1284 ตลอด 24 ชม.
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 Jan 24- 31 Mar 24