ลวดสลิง

ถึง
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 18 BIH 1 กก.
SKU:1021862
5 (1)
100
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANSIAM
ลวดหุ้มพีวีซี PANSIAM เบอร์ 10 WPVC-1032B 10 ม. สี...
SKU:1166671
65
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 20 BIH 10 เมตร
SKU:1136394
30
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 18 BIH 10 เมตร
SKU:1136357
30
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 24 BIH 1 กก.
SKU:1136455
125
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 24 BIH 5 กก.
SKU:1136504
489
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANSIAM
ลวดเบอร์ #16 PANSIAM 10 ม.
SKU:249684
4.8 (5)
25
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 22 BIH 1 กก.
SKU:1021866
95
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 1.5X2.5 มม. 10 เมตร
SKU:1136125
175
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 4X6 มม. 10 เมตร
SKU:1136497
470
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 2X3 มม. 50 เมตร
SKU:1198781
1,050
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 3 มม.x 5 เมตร
SKU:1198770
45
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 1.5X2.5 มม. 5 เมตร
SKU:1198768
79
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BY TORA
ลวดหุ้มพีวีซี BY TORA 2X1.4 มม. 10 ม. สีแดง
SKU:1133697
65
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANSIAM
ลวดหุ้มพีวีซี PANSIAM เบอร์ 14 WPVC-1420 10 ม. สีเ...
SKU:1187728
5 (1)
30
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 16 BIH 1 กก.
SKU:1021859
95
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BY TORA
ลวดหุ้มพีวีซี BY TORA 1.6X1 มม. 10 ม. สีเหลือง
SKU:1133898
5 (1)
45
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 1.5X2.5 มม. 50 เมตร
SKU:1135987
850
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสีขาว BIH 14 1 กก.
SKU:1136947
95
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 3 มม.x 10 เมตร
SKU:1136562
99
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 24 BIH 10 เมตร
SKU:1136507
5 (1)
25
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 5 มม.x 10 เมตร
SKU:1136524
175
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 2.5 มม.x 100 เมตร
SKU:1136498
850
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 22 BIH 10 เมตร
SKU:1136447
25
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 2.4X4 มม. 5 เมตร
SKU:1136150
119
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 3 มม.x 50 เมตร
SKU:1136079
479
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 3 มม. 5 เมตร
SKU:1136086
179
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 14 BIH 5 กก.
SKU:1136320
360
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 2.5 มม.x 50 เมตร
SKU:1136380
430
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 6 มม.x 5 เมตร
SKU:1136271
109
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 2.5 มม. 10 เมตร
SKU:1198782
79
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 4 มม.x 5 เมตร
SKU:1198769
55
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANSIAM
ลวดหุ้มพีวีซี PANSIAM เบอร์ 12 WPVC-1227 10 ม. สีน...
SKU:1166642
59
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 20 BIH 1 กก.
SKU:1021864
5 (1)
90
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BY TORA
ลวดหุ้มพีวีซี BY TORA 2X1.4 มม. 10 ม. สีเหลือง
SKU:1133803
65
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 3X5 มม. 10 เมตร
SKU:1135990
345
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 6 มม.x 10 เมตร
SKU:1136551
215
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 20 BIH 5 กก.
SKU:1136505
400
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสีขาว BIH 18 5 กก.
SKU:1136467
450
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 16 BIH 10 เมตร
SKU:1136463
30
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 5 มม.x 5 เมตร
SKU:1136470
89
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 22 BIH 5 กก.
SKU:1136481
450
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 16 BIH 5 กก.
SKU:1136439
420
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสังกะสี เบอร์ 14 BIH 10 เมตร
SKU:1136444
30
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 4X6 มม. 5 เมตร
SKU:1136410
235
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 2.4X4 มม. 10 เมตร
SKU:1136158
235
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 2 มม. 10 เมตร
SKU:1136037
235
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงหุ้มพลาสติก BIH 2X3 มม. 5 เมตร
SKU:1136040
119
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BIH
ลวดสลิงไส้เชือก BIH 3 มม.x 100 เมตร
SKU:1136254
990
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANSIAM
ลวดเบอร์ #18 PANSIAM 10 ม.
SKU:258355
5 (1)
25
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANSIAM
ลวดเบอร์ #22 PANSIAM 10 ม.
SKU:277936
4 (2)
30
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

 

อุปกรณ์โซ่และสลิง (Chain & Wire Rope Accessories)

อุปกรณ์โซ่และสลิง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยก ลากสิ่งของขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมากได้อย่างแน่นหนา และมีความปลอดภัย โดยจะใช้ลวดสลิงยึดเข้ากับสิ่งของให้แน่น และเคลื่อนย้ายด้วยรถเครน รถยกไฟฟ้า รถตอกเสาเข็ม เป็นต้น จึงถือเป็นการพัฒนามาจากโซ่เหล็ก และเชือกธรรมชาติ โดยทั่วไปลวดสลิงจะมีองค์ประกอบหลักๆ คือ เส้นลวด ขดลวด แกนของสลิง และลวดสลิง ซึ่งแต่ละส่วนจะมีลักษณะเป็นเส้นโลหะถูกบิดม้วนจนเป็นเกลียว สามารถบิดได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ S และ Z ผลิตมาจากวัสดุสังเคราะห์ เหล็ก สเตนเลส ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ สารเคมี และแรงกระแทก ไม่เป็นสนิมง่าย สามารถรองรับน้ำหนักมากได้เป็นอย่างดี ดังนั้นอุปกรณ์โซ่และสลิงจึงถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่องานยกของทั่วไป เรือขนส่งสินค้า งานก่อสร้าง งานประมง งานเหมือง รวมไปถึงใช้ในงานประดับตกแต่งสถานที่ เป็นต้น หลายต่อหลายครั้งอุบัติเหตุรุนแรงมีสาเหตุมาจากสลิงขาด เนื่องจากการเลือกใช้งานสลิงผิดประเภท ใช้สลิงไม่ได้คุณภาพ หรือ ใช้สลิงเกินความสามารถในการรับน้ำหนัก ดังนั้น ก่อนอื่นเราควรทำความรู้จักอุปกรณ์โซ่และสลิงต่างๆ เพื่อการเลือกใช้งานได้ตรงตามจุดประสงค์ และมีความปลอดภัย มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!

ตะขอโซ่ เป็นอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ที่ส่วนท้ายของโซ่ ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมโยงโซ่กับวัตถุได้ ส่วนใหญ่ทำจากเหล็กหลอมหนัก แต่ก็จะมีที่ทำมาจากพลาสติก ใช้เป็นข้อต่อสำหรับโซ่พลาสติก และสามารถนำไปใช้แขวนสิ่งของอเนกประสงค์ทั่วไป โดยไม่ควรไปใช้กับวัตถุที่มีน้ำหนักมากเกินไป มีความหลากหลายของขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

ปลอกหนีบสลิง เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กับลวดสลิงเพื่อทำการยึดตัวลวด หรือสายเคเบิล ก่อนใช้งานสินค้าควรตรวจสอบสภาพก่อนทำการติดตั้ง และควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับขนาด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน

ข้อต่อโซ่ เหมาะสำหรับใช้ต่อความยาวของโซ่ หรือทำการคล้องโซ่เพื่อล็อกในลักษณะปิดตายตามความเหมาะสมของการใช้งาน

ห่วงโซ่ ใช้งานร่วมกับโซ่ หรือสลิง โดยนำห่วงโซ่เกี่ยวเข้ากับตัวโซ่ หรือสลิง เพื่อยึดติดกับสิ่งของที่ต้องการได้อย่างหลากหลาย

เกลียวเร่ง สำหรับใช้เป็นตัวช่วยในการดึงลวดสลิงให้ดึงในการต่อเติม ตกแต่ง หรือก่อสร้างต่างๆ เช่น ใช้เป็นตัวช่วยดึงสะพานแขวนให้ตึง หรือใช้ขึงลวดสลิงในสิ่งก่อสร้างภายในรีสอร์ท เป็นต้น

กิ๊ปจับสลิง กิ๊บจับสลิง กิ๊บเพื่อยึด รวบ รัด และล็อกสลิงให้ได้รูปทรงสำหรับงานประกอบติดตั้งในงานก่อสร้าง หรืองานช่างต่างๆ อีกทั้งยังมีขนาดที่หลากหลาย เพื่อความเหมาะสมในการเลือกใช้งาน เช่น การยึดเสา คาน โครงสร้างอาคาร หรือสะพาน เป็นต้น

อุปกรณ์โซ่และสลิง HomePro

หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์โซ่และสลิงสำหรับงานก่อสร้างอยู่ล่ะก็ สามารถเข้ามาเลือกซื้ออุปกรณ์โซ่และสลิง ไม่ว่าจะเป็น ตะขอโซ่  ปลอกหนีบสลิง และห่วงโซ่ เป็นต้น มากมายในราคาถูกได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างและเครื่องมือช่างแบบครบวงจร ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284

อ่านทั้งหมด