1284
ถึง

สีทาไฟเบอร์ซีเมนต์

SKU: 285048
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER SYNOTEX M-7102 สีน...
1,720 1,470 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1004040
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB DF6116 สีวอลนัท 1 แก...
1,590 1,210 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1020082
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FD-501 สีไม้สัก...
1,410 1,335 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 261820
สีทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6203 ด้าน 1 แกลลอน
2,450 1,950 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 280937
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6204 เงา 1 แกลลอน
1,490 1,150 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 280998
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6114 กึ่งเงา 1 แกลลอน
1,120 720 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 280999
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6115 กึ่งเงา 1 แกลลอน
1,120 750 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 280934
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6110 กึ่งเงา 1 แกลลอน
1,120 750 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1218596
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT 6205 สีไม้แดง 1 แ...
1,560 1,460 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1218614
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FN-222 สีเบจ 1 แก...
1,560 1,460 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1125934
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FT107 สีไม้สักทอง...
1,070 1,015 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 265932
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FT105 สีน้ำตาล เง...
1,070 1,015 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 265933
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FO201 สีน้ำตาล เง...
810 765 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 265936
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECCT FO204 สีน้ำตาล เ...
810 765 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1105637
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA กึ่งเงา สีไม้สัก 1GL
1,250 1,020 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1105624
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA กึ่งเงา สีไม้แดง 1GL
1,250 1,020 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1105530
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA เงา สีวอลนัท 1GL
1,250 1,020 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1146604
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER GOLDEN TEAK เงา 1 แก...
1,230 1,080 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1146631
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER MAHOGANY ด้าน 1 แกลล...
1,230 1,080 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1146622
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER WALNUT เงา 1 แกลลอน
1,230 1,080 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1219683
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FN-333 สีวอร์มเกร...
1,560 1,460 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1146568
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER WALNUT ด้าน 1 แกลลอน
1,230 1,080 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1146497
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER OAK เงา 1 แกลลอน
1,230 1,080 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1054862
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB BASE A ด้าน 1 แกลลอน
1,350 890 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1054794
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB BASE C กึ่งเงา 1 แกลลอ...
960 540 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1054760
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB BASE B กึ่งเงา 1 แกลลอ...
960 590 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 281001
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6117 กึ่งเงา 1 แกลลอน
1,120 750 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 281002
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6118 กึ่งเงา 1 แกลลอน
1,120 750 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 280939
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6205 เงา 1 แกลลอน
1,490 1,150 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 280930
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6103 กึ่งเงา 1 แกลลอน
655 650 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 280929
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6201 ด้าน 1 แกลลอน
1,490 1,150 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 280927
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6102 กึ่งเงา 1 แกลลอน
655 650 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 280941
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6206 เงา 1 แกลลอน
1,490 1,150 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 280989
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6202 ด้าน 1 แกลลอน
1,490 1,150 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1229805
สีรองพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA FP002 สีเทา 1 แกลลอ...
860 750 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 281425
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6202 เงา 1 แกลลอน
1,490 1,150 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1005292
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER SYNOTEX โปร่งแสง ด้า...
1,240 1,060 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1005291
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER SYNOTEX โปร่งแสง เงา...
1,310 1,130 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1157886
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FM602 สีมะฮอกกานี...
1,070 1,015 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 285051
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER SYNOTEX M-7105 สีไ...
1,720 1,470 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 285055
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER SYNOTEX TG7000 สีใ...
1,720 1,470 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1105612
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA FD001 สีไม้สักเข้ม ด...
1,750 1,315 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1105595
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA FD005 สีไม้แดง 1 แกล...
1,690 1,310 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1219691
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FD-6202 สีไม้สั...
1,560 1,460 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1146557
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER REDWOOD ด้าน 1 แกล...
2,005 1,760 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1112288
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FD-500 สีใส เงา...
1,410 1,335 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1054678
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB BASE A เงา 1 แกลลอน
2,250 1,850 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1020086
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FD-505 สีไม้โอ๊...
1,410 1,335 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1020085
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FD-504 สีวอลนัท...
1,410 1,335 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1020083
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FD-502 สีไม้มะค...
1,410 1,335 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1148538
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER FD003 สีวอลนัท 1 แ...
1,650 1,320 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1002203
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB DF-6113 สีมะฮอกกะนี ...
1,590 1,210 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 261810
สีทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6200 เงา 1 แกลลอน
2,490 1,950 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 261814
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB สีน้ำตาล 1 แกลลอน
2,490 1,950 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 261818
สีทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6204 ด้าน 1 แกลลอน
2,450 1,950 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 261819
สีทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6201 ด้าน 1 แกลลอน
2,450 1,950 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 261817
สีทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6204 เงา 1 แกลลอน
2,450 1,950 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 265931
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FT103 สีน้ำตาล กึ...
1,070 1,015 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 265937
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECCT FO205 สีน้ำตาล เ...
810 765 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 265935
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FO203 สีน้ำตาล เง...
810 765 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1105636
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA กึ่งเงา สีวอลนัท 1GL
1,250 1,020 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1105635
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA เงา สีไม้สัก 1GL
1,250 1,020 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1105587
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA กึ่งเงา สีไม้แดง 1GL
1,200 1,020 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1146595
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER MAHOGANY เงา 1 แกลลอ...
1,230 1,080 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1146596
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER GOLDEN TEAK ด้าน 1 แ...
1,230 1,080 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1146556
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER REDWOOD ด้าน 1 แกลลอ...
1,230 1,080 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1146525
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER OAK ด้าน 1 แกลลอน
1,230 1,080 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1146498
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER TEAK ด้าน 1 แกลลอน
1,230 1,080 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1054795
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB BASE D กึ่งเงา 1 แกลลอ...
800 510 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1054796
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB BASE A เงา 1 แกลลอน
1,260 890 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1054745
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB BASE A กึ่งเงา 1 แกลลอ...
1,120 650 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1148540
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA FG099 สีใส 1 แกลลอน
1,299 1,180 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 281000
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6116 กึ่งเงา 1 แกลลอน
1,120 750 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 280938
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6204 ด้าน 1 แกลลอน
1,490 1,150 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 280936
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6203 ด้าน 1 แกลลอน
1,490 1,150 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 280928
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6201 เงา 1 แกลลอน
1,490 1,150 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 280940
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6205 ด้าน 1 แกลลอน
1,490 1,150 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 280997
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6113 กึ่งเงา 1 แกลลอน
1,120 750 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 280994
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6101 กึ่งเงา 1 แกลลอน
655 650 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 280995
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6111 กึ่งเงา 1 แกลลอน
1,120 750 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1229796
สีรองพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA FP001 สีครีม 1 แกลล...
860 750 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1220549
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FN-111 สี COZY ...
1,560 1,460 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1070332
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT 106 สีไม้พะยุง เง...
1,070 1,015 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1157849
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FM605 สีไม้สัก เง...
1,070 1,015 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1011331
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ NIPPON PAINT FIBERCOTE กึ่...
1,540 1,130 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1157923
สีทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT FM603 สีวอลนัท เง...
1,070 1,015 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 285050
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER SYNOTEX M-7104 สีไ...
1,720 1,470 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 285053
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER SYNOTEX M-7109 สีม...
1,720 1,470 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 285054
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER SYNOTEX M-7111 สีโ...
1,720 1,470 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1105653
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA FD002 สีไม้ประดู่ 1 ...
1,690 1,310 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1146612
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER MAHOGANY ด้าน 1 แก...
2,005 1,760 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1146605
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER OAK ด้าน 1 แกลลอน
2,005 1,760 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1146606
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER WALNUT ด้าน 1 แกลล...
2,005 1,760 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1146607
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER CLEAR ด้าน 1 แกลลอ...
2,005 1,760 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1146641
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER CLEAR เงา 1 แกลลอน
2,005 1,760 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1146597
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ BEGER TEAK 1 แกลลอน
2,005 1,760 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1112306
สีรองพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ WOODTECT AQUA FP50 สีใส...
1,165 1,105 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1054679
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB BASE A ด้าน 1 แกลลอน
2,250 1,850 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 261811
สีทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB 6201 เงา 1 แกลลอน
2,490 1,950 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 261815
สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB สีน้ำตาล 1 แกลลอน
2,490 1,950 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ

เปลี่ยนบ้านให้มีความเป็นธรรมชาติด้วยสีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์

หากพูดถึงเรื่องวัสดุที่เป็นที่นิยมของการต่อเติมบ้านหรือการตกแต่งบ้าน คงจะไม่มีใครไม่รู้จักกับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนไม้จริง ในปัจจุบันมีทั้งรูปแบบที่ทำสีเสร็จแล้ว สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ทันที และรูปแบบที่ทาสีรองพื้นมาให้เบื้องต้น เพื่อให้คุณเลือกซื้อสีทาไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ตามความต้องการ ลักษณะของสีที่ใช้ทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีน้ำอะคริลิกที่ใช้สำหรับทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความใกล้เคียงกับสีไม้ธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ และเชื้อรา แถมยังช่วยป้องกันสีซีดจาง เพื่อสีสันสวยงามอย่างยาวนาน

ประเภทของสีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์

สีโปร่งแสง หรือ สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยสีประเภทนี้จะทำให้ผิวของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ทาเสร็จมีความโปร่งแสง และเห็นลายเส้นของเสี้ยนไม้ และความไม่สม่ำเสมอกันของสีและพื้นผิวที่เราทา ทำให้ดูใกล้เคียงกับสีไม้ธรรมชาติมาก แต่ทั้งนี้การจะทาให้สวยนั้นอาจจะต้องใช้ความชำนาญจากผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้งานไม้ที่ดูสวยงามและมีความเป็นธรรมชาติ

สีทึบแสง หรือ สีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ สีประเภทนี้หลังจากทาแล้วจะทำให้สีของไม้ดูเรียบเนียนเสมอกันทั้งแผ่น ดูมีความเป็นระเบียบและเรียบร้อยมากกว่า อีกทั้งยังสามารถทาได้ง่ายกว่า

โดยอายุการใช้งานของทั้งสองแบบนั้นจะเหมือนกัน ซึ่งการเลือกใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของคุณ หากชอบความเป็นเป็นธรรมชาติก็จะเหมาะกับการเลือกทาสีแบบโปร่งแสง แต่หากชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย สีแบบทึบแสงนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า และการใช้งานนั้นควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมันทุกครั้งเพื่อให้สีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เราเลือกใช้นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อควรระวังก่อนใช้งานสีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์

ในระหว่างที่ทาสีควรสวมใส่ชุดให้มิดชิดทุกครั้งเพื่อป้องกันผิวหนังไม่ให้เกิดการระคายเคือง และหากสีเข้าตาควรรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดและไปพบแพทย์ทันที ที่สำคัญหลังจากใช้งานไม่ควรทิ้งสีลงแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือท่อระบายน้ำ เพราะจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษในภายหลัง

สีทาไฟเบอร์ซีเมนต์ สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ HomePro

ทั้งนี้หากคุณกำลังมองหา สีทางานไม้ ที่ใช้สำหรับการเพิ่มลวดลายของบ้าน หรือ กำลังมองหา สีและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน คุณสามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284