1284

ถึง

สีและอุปกรณ์

SKU: 237143
สีน้ำทาภายนอก TOA SHIELD-1 NANO BASE A กึ่งเงา 2.5...
2,010 1,389 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 158 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1016616
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA BASE A กึ...
2,981 2,288 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 304 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 286362
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ BASE A ก...
2,480 1,780 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 89 บาท
ขายแล้ว 152 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 239857
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS ADVANCE A7000 ด้าน 5 แกลล...
2,740 1,845 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142340
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD BASE A กึ่ง...
1,470 1,315 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1060780
สีน้ำทาภายใน TOA SHIELD-1 NANO BASE A กึ่งเงา 2.5 ...
1,800 1,325 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 66 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175452
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ BEGER FLEXI COOL B2800 20 ...
2,690 2,350 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 260 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149836
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
2,950 2,040 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149819
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A เนียน...
2,640 1,840 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090821
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ TOA HYDRO QUICK 9 ลิตร
2,070 1,650 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 82 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 290960
สีรองพื้นอเนกประสงค์ NIPPON PAINT FLEXISEAL 20 kg
2,500 2,205 บาท
ขายแล้ว 139 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090738
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ TOA HYDRO QUICK 15 ลิตร
3,370 2,570 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 128 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 232867
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A กึ่งเงา...
2,000 1,310 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185210
สีน้ำทาภายใน TOA ORGANIC CARE BASE A สีขาว/เขียว เ...
2,220 1,840 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 92 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 94956
สีรองพื้นปูนเก่า TOA CONTACT PRIMER 5 แกลลอน
3,730 2,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 144 บาท
ขายแล้ว 127 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 229804
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS #A8000 5 แกลลอน
2,740 1,845 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15756
สีรองพื้นปูนใหม่ TOA 4 SEASON เบอร์สี 1111 5 แกลลอ...
3,150 2,260 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 106962
สีน้ำมัน TOA FLAT ENAMEL เบอร์ F888 1 แกลลอน
1,039 620 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 31 บาท
ขายแล้ว 144 รายการ
SKU: 1090811
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ TOA HYDRO QUICK 1 แกลลอน
880 740 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 37 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1057856
สีน้ำทาภายนอก BEGER NANO1 SHIELD BASE A กึ่งเงา 9 ...
1,690 1,240 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 241087
สีรองพื้นอเนกประสงค์ TOA QUICK PRIMER 5 แกลลอน
4,080 2,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 147 บาท
ขายแล้ว 135 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050126
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE A ก...
3,465 1,990 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029237
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ BASE A ด...
2,480 1,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 89 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043905
สีรองพื้นปูนใหม่ BEGER B2900 2.5 แกลลอน
1,990 1,430 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15012
สีน้ำมัน TOA GLIPTON เบอร์ 100 เงา 1 แกลลอน
1,280 890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 44 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
SKU: 1076157
สีน้ำทาภายใน JOTUN MAJESTIC PERFECT BEAUTY AND CAR...
2,080 1,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149869
สีน้ำทาภายใน 4 SEASONS ADVANCE BASE A ด้าน 2.5 แกล...
1,440 885 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076010
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD COLOUR EXTREME BASE...
2,550 2,290 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
SKU: 234976
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A กึ่งเงา...
870 720 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 36 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1170102
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT WEATHERBONDFLEX 9L SG B...
2,450 2,025 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 208131
สีรองพื้นปูนเก่า BEGER MULTI PURPOSE PRIMER B1900 ...
3,940 2,615 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234980
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE B กึ่งเงา...
1,950 1,270 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149833
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
390 360 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 18 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 111498
สีน้ำมัน TOA GLIPTON BASE A เงา 1 แกลลอน
1,170 750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 37 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
SKU: 234982
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE D กึ่งเงา...
1,470 980 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 234981
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE C กึ่งเงา...
1,840 1,210 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149835
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
1,430 1,320 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 66 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170419
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT AIR CARE BASE A กึ่งเงา...
2,130 1,755 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149840
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A ด้าน 2....
1,670 1,150 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149841
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE B กึ่งเ...
2,830 1,970 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149848
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE D กึ่งเ...
2,420 1,670 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 238016
สีน้ำทาภายนอก BEGER CoolDiamondd 10 BASE A กึ่งเงา...
2,250 1,410 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012495
สีน้ำทาภายใน BEGER COOL DIAMONDSHIELD 7 BASE A ด้า...
1,386 875 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050212
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE C ก...
2,450 2,140 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1032163
สีรองพื้นอเนกประสงค์ JOTUN อัลตราไพร์มเมอร์ 2.5 แก...
1,990 1,790 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238018
สีน้ำทาภายนอก BEGER Cool DiamondShield 10 BASE B ก...
1,840 1,510 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085484
สีรองพื้นอเนกประสงค์ NIPPON PAINT FLEXISEAL 10kg
1,550 1,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157407
สีน้ำทาภายใน BEGER AIRFRESH GOLD BASE A กึ่งเงา 9 ...
2,650 1,720 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050056
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE D ก...
2,180 1,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234972
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTATOUGH HISHIELD BASE A กึ่ง...
1,689 1,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 149844
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE C กึ่งเ...
2,700 1,860 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238020
สีน้ำทาภายนอก BEGER Cool DiamondShield 10 BASE C ก...
1,720 1,500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 151927
สีรองพื้นปูนใหม่ TOA SUPERSHIELD #000 เนียน 5 แกลล...
4,229 2,830 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 141 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142432
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD BASE A 2.5...
1,800 1,470 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050136
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE B ก...
2,600 2,260 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149832
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE D เนียน...
2,120 1,500 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043211
สีน้ำทาภายใน DULUX INSPIRE BASE A กึ่งเงา 9 ลิตร
1,450 1,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 54 บาท
ขายแล้ว 253 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 45883
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT JUNIOR99 สีขาว #300 ด้าน...
900 740 บาท
ขายแล้ว 218 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163367
สีน้ำลอฟท์ภายนอก TOA LOFT1 สีเทาอ่อน 12 กก.
1,450 1,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 64 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172294
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN สี MERCURY ...
2,171 1,629 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
SKU: 68552
สีน้ำทาฝ้า JOTUN CEILING PAINT สีขาว ด้าน 5 แกลลอน
1,169 890 บาท
ขายแล้ว 159 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 244466
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS #A8000 1 แกลลอน
600 510 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 25 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022249
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT JUNIOR99 สีขาว ด้าน 5 แ...
1,150 890 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 240744
สีรองพื้นปูนใหม่ NIPPON PAINT JUNIOR99 5GL
1,250 840 บาท
ขายแล้ว 145 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172292
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN สี SILVER ...
2,189 1,639 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1029263
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ สีขาว #D77...
979 829 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 41 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 151933
สีรองพื้นโลหะ TOA RUST TECH A + B 1 แกลลอน สีเทา
1,859 1,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 74 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146419
สีน้ำทาภายใน JOTUN MAJESTIC TRUE BEAUTY BASE A กึ่...
2,100 1,890 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1047600
สีน้ำทาภายนอก JBP SMART COAT BASE A กึ่งเงา 2.5 แก...
1,725 1,149 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 57 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100815
สีซีเมนต์สร้างลาย ILOFT MIXED #2 15 กิโลกรัม
2,850 2,550 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 127 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
SKU: 1047632
สีรองพื้นปูนเก่า TOA 4 SEASONS SUPER PRIMER 9 ลิตร
1,790 1,520 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 76 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077299
สีซีเมนต์ฉาบ LOFT8 สีเทากลาง #102 8 กก.
1,850 1,450 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173146
เซ็ตสีเท็กเจอร์ LOFT8 11 กก. เฉด 220 สีน้ำตาลทอง
2,520 2,100 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1118445
สีเคลือบกันสนิม TOA เป็ดหงษ์ 2 IN 1 สีเทา #M010 1 ...
650 499 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 24 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1172562
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD สี CLOUD FO...
1,296 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1157949
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTAPLAST ด้าน 2.5 แกลลอน
1,720 1,690 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022652
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS #A7000 1 แกลลอน
600 510 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 25 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1127042
สีรองพื้นอเนกประสงค์ TOPTECH COATFLEX 2.5GL
1,689 1,279 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 63 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 124853
สีรองพื้นปูนใหม่ TOA SUPER MATEX #0000 5 แกลลอน
2,130 1,750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 87 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172188
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN สี WARM CR...
2,170 1,629 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 14952
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS สีขาว #A1000 ด้าน 5 แก...
3,690 2,860 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 143 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118476
สีเคลือบกันสนิม TOA เป็ดหงส์ 2 IN 1 สีดำ #M818 1 แ...
650 499 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 24 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
SKU: 1157908
สีรองพื้นปูนใหม่ JOTUN JOTAPLAST 5 แกลลอน
1,790 1,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 90 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163441
สีน้ำลอฟท์ภายนอก TOA LOFT2 สีเทากลาง 12 กก.
1,450 1,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 64 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142347
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD BASE B กึ่ง...
1,400 1,340 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 234983
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS สีขาว #AG1000 กึ่งเงา ...
860 720 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 36 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1042458
สีรองพื้นปูนเก่า JOTUN OLD CONCRETE PRIMER 5 แกลลอ...
2,890 2,690 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1145631
สีน้ำทาภายนอก DELTA ChillShield BASE A กึ่งเงา 2.5...
2,809 2,399 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1154821
สีรองพื้นปูนเก่า JOTUN BONDING PRIMER 2.5 แกลลอน
1,990 1,790 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1089628
อะคริลิกทากันน้ำรั่วซึม BEGER ROOF GUARD W-001 #70...
3,800 3,300 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 209461
สีน้ำทาฝ้า TOA SHIELD-1 NANO #E999 5 แกลลอน
2,745 2,259 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 112 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 151925
สีรองพื้นปูนเก่า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN 5 แกลลอ...
3,299 2,759 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 137 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135079
สีน้ำมันกันสนิม WOODTECT HERO RUSTTECH 2IN1 H2-222...
555 535 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 26 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 151934
สีรองพื้นโลหะ TOA RUST TECH A + B 1/4 แกลลอน สีเทา
519 390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 19 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 14985
สีน้ำทาภายใน TOA 4 SEASONS สีขาว #A1000 ด้าน 5 แกล...
2,740 2,080 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 104 บาท
ขายแล้ว 92 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 288631
สีรองพื้นโลหะ TOA 5GL สีเทา
3,390 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1139796
สีน้ำทาภายใน BEGER1 BASE A ด้าน 8 ลิตร
1,250 1,090 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 151931
สีรองพื้นปูนเก่า TOA DURACLEAN 1 แกลลอน
739 639 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 31 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 247962
สีรองพื้นปูนเก่า TOA 7 IN 1 FUTURE 15 ลิตร
2,899 2,499 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 124 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1154177
สีรองพื้นปูนใหม่ JBP AAA 2.5 แกลลอน
885 599 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 29 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ

สีและอุปกรณ์ทาสี (Paint & Accessories)

สีและอุปกรณ์ทาสี เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับงานก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือตกแต่ง เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและสร้างสีสันให้กับการตกแต่งอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของ DIY ต่างๆ รวมถึงงานถนน หรืองานหลังคาได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสีทาอาคาร สีงานไม้ สีเฉพาะทาง หรือสีสเปรย์ แต่ละประเภทก็ล้วนแต่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ตามลักษณะงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สีทาอาคาร (Decorative Paint) หรือสีทาบ้าน เป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสวยงามและสร้างสีสันให้กับการตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งสีทาภายนอก และสีทาภายในก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน และมีให้เลือกใช้งานอยู่มากมาย ดังนั้นการเลือกใช้งานสีทาบ้านจะต้องเลือกให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน เพื่อความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

สีงานไม้ (Wood Coating) ถูกผลิตขึ้นมาใช้งานสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ มีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งสีย้อมไม้ สีรองพื้นไม้ และสีโป๊วไม้ ซึ่งสีงานไม้จะมีส่วนช่วยในการปกป้องพื้นผิวไม้ให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี โดยจะสามารถป้องกันการรั่วซึม และเน้นลวดลายของไม้ธรรมชาติให้ดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

สีเฉพาะทาง (Specialty Paint) เป็นสีที่ควรใช้สำหรับงานเฉพาะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สีทาถนน สีทาหลังคา หรือสีทาสระน้ำ ซึ่งสีเฉพาะทางนี้จะมีคุณสมบัติยึดเกาะได้ดี ทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ อีกทั้งยังมีความคงทนเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นการเลือกใช้งานสีเฉพาะทาง จำเป็นจะต้องเลือกให้ตรงกับลักษณะงาน เพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุด

สีสเปรย์ (Spray Paint) หรือสีพ่น จะถูกบรรจุอยู่ในภาชนะใต้แรงดันก๊าซอย่างกระป๋องสี ซึ่งเวลาเปิดออกมาใช้งาน ตัวเนื้อสีจะถูกปล่อยออกมาจากกระป๋อง แรงดันของก๊าชจะดันเนื้อสีขึ้นมาผ่านหัวฉีดสเปรย์ ทำให้สีที่ออกมานั้นมีลักษณะเป็นละออง และกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ

อุปกรณ์ทาสี (Paint Accessories)

การทาสีงานต่างๆ ให้ออกมาสวยงามได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ทาสีที่ครบครันพร้อมใช้งาน ซึ่งการเลือกอุปกรณ์ทาสีให้ถูกชนิดและเหมาะสมกับสีแต่ละประเภทนั้น จะช่วยทำให้งานทาสีสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ทาสีที่มีใช้งานก็มีอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี ชุดถาดสี รวมถึงลูกกลิ้งสร้างลาย สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างลวดลายบนผนังบ้าน เป็นต้น โดยการเลือกอุปกรณ์ทาสีนั้น จะต้องพิจารณาถึงพื้นที่ที่ต้องการทาสีด้วย หากพื้นที่นั้นค่อนข้างกว้าง ก็ควรเลือกอุปกรณ์ทาสีที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น

สีและอุปกรณ์ทาสี HomePro

หากคุณกำลังมองหาสีและอุปกรณ์ทาสี สำหรับอำนวยความสะดวกในการทาสีอาคารบ้านเรือน งาน DIY และงานเฉพาะทางต่างๆ ทั้งสีทาอาคาร สีงานไม้ และสีเฉพาะทาง รวมถึงมองหาอุปกรณ์ทาสีอื่นๆ เช่น แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี และชุดถาดสี ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284