1284
ถึง

ลูกกลิ้งทาสี

SKU: 1181393
ลูกกลิ้งทาสี MATALL 10 นิ้ว
70 บาท - 79 บาท
ขายแล้ว 402 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181359
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีขนแกะ MATALL 4 นิ้ว
50 บาท - 59 บาท
ขายแล้ว 136 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15448
ลูกกลิ้งทาสีพร้อมด้ามอะคริลิก SOMIC 10 นิ้ว
120 99 บาท
ขายแล้ว 152 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171937
อะไหล่ลูกกลิ้งขนแกะ MATALL 4 นิ้ว แพ๊ค 10 ชิ้น
359 299 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181364
ลูกกลิ้งทาสี MATALL 7 นิ้ว
60 บาท - 69 บาท
ขายแล้ว 162 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181278
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี MATALL 10 นิ้ว
55 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171959
ลูกกลิ้งทาสีขนเเกะพร้อมด้าม MATALL 4X26 นิ้ว
179 149 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181374
ลูกกลิ้งทาสี MATALL 4 นิ้ว
50 บาท - 59 บาท
ขายแล้ว 91 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151380
ลูกกลิ้งทาสีมินิ PUMPKIN มืออาชีพ 4 นิ้ว ด้ามยาว 2...
73 69 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087477
ลูกกลิ้งทาสี EPOXY ขนสั้น SOMIC 4 นิ้ว
159 135 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15455
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี SOMIC 10 นิ้ว
105 99 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1169587
ลูกกลิ้งทาสี EPOXY MATALL 10 นิ้ว
155 บาท - 169 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087543
ลูกกลิ้งทาสี EPOXY ขนสั้น SOMIC 7 นิ้ว
175 155 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169500
ลูกกลิ้งทาสี EPOXY MATALL 7 นิ้ว
135 บาท - 149 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1087606
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีอีพ็อกซี่ ขนยาว SOMIC 4 นิ้ว
115 99 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1087478
ลูกกลิ้งทาสี EPOXY ขนสั้น SOMIC 10 นิ้ว
199 179 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15446
ลูกกลิ้งทาสีพร้อมด้ามอะคริลิก SOMIC 4 นิ้ว
99 79 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1056738
ลูกกลิ้งทาสีขนสั้นพร้อมด้าม HACHI 10 นิ้ว
159 149 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151544
อะไหล่แปรงลูกกลิ้งทาสี PUMPKIN มืออาชีพ 10 นิ้ว
69 50 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1151379
แปรงลูกกลิ้งทาสี PUMPKIN มืออาชีพ 10 นิ้ว
109 99 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1151555
แปรงลูกกลิ้งทาสี PUMPKIN มืออาชีพ 4 นิ้ว
89 79 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1044149
ลูกกลิ้งขาวคาดเหลือง KINGORIGIN R03 7 นิ้ว
60 บาท - 69 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1087496
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีอีพ็อกซี่ ขนยาว SOMIC 10 นิ้ว
155 145 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1087577
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีอีพ็อกซี่ ขนสั้น SOMIC 7"
129 119 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1087479
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีอีพ็อกซี่ ขนสั้น SOMIC 10"
149 139 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 77646
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีขนแกะ SOMIC 4 นิ้ว
130 115 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169691
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี EPOXY MATALL 7 นิ้ว
90 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1169577
อะไหล่ลูกกลิ้ง EPOXY MATALL 10 นิ้ว
80 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1056808
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีขนสั้น HACHI 4 นิ้ว
99 87 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1056914
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีขนสั้น HACHI 10 นิ้ว
129 117 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181384
อะไหล่ลูกกลิ้งอะครีลิค MATALL 4 นิ้ว
50 บาท - 59 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181358
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี MATALL 7 นิ้ว
45 บาท - 55 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025808
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีอะคริลิก HACHI 7 นิ้ว
79 55 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025881
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีอะคริลิก HACHI 10 นิ้ว
89 75 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025863
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีอะคริลิก HACHI 4 นิ้ว
69 49 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025864
อะไหล่ลูกกลิ้งเคมีทาสีอีพ็อกซี่ HACHI 4 นิ้ว
50 35 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1235865
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีงานไม้ SOMIC 4 นิ้ว
85 55 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1044344
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี KINGORIGIN R02 7 นิ้ว
75 55 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1044453
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี KINGORIGIN R02 10 นิ้ว
85 65 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 15454
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี SOMIC 7 นิ้ว
85 69 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181412
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี MATALL 4 นิ้ว
35 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1087602
ลูกกลิ้งทาสี EPOXY ขนยาว SOMIC 10 นิ้ว
220 200 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151545
ลูกกลิ้งทาสีมินิ PUMPKIN มืออาชีพ 4 นิ้ว ด้ามยาว 1...
69 65 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 65377
ลูกกลิ้งเคมีขนแกะ SOMIC 4 นิ้ว
170 145 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234376
ลูกกลิ้งทาสีอะคริลิก MATALL ขนาด 4X26 นิ้ว
149 129 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1234392
ลูกกลิ้งทาสีขนแกะ MATALL 4X26 นิ้ว
169 149 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1025790
ลูกกลิ้งเคมีไฟเบอร์กลาส HACHI 4 นิ้ว
139 113 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1235856
ลูกกลิ้งทาสีงานไม้ SOMIC 4 นิ้ว
109 79 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1044343
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี KINGORIGIN R02 4 นิ้ว
65 45 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1087612
ลูกกลิ้งทาสี EPOXY ขนยาว SOMIC 4 นิ้ว
165 145 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1056827
ลูกกลิ้งทาสีขนสั้นพร้อมด้าม HACHI 4 นิ้ว
109 95 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181347
ลูกกลิ้งทาสีอะครีลิค MATALL 4 นิ้ว
80 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181239
ลูกกลิ้งทาสีขนแกะพร้อมด้าม MATALL 4 นิ้ว
90 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 120 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15447
ลูกกลิ้งทาสีพร้อมด้ามอะคริลิก SOMIC 7 นิ้ว
109 89 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1056864
ลูกกลิ้งทาสีขนสั้นพร้อมด้าม HACHI 7 นิ้ว
149 139 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087487
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีอีพ็อกซี่ ขนยาว SOMIC 7 นิ้ว
135 125 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1087586
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีอีพ็อกซี่ ขนสั้น SOMIC 4"
110 95 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1098785
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี FITT 4 นิ้ว
35 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 77645
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีอะคริลิก หน้าเรียบ SOMIC 4 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1056838
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสีขนสั้น HACHI 7 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1092265
ลูกกลิ้งทาสีไมโครไฟเบอร์ SOMIC MARU-T 9 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ

ลูกกลิ้งทาสี ทาสีบ้านได้อย่างเรียบเนียนโดยไม่ต้องง้อช่าง

สำหรับท่านใดที่มองว่าการทาสีบ้านด้วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ยาก จึงจำเป็นต้องให้ช่างทาสีมาทำงานนี้โดยเฉพาะ ต้องบอกเลยว่าการทาสีบ้านเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่คิด ดังนั้นหากใครที่อยากลองเริ่มทาสีผนังห้องด้วยตัวเอง คุณควรจะต้องหาซื้ออุปกรณ์ทาสีที่จะช่วยทำให้การทาสีผนังห้องง่ายขึ้น นั่นก็คือ “ลูกกลิ้งทาสี (Paint Roller)” นั่นเอง โดยลูกกลิ้งทาสีเป็นอุปกรณ์ทาสีอีกประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับทาสีบนผนังบ้านที่มีลักษณะเป็นพื้นผิวที่เรียบ รวมถึงใช้สำหรับการทาสีในพื้นที่ที่มีความกว้างขวาง ไม่เหมาะกับการทาสีในพื้นที่แคบ หรือตามซอกมุมต่างๆ แต่หากต้องการที่จะทาสีในพื้นที่เหล่านั้น ก็แนะนำให้ใช้งานแปรงทาสีแทน ซึ่งลูกกลิ้งทาสีจะช่วยคุณผ่อนเเรงในการทาสีผนังผืนใหญ่ๆ ให้เสร็จไวขึ้น อีกทั้งยังมีการใช้งานที่ง่าย และสะดวกอย่างมาก สามารถต่อด้ามสำหรับอำนวยความสะดวกในการทาสีในพื้นที่สูงๆ ได้ นอกจากนั้นยังช่วยให้คุณไม่ต้องพบเจอกับปัญหาสีฟุ้งกระจายในอากาศเหมือนกับการใช้งานเครื่องพ่นสีอีกด้วย โดยลูกกลิ้งทาสีก็มีให้เลือกใช้งานด้วยกันหลากหลายประเภท แบ่งตามวัสดุที่นำมาผลิต อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งกับสีน้ำ หรือสีที่มีน้ำผสมอยู่ด้วย

ประเภทของลูกกลิ้งทาสี และวิธีการดูแลรักษา

ลูกกลิ้งทาสีขนเเกะ หรือลูกกลิ้งขนยาว เป็นประเภทที่มักพบเห็นกันได้บ่อย นิยมเอามาใช้กลิ้งสีจำพวกสีน้ำ และสีทาอาคาร เนื่องจากในการจุ่มสี 1 ครั้งนั้นจะสามารถอุ้มสีได้เป็นจำนวนมาก ทำให้การกลิ้งบนพื้นผิวที่ต้องการนั้นก็จะได้พื้นที่ที่มากตามไปด้วย อีกทั้งยังสามารถทาเข้าไปรูช่องว่างต่างๆ ของผนังปูนได้เป็นอย่างดี

ลูกกลิ้งขนเกลี้ยง หรือลูกกลิ้งขนสั้น จะมีขนที่สั้นมาก นิยมใช้กลิ้งสีจำพวกสีน้ำมัน หรือสีอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากขนที่เล็กจะทำให้ได้ฟิล์มสีที่เรียบสวยงาม แถมเวลากลิ้งสีที่มีความหนืดขนจะไม่หลุดไปตามฟิล์มสี ทำให้ฟิล์มสีที่สวยงาม

ซึ่งก่อนใช้งานลูกกลิ้งทาสี ให้นำลูกกลิ้งไปล้างน้ำเพื่อนำเอาฝุ่นต่างๆ ออกก่อนเพื่อให้สีจับตัวกันได้ดี และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ปาดลูกกลิ้งทาสีกับหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเพื่อกำจัดสีบางส่วนออก จากนั้นให้จุ่มลูกกลิ้งทาสีลงไปในถังน้ำอุ่นเพื่อคลายโมเลกุลสีออกบางส่วน แล้วค่อยนำไปล้างออกโดยใช้น้ำยาล้างที่เหมาะกับประเภทสีที่ใช้ เมื่อล้างเสร็จแล้วก็นำไปแขวนตากลมให้แห้ง แล้วจัดเก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพ้นจากแสงแดด

ลูกกลิ้งทาสีขนเเกะ ลูกกลิ้งขนยาว ลูกกลิ้งขนเกลี้ยง ลูกกลิ้งขนสั้น HomePro

หากคุณกำลังมองหาลูกกลิ้งทาสี สำหรับอำนวยความสะดวกในการทาสีอาคารบ้านเรือน งาน DIY และงานเฉพาะทางต่างๆ รวมถึงมองหาอุปกรณ์ทาสีประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็น แปรงทาสี ลูกกลิ้งสร้างลาย หรือชุดถาดสี ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284