1284

ถึง

สีทาอาคาร

SKU: 237143
สีน้ำทาภายนอก TOA SHIELD-1 NANO BASE A กึ่งเงา 2.5...
2,010 1,389 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 158 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1016616
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA BASE A กึ...
2,981 2,288 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 304 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 286362
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ BASE A ก...
2,480 1,780 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 89 บาท
ขายแล้ว 152 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 239857
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS ADVANCE A7000 ด้าน 5 แกลล...
2,740 1,845 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142340
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD BASE A กึ่ง...
1,470 1,315 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1060780
สีน้ำทาภายใน TOA SHIELD-1 NANO BASE A กึ่งเงา 2.5 ...
1,800 1,325 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 66 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175452
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ BEGER FLEXI COOL B2800 20 ...
2,690 2,350 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 260 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149836
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
2,950 2,040 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149819
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A เนียน...
2,640 1,840 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090821
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ TOA HYDRO QUICK 9 ลิตร
2,070 1,650 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 82 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 290960
สีรองพื้นอเนกประสงค์ NIPPON PAINT FLEXISEAL 20 kg
2,500 2,205 บาท
ขายแล้ว 139 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090738
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ TOA HYDRO QUICK 15 ลิตร
3,370 2,570 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 128 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 232867
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A กึ่งเงา...
2,000 1,310 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185210
สีน้ำทาภายใน TOA ORGANIC CARE BASE A สีขาว/เขียว เ...
2,220 1,840 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 92 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 94956
สีรองพื้นปูนเก่า TOA CONTACT PRIMER 5 แกลลอน
3,730 2,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 144 บาท
ขายแล้ว 127 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 229804
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS #A8000 5 แกลลอน
2,740 1,845 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15756
สีรองพื้นปูนใหม่ TOA 4 SEASON เบอร์สี 1111 5 แกลลอ...
3,150 2,260 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 106962
สีน้ำมัน TOA FLAT ENAMEL เบอร์ F888 1 แกลลอน
1,039 620 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 31 บาท
ขายแล้ว 144 รายการ
SKU: 1090811
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ TOA HYDRO QUICK 1 แกลลอน
880 740 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 37 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1057856
สีน้ำทาภายนอก BEGER NANO1 SHIELD BASE A กึ่งเงา 9 ...
1,690 1,240 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 241087
สีรองพื้นอเนกประสงค์ TOA QUICK PRIMER 5 แกลลอน
4,080 2,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 147 บาท
ขายแล้ว 135 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050126
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE A ก...
3,465 1,990 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029237
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ BASE A ด...
2,480 1,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 89 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043905
สีรองพื้นปูนใหม่ BEGER B2900 2.5 แกลลอน
1,990 1,430 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15012
สีน้ำมัน TOA GLIPTON เบอร์ 100 เงา 1 แกลลอน
1,280 890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 44 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
SKU: 234980
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE B กึ่งเงา...
1,950 1,270 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076010
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD COLOUR EXTREME BASE...
2,550 2,290 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
SKU: 1085484
สีรองพื้นอเนกประสงค์ NIPPON PAINT FLEXISEAL 10kg
1,550 1,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 208131
สีรองพื้นปูนเก่า BEGER MULTI PURPOSE PRIMER B1900 ...
3,940 2,615 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157407
สีน้ำทาภายใน BEGER AIRFRESH GOLD BASE A กึ่งเงา 9 ...
2,650 1,720 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050056
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE D ก...
2,180 1,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170102
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT WEATHERBONDFLEX 9L SG B...
2,450 2,025 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 111498
สีน้ำมัน TOA GLIPTON BASE A เงา 1 แกลลอน
1,170 750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 37 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
SKU: 238018
สีน้ำทาภายนอก BEGER Cool DiamondShield 10 BASE B ก...
1,840 1,510 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1032163
สีรองพื้นอเนกประสงค์ JOTUN อัลตราไพร์มเมอร์ 2.5 แก...
1,990 1,790 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234981
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE C กึ่งเงา...
1,840 1,210 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149835
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
1,430 1,320 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 66 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234982
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE D กึ่งเงา...
1,470 980 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 149841
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE B กึ่งเ...
2,830 1,970 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012495
สีน้ำทาภายใน BEGER COOL DIAMONDSHIELD 7 BASE A ด้า...
1,386 875 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149848
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE D กึ่งเ...
2,420 1,670 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 238016
สีน้ำทาภายนอก BEGER CoolDiamondd 10 BASE A กึ่งเงา...
2,250 1,410 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170419
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT AIR CARE BASE A กึ่งเงา...
2,130 1,755 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050212
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE C ก...
2,450 2,140 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 234976
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A กึ่งเงา...
870 720 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 36 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1076157
สีน้ำทาภายใน JOTUN MAJESTIC PERFECT BEAUTY AND CAR...
2,080 1,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149840
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A ด้าน 2....
1,670 1,150 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149833
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
390 360 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 18 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 149869
สีน้ำทาภายใน 4 SEASONS ADVANCE BASE A ด้าน 2.5 แกล...
1,440 885 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149844
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE C กึ่งเ...
2,700 1,860 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 151927
สีรองพื้นปูนใหม่ TOA SUPERSHIELD #000 เนียน 5 แกลล...
4,229 2,830 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 141 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238020
สีน้ำทาภายนอก BEGER Cool DiamondShield 10 BASE C ก...
1,720 1,500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149832
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE D เนียน...
2,120 1,500 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050136
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE B ก...
2,600 2,260 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142432
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD BASE A 2.5...
1,800 1,470 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234972
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTATOUGH HISHIELD BASE A กึ่ง...
1,689 1,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 1043211
สีน้ำทาภายใน DULUX INSPIRE BASE A กึ่งเงา 9 ลิตร
1,450 1,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 54 บาท
ขายแล้ว 253 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 45883
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT JUNIOR99 สีขาว #300 ด้าน...
900 740 บาท
ขายแล้ว 218 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163367
สีน้ำลอฟท์ภายนอก TOA LOFT1 สีเทาอ่อน 12 กก.
1,450 1,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 64 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172294
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN สี MERCURY ...
2,171 1,629 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
SKU: 68552
สีน้ำทาฝ้า JOTUN CEILING PAINT สีขาว ด้าน 5 แกลลอน
1,169 890 บาท
ขายแล้ว 159 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 244466
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS #A8000 1 แกลลอน
600 510 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 25 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022249
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT JUNIOR99 สีขาว ด้าน 5 แ...
1,150 890 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 240744
สีรองพื้นปูนใหม่ NIPPON PAINT JUNIOR99 5GL
1,250 840 บาท
ขายแล้ว 145 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172292
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN สี SILVER ...
2,189 1,639 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1029263
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ สีขาว #D77...
979 829 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 41 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146419
สีน้ำทาภายใน JOTUN MAJESTIC TRUE BEAUTY BASE A กึ่...
2,100 1,890 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1047600
สีน้ำทาภายนอก JBP SMART COAT BASE A กึ่งเงา 2.5 แก...
1,725 1,149 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 57 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100815
สีซีเมนต์สร้างลาย ILOFT MIXED #2 15 กิโลกรัม
2,850 2,550 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 127 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
SKU: 1047632
สีรองพื้นปูนเก่า TOA 4 SEASONS SUPER PRIMER 9 ลิตร
1,790 1,520 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 76 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077299
สีซีเมนต์ฉาบ LOFT8 สีเทากลาง #102 8 กก.
1,850 1,450 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173146
เซ็ตสีเท็กเจอร์ LOFT8 11 กก. เฉด 220 สีน้ำตาลทอง
2,520 2,100 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1172562
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD สี CLOUD FO...
1,296 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1157949
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTAPLAST ด้าน 2.5 แกลลอน
1,720 1,690 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022652
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS #A7000 1 แกลลอน
600 510 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 25 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1127042
สีรองพื้นอเนกประสงค์ TOPTECH COATFLEX 2.5GL
1,689 1,279 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 63 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 124853
สีรองพื้นปูนใหม่ TOA SUPER MATEX #0000 5 แกลลอน
2,130 1,750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 87 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172188
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN สี WARM CR...
2,170 1,629 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 14952
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS สีขาว #A1000 ด้าน 5 แก...
3,690 2,860 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 143 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157908
สีรองพื้นปูนใหม่ JOTUN JOTAPLAST 5 แกลลอน
1,790 1,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 90 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142347
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD BASE B กึ่ง...
1,400 1,340 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1163441
สีน้ำลอฟท์ภายนอก TOA LOFT2 สีเทากลาง 12 กก.
1,450 1,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 64 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234983
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS สีขาว #AG1000 กึ่งเงา ...
860 720 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 36 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1042458
สีรองพื้นปูนเก่า JOTUN OLD CONCRETE PRIMER 5 แกลลอ...
2,890 2,690 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1145631
สีน้ำทาภายนอก DELTA ChillShield BASE A กึ่งเงา 2.5...
2,809 2,399 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1154821
สีรองพื้นปูนเก่า JOTUN BONDING PRIMER 2.5 แกลลอน
1,990 1,790 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1089628
อะคริลิกทากันน้ำรั่วซึม BEGER ROOF GUARD W-001 #70...
3,800 3,300 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 209461
สีน้ำทาฝ้า TOA SHIELD-1 NANO #E999 5 แกลลอน
2,745 2,259 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 112 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 151925
สีรองพื้นปูนเก่า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN 5 แกลลอ...
3,299 2,759 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 137 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135079
สีน้ำมันกันสนิม WOODTECT HERO RUSTTECH 2IN1 H2-222...
555 535 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 26 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 14985
สีน้ำทาภายใน TOA 4 SEASONS สีขาว #A1000 ด้าน 5 แกล...
2,740 2,080 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 104 บาท
ขายแล้ว 92 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139796
สีน้ำทาภายใน BEGER1 BASE A ด้าน 8 ลิตร
1,250 1,090 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 151931
สีรองพื้นปูนเก่า TOA DURACLEAN 1 แกลลอน
739 639 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 31 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 247962
สีรองพื้นปูนเก่า TOA 7 IN 1 FUTURE 15 ลิตร
2,899 2,499 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 124 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1017417
สีน้ำทาภายใน DULUX SUPERCOTE BASE A ด้าน 9 ลิตร
982 925 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 46 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154177
สีรองพื้นปูนใหม่ JBP AAA 2.5 แกลลอน
885 599 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 29 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1173156
สีน้ำทาภายนอก TOA SHIELD-1 NANO สี OLD ENGLISH CAS...
2,245 1,850 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1128707
สีน้ำลอฟท์ภายนอก TOA LOFT2 สีเทากลาง 10 กก.
2,290 1,809 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 90 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090460
สีปูนฉาบ BEGERSHIELD ART EFFECTS LOFT #AF-0103 1 แ...
2,090 1,820 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1138049
สีรองพื้นอเนกประสงค์ สีรองพื้นกระเบื้อง NIPPON PAI...
2,360 2,250 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ

 

สีทาบ้าน (Decorative Paint)

สีทาบ้าน หรือ สีทาอาคาร เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและสร้างสีสันให้กับบรรยากาศในการตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างดี และแน่นอนว่าการเลือกสีทาบ้านมาใช้งานนั้้น จะต้องพิจารณากันถึงเรื่องของความทนทานและลักษณะการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น สีทาภายนอก หรือ สีทาภายใน ที่มีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งสีทาบ้านแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้งานสีทาบ้านจะต้องเลือกให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน เพื่อความคงทนไม่หลุดร่อนส่งผลให้บ้านของเราโดดเด่นสวยงามอย่างยาวนาน

สีทาบ้านยี่ห้อไหนดี?

การเลือกสีทาบ้านมาใช่งาน นอกจากการเลือกโทนสีที่คุณชื่นชอบแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อมาคือเรื่องของยี่ห้อสีทาบ้าน ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปมีวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก การเลือกสีทาบ้านที่มีคุณภาพก็ควรเลือกจากแบรนด์ยี่ห้อที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น สีทาบ้าน TOA, สีทาบ้าน NIPPON, CAPTAIN, สีทาบ้าน BEGER, สีทาบ้าน DELTA, สีทาบ้าน ICI, สีทาบ้าน JOTUN เป็นต้น ซึ่งในบางยี่ห้อสามารถป้องกันคราบสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นรอยเลอะเปรอะเปื้อนก็สามารถใช้ผ้าเช็ดออกได้อย่างง่ายดาย
ซึ่งคุณสามารถสั่งซื้อสีทาบ้านผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th ศูนย์รวมสีทาบ้านและสีทาอาคารทั้งภายนอกและภายใน พร้อมอุปกรณ์สีทาบ้านแบบครบวงจร พร้อมจัดส่งถึงบ้านคุณ รับประกันคุณภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โฮมโปรทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือโทร Call Center 1284

ประเภทสีทาบ้านและสีทาอาคาร

โดยทั่วไปแล้วสีทาบ้านจะสามารถแยกได้ตามลักษณะการใช้งานอยู่ 2 รูปแบบ คือ สีทาภายนอกและสีทาภายใน โดยสีทาบ้านบางประเภทก็สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน เช่น สีน้ำพลาสติก หรือสีอะคริลิค เป็นต้น นอกจากเรื่องของลักษณะการใช้งานแล้วยังต้องพิจารณาในเรื่องของวัสดุที่จะทาสีประกอบด้วย อาทิ วัสดุไม้ หรือ วัสดุเหล็ก เป็นต้น เพราะแต่ละวัสดุก็จะมีการเลือกใช้สีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเลือกประเภทสีทาบ้านให้ตรงกับลักษณะการใช้งานมากที่สุด
 • สีน้ำพลาสติก หรือ สีอะคริลิค

  เป็นสีทาบ้านประเภทที่ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน โดยสีอะคริลิคสำหรับทาภายนอกจะมีราคาที่สูงมากกว่าประเภทที่ใช้ทาภายใน เนื่องจากเป็นสีที่มีอะคริลิคแบบ 100% และมีการผสมสารเคมีอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปด้วย เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมภายนอกตัวอาคาร เช่น ป้องกันแสงแดด ป้องกันฝน ป้องกันเชื้อราและตะไคร้น้ำ ป้องกันเรื่องของกรดด่าง เป็นต้น คุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยทำให้สีมีความคงทน ทนทานไม่หลุดล่อน บ้านสวยยาวนานไม่ต้องทาสีบ้านใหม่บ่อยๆ
 • สีน้ำมัน

  เป็นสีอีกประเภทที่ให้ความมันเงาสวยงาม นิยมนำมาใช้ทากับงานไม้หรืองานเหล็ก เช่น ประตูรั้วบ้าน หรือราวโลหะ เป็นต้น เป็นสีที่ใช้น้ำมันหรือทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย สามารถนำมาใช้ในงานทาพื้นคอนกรีตได้เช่นกัน แต่สีน้ำมันค่อนข้างแห้งช้ามากกว่าสีประเภทอื่น ต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง และมีราคาที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงนิยมนำมาใช้ทาตกแต่งเฉพาะส่วนมากกว่า
 • สีทาไม้ หรือ สีย้อมไม้

  เป็นสีอีกประเภทที่นิยมใช้กับงานไม้ทั่วไป สีทาไม้มีคุณสมบัติช่วยให้วัสดุไม้มีความมันวาวและสวยงามขึ้นมากกว่าเดิม สามารถนำมาใช้ได้กับวัสดุไม้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น กำแพงไม้ ผนังไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือพื้นไม้ เป็นต้น การเลือกใช้สีย้อมไม้ช่วยทำให้ลวดลายของไม้มีความเด่นชัดและดูสดมากยิ่งขึ้น สำหรับบ้านที่เน้นการเลือกใช้วัสดุไม้ในการตกแต่ง การเลือกใช้สีทาไม้หรือสีย้อมไม้มาทาเคลือบอีกชั้น จะช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้กับภายในบ้านได้เป็นอย่างดี
 • สีกันสนิม หรือ สีงานเหล็ก

  เป็นสีที่ใช้สำหรับงานเหล็กทั่วไป ซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นตามอาคารหรือบ้านเรือนทั่วไป จะต้องมีการใช้งานเหล็กในการตกแต่งหรือก่อสร้างอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการตกแต่งบ้านรูปแบบไสตล์ลอฟท์ ที่เน้นโครงสร้างเหล็กลุคเท่ห์ๆในการตกแต่งเป็นส่วนใหญ่ การเลือกใช้สีทาเหล็กมาใช้งาน จะสามารถช่วยป้องกันสนิมได้ เพิ่มความมันวาวของวัสดุเหล็กได้อย่างสวยงาม ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วมักใช้สีทาเหล็กหรือสีกันสนิมก่อนที่จะลงสีน้ำมันทับอีกชั้น

เกรดของสีทาบ้าน

อีกสิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบในการเลือกสีทาบ้านมาใช้งาน คือเรื่องของเกรดของสีทาบ้าน ซึ่งเกรดของสีนั้นจะสามารถแบ่งออกเป็น 4 เกรดด้วยกันได้แก่ A, B, C และ D โดยสีทาบ้านแต่ละเกรดก็มีคุณสมบัติและคุณภาพที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้
 • สีทาบ้านเกรด A เป็นสีที่มีส่วนผสมของอะคริลิค 100% ราคาค่อนข้างสูง นำเข้ามาจากฝั่งยุโรป แต่เทียบกับคุณภาพแล้วจัดว่าคุ้มค่า มีอายุการใช้งานยาวนานตั้งแต่ 5-10 ปี
 • สีทาบ้านเกรด B เป็นสีที่มีส่วนผสมของอะคริลิค 100% เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เป็นสีที่มาจากฝั่งทางเอเชีย มีคุณภาพกลางๆ อายุการใช้งานนาวนานประมาณ 3-5 ปี
 • สีทาบ้านเกรด C เป็นสีที่มีส่วนผสมของอะคริลิค 70% เป็นสีที่มีการผสมสารเคมีอื่นๆเพิ่มเข้าไปด้วย มีคุณภาพพอใช้ ราคาไม่แพงมากนัก มีอายุอาการใช้งานประมาณ 1-3 ปี
 • สีทาบ้านเกรด D เป็นสีที่มีคุณภาพเกรดต่ำที่สุด มีการผสมสารเคมีอื่นๆมากกว่า 30% ขึ้นไป สัดส่วนของอะคริลิคน้อยกว่าสีทาบ้านเกรดอื่นๆ

สั่งซื้อ สีทาบ้านหรือสีทาอาคาร Homepro

หากคุณต้องการสีทาบ้านหรือสีทาอาคารคุณภาพ สำหรับงานต่อเติมภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น สีทาในบ้าน สีทานอกบ้าน สีทาไม้ สีทาเหล็ก หรือสีน้ำมัน สามารถเลือกซื้อสีทาบ้านและอุปกรณ์ทาสีบ้านทุกประเภทในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284