1284

สีทาอาคาร

SKU: 1219753
สีน้ำทาภายใน MEGA KOLOR สีขาว ด้าน 17.5 ลิตร
655 บาท - 690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 164 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 286362
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ BASE A ก...
2,635 1,891 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 189 บาท
ขายแล้ว 277 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 229804
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS A8000 ด้าน 5 แกลลอน
2,740 1,900 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185210
สีน้ำทาภายใน TOA ORGANIC CARE BASE A สีขาว/เขียว เ...
2,450 1,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 199 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 239857
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS ADVANCE A7000 ด้าน 5 แกลล...
2,750 1,990 บาท
ขายแล้ว 108 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 237143
สีน้ำทาภายนอก TOA SHIELD-1 BASE A กึ่งเงา 2.5 แกลล...
2,190 1,540 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 154 บาท
ขายแล้ว 306 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029237
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ BASE A ด...
2,650 2,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 209 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1060780
สีน้ำทาภายใน TOA SHIELD-1 BASE A กึ่งเงา 2.5 แกลลอ...
1,940 1,420 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 142 บาท
ขายแล้ว 170 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 232867
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A กึ่งเงา...
2,000 1,310 บาท
ขายแล้ว 93 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090738
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ TOA HYDRO QUICK 15 ลิตร
3,370 2,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 229 บาท
ขายแล้ว 377 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 94956
สีรองพื้นปูนเก่า TOA CONTACT PRIMER 5 แกลลอน
3,750 2,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 295 บาท
ขายแล้ว 188 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090821
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ TOA HYDRO QUICK 9 ลิตร
2,070 1,650 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 165 บาท
ขายแล้ว 135 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090811
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ TOA HYDRO QUICK 1 แกลลอน
890 750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 75 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238016
สีน้ำทาภายนอก BEGER CoolDiamondd 10 BASE A กึ่งเงา...
2,430 1,450 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 290960
สีรองพื้นอเนกประสงค์ NIPPON PAINT FLEXISEAL 20 กก.
2,930 2,480 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
ขายแล้ว 91 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 106962
สีน้ำมัน TOA FLAT ENAMEL F888 สีดำ ด้าน 1 แกลลอน
1,115 670 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 67 บาท
ขายแล้ว 85 รายการ
SKU: 1157407
สีน้ำทาภายใน BEGERSHIELD AIRFRESH GOLD BASE A กึ่ง...
2,820 1,830 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 60 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1032163
สีรองพื้นอเนกประสงค์ JOTUN ULTRA PRIMER 2.5 แกลลอน
1,990 1,885 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 188 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 241087
สีรองพื้นอเนกประสงค์ TOA QUICK PRIMER 5 แกลลอน
4,080 2,830 บาท
ขายแล้ว 210 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012495
สีน้ำทาภายใน BEGER COOL DIAMONDSHIELD 7 BASE A ด้า...
1,660 1,080 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 50 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149844
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE C กึ่งเ...
2,865 2,250 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149836
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
3,130 2,160 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170419
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT AIR CARE BASE A กึ่งเงา...
2,420 1,930 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175452
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ BEGER FLEXI COOL B2800 20 ...
3,110 2,350 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 235 บาท
ขายแล้ว 113 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085484
สีรองพื้นอเนกประสงค์ NIPPON PAINT FLEXISEAL 10 กก.
1,760 1,630 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 163 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15012
สีน้ำมัน TOA GLIPTON เบอร์ 100 เงา 1 แกลลอน
1,290 890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 89 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
SKU: 1057856
สีน้ำทาภายนอก BEGER NANO1 SHIELD BASE A กึ่งเงา 9 ...
1,870 1,370 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234981
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE C กึ่งเงา...
1,850 1,290 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149869
สีน้ำทาภายใน TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A ด้าน 2.5...
1,450 980 บาท
ขายแล้ว 173 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234976
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A กึ่งเงา...
890 750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 75 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1043211
สีน้ำทาภายใน DULUX INSPIRE BASE A กึ่งเงา 9 ลิตร
1,578 1,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 344 รายการ
SKU: 149841
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE B กึ่งเ...
3,090 2,490 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170102
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT WEATHERBONDFLEX 9L SG B...
2,770 2,280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 228 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149848
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE D กึ่งเ...
2,570 2,090 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 149819
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A เนียน...
2,800 1,950 บาท
ขายแล้ว 284 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149840
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A ด้าน 2....
1,690 1,190 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238020
สีน้ำทาภายนอก BEGER Cool DiamondShield 10 BASE C ก...
2,040 1,760 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 248 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 208131
สีรองพื้นปูนเก่า BEGER MULTI PURPOSE PRIMER B-1900...
4,820 3,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 164 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149835
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
1,550 1,450 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 145 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149832
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE D เนียน...
2,290 1,810 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149833
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
450 390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 39 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 234980
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE B กึ่งเงา...
1,990 1,390 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234982
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE D กึ่งเงา...
1,490 1,190 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1076010
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD COLOUR EXTREME BASE...
2,550 2,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 249 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050212
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE C ก...
2,810 2,460 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 291 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1050136
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 15 BASE B กึ...
2,970 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 304 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050056
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 15 BASE D กึ...
2,500 2,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 264 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238018
สีน้ำทาภายนอก BEGER Cool DiamondShield 10 BASE B ก...
2,160 1,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 261 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043905
สีรองพื้นปูนใหม่ BEGER B2900 2.5 แกลลอน
2,300 1,600 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 160 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142432
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD BASE A 2.5...
1,950 1,580 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 158 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 111498
สีน้ำมัน TOA GLIPTON BASE A เงา 1 แกลลอน
1,180 750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 75 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
SKU: 151927
สีรองพื้นปูนใหม่ TOA SUPERSHIELD #000 เนียน 5 แกลล...
4,590 3,490 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050126
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE A ก...
3,820 2,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 50 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15756
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง TOA 4 SEASONS ADVANCE A111...
3,150 2,350 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142340
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD BASE A กึ่ง...
1,600 1,470 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 147 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029263
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS D777 ส...
990 850 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 85 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029567
สีน้ำทาฝ้า DULUX INSPIRE 100 ด้าน 5 แกลลอน
2,564 2,355 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 235 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1022058
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT JUNIOR99 สีเทา #9106 ด้า...
1,070 900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 90 บาท
ขายแล้ว 154 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1220582
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 15 #GW-8800 ...
3,460 2,468 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 246 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 175600
สีน้ำทาฝ้า TOA SHIELD-1 E777 สีขาว กึ่งเงา 5 แกลลอ...
2,750 2,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 229 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157908
สีรองพื้นปูนใหม่ JOTUN JOTAPLAST 5 แกลลอน
1,790 1,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 159 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 240744
สีรองพื้นปูนใหม่ NIPPON PAINT JUNIOR99 5 แกลลอน
1,690 1,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022249
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT JUNIOR99 สีขาว ด้าน 5 แ...
1,540 1,050 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 105 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177892
สีน้ำทาภายใน BEGER AIRFRESH GOLD สี MASON GRAY #13...
2,310 2,130 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1175295
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD ANTIFADE COLOURS สี...
3,075 2,520 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 252 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 151925
สีรองพื้นปูนเก่า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN 5 แกลลอ...
3,350 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 279 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 265945
สีรองพื้นปูนเก่า BEGER SUPER CONTACT PRIMER B-1700...
3,500 2,980 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 298 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 45883
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT JUNIOR99 สีขาว #300 ด้าน...
1,020 850 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 85 บาท
ขายแล้ว 210 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 124853
สีรองพื้นปูนใหม่ TOA SUPER MATEX 0000 5 แกลลอน
2,350 1,810 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 181 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1228145
สีน้ำมัน TOA GLIPTON 2IN1 GF888 สีดำ ด้าน 1 แกลลอน
790 690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
SKU: 1216399
สีน้ำทาฝ้า JOTUN ESSENCE EASY CEILING สีขาว ด้าน 9...
1,290 1,150 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 115 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029536
สีน้ำทาภายใน DULUX EASY CARE PLUS BASE A สีขาว กึ่...
2,853 2,188 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 218 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1225292
สีเคลือบเงา TOA AQUA SHIELD 2 IN 1 BASE A กึ่งเงา ...
1,190 1,020 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 102 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1148011
สีรองพื้นปูนใหม่ เป็ดหงส์ D000 5 แกลลอน
1,190 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 99 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
SKU: 1163441
สีน้ำลอฟท์ภายนอก TOA LOFT2 สีเทากลาง 12 กก.
1,550 1,450 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 145 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1047459
สีรองพื้นปูนเก่า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN 2.5 แกล...
1,850 1,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173770
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD ULTRA CLEAN BASE A ...
2,550 2,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 239 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 209461
สีน้ำทาฝ้า TOA SHIELD-1 E999 ด้าน 5 แกลลอน
2,750 2,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 229 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163368
สีน้ำลอฟท์ภายนอก TOA CLEAR สีใส 3 กก.
1,250 1,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 109 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1228158
สีน้ำมัน TOA GLIPTON 2IN1 GS800 สีดำ กึ่งเงา 1 แกล...
950 810 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 81 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
SKU: 285943
สีน้ำทาภายนอก CAPTAIN WAXYSHIELD BASE C กึ่งเงา 2....
1,580 1,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1172188
สีน้ำทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS #879...
2,170 2,060 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 21253
สีน้ำทาภายใน TOA 4 SEASONS สีขาว #4001 ด้าน 5 แกลล...
2,690 2,210 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1228173
สีน้ำมัน TOA GLIPTON 2IN1 GG465 สีน้ำตาลเข้ม เงา 1...
950 790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 79 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1022652
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS ADVANCE A7000 ด้าน 1 แกลล...
650 550 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 55 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029281
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS D777 ส...
2,350 1,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 189 บาท
ขายแล้ว 89 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1119040
สีรองพื้นปูนใหม่ BEGER PROFESSIONAL PRO-100 5 แกลล...
2,520 2,110 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 211 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197836
สีน้ำมัน NIPPON PAINT VINILEX ALL IN 1 FLAT #F914 ...
800 700 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 35 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1170813
สีน้ำทาภายใน NIPPON PAINT AIR CARE BASE A เนียน 2....
2,700 1,980 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1027312
สีรองพื้นปูนใหม่ TOA EXTRAWET PRIMER EP999 ด้าน 2....
2,350 1,930 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1165080
สีน้ำทาภายใน JOTUN ESSENCE COVER PLUS BASE A กึ่ง...
1,890 1,720 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 172 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1198096
สีน้ำมัน NIPPON PAINT VINILEX ALL IN 1 #S910 สีน้ำ...
760 660 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 33 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1047608
สีรองพื้นปูนใหม่ TOA SUPERSHIELD ADVANCE 9 ลิตร
2,390 1,810 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 181 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1173756
สีรองพื้นอเนกประสงค์ DULUX WEATHERSHIELD POWERPLUS...
2,134 1,935 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 193 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1038849
สีรองพื้นอเนกประสงค์ TOA QUICK PRIMER #1000 9 ลิตร
2,150 1,650 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 165 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149861
สีน้ำมัน TOA GLIPTON BASE A เงา 2.5 แกลลอน
2,810 1,630 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 163 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
SKU: 141196
สีน้ำมัน RUST-OLEUM 634-1 เงา 1 แกลลอน
1,326 1,105 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 110 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 266430
สีรองพื้นปูนเก่า CAPTAIN REPAINT 5 แกลลอน
3,440 2,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 295 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1042185
สีน้ำทาภายใน Jotun Essence Easy Clean BASE A กึ่งเ...
1,500 1,450 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 145 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193560
สีน้ำมัน TOA MD 2IN1 RUST TECH GLOSS BLACK 1 แกลลอ...
750 680 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 68 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ

 

สีทาบ้าน (Decorative Paint)

สีทาบ้าน หรือ สีทาอาคาร เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและสร้างสีสันให้กับบรรยากาศในการตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างดี และแน่นอนว่าการเลือกสีทาบ้านมาใช้งานนั้้น จะต้องพิจารณากันถึงเรื่องของความทนทานและลักษณะการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น สีทาภายนอก หรือ สีทาภายใน ที่มีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งสีทาบ้านแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้งานสีทาบ้านจะต้องเลือกให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน เพื่อความคงทนไม่หลุดร่อนส่งผลให้บ้านของเราโดดเด่นสวยงามอย่างยาวนาน

สีทาบ้านยี่ห้อไหนดี?

การเลือกสีทาบ้านมาใช่งาน นอกจากการเลือกโทนสีที่คุณชื่นชอบแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อมาคือเรื่องของยี่ห้อสีทาบ้าน ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปมีวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก การเลือกสีทาบ้านที่มีคุณภาพก็ควรเลือกจากแบรนด์ยี่ห้อที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น สีทาบ้าน TOA, สีทาบ้าน NIPPON, CAPTAIN, สีทาบ้าน BEGER, สีทาบ้าน DELTA, สีทาบ้าน ICI, สีทาบ้าน JOTUN เป็นต้น ซึ่งในบางยี่ห้อสามารถป้องกันคราบสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นรอยเลอะเปรอะเปื้อนก็สามารถใช้ผ้าเช็ดออกได้อย่างง่ายดาย
ซึ่งคุณสามารถสั่งซื้อสีทาบ้านผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th ศูนย์รวมสีทาบ้านและสีทาอาคารทั้งภายนอกและภายใน พร้อมอุปกรณ์สีทาบ้านแบบครบวงจร พร้อมจัดส่งถึงบ้านคุณ รับประกันคุณภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โฮมโปรทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือโทร Call Center 1284

ประเภทสีทาบ้านและสีทาอาคาร

โดยทั่วไปแล้วสีทาบ้านจะสามารถแยกได้ตามลักษณะการใช้งานอยู่ 2 รูปแบบ คือ สีทาภายนอกและสีทาภายใน โดยสีทาบ้านบางประเภทก็สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน เช่น สีน้ำพลาสติก หรือสีอะคริลิค เป็นต้น นอกจากเรื่องของลักษณะการใช้งานแล้วยังต้องพิจารณาในเรื่องของวัสดุที่จะทาสีประกอบด้วย อาทิ วัสดุไม้ หรือ วัสดุเหล็ก เป็นต้น เพราะแต่ละวัสดุก็จะมีการเลือกใช้สีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเลือกประเภทสีทาบ้านให้ตรงกับลักษณะการใช้งานมากที่สุด
 • สีน้ำพลาสติก หรือ สีอะคริลิค

  เป็นสีทาบ้านประเภทที่ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน โดยสีอะคริลิคสำหรับทาภายนอกจะมีราคาที่สูงมากกว่าประเภทที่ใช้ทาภายใน เนื่องจากเป็นสีที่มีอะคริลิคแบบ 100% และมีการผสมสารเคมีอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปด้วย เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมภายนอกตัวอาคาร เช่น ป้องกันแสงแดด ป้องกันฝน ป้องกันเชื้อราและตะไคร้น้ำ ป้องกันเรื่องของกรดด่าง เป็นต้น คุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยทำให้สีมีความคงทน ทนทานไม่หลุดล่อน บ้านสวยยาวนานไม่ต้องทาสีบ้านใหม่บ่อยๆ
 • สีน้ำมัน

  เป็นสีอีกประเภทที่ให้ความมันเงาสวยงาม นิยมนำมาใช้ทากับงานไม้หรืองานเหล็ก เช่น ประตูรั้วบ้าน หรือราวโลหะ เป็นต้น เป็นสีที่ใช้น้ำมันหรือทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย สามารถนำมาใช้ในงานทาพื้นคอนกรีตได้เช่นกัน แต่สีน้ำมันค่อนข้างแห้งช้ามากกว่าสีประเภทอื่น ต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง และมีราคาที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงนิยมนำมาใช้ทาตกแต่งเฉพาะส่วนมากกว่า
 • สีทาไม้ หรือ สีย้อมไม้

  เป็นสีอีกประเภทที่นิยมใช้กับงานไม้ทั่วไป สีทาไม้มีคุณสมบัติช่วยให้วัสดุไม้มีความมันวาวและสวยงามขึ้นมากกว่าเดิม สามารถนำมาใช้ได้กับวัสดุไม้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น กำแพงไม้ ผนังไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือพื้นไม้ เป็นต้น การเลือกใช้สีย้อมไม้ช่วยทำให้ลวดลายของไม้มีความเด่นชัดและดูสดมากยิ่งขึ้น สำหรับบ้านที่เน้นการเลือกใช้วัสดุไม้ในการตกแต่ง การเลือกใช้สีทาไม้หรือสีย้อมไม้มาทาเคลือบอีกชั้น จะช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้กับภายในบ้านได้เป็นอย่างดี
 • สีกันสนิม หรือ สีงานเหล็ก

  เป็นสีที่ใช้สำหรับงานเหล็กทั่วไป ซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นตามอาคารหรือบ้านเรือนทั่วไป จะต้องมีการใช้งานเหล็กในการตกแต่งหรือก่อสร้างอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการตกแต่งบ้านรูปแบบไสตล์ลอฟท์ ที่เน้นโครงสร้างเหล็กลุคเท่ห์ๆในการตกแต่งเป็นส่วนใหญ่ การเลือกใช้สีทาเหล็กมาใช้งาน จะสามารถช่วยป้องกันสนิมได้ เพิ่มความมันวาวของวัสดุเหล็กได้อย่างสวยงาม ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วมักใช้สีทาเหล็กหรือสีกันสนิมก่อนที่จะลงสีน้ำมันทับอีกชั้น

เกรดของสีทาบ้าน

อีกสิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบในการเลือกสีทาบ้านมาใช้งาน คือเรื่องของเกรดของสีทาบ้าน ซึ่งเกรดของสีนั้นจะสามารถแบ่งออกเป็น 4 เกรดด้วยกันได้แก่ A, B, C และ D โดยสีทาบ้านแต่ละเกรดก็มีคุณสมบัติและคุณภาพที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้
 • สีทาบ้านเกรด A เป็นสีที่มีส่วนผสมของอะคริลิค 100% ราคาค่อนข้างสูง นำเข้ามาจากฝั่งยุโรป แต่เทียบกับคุณภาพแล้วจัดว่าคุ้มค่า มีอายุการใช้งานยาวนานตั้งแต่ 5-10 ปี
 • สีทาบ้านเกรด B เป็นสีที่มีส่วนผสมของอะคริลิค 100% เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เป็นสีที่มาจากฝั่งทางเอเชีย มีคุณภาพกลางๆ อายุการใช้งานนาวนานประมาณ 3-5 ปี
 • สีทาบ้านเกรด C เป็นสีที่มีส่วนผสมของอะคริลิค 70% เป็นสีที่มีการผสมสารเคมีอื่นๆเพิ่มเข้าไปด้วย มีคุณภาพพอใช้ ราคาไม่แพงมากนัก มีอายุอาการใช้งานประมาณ 1-3 ปี
 • สีทาบ้านเกรด D เป็นสีที่มีคุณภาพเกรดต่ำที่สุด มีการผสมสารเคมีอื่นๆมากกว่า 30% ขึ้นไป สัดส่วนของอะคริลิคน้อยกว่าสีทาบ้านเกรดอื่นๆ

สั่งซื้อ สีทาบ้านหรือสีทาอาคาร Homepro

หากคุณต้องการสีทาบ้านหรือสีทาอาคารคุณภาพ สำหรับงานต่อเติมภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น สีทาในบ้าน สีทานอกบ้าน สีทาไม้ สีทาเหล็ก หรือสีน้ำมัน สามารถเลือกซื้อสีทาบ้านและอุปกรณ์ทาสีบ้านทุกประเภทในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284