1284ถึง

สีน้ำทาฝ้า

SKU: 239857
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS ADVANCE A7000 ด้าน 5 แกลล...
2,740 1,845 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 229804
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS #A8000 5 แกลลอน
2,740 1,845 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029263
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ #D777 สีขา...
979 829 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 41 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139426
สีน้ำทาฝ้า DYNO PRO MAX #999 1 แกลลอน
442 365 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1157804
สีน้ำทาฝ้า BEGER AIR FRESH PG-1000 M 9 ลิตร สีขาว
2,149 1,845 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157536
สีน้ำทาฝ้า BEGER AIR FRESH PG-2000 ด้าน 9 ลิตร สีเ...
2,149 1,845 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 281484
สีน้ำทาฝ้า CAPTAIN SHIELD PLUS C777 5 แกลลอน
2,000 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1029281
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ #D777 ด้าน...
2,329 1,869 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 93 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 270467
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN 1 แกลลอน
959 799 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 39 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1139462
สีน้ำทาฝ้า DYNO PRO MAX #777 1 แกลลอน
442 365 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1139385
สีน้ำทาฝ้า DYNO PRO MAX #777 2.5 แกลลอน
989 819 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1027696
สีน้ำทาฝ้า CAPTAIN LONGLIFE COOLMAX เบอร์ L0100 5 ...
2,425 2,129 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 106 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1157611
สีน้ำทาฝ้า BEGER SHIELD AIR FRESH PG-1000 สีขาว ด้...
844 725 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029593
สีน้ำทาฝ้า DULUX INSPIRE #100 1 แกลลอน
512 479 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 23 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 62752
สีน้ำทาฝ้า JOTUN CEILING PAINT สีขาว ด้าน 1 แกลลอน
480 380 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
SKU: 1145523
สีน้ำทาฝ้า RTB DECO PAINT DC9004 สีเทา 5 แกลลอน
2,199 1,762 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 88 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1029537
สีน้ำทาฝ้า DULUX INSPIRE #200 1 แกลลอน
512 479 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 23 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029292
สีน้ำทาฝ้า OXYGEN PLUS M TOA 2.5GL #D888
2,329 1,869 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 93 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022652
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS #A7000 1 แกลลอน
600 510 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 25 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 270470
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN 5 แกลลอน
4,599 3,799 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 209461
สีน้ำทาฝ้า TOA SHIELD-1 NANO #E999 5 แกลลอน
2,740 2,260 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 113 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 270473
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ สีเทา 1 แก...
959 799 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 39 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1029190
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ #D888 สีเท...
979 829 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 41 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1119436
สีน้ำทาฝ้า BEGER DELIGHT TITANIUM #I-3333 สีขาว ด้...
1,652 1,415 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1209654
สีน้ำทาฝ้า DULUX INSPIRE #100 2.5 แกลลอน
1,119 1,049 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1139328
สีน้ำทาฝ้า DYNO PRO MAX #999 2.5 แกลลอน
989 819 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1157300
สีน้ำทาฝ้า BEGER SHIELD AIR FRESH PG-2000 สีเทา ด้...
844 725 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1029614
สีน้ำทาฝ้า DULUX INSPIRE #200 ด้าน 5 แกลลอน
2,148 2,115 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 105 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1208695
สีน้ำทาฝ้า DULUX INSPIRE 200 2.5 แกลลอน
1,065 1,049 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 260396
สีน้ำทาฝ้า BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 7 #3599 ด้าน 5 ...
2,480 2,050 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029567
สีน้ำทาฝ้า DULUX INSPIRE #100 5 แกลลอน
2,344 2,137 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 106 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 260401
สีน้ำทาฝ้า BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 7 ด้าน 1 แกลลอน
540 470 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145586
สีน้ำทาฝ้า RTB DECO PAINT DC9005 สีขาว 5 แกลลอน
2,199 1,762 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 88 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 260398
สีน้ำทาฝ้า BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 7 #3511 ด้าน 5 ...
2,620 2,290 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1027650
สีน้ำทาฝ้า CAPTAIN LONGLIFE COOLMAX เบอร์ L0700 1 ...
535 489 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 24 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 244466
สีน้ำทาฝ้า TOA 4 SEASONS #A8000 1 แกลลอน
600 510 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 25 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1027782
สีน้ำทาฝ้า CAPTAIN LONGLIFE COOLMAX เบอร์ L0700 5 ...
2,425 2,129 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 106 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 260397
สีน้ำทาฝ้า BEGER COOL DIAMONDSHIELD 7 #3599 ด้าน 1...
620 540 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1027688
สีน้ำทาฝ้า CAPTAIN LONGLIFE COOLMAX เบอร์ L0100 1 ...
535 489 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 24 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 270475
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+ สีเทา 5 แก...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1118438
สีน้ำทาฝ้าเพดาน TOA SUPER MATEX #M800 สีเทา 5 แกลล...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1118492
สีน้ำทาฝ้าเพดาน TOA SUPER MATEX #M700 สีขาว 5 แกลล...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1113893
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPER MATEX ADVANCE 700 ด้าน 1 แกลล...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1113889
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERMATEX ADVANCE 700 ด้าน 5 แกลลอ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1113944
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERMATEX ADVANCE 800 ด้าน 1 แกลลอ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1113983
สีน้ำทาฝ้า TOA SUPERMATEX ADVANCE 800 ด้าน 5 แกลลอ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ

สีน้ำทาฝ้า (Ceiling Paint)

ในการสร้างอาคารบ้านเรือน หรือที่พักอาศัยต่างๆ นั้น สิ่งที่เป็นตัวกำหนดความสวยงามในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทาสี ซึ่งในการทาสีนั้นก็สามารถแบ่งประเภทของสีได้อีกมากมาย เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน เพราะสีแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น สีโป๊ว สีรองพื้น หรือสีลอฟท์ และสีอีกหนึ่งประเภทที่หลายๆ คนอาจจะยังสงสัยว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหน และมีการใช้งานแตกต่างจากสีทาอาคาร ประเภทอื่นอย่างไร นั่นก็คือ “สีน้ำทาฝ้า” นั่นเอง ซึ่งสีทาฝ้าเพดานนั้นเป็นสีชนิดพิเศษที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานกับฝ้าเพดานของที่พักอาศัย และอาคารต่างๆ โดยเฉพาะ เนื่องจากฝ้าเพดานส่วนใหญ่นิยมใช้แผ่นยิปซั่มหลายๆ แผ่นมาวางเรียงต่อกัน จึงมักจะเกิดรอยต่อที่ไม่สวยงามให้เห็นกันอยู่เป็นประจำ ทำให้ต้องมีการฉาบรอยต่อด้วยการใช้วัสดุฉาบรอยต่อเพื่อให้ฝ้าเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น แต่ก็อาจจะเรียบเนียนได้ไม่ 100% เพราะฉะนั้นสีน้ำทาฝ้านี่เองที่มีคุณสมบัติเพื่อมากำจัดปัญหาเหล่านี้ เพราะเนื้อสีของสีทาฝ้าเพดานมักจะมีเนื้อฟิล์มสีชนิดด้าน ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักที่ช่วยลดการสะท้อนแสงเวลาเปิดไฟไม่ให้สะท้อนมากจนเกินไป อีกทั้งยังช่วยให้สามารถปกปิดรอยต่อของฝ้า โดยเฉพาะแนวรอยต่อระหว่างแผ่น รอยรูพรุน หรือตามดของผิวฝ้าเพดานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทาสีฝ้าเพดานให้สวยงาม

ทำความสะอาดพื้นผิว หลังจากการฉาบฝ้ายิปซั่มด้วยวัสดุฉาบรอยต่อ ก็จะต้องมีการขัดเพื่อปรับให้มันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น และขั้นตอนนี้เองที่จะมีฝุ่นผงเป็นจำนวนมาก หากคุณทาสีทับเลยโดยไม่ทำความสะอาดพื้นผิวก่อน รับรองได้เลยว่าสีที่ทาลงไปไม่มีทางติดทนนานแน่นอน เพราะฉะนั้นคุณควรใช้ไม้กวาด หรือผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดให้สะอาดก่อนจึงค่อยทาสีในขั้นตอนต่อไป

ทาสีรองพื้น สีรองพื้นสีรองพื้นที่เหมาะกับฝ้าเพดาน ก็คือสีรองพื้นปูนเก่าที่เป็นสีขาว เพราะสีรองพื้นปูนเก่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภายในการยึดเกาะ รวมถึงหากเป็นสีขาวจะช่วยในการกลบพื้นผิวเพื่อให้คุณทาสีทับหน้าได้ง่ายขึ้น

ทาสีทับหน้า สีทับหน้าที่ใช้จะต้องเป็นสีน้ำทาฝ้าโดยเฉพาะ เพราะมันจะช่วยปกปิดรอยต่อของฝ้า และช่วยลดการสะท้อนแสงเวลาเปิดไฟได้เป็นอย่างดี แนะนำว่าให้ควรทาซ้ำ 2 รอบ โดยทิ้งให้เเห้งระหว่างรอบประมาณ 2-3 ชั่วโมง

สีทาฝ้าเพดาน HomePro

หากคุณกำลังมองหาสีน้ำทาฝ้า สำหรับใช้งานกับฝ้าเพดานของที่พักอาศัย และอาคารต่างๆ รวมถึงมองหาสีทาอาคารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สีทาภายใน และสีทาภายนอก สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284